言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
コラム

COLUMNThông tin hữu ích

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~20 trong 30 kết quả tìm thấy
Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 và số 2 trong lĩnh vực xây dựng ※ Sẽ được cập nhật liên tục.

11/7/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 và số 2 trong lĩnh vực xây dựng ※ Sẽ được cập nhật liên tục.

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài Thông tin mới nhất   Thông báo Do việc tái tổ chức các lĩnh vực công việc của kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng, kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định cũng được hợp nhất thành ba lĩnh vực cụ thể: 【Công việc xây dựng dân dụng】, 【Công việc xây dựng】và 【Công việc cơ sở hạ tầng và thiết bị】 Về việc tái cơ cấu nghiệp vụ, vui lòng xem thông tin chi tiết tại「「về thay đổi cơ cấu nghiệp vụ công việc trong lĩnh vực kỹ năng đặc định ngành xây dựng」.   2024/7/8 Chúng tôi đã đăng kết quả kỳ thi được tổ chức tại Tokyo vào ngày 8 tháng 7. 2024/7/4 Chúng tôi đã đăng kết quả kỳ thi được tổ chức tại Sapporo vào ngày 4 tháng 7. 2024/7/2 Chúng tôi đã đăng kết quả kỳ thi được tổ chức tại nước ngoài vào tháng 6. | 1.Khái quát về bài thi Chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực kỹ năng đặc định người nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng được bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định  đã được phân chia thành 3 hạng mục. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 thì ngoài việc thi đỗ kỳ thi đánh giá tay nghề còn cần phải thi đỗ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật. Ngoài ra, Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 2, ngoài việc thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2,  bạn cần phải có kinh nghiệm thực tế với vai trò là trưởng nhóm thi công hoặc là tổ trưởng trong khoảng thời gian quy định (từ 0,5 đến 3 năm) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định.  Để biết chi tiết về chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực kỹ năng đặc định người nước ngoài, xin vui lòng tham khảo trang 「tiếp nhận kỹ năng đặc định người nước ngoài」. Các mục đề kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được thực hiện thông qua bài thi lý thuyết và thi kiểm tra tay nghề do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định và ban hành. Ngoài ra,  Các mục đề kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 ngành xây dựng được thực hiện thông qua bài thi lý thuyết và thi kiểm tra tay nghề do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định và ban hành. | Khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1   ■ Kỳ thi lý thuyết   Số lượng câu hỏi 30 câu Thời gian thi 60 phút Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4 Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm ■ Kỳ thi thực hành   Số lượng câu hỏi 20 câu Thời gian thi 40 phút Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4 Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm ■ Phạm vi kiểm tra Phạm vi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng như sau: Nếu bạn nhấn vào dòng chữ màu xanh lam, bản PDF của link dẫn ngoài sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng.     Thi lý thuyết Thi thực hành Ngành xây dựng cầu đường Sách tham khảo lý thuyết 1 Sách tham khảo lý thuyết 2 Sách tham khảo lý thuyết 3 Sách tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1 Sách tham khảo thực hành 5 Sách tham khảo thực hành 6 Sách tham khảo thực hành 7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1 Kiến trúc Sách tham khảo lý thuyết 1 Sách tham khảo lý thuyết 2 Sách tham khảo lý thuyết 3 Sách tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1 Sách tham khảo thực hành 5 Sách tham khảo thực hành 6 Sách tham khảo thực hành 7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1 Thiết bị ・cơ sở hạ tầng Sách tham khảo lý thuyết1 Sách tham khảo lý thuyết 2 Sách tham khảo lý thuyết 3 Sách tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1 Sách tham khảo thực hành 5 Sách tham khảo thực hành 6 Sách tham khảo thực hành 7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1 ■ Tài liệu tham khảo Đề thi được tổ chức bằng tiếng Nhật nhưng chúng tôi đã dịch sang các ngôn ngữ khác để giúp các bạn học tập được tốt hơn. Vui lòng sử dụng nó như một tài liệu tham khảo. Chúng tôi sẽ đăng tải những tài liệu khi đã sẵn sàng. Khi bạn chọn ô chữ màu xanh, PDF của link đính kèm sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng.     Các công trình xây dựng Kiến trúc  Ga điện nước ・ Thiết bị Tiếng Anh Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Tiếng Indonesia Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành TSách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành  Tiếng Việt Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Tagalog Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Uzbek Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Khmer Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Sinhala Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Tamil Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Nepal Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Bengali Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Tiếng Mông Cổ Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành タイ語 Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành 中国語(簡体字) Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành Sách tham khảo lý thuyết Sách tham khảo thực hành | Khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2   ■ Thi lý thuyết   Số lượng câu hỏi 40 câu Thời gian thi 60 phút Dạng câu hỏi 4câu trắc nghiệm Hình thức thi Hình thức thi bằng máy tính CBT Bản thử nghiệm thao tác CBT Quy chuẩn đậu  Tổng kết quả trên 75% ■ Thi thực hành   Số lượng câu hỏi  25 câu Thời gian thi 40 phut Dạng câu hỏi 4câu trắc nghiệm Hình thức thực hành Hình thức CBT Bản thử nghiệm thao tác CBT Quy chuẩn đậu Tổng kết quả trên 75% ■ Câu hỏi mẫu và phạm vi kỳ thi Phạm vi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng như sau: Sách tham khảo lý thuyết từ 1~4, Sách tham khảo thực hành từ 5~7 có nội dung giống với phạm vi kỳ thi kỹ năng đặc định số 1. Ngoài ra, sách tham khảo về quản đốc thì là câu hỏi chung của 3 phần.  Nếu bạn chọn dòng màu xanh lam, thì file PDF sẽ được hiển thị ở link dẫn riêng.     Kỳ thi lý thuyết Kỳ thi thực hành Ngành xây dựng cầu đường Sách tham khảo về quản đốc Sách tham khảo lý thuyết1 Sách tham khảo lý thuyết2 Sách tham khảo lý thuyết3 Sách tham khảo lý thuyết4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2 Sách tham khảo thực hành5 Sách tham khảo thực hành6 Sách tham khảo thực hành7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2  Kiến trúc Sách tham khảo về quản đốc Sách tham khảo lý thuyết1 Sách tham khảo lý thuyết2 Sách tham khảo lý thuyết3 Sách tham khảo lý thuyết4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2 Sách tham khảo thực hành5 Sách tham khảo thực hành6 Sách tham khảo thực hành7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2  Thiết bị ・Cơ sở hạ tầng Sách tham khảo về quản đốc Sách tham khảo lý thuyết1 Sách tham khảo lý thuyết2 Sách tham khảo lý thuyết3 Sách tham khảo lý thuyết4 Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2 Sách tham khảo thực hành5 Sách tham khảo thực hành6 Sách tham khảo thực hành7 Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2  | 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu Hãy tham khảo trang web bên dưới. *Nếu bạn không thể mở được file pdf về chứng chỉ thi đỗ hay phiếu dự thi về thông tin thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được tải xuống điện thoại của bạn thì hãy tham khảo、(iPhone/Android) cách mở file PDF trong trang mypage ( phiếu dự thi vv...)       Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu   | 3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi Hiện tại, các bài thi theo lịch trình như dưới đây. Nếu bạn chọn chữ màu xanh thì file PDF sẽ được hiển thị ở 1 cửa sổ riêng.   Ngày thực thi Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn đăng ký thi Ngày 1, 8, 22, 29 tháng 7 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi Ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi Ngày 5, 19, 26 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi Ngày 23 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Miyagi) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi Ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi Ngày 2, 9, 30 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 11 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản (Tỉnh Niigata) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 3 tháng 10 năm 2024 Nhật Bản(Hokkaido) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 7, 21, 28 tháng 10 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 30, 31 tháng 10 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 11, 18, 25 tháng 11 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 13 tháng 11 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Kagawa) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 27, 28 tháng 11 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 2, 9, 16 tháng 12 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 5 tháng 12 năm 2024 Nhật Bản (Tỉnh Hiroshima) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 18, 19 tháng 12 năm 2024 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 20, 27 tháng 1 năm 2025 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 22, 23 tháng 1 năm 2025 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 29, 30 tháng 1 năm 2025 Nhật Bản(Tỉnh Aichi) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 3, 17 tháng 2 năm 2025 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 19, 20 tháng 2 năm 2025 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 26, 27 tháng 2 năm 2025 Nhật Bản (Tỉnh Fukuoka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 3, 10, 17, 24 tháng 3 năm 2025 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 13 tháng 3 năm 2025 Nhật Bản (Tỉnh Okama) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể Ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2025 Nhật Bản ( Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể | 4.Kết quả kiểm tra Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.    Tháng tổ chức thi Nhật Bản Philippin Việt Nam Indonesia Mông Cổ Sri Lanka Bangladesh Tháng 7 năm 2024 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー 令和6年6月 試験結果 試験結果 ー 試験結果 試験結果 試験結果 試験結果 Tháng 5 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Tháng 4 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi Kết quả thi ー ー Tháng 3 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi ー Kết quả thi ー Tháng 2 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Tháng 1 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi ー ー ー Tháng 12 năm 2023 Kết quả thi ー ー Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Tháng 11 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi ー ー ー Tháng 10 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 9 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi ー ー ー Tháng 8 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 7 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi ー ー ー Tháng 6 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 5 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 4 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 3 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 2 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 1 năm 2023 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 12 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 11 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 10 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 9 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 8 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 7 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 6 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 5 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 4 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 3 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 2 năm 2022 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 12 năm 2021 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 11 năm 2021 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 10 năm 2021 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 9 năm 2021 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 6 năm 2021 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 3 năm 2021 - Kết quả thi Kết quả thi ー ー ー ー Tháng 12 năm 2020 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 9 năm 2020 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー Tháng 8 năm 2020 Kết quả thi ー ー ー ー ー ー   Tháng tổ chức thi Campuchia Thai uzbekistan Nepal Myanmar Ấn Độ 令和6年7月 ー ー ー ー ー ー 令和6年6月 試験結果 試験結果 試験結果 ー 試験結果 試験結果 Tháng 5 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi ー Kết quả thi Kết quả thi Tháng 4 năm 2024 Kết quả thi ー ー Kết quả thi Kết quả thi ー Tháng 3 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi ー Tháng 2 năm 2024 Kết quả thi ー Kết quả thi Kết quả thi ー ー Tháng 1 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi ー ー ー | 5.Truy cập (Hiệp hội) Tổ chức nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản(JAC) văn phòng tổ chức thi ※Nơi này khác với văn phòng chính, ứng viên hãy lưu ý.     〒 105 - 0001 Tokyotominatoku Toranomon 3 - 7 - 10 randikku Toranomon biru 8-kai     2 phút đi bộ từ Tokyo Metro Hibiya Line『Ga Kamiyacho』, 4 phút đi bộ từ 『Ga Toranomon Hills』     9 phút đi bộ từ『 Ga Toranomon』 Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất (nguyên vật liệu, công nghiệp cơ khí và điện tử điện thông tin) - Lịch trình (Được cập nhật thường xuyên)

10/7/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất (nguyên vật liệu, công nghiệp cơ khí và điện tử điện thông tin) - Lịch trình (Được cập nhật thường xuyên)

■ Bạn nhấn vào đây để biết về tổng quan và câu hỏi mẫu của kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất >Link dẫn ngoài(trang WEB của bộ kinh tế, công nghiệp, và thương mại ) ■ Bạn nhấn vào đây ể biết vềkỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất.   Về giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc |Về phương pháp nộp đơn xin 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」của kỳ thi đánh giá Kỹ năng Đặc định số 2. Từ năm nay, phương pháp nộp đơn xin giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc sẽ được thay đổi. Những người có nguyện vọng tham gia kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 cần nộp 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」 qua mẫu đơn dành riêng trên cổng thông tin này, và nhập 「Mã số xác nhận đủ điều kiện thi」 riêng do văn phòng cấp khi đăng ký tại Prometric. Để tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định số 2, bạn cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại chỗ làm việc của ngành sản xuất thuộc các doanh nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản trước ngày thi. Vì vậy, xin vui lòng nộp 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」bạn nhé. ▶ Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc >Link dẫn ngoài ▶ Mẫu giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc |Yêu cầu đối với các nhà kinh doanh ngành sản xuất Bao gồm cả những người đã nghỉ việc, nếu đã tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định, theo thông báo của Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú (thông báo tiêu chuẩn bổ sung), Điều khoản quy định về việc lập giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc khi có yêu cầu từ người đó. Xin vui lòng làm theo quy định. (Điều 3, Khoản 4) Khi lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định được tuyển dụng vào công việc thực tế trong lĩnh vực sản xuất theo hợp đồng lao động Kỹ năng đặc định, theo yêu cầu từ người lao động nước ngoài đó, doanh nghiệp tiếp nhận phải cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc liên quan đến hợp đồng đó cho họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổng hợp nội dung những câu hỏi đáp trong phần、「Các câu hỏi thường gặp」」 Bạn hãy sử dụng nó thật nhiều nhé.     Bảng tin  2024.06.27 <Nhật Bản> Đã bắt đầu nhận đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại Nhật.   2024.06.24  <Nhật Bản>Đã bắt đầu nhận  đăng ký nhận 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc (Đăng ký số xác nhận đủ điều kiện thi)」cho kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại Nhật. 2024.02.26 Chúng tôi đã đăng tải kết quả của kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa 6 (năm 2024) tại Nhật Bản. 2024.02.26 Chúng tôi đã đăng tải số báo danh của các thí sinh đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt số 2 trong lĩnh vực sản xuất, diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa 6 ( năm 2024) tại Nhật Bản. 2024.02.22 Liên quan đến những sai sót trong câu hỏi trong bài thi đánh giá kỹ năng cụ thể số 2 của lĩnh vực sản xuất được thực hiện vào tháng 1 và tháng 2 năm 2024 (lời xin lỗi và phản hồi chi tiết). 2024.01.22 Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Nhật Bản như Nagoya, Hiroshima, Tokyo, Kanazawa, và Osaka. 2024.01.15 <Nhật Bản> Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm Mito, Hamamatsu, Sendai, Gifu, và Fukuoka.   Về kỹ năng đặc định số 2 Đối với người lao động nước ngoài thuộc diện kỹ năng đặc định số 2, yêu cầu phải có tay nghề thành thạo. Đây là những kỹ năng đã được trau dồi qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, ví dụ như khả năng thực hiện các công việc chuyên môn và kỹ thuật cao dựa theo sự phán đoán của mình, hoặc có khả năng thực hiện công việc với tư cách là người giám sát, quản lý công việc bằng kỹ năng thành thạo. Vui lòng xem chi tiết về chế độ này tại trang web dưới đây. ▶ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/     Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc công nghiệp và điện tử thông tin. Trên trang hội thảo, chúng tôi đăng tải tài liệu và video bằng nhiều ngôn ngữ liên quan đến tổng quan về chế độ tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất và các ví dụ về việc tiếp nhận. ▶ https://www.sswm.go.jp/seminar_f/     Quy trình từ đăng ký thi đến cấp chứng chỉ thi đậu. 1. Đăng ký số xác nhận cho giấy chứng nhận số năm kinh nghiệm làm việc. 2. Dự thi tại đơn vị tổ chức kỳ thi. 2. Ứng viên vượt qua kỳ thi sẽ nộp đơn xin cấp chứng nhận đậu từ trang đăng ký chuyên dụng.       Bấm vào đây để xem danh sách thông tin kỳ thi   ◆ Chi tiết xin vui lòng xem  Ở đây (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)  >Link dẫn ngoài  

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất liên quan đến điện tử và thông tin điện tử) - Cập nhật liên tục.

10/7/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất liên quan đến điện tử và thông tin điện tử) - Cập nhật liên tục.

■ Tổng quan về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định loại 1 trong lĩnh vực sản xuất và các câu hỏi mẫu tại đây >Link dẫn ngoài (Trang web của Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản) ■ Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định loại 2 trong lĩnh vực sản xuất  tại đây     Bảng tin tức 2024.06.27 Đã bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất. 2024.02.26 <Nhật Bản> Đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa thứ 6. 2024.02.26 <Nhật Bản> Đã đăng tải số báo danh của các thí sinh đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa thứ 6. 2024.01.22 Đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký dự thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Nagoya, Hiroshima, Tokyo, Kanazawa và Osaka. 2024.01.15 Đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký dự thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Mito, Hamamatsu, Sendai, Gifu và Fukuoka. 2024.01.11 【Quan trọng 】Thông báo đến những người bị ảnh hưởng bởi「Động đất bán đảo Noto năm  Reiwa 6」(PDF)   Sáng lập tư cách lưu trú kỹ năng đặc định mới  Chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định (sau đây gọi là 「Chế độ kỹ năng đặc định」) được sáng lập nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chế độ này cho phép tiếp nhận người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định, có thể làm việc ngay lập tức trong các lĩnh vực công nghiệp khi họ gặp tình trạng khó khăn trong việc đảm bảo nhân lực dù đã thực hiện các biện pháp cải thiện năng suất và đảm bảo nhân lực trong nước. Vui lòng xem trang dưới đây để biết tổng quan về chế độ này. ▶ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/     Để có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 trong các lĩnh vực sản xuất liên quan đến vật liệu, máy móc công nghiệp, và điện tử thông tin. Trên trang hội thảo, chúng tôi đăng tải tài liệu và video đa ngôn ngữ về tổng quan chế độ và các trường hợp tiếp nhận nhân lực nước ngoài có kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất. ▶ https://www.sswm.go.jp/seminar_f/     Quy trình từ đăng ký dự thi đến cấp chứng chỉ thi đỗ 1. Dự thi tại tổ chức thực hiện kỳ thi 2. Thí sinh đã đỗ sẽ thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ đỗ qua trang đăng ký chuyên dụng.       Bấm vào đây để xem danh sách hướng dẫn thi   ◆ Chi tiết xem tại đây (Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp) > Link dẫn ngoài.

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1・2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ※ Sẽ được cập nhật thường xuyên.

10/7/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1・2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ※ Sẽ được cập nhật thường xuyên.

Về việc thay đổi lệ phí phát hành giấy chứng nhận đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 và số 2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà Kể từ 0:00 ngày 1 tháng 6 năm 2024 (thứ 7), các đơn đăng ký gửi qua email sẽ được áp dụng mức phí mới như sau: Phí hiện tại: 14,300 yên/ngườ i→ Phí mới: 11,000 yên/người.   ■Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà là gì? Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, người lao động cần phải: Đậu kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà. Hoặc, đậu kỳ thi kiểm định kỹ năng vệ sinh tòa nhà cấp độ 1kyu và giấy tờ chứng minh có kinh nghiệm thực tiễn trong việc quản lý tại hiện trường. Hướng dẫn dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 đã được công bố. Ngày thi:Ngày 30 tháng 5 năm 2024 (thứ 5) 14:00~17:00 Hội trường thi:Tầng 3 Phòng hội nghị tòa nhà mainten bảo trì tòa nhà Maintenance(Tokyo) Thời gian nhận đăng ký thi:(thứ 4)ngày 24 tháng 4 năm 2024 10:00 ~ (thứ 3)ngày 30 tháng 4 năm 2024 17:00 Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung:hồ sơ phải được nhận trước 17:00 ngày 7 tháng 5 năm 2024 (thứ 5)( Văn phòng Hiệp hội Bảo trì Tòa nhà tòa nhà Quốc gia) Ngày công bố kết quả:10 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024(thứ 6) Trong quá trình đăng ký, không chỉ từ phía các thí sinh mà còn cần sự hỗ trợ của công ty, vì vậy cả hai bên nên xem kỹ hướng dẫn trước khi đăng ký. Hãy xác nhận hình thức nộp hồ sơ bổ sung qua Trang web tổng hợp của Hiệp hội bảo trì tòa nhà Quốc gia. ※ Các tài liệu bổ sung khác bao gồm bản sao của các tài liệu mà công ty hoặc cá nhân đã chuẩn bị sẵn. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong hướng dẫn dự thi. ◆Câu hỏi thường gặp Tham khảo đề thi ◆Đề thi thực hành (tham khảo) ◆Đề thi lý thuyết (tham khảo) Công bố kết quả thi ◆Những thí sinh thi đỗ lần 1 tháng 5 năm 2024 ( công bố lúc 10:00 (thứ 6) ngày 28 tháng 6 năm 2024)       Lịch trình Lịch thi dự kiến sẽ công bố trên trang web này. Tuy nhiên、lịch thi có thể thay đổi mà không thông báo trước, theo chỉ thị của chính phủ Nhật Bản hoặc Quốc gia tổ chức. Ứng viên hãy chú ý nhé.   Hội trường thi Hiện nay, kỳ thi được tổ chức trong nước và ở Indonesia, Philippines, Thái Lan và Sri Lanka. (Việc tổ chức kỳ thi tại Myanmar và Campuchia trong tương lai vẫn chưa được quyết định.) ■Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước) Kỳ thi trong nước / Japan ■Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà(Kỳ thi tại nước ngoài)  Indonesia / Indonesia Philippines / Philippines Thailand / Thailand Sri Lanka / Sri Lanka Myanmar / Myanmar Cambodia/ Cambodia       Nhấn vào đây để đăng ký Online application form     Hướng dẫn dự thi     Hướng dẫn dự thi tại Nhật(tháng 4 năm 2024)   Exam guide Indonesia(May 2024)       Hướng dẫn thi tại Indonesia ( tháng 5 năm 2024)    Hướng dẫn thi tại Philippines ( tháng 8 năm 2024) Exam guide Philippines(August 2024)       Hướng dẫn dự thi tại Thái Lan (tháng 3 năm 2024) Exam guide Thailand(2024 March)   Hướng dẫn dự thi tại Sri Lanka(tháng 7 năm 2024) Exam guide SriLanka(2024 July)   Kỹ năng đặc định là gì?   Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng, đây là loại tư cách lưu trú mới nhằm tiếp nhận những người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc. Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà cũng thuộc diện được áp dụng, và người nước ngoài có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 có thể làm việc tại các công ty bảo trì tòa nhà đáp ứng đủ điều kiện trong thời gian tối đa là 5 năm. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, cần phải đáp ứng cả 2 yêu cầu "trình độ tay nghề"  và "năng lực tiếng Nhật" Năng lực tiếng Nhật được đánh giá thông qua "Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật" do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thực hiện hoặc "Kỳ thi năng lực tiếng Nhật" do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản thực hiện. Trình độ tay nghềtrong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà được đánh giá thông qua "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà" do hiệp hội của chúng tôi thực hiện. ※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng số 2 trong ngành vệ sinh tòa nhà không cần phải tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà. Đề thi thực hành(Methid of the Test) Đề thi thực hành (tiếng Nhật)(PDF)     Đề đã thi Kỳ thi phán đoán năm 2019(câu hỏi)(PDF)   Kỳ thi phán đoán năm 2019(câu trả lời)(PDF) Cấp giấy chứng nhận thi đậu (chung cho số 1 và số 2) “Giấy chứng nhận thi đỗ” là một trong những tài liệu bắt buộc khi nộp đơn xin thị thực kỹ năng cụ thể. Nếu bạn muốn nhận được chứng chỉ đỗ, vui lòng đăng ký theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn. ※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1 đến 2 tuần để cấp giấy chứng nhận thi đậu sau khi thanh toán lệ phí xong. 【Thông báo】Về việc điều chỉnh phí phát hành cho năm tài chính mới Từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 (thứ 7) từ 0:00, chúng tôi sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký gửi từ email với mức phí hiện tại là 14,300 yên/người → mức phí mới là 11,000 yên/người.   Sách hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận thi đỗ (PDF)     ●Về chế độ  kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang web của Bộ tư pháp. ・Những nỗ lực trong chương trình tiếp nhận nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa xã hội cộng sinh (bao gồm việc thành lập tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」).(Link dẫn ngoài) ●Về Hội đồng kỹ năng đặc định trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà, vui lòng tham khảo trang web của Bộ lao động an sinh xã hội. ・Tiếp nhận nhân lực nước ngoài mới trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà (về tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」))(Link dẫn ngoài) Tổng quan vềchế độ kỹ năng đặc định và thủ tục đăng ký visa kỹ năng đặc định, vui lòng liên hệ với cục quản lý xuật nhập cảnh và cư trú / Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú địa phương. ◆ Bài thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà. ◆ >Link dẫn ngoài

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

10/7/2024

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

【 Thông tin mới nhất】   2024.6.26 2024/5 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. ​2024.5.27 2024/4 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2024.4.25 2024/3 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2024.3.25 2024/2 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2024.2.26 2024/1 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2024.1.25 2023/12 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.12.25 2023/11 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.11.27 2023/10 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.10.25 2023/9 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.9.25 2023/8 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.8.25 2023/7 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2023.7.25 2023/6 Chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng.  1. Tóm tắt về chế độ  Tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」là loại tư cách được ban hành ngày 1/4/2019, là một chế độ tiếp nhận nguồn năng lực nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng ngay cả khi đã nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. ▶Tài liệu giải thích về chế độ (có phát hành bằng 12 ngôn ngữ) 【theo tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】 ▶「Thủ tục đăng ký」 liên quan đến tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」【Link bên ngoài (Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】 ▶Những vấn đề liên quan đến  tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」「Công thức . các vấn đề liên quan đến vận hành, sử dụng kỹ năng đặc định」【link dẫn ngoài ( Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】 ▶Các chính sách tổng hợp để cùng cộng sinh với nguồn nhân lực người nước ngoài 【Link dẫn ngoài(Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】 ▶Hội đồng bộ trưởng liên quan đến vấn đề cộng sinh về việc tiếp nhận lao động người nước ngoài【Link dẫn ngoài(Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】 Các cơ quan tiếp nhận Kỹ năng đặc định số 1 người nước ngoài trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng phải thuộc các cơ quan đối tượng sau đây thực hiện công việc chăm sóc điều dưỡng (không bao gồm công việc cung cấp dịch vụ tại nhà của người cao tuổi). ▶Về cơ quan tiếp nhận Kỹ năng đặc định số 1 người nước ngoài trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng.   |Tham khảo 1: Cột thông báo .  pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng. ▶Phương châm cơ bản về việc vận hành chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. ▶Phương châm cơ bản về việc vận hành chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định.(phương châm vận hành theo lĩnh vực)) ▶Khái quát về việc vận hành phương châm liên quan đến vận hành chế độ tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. ▶Căn cứ vào các quy định của điều 7 khoản 1 mục 2 của luật công nhận định cư tị nạn và cục quản lý xuất nhập cảnh. Dựa vào tiêu chuẩn của kế hoạch hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 và hợp đồng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng đặc định mà người đứng đầu cơ quan hành chính sẽ xem xét và quản lý về từng lĩnh vực     cụ thể. (công bố về các tiêu chuẩn bổ sung) ▶Sách riêng bổ sung về lĩnh vực đặc định ( lĩnh vực điều dưỡng) Bản chính. phụ lục【PDF】 Bản hợp đồng liên quan đến việc tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài về lĩnh vực điều dưỡng được ghi ở sách tham khảo mẫu số 1-1.【PDF】 Bảng tóm tắt nơi làm việc và cho tiến hành công việc liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng được ghi ở sách tham khảo mẫu số 1-2.【PDF】 ▶「Căn cứ vào các quy định của điều 7 khoản 1 mục 2 của luật công nhận định cư tị nạn và cục quản lý xuất nhập cảnh. Dựa vào tiêu chuẩn của kế hoạch hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 và hợp đồng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng đặc định mà người đứng đầu cơ quan hành chính sẽ xem xét và quản lý về từng lĩnh vực     cụ thể.」 (Tài liệu tham khảo) ▶Về cách sử dụng các tiêu chuẩn sắp xếp thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 người nước ngoài. |Tham khảo 2:Bản ghi nhớ hợp tác song phương 2 nước về kỹ năng đặc định. ▶Về thủ tục ở mỗi quốc gia. bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa 2 quốc gia. 【Link dẫn ngoài ( Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】  2. Về phần thi tiếng Nhật và phần thi thực hành Tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định số 1」trong ngành điều dưỡng dành cho đối tượng người nước ngoài thuộc các trường hợp sau.   〇 Thực thi ở trong nước. ・Thi thực hành (➀ thi đánh giá kỹ năng điều dưỡng) ・ Thi đỗ kỳ thi tiếng Nhật(➁Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của tổ chức Giao lưu quốc tế hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4 trở lên và ➂Thi kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng) ▶Về phương châm thi liên quan tới 「kỹ năng đặc định」【2020.1.30 Cục quản lý xuất nhập cảnh】 ▶Hướng dẫn triển khai kỳ thi 「thi kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng」 ▶Hướng dẫn triển khai 「thi kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng」 |Những đối tượng được miễn thi tiếng Nhật ・thi thực hành Những đối tượng sau được miễn thi năng lực tiếng Nhật và thi thực hành khi có tư cách lưu trú là 「Kỹ năng đặc định số 1」 ○  Những người đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2 ngành điều dưỡng. ○  Những người đã hoàn thành khóa đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi ngành điều dưỡng. ○ Những bạn đã hoàn thành thời hạn lưu trú (4 năm) và tư cách là ứng viên nhân viên chăm sóc phúc lợi điều dưỡng EPA. ►Về những yêu cầu cụ thể vv... ►Về các thủ tục cần thiết ►Về việc cấp lại thông báo kết quả thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng.(sơ lược) ►Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng ( Chi tiết) 【dành cho ứng viên đăng ký】 ►Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng 【dành cho ứng viên đăng ký】  (PDF) (Excel) >Link dẫn ngoài    ※ Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng, trường hợp đại lý đăng ký hộ ứng viên 「Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng (Sơ lược) 」,  trường hợp đại lý đăng ký hộ ứng viên thì đăng ký hồ sơ với số liên lạc như bên dưới rồi gửi qua bưu điện. ( ※hãy gửi kèm phong bì để gửi kết quả・cùng với tem) | Khái quát về kỳ thi ▶【Lĩnh vực điều dưỡng】thi tiếng Nhật và thi kỹ năng (tóm tắt) 《Về kỳ thi đánh giá tiếng nhật ngành điều dưỡng. thi đánh giá kỹ năng ngành điều dưỡng.》     Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành điều dưỡng Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng Số lượng câu hỏi, thời gian kiểm tra, môn thi. Tổng 45 câu  60 phút (Thi lý thuyết:40 câu) ・Câu hỏi cơ bản về điều dưỡng(10 câu) ・Cơ cấu về cơ thể và lý trí(6 câu) ・kỹ thuật giao tiếp(4câu) ・kỹ thuật hỗ trợ sinh hoạt(20 câu) (thi thực hành:5câu) ・Câu hỏi kiểm tra về đềtài thực hành dưới hình thức kiểm tra phán đoán ►Tiêu chuẩn câu hỏi Tổng 15 câu 30 phút ・ Từ vựng về điều dưỡng(5câu) ・Bắt chuyện ・ hội thoại trong điều      dưỡng(5câu) ・Đoạn văn về điều dưỡng(5câu) phương pháp thực hiện Hình thức kiểm tra trên máy tính(CBT) Câu hỏi tham khảo ►Kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng ►Kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng Phí làm thủ tục đang ký Khoảng 1000 yên Khoảng 1000 yên Thông báo kết quả thi Sau khi kết thúc kỳ thi, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính tại địa điểm thi. Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi tiến hành kỳ thi, thí sinh có thể truy cập vào trang web chuyên dụng và cung cấp những thông tin như tên thí sinh, tên kỳ thi, ngày thi, ảnh chân dung, điểm tổng hợp thì có thể biết kết quả đạt hay không. ※Tiêu chuẩn đậu ・Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng: trên 60% tổng số điểm câu hỏi ・Bài kiểm tra đánh giá tiếng Nhật điều dưỡng: trên 80% tổng số điểm câu hỏi | (1)Hướng dẫn thủ tục đăng ký dự thi Ⅰ Lịch thi        ▶ Bấm vào đây  để xem lịch thi(Thi ở nước ngoài) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian.    Để truy cập thông tin mới nhất, bạn nên tự làm mới trang sau khi mở đường link URL. ▶ Bấm vào đây  để xem lịch thi(Thi ở trong nước) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian.    Để truy cập thông tin mới nhất, bạn nên tự làm mới trang sau khi mở đường link URL. ▶ Danh sách hội trường thi   Ⅱ Cách đăng ký thi 【Điều kiện dự thi】 ・Thí sinh phải từ 17 tuổi trở lên. ( Thí sinh có quốc tịch Indonesia thì phải 18 tuổi trở lên) ・Tuy nhiên, đối với kỳ thi được tổ chức trong nước Nhật thì áp dụng với những thí sinh có tư cách lưu trú từ 17 tuổi trở lên. ( giới hạn với những thí sinh có hộ chiếu do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp, nó được công nhận và thông qua bộ tư pháp để phục vụ cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ thì sẽ trục xuất khỏi hội trường thi.) ※Theo cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, ngay cả khi bạn đỗ kỳ thi này, thì nó không đảm bảo bạn được cấp tư cách lưu trú「kỹ năng đặc định」. Ngoài ra, Những thí sinh đã đỗ kỳ thi này không phải là được cấp đơn xin đủ tư cách lưu trú hoặc đơn xin chuyển đổi tư cách lưu trú. Nó không phải là giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú hay là giấy chứng nhận chuyển đổi tư cách lưu trú. Ngay cả khi Giấy chứng nhận đủ tư cách được cấp, đơn xin Visa sẽ được Bộ Ngoại giao kiểm tra riêng. Không phải trường hợp nào cũng được cấp tư cách lưu trú. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký dự thi như sau. ►Bạn có thể đăng ký dự thi sau 2 tháng ( sau 60 ngày). Ngoài ra, 45 ngày thì không được đăng ký kỳ thi tiếp theo. ►Những người có quốc tịch Nhật Bản thì không được dự thi. ▶Bấm vào đây để xem cách đăng ký dự thi trong nước Nhật.   ▶ Để đăng ký dự thi Bấm vào đây | (2)Về kết quả thi ▶Xem kết quả thi Bấm vào đây  ◆ Về vấn đề tiếp nhận nguồn nhân lực mới người nước ngoài về lĩnh vực điều dưỡng (tư cách lưu trú 「thực tập sinh kỹ năng」) >Link dẫn ngoài(Bộ y tế, lao động phúc lợi)

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

6/6/2024

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

Chúng tôi đã đăng tải danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được công bố bởi Bộ Tư Pháp (danh sách được cập nhật liên tục). Chúng tôi hỗ trợ chỉnh sửa/xóa thông tin liên quan như số điện thoại, địa chỉ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.   Liên hệ ※ Danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được cập nhật đến ngày 4 tháng 9 năm 2023. Gurutto Asia cung cấp dịch vụ trang web hỗ trợ "Tiếng Nhật", "Tiếng Việt" và "Tiếng Anh". Thông tin về tổ chức hỗ trợ đăng ký là thông tin rất quan trọng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc có thể biết thông tin bằng ngôn ngữ của mình giúp người lao động yên tâm hơn. Để biết chi tiết về việc chế tác trang web đa ngôn ngữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc mẫu liên hệ. Số điện thoại liên hệ 024-983-7107 Phụ trách Watanabe

Lịch thi đánh giá 「kỹ năng đặc định số 1 và số 2」 trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống※ Cập nhật thường xuyên.

5/6/2024

Lịch thi đánh giá 「kỹ năng đặc định số 1 và số 2」 trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống※ Cập nhật thường xuyên.

Hiệp hội OTAFF  Tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm người nước ngoài HP trích từ  >đường dẫn ngoài   2024.05.27 Thông báo Đối với những thí sinh dự định tham dự kỳ thi kỹ năng đặc định của OTAFF từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024 2024.04.30 Kỳ thi trong nước Chúng tôi đã công bố tình hình tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 và số 2 trong lĩnh vực nhà hàng và ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống năm 2023 (kỳ thi trong nước).  2024.04.19 Kỹ năng đặc định số 2 Về việc hoàn tiền cho kỳ thi kỹ năng đặc định số 2 lần thứ nhất năm 2024 (đối với những người đã đỗ kỳ thi kỹ năng đặc định số 2 năm 2023). 2024.04.12 Kỳ thi trong nước Chúng tôi đã công bố danh sách những người đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống năm 2023 (kỳ thi trong nước). Doanh nghiệp có thể kiểm tra kết quả đỗ trượt từ trang doanh nghiệp của mình. 2024.04.10 Kỳ thi ở nước ngoài Chúng tôi đã công bố tình hình tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng và ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống năm 2023 (kỳ thi ở ngoài nước).  2024.04.09 Kỹ năng đặc định số 2 Cách cấp và tải chứng chỉ thi đỗ 2024.04.01 Thông báo Vui lòng kiểm tra sự thay đổi kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024.     Lịch thi 1 năm trong nước.   Lịch thi chi tiết (số 1)   Lịch thi chi tiết (số 2)   1. Kỹ năng đặc định và mục đích của kỳ thi. Theo luật quản lý nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 nên tư cách lưu trú mới được lập ea với tên gọi là 「kỹ năng đặc định」. 「Kỹ năng đặc định」là chế độ tiếp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho những công việc thiếu người làm tại Nhật Bản như ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. Để nhận được tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và ăn uống thì phải đỗ cả hai kỳ thi 「Trình độ năng lực tiếng Nhật 」và「trình độ kỹ thuật」. 「Trình độ tiếng Nhật」được xác định bằng kỳ thi cơ bản tiếng Nhật ((JFT-Basuc)do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Quỹ Nhật Bản) tổ chức hoặc 「kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)」 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế quyết định. 「Trình độ kỹ năng」trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống được xác định bắng 「kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống」do tổ chức đánh giá kỹ năng sản xuất thực phẩm và đồ uống nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết là tên kỳ thi nếu trong trường hợp cần.) Về việc nộp đơn xin chứng nhận tư cách lưu trú kỹ năng đặc định vui lòng liên hệ với Cục quản lý cư trú quốc gia.  OTAFF không thể trả lời gì ngoài bài thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện tham gia kỳ thi Người có thể tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống ở Nhật Bản là người đủ cả điều kiện a và i trong ngày thi. a.Người có tư cách lưu trú ( chú ý 1) trong ngày thi đủ 17 tuổi trở lên. i.Người mang hộ chiếu (chú ý 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định phát hành để hợp tác trong việc thực hiện suôn sẻ lệnh trục xuất.。 (Chú ý 1) Những người đang cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham dự kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn vẫn có thể tham gia thi khi bạn đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn. Những người đang ở Nhật Bản mà không tuân thủ luật pháp Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) thì sẽ  không được tham gia thi. (Chú ý 2) Hiện tại, những người mang hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Nước Cộng hòa Hồi giáo・ Iran có thể tham gia thi. (Những điều cần lưu ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi này, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」. Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi và nộp đơn xin Giấy chứng nhận tư cách hoặc thay đổi tình trạng cư trú, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được Giấy chứng nhận đủ tư cách, điều đó không  có nghĩa là bạn sẽ nhận được thị thực(Visa), vì Bộ Ngoại giao sẽ kiểm tra riêng đơn xin thị thực của bạn. 3. Nội dung thi, phương pháp tổ chức thi, v.v. (Tất cả các câu hỏi trong bài thi đều được viết bằng tiếng Nhật (có ký tự ruby ​​​​cho kanji).) Môn thi: thi viết và thi thực hành   thời gian thi : 70 phút Phương pháp tổ chức thi: Phương pháp thi trên giấy (dùng phiếu chấm điểm) (1)Thi lý thuyết Đây là bài kiểm tra kiến ​​thức tổng quát về quản lý vệ sinh(HACCP), chế biến thực phẩm và đồ uống, dịch vụ khách hàng cũng như các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho công việc   Môn thi Nội dung chính Số lượng câu hỏi (câu) Cách phân bố điểm (điểm) Điểm tối đa (điểm) Kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm. ・Kiến thức về an toàn thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm, v.v. 25 3 75 Kiến thức về quản lý vệ sinh chung ・Hiểu biết về quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau giờ làm việc ・Thiết lập ​​hoạt động 5S ・Quản lý ngăn ngừa bị lẫn vật thể lạ Cơ bản về quản lý quy trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu thô ・Quản lý quy trình sản xuất và các biện pháp phòng ngừa ・Quản lý sản phẩm ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh dựa theo HACCP ・HACCP là gì? ・Phân tích yếu tố nguy hiểm ・Nguyên tắc HACCP 7 ・Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Đối ứng khi xảy ra tình huống bất thường 5 5 25 Tổng 30   100   2)Có hai loại thi thực hành ("kiểm tra khả năng phán đoán" và "lập kế hoạch"). ) 「Kỳ thi đánh giá」 là một bài thi về khả năng làm việc, trong đó bạn phải xem hình vẽ hoặc hình minh họa để xác định hành động đúng hay sai.「Lập kế hoạch 」là bài thi để xác định xem bạn có biết lập kế hoạch bằng cách sử dụng các công thức tính toán hay không.   Môn thi Nội dung chính   Số lượng câu hỏi(câu) Phân bố điêm Số điểm tối đa (điểm) Thi phán đoán  Lập kế hoạch Tổng số  Kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm ・Cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm 4 2 6 5 30 Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh chung ・Có kiến ​​thức về quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi làm việc ・lập kế hoạch ​​hoạt động 5S ・Quản lý phòng chống dị vật bay vào  Khái niệm cơ bản về quản lý quá trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu thô  ・Quản lý và những điều cần chú ý trong quy trình sản xuất  ・Quản lý sản phẩm  ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh theo phương pháp HACCP ・HACCP là gì? ・Phân tích yếu tố nguy hại ・Nguyên tắc HACCP 7 ・Những điều cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Ứng phó khi xảy ra tình huống bất thường, v.v.. 4 0 4 5 20 Tổng cộng 8 2 10   50       Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Bấm vào đây để biết lịch thi chi tiết (khu vực, địa điểm thi, thời gian thi)         Ứng viên tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm và đồ uống tại các nước khác ngoài Nhật Bản 2hông tin kỳ thi  năm 2024       Cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi và tiêu chí đậu cũng giống như kỳ thi tại Nhật Bản. The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và lịch thi. Click here to get more information and to schedule your test.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đặt lịch thi  > Link dẫn ngoài. Click here to get more information and to schedule your test. (Lưu ý 1) Các kỳ thi năm 2020 bên ngoài Nhật Bản sẽ do tổ chức Prometric được ủy quyền thực hiện. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. (Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, sau khi trải qua các cuộc đàm phán giữa chính phủ và môi trường tổ chức kỳ thi được sắp xếp theo thứ tự từ các quốc gia đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆ OTAFF)Tổ chức đánh giá kỹ năng ngành chế biến thực phẩm và đồ uống cho người nước ngoài◆ >Link dẫn ngoài ◆ Quầy tư vấn◆ >Link dẫn ngoài

Lịch thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực nhà hàng 「Kỹ năng đặc định số 1 và số 2」 ※ được cập nhật thường xuyên.

5/6/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực nhà hàng 「Kỹ năng đặc định số 1 và số 2」 ※ được cập nhật thường xuyên.

Hiệp hội OTAFF tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm người nước ngoài HP trích dẫn từ  >link dẫn ngoài   2024.05.27 Thông báo Thông báo dành cho những người dự định tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định của OTAFF từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024. 2024.04.30 Kỳ thi trong nước  Chúng tôi đã công bố tình hình thực hiện kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 và 2 trong lĩnh vực nhà hàng và chế biến thực phẩm năm 2023 tại Nhật Bản. 2024.04.19 Kỹ năng đặc định số 2 Về việc hoàn lại tiền thi kỹ năng đặc định số 2 lần thứ 1 năm 2024 (dành cho những người đã đậu kỳ thi Kỹ năng đặc định số 2 năm 2023). 2024.04.12 Kỳ thi trong nước  Chúng tôi đã công bố danh sách những người đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong ngành dịch vụ ăn uống năm 2023 (kỳ thi trong nước). Doanh nghiệp có thể kiểm tra kết quả đỗ trượt từ trang doanh nghiệp của mình. 2024.04.10 Kỳ thi ở nước ngoài Chúng tôi đã công bố tình hình tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực nhà hàng và ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống năm 2023 (kỳ thi ở ngoài nước). 2024.04.09 Kỹ năng đặc định số 2 Cách cấp và tải chứng chỉ thi đỗ. 2024.04.01 Thông báo Vui lòng xác nhận lại sự thay đổi của kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 từ tháng 5 ~ tháng 6 năm 2024.     Lịch thi 1 năm trong nước.   Lịch thi chi tiết (số 1)   Lịch thi chi tiết (số 2)     1. Kỹ năng đặc định và mục đích của kỳ thi. Theo luật quản lý nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 nên tư cách lưu trú mới được lập ra với tên gọi là 「kỹ năng đặc định」. 「Kỹ năng đặc định」là chế độ tiếp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho những công việc thiếu người làm tại Nhật Bản như ngành nhà hàng. Để nhận được tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực nhà hàng thì phải đỗ cả hai kỳ thi 「Trình độ năng lực tiếng Nhật 」và「trình độ kỹ thuật」. 「Trình độ tiếng Nhật」được xác định bằng kỳ thi cơ bản tiếng Nhật ((JFT-Basuc)do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Quỹ Nhật Bản) tổ chức hoặc 「kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)」 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế quyết định. 「Trình độ kỹ năng」trong lĩnh vực nhà hàng được xác định bắng 「kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng」do tổ chức đánh giá kỹ năng sản xuất thực phẩm và đồ uống nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết là tên kỳ thi nếu trong trường hợp cần.) Về việc nộp đơn xin chứng nhận tư cách lưu trú kỹ năng đặc định vui lòng liên hệ với Cục quản lý cư trú quốc gia.  OTAFF không thể trả lời gì ngoài bài thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện tham gia kỳ thi  Người có thể tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định trong ngành nhà hàng ở Nhật Bản là người đủ cả điều kiện a và i trong ngày thi. a.Người có tư cách lưu trú ( chú ý 1) trong ngày thi đủ 17 tuổi trở lên. i.Người mang hộ chiếu (chú ý 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định phát hành để hợp tác trong việc thực hiện suôn sẻ lệnh trục xuất. (Chú ý 1) Những người đang cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham dự kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn vẫn có thể tham gia thi khi bạn đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn. Những người đang ở Nhật Bản mà không tuân thủ luật pháp Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) thì sẽ  không được tham gia thi. (Chú ý 2) Hiện tại, những người mang hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Nước Cộng hòa Hồi giáo・ Iran có thể tham gia thi. (Những điều cần lưu ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi này, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」. Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi và nộp đơn xin Giấy chứng nhận tư cách hoặc thay đổi tình trạng cư trú, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được Giấy chứng nhận đủ tư cách, điều đó không  có nghĩa là bạn sẽ nhận được thị thực(Visa), vì Bộ Ngoại giao sẽ kiểm tra riêng đơn xin thị thực của bạn. 3. Nội dung thi, phương pháp tổ chức thi, v.v. (Tất cả các câu hỏi trong bài thi đều được viết bằng tiếng Nhật (có ký tự ruby ​​​​cho kanji).) Môn thi: thi viết và thi thực hành   thời gian thi : 70 phút Phương pháp tổ chức thi: Phương pháp thi trên giấy (dùng phiếu chấm điểm) (1)Thi lý thuyết Đây là bài kiểm tra kiến ​​thức tổng quát về quản lý vệ sinh, chế biến thực phẩm và đồ uống, dịch vụ khách hàng cũng như các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho công việc.   Đề mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi Phân bố điểm  Quản lý vệ sinh ・Kiến thức về quản lý vệ sinh chung ・Kiến thức về HACCP ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm, v.v. 10 câu Tổng điểm: 40 điểm (@4 điểm) Chế biến thức ăn và đồ uống ・Kiến thức về chế biến đồ ăn ・Kiến thức về nguyên liệu ・Kiến thức về thiết bị nấu ăn, v.v. 10 câu Tổng điểm: 30 điểm (@3 điểm) Tổng quát về khách hàng ・Kiến ​​thức về dịch vụ khách hàng ・Kiến thức về đa dạng hóa thực phẩm ・Kiến thức về giải quyết khiếu nại, v.v. 10 câu Tổng điểm: 30 điểm (@3 điểm)   Tổng cộng 30 câu hỏi Tổng cộng 100 câu hỏi (2)Có hai loại thi thực hành ("kiểm tra khả năng phán đoán" và "lập kế hoạch"). ) 「Kỳ thi đánh giá」 là một bài thi về khả năng làm việc, trong đó bạn phải xem hình vẽ hoặc hình minh họa để xác định hành động đúng hay sai. 「Kỳ thi lập kế hoạch」là một bài kiểm tra về khả năng làm việc, trong đó bạn phải sử dụng các công thức tính toán để lập kế hoạch cho công việc và xác định được mức độ kỹ năng cần thiết cho kế hoạch đó.   Môn thi Nội dung chính Số lượng câu hỏi Phân bố điểm Thi phán đoán Lập kế hoạch Tổng cộng Quản lý vệ sinh Tương tự như bài thi lý thuyêt 3 câu 2 câu 5 câu Tổng điểm: 40 điểm (@8 điểm) Chế biến thức ăn và đồ uống Tương tự như bài thi lý thuyêt 3 câu 2 câu 5 câu Tổng điểm: 30 điểm (@6 điểm) Tổng quát về khách hàng Tương tự như bài thi lý thuyêt 3câu 2câu 5câu Tổng điểm: 30 điểm (@6 điểm)   Tổng cộng 9 câu Tổng cộng 6 câu Tổng cộng 15 câu Tổng cộng 100 câu     Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của ngành nhà hàng Bấm vào đây để biết lịch thi chi tiết (khu vực, địa điểm thi, thời gian thi)             Những người tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành nhà hàng tại các nước khác ngoài Nhật Bản 2Thông tin kỳ thi năm 2024         Cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi và tiêu chí đậu cũng giống như kỳ thi tại Nhật Bản. The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và lịch thi. Click here to get more information and to schedule your test.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đặt chỗ thi >Link dẫn ngoài. Click here to get more information and to schedule your test. (Lưu ý 1) Cấc kỳ thi năm 2020 bên ngoài Nhật Bản sẽ do tổ chức Prometric được ủy quyền thực hiện. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. (Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, sau khi trải qua các cuộc đàm phán giữa chính phủ và môi trường tổ chức kỳ thi được sắp xếp theo thứ tự từ các quốc gia đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆(OTAFF)Tổ chức đánh giá kỹ năng trong ngành chế biến thực phẩm cho người nước ngoài.◆ >Link dẫn ngoài

Lịch thi kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành ngư nghiệp (ngành ngư nghiệp・nuôi trồng thủy sản) Lịch thi kỹ năng đặc định ※được cập nhật liên tục

4/6/2024

Lịch thi kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành ngư nghiệp (ngành ngư nghiệp・nuôi trồng thủy sản) Lịch thi kỹ năng đặc định ※được cập nhật liên tục

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định" Để đáp ứng với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, từ tháng 4 năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã công bố một loại visa cư trú mới cho người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng đặc định, có thể cải thiện được nguồn nhân lực trước mắt. Chế độ kỹ năng đặc định >Link dẫn ngoài Ngoài ra, vui lòng kiểm tra những mục được ghi bên dưới để biết thêm chi tiết về công việc mà bạn có thể làm trong ngành thủy sản. Quy định về việc tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực đặc định - tiêu chuẩn trong ngành nuôi trồng thủy sản.- >PDF   (1)Điều kiện để nguồn nhân lực nước ngoài trở thành lao động kỹ năng đặc định số 1. Trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thuỷ sản), người đủ điều kiện là những người đã đậu kỳ thi sau đây hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2 trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thuỷ sản). ・Trình độ kỹ cần thiết: Kỳ thi kiểm tra kỹ năng ngư nghiệp (ngư nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản). ・Tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật: Kỳ thi cơ bản tiếng Nhật của Quỹ giao lưu Quốc tế hoặc kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật JLPT từ N4 trở lên. ※Để biết thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật, vui lòng xem trang web bên dưới. 「Kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của tổ chức Kokusaikoryukikin(JFT-Basic)」 >Link dẫn ngoài 「Kiểm tra năng lực tiếng Nhật(JLPT)」 >Link dẫn ngoài (2)Điều kiện để lao động người nước ngoài trở thành Kỹ năng đặc định số 2 Trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thủy sản), đối tượng áp dụng là những người đã đạt qua các kỳ thi sau. Lưu ý rằng, để tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng nuôi trồng thủy sản số 2. Bát buộc phải có「Kinh nghiệm thực tế về đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản ở vị trí quản lý, v.v. tại Nhật Bản (2 năm trở lên)」Vui lòng kiểm tra trang Web của Tổng cục thủy sản đẻ biết các thủ tục chứng minh kinh nghiệm thực tế. Xin lưu ý rằng nếu bạn không thể chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình, bạn sẽ không thể tham gia kỳ thi. Tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới với tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」 (Trang web của Tổng cục thủy sản ).) >Link dẫn ngoài Hội đồng kỹ nắng đặc định ngành thủy sản (trên trang web của tổng cục Thủy sản) >Link dẫn ngoài ※Mặc dù kỳ thi vẫn chưa bắt đầu nhưng vẫn có thể làm thủ tục chứng minh được.   ・Kỳ thi kiểm tra kỹ năng ngành thủy sản số 2 ( ngành thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản) (※ dự kiến tiếp nhận vào tháng 6 năm 2024, bắt đầu thi vào khoảng tháng 7) ・Dự thi năng lực tiếng Nhật từ N3 trở lên ※Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 2、bắt đầu tổ chức vào tháng 7 năm 2024 dưới hình thức làm bài kiểm tra trên máy tính và tổ chức ở trong nước.  ※Quá trình xác nhận chứng chỉ kinh nghiệm thực tế mất thời gian、vì vậy các bạn muốn tham gia kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 2 vui lòng yêu cầu cấp chứng chỉ từ cơ quan tiếp nhận càng sớm càng tốt. Nên lưu ý rằng, thời gian học kỹ năng không được tính vào kinh nghiệm thực tế để chứng minh kinh nghiệm làm việc trong chứng chỉ này. | 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi   (1)Tiêu chuẩn thi・Các môn thi vv.. Vui lòng xem Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trên trang web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Liên quan đến kỳ thi >Link dẫn ngoài (2)Về việc đăng ký thi ※Người Nhật không nằm trong đối tượng tham gia kỳ thi. ①Ngành thủy sản   Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP) Kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 Hình thức thi trên giấy Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Indonesia Karawang http://tokuteiginougyogyo.org/ Kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 Hình thức thi CBT Ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 (Bắt đầu đăng ký thi từ ngày 3 tháng 7) Nhật Bản 47 Tỉnh thành  https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/9 ※Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 năm 2023 đã kết thúc. Lịch thi của năm 2024 chưa được quyết định, chúng tôi sẽ công bố ngay sau khi có quyết định.   Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP) Thi kiểm tra kỹ năng số2 Thi trên máy tính - Nhật Bản 47 tỉnh thành  - ※Vui lòng tự đăng ký thi trên trang web. Bấm vào đây để trải nghiệm thử bằng phương pháp trên máy tính. https://www.prometric-jp.com/examinee/procedure/ ②Nuôi trồng thủy sản   Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP) Bài thi kiểm tra kỹ năng số 1 Hình thức thi giấy Ngày 4, 25 tháng 6 năm 2024 Indonesia Karawang http://tokuteiginougyogyo.org/ Bài thi kiểm tra kỹ năng số 1 Hình thức thi CBT Từ ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2025 Nhật Bản 47 Tỉnh thành https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/8 ※ Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 năm 2023 đã kết thúc. Lịch thi của năm 2024 chưa được quyết định, chúng tôi sẽ công bố ngay sau khi có quyết định.   Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP) Thi kiểm tra kỹ năng số 2 Thi trên máy tính - Nhật Bản 47 tỉnh thành - ※Vui lòng tự đăng ký thi trên trang web. Bấm vào đây để trải nghiệm thử bằng phương pháp trên máy tính. https://www.prometric-jp.com/examinee/procedure/ | 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Hiệp hội thủy sản Nhật Bản cùng phối hợp với các chuyên gia đã biên soạn tài liệu tham khảo cần thiết cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản. Những ai tham gia kỳ thi có thể tải xuống để tham khảo. Tài liệu dành cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ... Tài liệu cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 1 để trở thành kỹ năng đặc định số 1. Tài liệu dành cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 ... Tài liệu cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 2 để trở thành kỹ năng đặc định số 2. (Chúng tôi không soạn hoặc bán những câu hỏi kiểm tra đã thi trước đây.) ※Bấm vào đây để xem những đề mẫu ( câu hỏi tham khảo) (1)Thủy sản ①Sách tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 1   Bản tiếng Nhật ver Câu hỏi chung về thủy sản Câu hỏi an toàn về thủy sản   Câu hỏi chuyên môn về thủy sản(liên quan đến lưới)  Câu hỏi chuyên môn về thủy sản(liên quan đến đánh bắt cá)  Tiếng Indonesia ver General Fisheries (Perikanan) Safety (Perikanan) Net Fisheries (perikanan) Rod Line Fisheries (Perikanan) Tiếng Trung Quốc ver 关于一般(渔业) 关于安全(渔业) 关于捕捞(渔业) 关于垂钓(渔业) Tiếng Anh ver General Fisheries (Fishing) Safety (Fishing) Net Fisheries (Fishing) Rod Line Fisheries (Fishing) Tiếng Việt Nam ver General Fisheries (ngư nghiệp) Safety (ngư nghiệp) Net Fisheries (ngư nghiệp) Rod Line Fisheries (ngư nghiệp) ②Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 2  Sách hướng dẫn cho kỹ năng đặc định số 2 được soạn dựa trên nội dung của sách hướng dẫn dành cho kỹ năng đặc định số 1 và tập trung vào kiến thức cơ bản mà một quản lý cần phải có. Các nội dung chuyên môn về phương pháp đánh bắt cá được giới hạn vì tính đa dạng của ngành công nghiệp đánh bắt cá, điều này là do phương pháp đánh bắt cá đa dạng, và vì vậy, sách chỉ tập trung vào những kiến thức tối thiểu mà một quản lý cần phải biết.   Bản tiếng Nhật ver Câu hỏi chung về thủy sản Câu hỏi an toàn về thủy sản Kỹ năng về thủy sản Vận hành tàu đánh cá (Tài liệu hỗ trợ giảng dạy) (2)Ngành nuôi trồng thủy sản ① Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 1   Tiếng Nhật  ver Ngành nuôi trồng thủy sản nói chung ・ quy tắc an toàn Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến thức ăn và nuôi trồng thủy sản)   Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến nuôi trồng thủy sản không có thức ăn) Tiếng Indonesia ver General Fisheries&Safety (Budidaya) Professional Relations (Pakan - Budidaya) Profesional Relations (non pakan-Budidaya) Tiếng Trung Quốc ver 关于一般常识・安全 (养殖业) 关于饲料养殖 (养殖业) 关于无饲料养殖(养殖业) Tiếng Anh ver General Fisheries&Safety (Aquaculture) Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture) Profesional Relations (Feedless Aquaculture) Tiếng Việt ver General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản) Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp) Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN) ② Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 2    Tiếng Nhật ver Ngành nuôi trồng thủy sản nói chung ・ quy tắc an toàn Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến thức ăn và nuôi trồng thủy sản) Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến nuôi trồng thủy sản không có thức ăn) (3)Tài liệu liên quan đến việc phòng chống thiên tai cho người lao động. Hãy học tài liệu bên dưới về liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh. Nếu ứng viên cần các ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Indonesia, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Tài liệu hướng dẫn dành cho lao động nước ngoài làm việc trong ngành thủy sản (trên tàu cá và trong ngành nuôi trồng thủy sản). >Link dẫn ngoài. Nguồn:Về các biện pháp an toàn vệ sinh cho người lao động nước ngoài (Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) >Link dẫn ngoài   | 4.Kết quả kiểm tra *Năm 2020 tháng 1 tháng 12 *Năm 2021 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 11 *Năm 2022 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 *Năm 2023 tháng 1 tháng 2 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 Tháng 12 *Năm 2024 tháng 1 tháng 2 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 ◆ Bấm vào đây để biết chi tiết về trang web Hiệp hội ngành thủy sản Nhật Bản Dainippon >Link dẫn ngoài     

Lịch thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp「Kỹ năng đặc định số 1 và 2」 ※ được cập nhật thường xuyên

4/6/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp「Kỹ năng đặc định số 1 và 2」 ※ được cập nhật thường xuyên

  Bấm vào đây để xem kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp số 1 ở đây. Agriculture Skill Assessment Test Level 1   Bấm vào đây để xem kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp số 2 ở đây. Agriculture Skill Assessment Test Level 2   Tổng quát về kì thi | Mục tiêu và lợi ích thi  Mục đích Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động. Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định. Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành. Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không. Lợi ích Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.   | Quy trình thực hiện thử nghiệm Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp"   |Phạm vi kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp     1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt         Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt     2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi         Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi Phạm vi kiểm tra     1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]        Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]        Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]         Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf   |Yêu cầu về thể chế     1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp        Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.             1. Phải từ 18 tuổi trở lên             2. Có sức khỏe tốt             3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp             4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản           Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.         2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】         "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.                             1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt                 2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)                             1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi                 2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)     3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」        Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.             1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện             2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành             3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2   Tài liệu ôn thi Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần. Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây       Kỳ thi ở nước ngoài Thời gian và kế hoạch tổ chức thi của từng Quốc gia   Các Quốc gia tổ chức thi  (1)Quốc gia tổ chức kỳ thi  ①Philippines, ②Indonesia, ③Campuchia, ④Thái Lan, ⑤Myanmar, ⑥Nepal, ⑦Mông Cổ, ⑧Uzbekistan, ⑨Sri Lanka   Địa điểm tổ chức thi         Chúng tôi dự định tổ chức kỳ thi tại thủ đô của quốc gia nơi kỳ thi được tiến hành.   Thời gian tổ chức thi        Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn thi" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của từng quốc gia.  Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong、thông tin thi cho từng quốc gia >Liên kết bên ngoài Về ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi tổ chức kỳ thi và kỳ thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe hiểu tiếng Nhật. Ngôn ngữ có thể dự thi 1.Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái lan 7.Tiếng Việt 8.  Tiếng Nepal 9.  Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc 11.Tiếng Uzbek 12.Tiếng Sinhala 13.Tiếng Hindi     Về tổ chức kỳ thi trong nước Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia. Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây. Quy trình thực hiện kiểm tra Ngôn ngữ có thể dự thi 1. Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái  7.Tiết Việt 8.  Tiếng Nepal 9. Tiếng Mông Cổ 10.Tiếng Trung Quốc 11.Tiếng Uzbek 12.Tiếng Sinhala 13.Tiếng Hindi        Thông tin thi của từng Quốc gia (1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia   | Năm 2019   | Năm 2020 ・Philippines ・Campuchia ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản     ・Thái Lan ・Campuchia ・Philippines ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản   | Năm 2021   | Năm 2022 Vui  lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi tại nước ngoài   Vui lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi tại nước ngoài (2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia · Ở nước ngoài · Tại Nhật Bản (3) Kết quả thực hiện thử nghiệm   | Năm 2020   | Năm 2021 ・2020.6 ・2020.7 ・2020.8 ・2020.9 ・2020.10 ・2020.11 ・2020.12 ・2021.1 ・2021.2 ・2021.3     ・2021.5 ・2021.6 ・2021.7 ・2021.8 ・2021.9 ・2021.10 ・2021.11 ・2021.12 ・2022.1 ・2022.2 ・2022.3 | Năm 2022   | Năm 2023 ・2022.5 ・2022.6 ・2022.7 ・2022.8 ・2022.9 ・2022.10 ・2022.11 ・2022.12 ・2023.1 ・2023.2 ・2023.3     ・2023.5 ・2023.6 ・2023.7 ・2023.8 ・2023.9 ・2023.10 ・2023.11 ・2023.12(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 1) ・2024.1(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 1) ・2024.2(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 1) ・2024.3(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 1) ・2023.12(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 2) ・2024.2(Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành nông nghiệp số 2) ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực lưu trú khách sạn ※ Cập nhật liên tục 

4/6/2024

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực lưu trú khách sạn ※ Cập nhật liên tục 

Trích dẫn từ trang HP của Trung tâm kiểm tra kỹ năng ngành khách sạn >Linh dẫn ngoài Thông báo từ trung tâm   2024.5.31  NEW!  Công bố kết quả thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn năm 2024 (tổ chức từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 tại Prometric). 2024.5.31  NEW!  Công bố kết quả thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn năm 2024 (tổ chức từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 tại Prometric). 2024.5.24 Thông báo đóng cửa tạm thời. 2024.5.10 Công bố kết quả thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 lần thứ 1 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn năm 2023 (tổ chức trong nước). 2024.4.18 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn năm 2024 sẽ được tổ chức tại Prometric.     【Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong tương lai】   Cách đăng ký thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn đã thay đổi từ ngày 20 tháng 2 năm 2024. Vui lòng kiểm tra trang web của Prometric để biết thêm chi tiết. Bấm vào đây để đăng ký thi và xem hướng dẫn thi cho lần sau. Click here to get more information and to schedule your test.       > Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành khách sạn tổ chức trong nước.   > Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành khách sạn ở nước ngoài ※Lịch thi trong nước vào tháng 4 và tháng 5, cũng như lịch thi ở nước ngoài từ tháng 4 đến tháng 6 đã được công bố. Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực lưu trú khách sạn sau tháng 4 năm 2024 sẽ bắt đầu nhận đăng ký tại Prometric từ 10 giờ sáng (giờ Nhật Bản) ngày 10 tháng 4. Có thể đặt chỗ trước 59 ngày kể từ ngày thi. Tại một số quốc gia tổ chức như Myanmar và Nepal, ngày bắt đầu đăng ký có thể khác nhau, vì vậy vui lòng kiểm tra trang "Thông báo của các quốc gia" trên trang web của Prometric. ※Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành khách sạn từ ngày 26 tháng 2 năm 2024 sẽ được ủy thác và tổ chức bởi Trung tâm Prometric.   Tổ chức kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 2 ngành khách sạn.  Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới. Bấm vào đây để biết hướng đẫn kỳ thi cho lần tới Click here to get more information.   | Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành khách sạn  Bài thi đánh giá mức độ 「kỹ năng」trong ngành khách sạn dành cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản, các câu hỏi được đưa ra dựa trên tiêu chuẩn do Chính phủ quy định.     > Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 9 năm 2023 ( được tổ chức tháng 2 năm 2024) tại Nepal: Hướng dẫn thi và kết thúc đăng ký.           > Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 8 năm 2023 ( được tổ chức tháng 2 năm 2024) (trong nước): Hướng dẫn thi và kết thúc đăng ký.           > Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 7 năm 2023 ( được tổ chức tháng 2 năm 2024) (Bali, Indonesia): Hướng dẫn thi và kết thúc đăng ký.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết 【 Trung tâm thi kỹ năng ngành khách sạn】>Link dẫn ngoài

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

3/6/2024

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

 Thông báo 01.4.2024  NEW 【Cuối tháng 3 năm 2024】Thông tin về các công ty mong muốn tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định (ngành khai thác mặt đất) 28.3.2024  NEW 【Năm 2024】Kế hoạch thực hiện thi 20.3.2024  NEW  Về kết quả kỳ thi được 【tổ chức vào tháng 3 năm 2024 (Sri Lanka)】 04.3.2024  NEW  Về kết quả kỳ thi được 【tổ chức vào tháng 2 năm 2024 (trong nước)】   ■ Khai thác mặt đất / Nepal ■ Ngày tổ chức:2024/7/1(thứ 2)~3(thứ 3) Thời gian đăng ký:6/3~6/17   ■ Khai thác mặt đất / Osaka, Tokyo, Fukuoka ■ Ngày tổ chức:2024/6/3(thứ 2),9(chủ nhật)&10(thứ 2) Thời gian đăng ký:5/6~5/20   ■ Khai thác mặt đất / Philippines ■ 2024/5/16(thứ 5),18(thứ 7),20(thứ 2) Thời gian đăng ký:4/18~5/2 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định【Khai thác mặt đất tại sân bay】tổ chức tại Nepal Specified Skilled Workers’s EXAM Aviation Industry:Airport ground handling FY2023 in Sri Lanka Tài liệu luyện tập Đề mẫu Kết quả thi Dành cho các doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng Chú ý: Những người bị sốt không thể tham gia kỳ thi. NOTE:Those who have a fever cannot take the exam. Chú ý: Chúng tôi không nhận thanh toán bằng tiền mặt cho lệ phí thi.  Hãy chuẩn bị tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng. NOTE:We do not accept cash payments for exam fees. Please have your PayPal or credit card ready. Nocash paypal creditcard ※Xin vui lòng đọc hướng dẫn thi ở đây. Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi EXAM GUIDE   Chi tiết kỳ thi ■ Khai thác mặt đất / Nepal  ■ Ngày tổ chức thi:2024/7/1(thứ 2)~3(thứ 4) Thời gian đăng ký:6/3~6/17 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành【Khai thác mặt đất tại sân bay】tổ chức tạiTokyo, Osaka và Fukuoka   Tài liệu luyện tập Đề mẫu Kết quả thi Dành cho các doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng  Chú ý: Vui lòng mang theo dụng cụ viết (bút chì HB, B hoặc 2B và tẩy nhựa đã tháo vỏ) NOTE:Please bring writing implements with you. (HB,B or 2B pencil and Plastic eraser with cover removed) Lưu ý: Vui lòng không tham gia thi nếu bạn bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe. NOTE:Please refrain from attending if you have a fever or are unwell. Chú ý: Để tránh sự đông đúc. chúng tôi khuyên bạn nên đến sớm. NOTE:Avoid crowds.We recommend arriving early. ※ Hãy xem hướng dẫn thi ở đây.  Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi EXAM GUIDE     Chi tiết kỳ thi ngành ■ Khai thác mặt đất / Osaka, Tokyo, Fukuoka ■ Ngày tổ chức thi:2024/6/3(thứ 2),9(chủ nhật)&10(thứ 2) Thời gian đăng ký:5/6~5/20 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành【khai thác mặt đất tại sân bay】 được tổ chức tại Philippines.   Tài liệu luyện tập Đề mẫu Kết quả thi Dành cho các doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng Chú ý: Bạn không thể làm bài kiểm tra nếu bị sốt. NOTE:Those who have a fever cannot take the exam. Lưu ý: Chúng tôi không nhận thanh toán bằng tiền mặt cho lệ phí thi. Vui lòng chuẩn bị sẵn tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng của bạn. NOTE:We do not accept cash payments for exam fees. Please have your PayPal or credit card ready.  Lưu ý: Vui lòng mang theo dụng cụ viết của riêng bạn.  (Bút chì HB, B hoặc 2B và cục tẩy nhựa đã tháo vỏ) NOTE:Please bring writing implements with you. (HB,B or 2B pencil and Plastic eraser with cover removed) ※ Hãy xem hướng dẫn thi ở đây.  Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi  EXAM GUIDE   Chi tiết kỳ thi ■ khai thác mặt đất / Philippin ■ 2024/5/16(thứ 5),18(thứ 7),20 (thứ 2) Thời hạn đăng ký:4/18~5/2  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

3/6/2024

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định 【Bảo dưỡng máy bay】 tổ chức tại Philippines【   Tài liệu luyện tập  Đề mẫu Kết quả thi Chú ý: Chúng tôi không nhận thanh toán bằng tiền mặt cho lệ phí thi.  Hãy chuẩn bị tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng. NOTE:We do not accept cash payments for exam fees. Please have your PayPal or credit card ready. Nocash paypal creditcard Chú ý: vui lòng mang theo dụng cụ viết (bút chì HB, B hoặc 2B và tẩy nhựa đã tháo vỏ) NOTE:Please bring writing implements with you. (HB,B or 2B pencil and Plastic eraser with cover removed) Chú ý: Tất cả các thời gian đều theo giờ Philippines. NOTE:The date and time are all Philippine Standard Time(PST). ※Vui lòng đọc hướng dẫn thi ở đây. Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi EXAM GUIDE   ・ Ngày thi Examination Date   ・Ngày 19 tháng 5 năm 2024( chủ nhật)  Sunday, May 19, 2024 Thời gian tiếp nhận  Reception time:   8:30~ 9:00 ・ Hội trường thi  Examination Site   ・Trường Đại học Ateneo de Davao Ateneo de Davao University Community Center of the First Companions, Ateneo de Davao University, Roxas Ave, Poblacion District, Davao City, 8000 Davao del Sur, Philippines “Bản đồ MAP” ・ Thời gian thi Examination Time   ・Thời gian tiếp nhận  Reception time:   8:30~ 9:00 ・Thi lý thuyết  Written Examination:   9:15~10:15 or 13:15~14:15 ・Thi thực hành, có thể sớm hoặc muộn 30 phút  Practical Skill Examination:   9:00~12:00 or 12:30~15:30 Some 30 minutes between 9:00~12:00 or 12:30~15:30 Chú ý: Kỳ thi thực hành sẽ được tiến hành theo từng nhóm nhỏ. Việc chia nhóm và thời gian bắt đầu thi thực hành của từng nhóm sẽ được thông báo vào ngày thi. For the Practical Skill Examination, the examinee will be divided into small groups and the test will be carried out per group in order. The start time will be announced on the day. ・Xác nhận giấy tờ tùy thân Check your ID.   ・Chúng tôi sẽ xác nhận một trong những giấy tờ tùy thân với bản gốc sau đây.    Please prepare one of the following original identification documents.     〇 Passport     〇 Drivers license     〇 Unified Multi-Purpose ID     〇 PhilID ・ Số người quy định   Fixed Number   ・ 48 người  48 Persons. ・ Thời gian đăng ký thi  Examination Application Acceptance Period   ・Từ 9:00 ngày 21 tháng 4 năm 2024 (chủ nhật) ~  11:00 (Chủ nhật) ngày 5 tháng 5 năm 2024. Sunday, April 21, 2024,  9:00 ~ Sunday, May  5, 2024, 11:00 Chú ý: Việc đăng ký sẽ kết thúc khi đạt đủ số lượng người đăng ký. NOTE:The application will be closed if the number of applicants reaches the fixed number. ・ Lệ phí thi  Examination Fee   ・4,000 yên(JPY) (đã bao gồm thuế tiêu dùng) JPY4,000(Japanese yen)(Consumption tax included) ・Chú ý: Lần này không có sự hỗ trợ tài chính từ quốc gia.  NOTE:NO government subsidy is available this time. ・ Thanh toán lệ phí thi.   Payment of exam fee   ・Vui lòng nhấn  vào đây để mua vé   Click here to purchase exam tickets. ・Về phương thức thanh toán, vui lòng xem phần 「 「STORES (Phương thức nộp lệ phí thi)」. For the payment method and the due date of payment, please refer to the How to Apply for the Exam. Please purchase with credit card or paypal. ・ Phát hành phiếu dự thi  Examination Admission Ticket Delivery   ・Sau khi xác nhận việc thanh toán lệ phí thi, từ ngày 13 tháng 5 năm 2024(thứ hai), chúng tôi sẽ gửi qua email đến địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký thi. Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Monday, May 13th, 2024. ・  Công bố kết quả thi  Announcement of the Examination Results   ・Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 (thứ 4)( giờ Nhật Bản), chúng tôi sẽ gửi qua email đến địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng ký thi. On and after Wednesday, May 29, 2024, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail.     Kỳ thi kỹ năng đặc định【ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay】tổ chức tại Mongolia   Sách tham khảo lý thuyết Đề mẫu tham khảo Kết quả thi   Bài thi sẽ được tổ chức với những nội dung sau.  The test will be held with the following contents. Lưu ý: Tất cả ngày và giờ đều theo giờ Mông Cổ (Ulaanbaatar). NOTE:The date and time are all Ulaanbaatar, Mongolia time. Chú ý: Mang theo dụng cụ viết. (Bút chì loại HB, B hoặc 2B và cục tẩy nhựa không có vỏ) NOTE:Please bring writing implements with you. (HB,B or 2B pencil and Plastic eraser with cover removed) ※Hãy xem hướng dẫn thi ở đây. Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi  EXAM GUIDE   ・ Ngày thi Examination Date   ・Ngày 27 tháng 4 năm 2024(thứ 7) Saturday, April 27, 2024    Thời gian làm thủ tục thi    Reception time:   8:30~ 9:00 ・ Hội trường thi  Examination Site   ・Trường Cao đẳng kỹ thuật Mongol Koosen    Mongol Koosen College of Technology    Enhtaivan Avenue 90, Ulaanbaatar “Bản đồ MAP” ・ Thời gian thi  Examination Time   ・Thời gian làm thủ tục Reception time:   8:30~ 9:00 ・Thi lý thuyết  Written Examination:   9:30~10:30 ・Thi thực hành  Practical Skill Examination:  11:00~12:30 nhanh hoặc chậm 30 phút    Some 30 minutes between 11:00~12:30    Lưu ý: Bài thi thực hành sẽ được chia thành các nhóm nhỏ và tiến hành lần lượt theo từng nhóm. Thời gian  bắt đầu thi thực hành cho từng nhóm và phân nhóm sẽ được thông báo vào ngày thi.    For the Practical Skill Examination, the examinee will be divided into small groups and the test will be carried out per group in order. The start time will be announced on the day.    Lưu ý: Sau khi kết thúc bài thi thực hành, chúng tôi sẽ thông báo về các kế hoạch tiếp theo. Sau đó, bạn có thể về nhà.    After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. ・Kiểm tra giấy tờ tùy thân  Check your ID.   ・Chúng tôi sẽ kiểm tra 1 trong các loại giấy tờ tùy thân sau:    Please prepare one of the following original identification documents.     〇 Passport     〇 CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA ・ Số ứng viên tối đa  Fixed Number   ・ 50 người   50 Persons. ・ Thời gian đăng ký thi  Examination Application Acceptance Period   ・Ngày 30 tháng 3 năm 2024 (thứ 7) 9:00~ 11:00 ngày 13 tháng 4 năm 2024 (thứ 7) Friday, March 30, 2023,  9:00 ~ Friday, April,  13, 2024, 11:00 Lưu ý: Khi số lượng đăng ký đạt tới số lượng tối đa quy định, việc tiếp nhận đăng ký sẽ kết thúc. NOTE:The application will be closed if the number of applicants reaches the fixed number. ・Đăng ký thi ở đây     Click here to apply ・ Lệ phí thi và phương thức thanh toán  Examination Fee and Payment   ・92,300 Tugriks(MNT) MNT92,300(Mongolian tögrög) ・Vui lòng chuyển khoản phí dự thi vào tài khoản sau đây trước ngày hết hạn. Please transfer the examination fee into following account by the deadline. Bank Name: Xac Bank Bank Branch Name: Central Square branch Bank Branch Address: Xac Bank head office, Prime Minister Amar’s Street, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia Swift Code: CAXBMNUB Account Number: 5005406939 (MNT) AccountName: Mongolian National Association of Colleges of Technology    Vui lòng nhập tên và số điện thoại của thí sinh bằng chữ alphabet vào ô nhập giữ liệu.    NOTE:Please enter applicant’s alphabet name and phone number in the input box.    Vui lòng thanh toán lệ phí thi.    NOTE:Please note that the bank transfer fee is at your expense.    Lưu ý: Nếu không thể xác nhận thanh toán, bài dự thi của bạn sẽ bị hủy.    NOTE:If payment cannot be confirmed, it will be canceled.   ・ Gửi phiếu dự thi  Examination Admission Ticket Delivery   ・Sau khi xác nhận việc thanh toán lệ phí thi, một email điện tử sẽ được gửi qua email vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 (thứ Bảy) hoặc sau đó tới địa chỉ email đã đăng ký trong đơn đăng ký thi. Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Friday, April 20th, 2024. ・ Công bố kết quả thi  Announcement of the Examination Results   ・Ngày 7 tháng 5 năm 2024(thứ 7)(giờ Nhật Bản)trở đi, kết quả sẽ được gửi qua email đến địa chỉ email mà bạn dùng để đăng ký khi đăng ký thi. On and after Friday, May 7, 2024, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail.   Chi tiết về kỳ thi đánh giá kỹ năng bảo dưỡng máy bay có thể xem tại đây >Linh dẫn ngoài

Lịch thi Kỳ thi Kỹ năng đặc định trong lĩnh vực đóng tàu ・ công nghiệp hàng hải ※Cập nhật liên tục 

30/5/2024

Lịch thi Kỳ thi Kỹ năng đặc định trong lĩnh vực đóng tàu ・ công nghiệp hàng hải ※Cập nhật liên tục 

kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản. ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện). Thông tin mới nhất ■ 2023.12.25 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.10) ■ 2023.12.25 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.9) ■ 2023.8.29 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.8) ■ 2023.8.29 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.7) ■ 2023.8.29 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.6) ■ 2023.6.16 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.5) ■ 2023.5.25 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.4) ■ 2023.4.24 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2023.3) ■ Kết quả thi kỹ năng đặc định số 1 năm 2022 ■ Kết quả thi kỹ năng đặc định số 1 năm 2021 ■ Kết quả thi kỹ năng đặc định số 1 năm 2020 ■ Kết quả thi kỹ năng đặc định số 1 năm 2019     ▮ Về việc tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải theo hình thức tập trung tại Nhật Bản. ClassNK dự kiến tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 (lĩnh vực hàn) theo hình thức tập trung tại Nhật Bản và bắt đầu nhận đơn đăng ký dự thi như sau. Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ( lĩnh vực hàn) ・Ngày thi: ngày 5 tháng 3 năm 2024 (Sau khi nhận được đơn đăng ký, thời gian bắt đầu kỳ thi chúng tôi sẽ thông báo cho thí sinh).  ・Thời gian nhận đơn đăng ký thi : từ 9:00 ngày 5 tháng 2 năm 2024 (thứ Hai) ~ 17:00 ngày 20 tháng 2 năm 2024 (thứ Ba) (đơn đăng ký phải đến trước thời  hạn này). Tuy nhiên, việc tiếp nhận đăng ký sẽ kết thúc ngay sau khi đạt đủ số lượng thí sinh tại địa điểm thi. ・Phân loại công việc thực thi: Hàn (hàn bán tự động). ・Địa điểm thi: Trung tâm đào tạo ARMS 5-3, Ichiriyamacho Kamiryu, Thành phố Kariya, tỉnh Aichi ・Số người tối đa :10 người Để biết thêm chi tiết về kỳ thi, v.v., vui lòng tham khảo liên kết bên dưới. Vui lòng tham khảo trang đầu của Bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 để biết 「Hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra thực hành」 và 「Bài kiểm tra lý thuyết (mẫu)」 cho từng lĩnh vực công việc. Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ・Hướng dẫn thi tập trung trong nước (Hàn) ・Đơn đăng ký dự thi ( Hàn)> Liên kết ngoài   ▮ Về việc thực hiện kỳ thi kỹ năng đặc định trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải. Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký. Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác. Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra. ■ Quy trình thực hiện kiểm tra Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.   Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1   Hàn ≫ Sơn ≫  Gia công kim loại ≫ Hoàn thành sản phẩm ≫ Gia công cơ khí ≫ Lắp ráp thiết bị điện ≫ Kỳ thi kỹ năng đặc định số 2 Hàn ≫         ◆ Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang WEB của ClassNK.   Địa chỉ liên hệ Hiệp hội Phụ trách thi kỹ năng đặc định  Hiệp hội hàng hải Nhật Bản 〒 102-8567 Tokyoto chiyodaku Kioicho 4-ban 7-go E-mail: ssw_et@classnk.or.jp Số điện thoại: 03-5226-2054 

Lịch thi "Kỹ năng đặc định số 1" trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. ※ Sẽ được cập nhật thường xuyên.

23/5/2024

Lịch thi "Kỹ năng đặc định số 1" trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. ※ Sẽ được cập nhật thường xuyên.

 Để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn khó có thể đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi những nỗ lực được thực hiện để cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. Vào tháng 4 năm 2019, một hệ thống chấp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng hành động đã được đưa vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.  Trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô, giờ đây có thể chấp nhận Kỹ năng cụ thể số 1, và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. Đối với tình trạng mới của nơi cư trú, xin vui lòng tham khảo các liên kết sau đây. ◆Bộ Tư pháp: Chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và nỗ lực để hiện thực hóa một xã hội đa dạng (đưa ra loại thị thực mới "kỹ năng đặc biệt", v.v.) → WEB>Liên kết ngoài ◆Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch: Tiếp nhận lao động kỹ năng đặc biệt trong ngành bảo dưỡng ô tô → WEB>Liên kết ngoài | 1. Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt (1)Kỳ thi Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt ① Đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết cho nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua các kỳ thi "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chuyên ngành ô tô" hoặc "Kiểm tra kỹ năng cơ khí ô tô cấp độ 3" ② Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic) hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N4 hoặc cao hơn Bấm vào đây để biết thông tin về Bài thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic).  https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ >Liên kết ngoài Bấm vào đây để biết thông tin về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).  https://www.jlpt.jp/ >Liên kết ngoài (2)Chuyển đổi từ thực tập sinh kỹ thuật Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật thứ hai về "Nghề bảo dưỡng ô tô, công việc bảo dưỡng ô tô" được miễn các kỳ thi (1) ①② nêu trên. Ngoài ra, không phân biệt loại công việc hoặc công việc, những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ hai được miễn các kỳ thi(1) ①② nêu trên. | 2. Giới thiệu về kỳ thi ◆Hướng dẫn thực hiện kỳ ​​thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô (Tháng 4 năm 2022, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Cục Ô tô, Bộ phận Bảo trì bảo dưỡng) PDF ◆Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô được đánh giá kỹ năng qua những bài kiểm tra sơ lược. PDF (1)Phạm vi đề thi Phạm vi ra đề nằm trong nội dung liên quan đến khung gầm và động cơ ô tô. ① Thi lý thuyết 1.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và xử lý 2.Kiến thức cơ bản về kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh 3.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và cách xử lý của máy kiểm tra bảo trì, thiết bị đo lường và công cụ 4.Kiến thức cơ bản về đặc tính và cách sử dụng vật liệu và nhiên liệu ② Thi thực hành 1.Công việc cơ bản đơn giản 2.Tháo, lắp ráp, kiểm tra và điều chỉnh đơn giản 3.Sửa chữa đơn giản 4.Xử lý máy kiểm tra, dụng cụ đo lường và dụng cụ để bảo dưỡng đơn giản (2)Hình thức kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc biệt, số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra Bài thi có định dạng CBT với số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra như sau. ① Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết 1.Dạng câu hỏi là phương pháp chân trị (○ ×) 2.30 câu hỏi, thời gian thi 60 phút ② Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi thực hành 1.Dạng câu hỏi là một bài kiểm tra công việc đối với một số nhiệm vụ hoặc bài kiểm tra khả năng phán đoán chính xác trong các tình huống sử dụng hình ảnh minh họa. 2.Số lượng câu hỏi là 3 câu hỏi, dạng câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 20 phút. (3)Tiêu chí đỗ Số câu trả lời đúng hơn 65% số câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết và tổng số điểm là hơn 60% trong bài kiểm tra thực hành (4)Nội dung đề thi ①Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Theory test questions) ②Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Practical test questions) | 3. Thông báo kết quả Số ID của những người đã vượt qua bài kiểm tra sẽ được công bố trên trang web trong vòng 30 ngày sau kỳ thi. Trong trường hợp hợp đồng lao động được quyết định ký giữa người đã đỗ kỳ thi và doanh nghiệp tiếp nhận, chứng chỉ đỗ sẽ được cấp thông qua doanh nghiệp tiếp nhận. | 4. Lệ phí thi (1)Lệ phí thi: Philippines 1,700 PHP, Việt Nam 710,000 VND, Nhật Bản: 4,300 Yên (đã bao gồm thuế) (2)Lệ phí cấp chứng chỉ 16,000 yên (đã bao gồm thuế) Xin lưu ý rằng phí cấp chứng chỉ đỗ sẽ do tổ chức tiếp nhận chi trả. | 5. Lộ trình từ khi đăng ký thi đến khi cấp chứng chỉ ◆Quy trình từ đăng ký dự thi đến cấp chứng chỉ đậu PDF | 6. Thông tin về việc tổ chức thi ◆Thông tin kỳ thi tại Philippines(Test information in the Philippines) ◆Thông tin kỳ thi tại Nhật Bản(Test information in Japan) ※Bạn có thể xem lịch thi mới nhất tại đây. Bấm vào đây để xem ngày thi(tại Philippines) Bấm vào đây để xem ngày thi(tại Nhật Bản) | 7. Về cách đăng ký dự thi Thí sinh có thể chọn giữa tiếng Anh và tiếng Nhật trên trang web đăng ký kỳ thi. Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đăng ký dự thi ↓ ↓ ↓   PROMETRIC   ◆Tham khảo     Danh sách các địa điểm thi tại Nhật (tiếng Nhật)     Hướng dẫn sử dụng trang web đăng ký  thi (PROMETRIC) (Tiếng Nhật)     Ghi chú đặc biệt của hướng dẫn sử dụng (tiếng Nhật)     Quy trình vào ngày thi (có thể chọn 10 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật) ◆Tài liệu tham khảo     Hướng dẫn sử dụng trang web đăng ký  thi (tiếng Anh)     Hướng dẫn sử dụng [ghi chú đặc biệt] (tiếng Anh)     Chính sách cho trung tâm tổ chức thi (tiếng Anh)     Trong ngày thi(Bạn có thể chọn 10 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh.) | 8. Kết quả thi Thông tin kết quả thi(Test results information) Ở Philippines(The Philippines)   2023.4~2024.3(Apr. 2023 – Mar. 2024) ◆2023/04 Thông tin kết quả(Results information) 2023.05.11 ◆2023/05 Thông tin kết quả(Results information) 2023.05.22 ◆2023/05 Thông tin kết quả(Results information) 2023.06.09 ◆2023/06 Thông tin kết quả(Results information) 2023.06.22 ◆2023/06 Thông tin kết quả(Results information) 2023.07.11 ◆2023/07 Thông tin kết quả(Results information) 2023.07.24 ◆2023/07 Thông tin kết quả(Results information) 2023.08.09 ◆2023/08 Thông tin kết quả(Results information) 2023.08.22 ◆2023/08 Thông tin kết quả(Results information) 2023.09.08 ◆2023/09 Thông tin kết quả(Results information) 2023.09.22 ◆2023/09 Thông tin kết quả(Results information) 2023.10.06 ◆2023/10 Thông tin kết quả(Results information) 2023.10.20   Nhật Bản(Japan)   2023.4~2024.3(Apr. 2023 – Mar. 2024) ◆2023/04 Thông tin kết quả(Results information) 2023.05.11 ◆2023/05 Thông tin kết quả(Results information) 2023.05.22 ◆2023/05 Thông tin kết quả(Results information) 2023.06.09 ◆2023/06 Thông tin kết quả(Results information) 2023.06.22 ◆2023/06 Thông tin kết quả(Results information) 2023.07.11 ◆2023/07 Thông tin kết quả(Results information) 2023.07.24 ◆2023/07 Thông tin kết quả(Results information) 2023.08.09 ◆2023/08 Thông tin kết quả(Results information) 2023.08.22 ◆2023/08 Thông tin kết quả(Results information) 2023.09.08 ◆2023/09 Thông tin kết quả(Results information) 2023.09.22 ◆2023/09 Thông tin kết quả(Results information) 2023.10.06 ◆2023/10 Thông tin kết quả(Results information) 2023.10.20 | 9. Chứng chỉ đỗ Khi ứng viên đã thi đỗ sẽ ký hợp đồng với bên doanh nghiệp, dựa vào bên doanh nghiệp họ đăng ký với tổ chức thi mà sẽ thay bạn lấy chứng chỉ thi đỗ. Chứng chỉ thi đỗ sẽ được giới hạn ở các doanh nghiệp mới được quyền lấy. ( hoặc các tổ chức hỗ trợ có thể thay mặt doanh nghiệp để nhận chứng chỉ). If an employment contract has been concluded between the Successful Candidate and the Automobile Repair and Maintenance Company, a Certificate will be issued to the Successful Candidate through the Automobile Repair and Maintenance Company. The application for the issuance of a Certificate must be taken by the Automobile Repair and Maintenance Company. It is mandatory. Nhấp vào đây để đăng ký, Hiệp hội xúc tiến bảo dưỡng ô tô Nhật Bản (Nisseiren) 

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係 ※随時更新

23/1/2024

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係 ※随時更新

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係 | 技能実習から特定技能に移行できる職種の対比表 1 農業関係(2職種6作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 耕種農業 施設園芸 農業(耕種農業全般) 畑作・野菜 果樹 畜産農業 養豚 農業(畜産農業全般) 養鶏 酪農 2 漁業関係(2職種10作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 漁船漁業 かつお一本釣り漁業 漁業(漁業) 延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 ひき網漁業 刺し網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 棒受網漁業 養殖業 ほたてがい・まがき養殖 漁業(養殖業) 3 建設関係(22職種33作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) さく井 パーカッション式さく井工事 建設(土木) ロータリー式さく井工事 建築板金 ダクト板金 建設(建築) 建設(ライフライン・設備) 内外装板金 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 建設(ライフライン・設備) 建具製作 木製建具手加工 建設(建築) 建築大工 大工工事 建設(建築) 型枠施工 型枠工事 建設(土木) 建設(建築) 鉄筋施工 鉄筋組立て 建設(土木) 建設(建築) とび とび 建設(土木) 建設(建築) 石材施工 石材加工 建設(建築) 石張り タイル張り タイル張り 建設(建築) かわらぶき かわらぶき 建設(建築) 左官 左官 建設(建築) 配 管 建築配管 建設(ライフライン・設備) プラント配管 熱絶縁施工 保温保冷工事 建設(ライフライン・設備) 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事 建設(建築) カーペット系床仕上げ工事 鋼製下地工事 ボード仕上げ工事 カーテン工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工 建設(建築) 防水施工 シーリング防水工事 建設(建築) コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事 建設(土木) 建設(建築) ウェルポイント施工 ウェルポイント工事 建設(土木) 表装 壁装 建設(建築) 建設機械施工 押土・整地 建設(土木) 積込み 掘 削 締固め 築 炉 築 炉 建設(建築) 4 食品製造関係(11職種18作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 缶詰巻締 缶詰巻締 飲食料品製造業全般 (飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工・安全衛生)) 食鳥処理加工業 食鳥処理加工 加熱性水産加工 食品製造業 節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 非加熱性水産加工 食品製造業 塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 調理加工品製造 生食用加工品製造 水産練り製品製造 かまぼこ製品製造 牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 パン製造 パン製造 そう菜製造業 そう菜加工 農産物漬物製造業 農産物漬物製造 医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造 外食業 5 繊維・衣服関係(13職種22作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 紡績運転 前紡工程   精紡工程 巻糸工程 合ねん糸工程 織布運転 準備工程   製織工程 仕上工程 染色 糸浸染   織物・ニット浸染 ニット製品製造 靴下製造   丸編みニット製造 たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造   婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製   紳士服製造 紳士既製服製造   下着類製造 下着類製造   寝具製作 寝具製作   カーペット製造 織じゅうたん製造   タフテッドカーペット製造 ニードルパンチカーペット製造 帆布製品製造 帆布製品製造   布はく縫製 ワイシャツ製造   座席シート縫製 自動車シート縫製   6 機械・金属関係(15職種29作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 非鉄金属鋳物鋳造 鍛造 ハンマ型鍛造 プレス型鍛造 ダイカスト ホットチャンバダイカスト コールドチャンバダイカスト 機械加工 普通旋盤 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 造船・舶用工業(機械加工) フライス盤 数値制御旋盤 マシニングセンタ 金属プレス加工 金属プレス 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 鉄工 構造物鉄工 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 建設(土木) 建設(建築) 造船・舶用工業(鉄工) 工場板金 機械板金 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) めっき 電気めっき 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (金属表面処理) 溶融亜鉛めっき アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理 仕上げ 治工具仕上げ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 造船・舶用工業(仕上げ) 金型仕上げ 機械組立仕上げ 機械検査 機械検査 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 機械保全 機械系保全 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 電子機器組立て 電子機器組立て 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 電気機器組立て 回転電機組立て 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 造船・舶用工業(電気機器組立て) 変圧器組立て 配電盤・制御盤組立て 開閉制御器具組立て 回転電機巻線製作 プリント配線板製造 プリント配線板設計 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) プリント配線板製造 7 その他(20職種37作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 家具製作 家具手加工   印刷 オフセット印刷 グラビア印刷 製本 製本 プラスチック成形 圧縮成形 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 射出成形 インフレーション成形 ブロー成形 強化プラスチック成形 手積み積層成形   塗装 建築塗装 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 建設(土木) 建設(建築) 金属塗装 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 造船・舶用工業(塗装) 鋼橋塗装 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 建設(土木) 建設(建築) 噴霧塗装 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 造船・舶用工業(塗装) 溶接 手溶接 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 建設(土木) 建設(建築) 建設(ライフライン・設備) 造船・舶用工業(溶接) 半自動溶接 工業包装 工業包装 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (機械金属加工) 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 (電気電子機器組立て) 紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き   印刷箱製箱 貼箱製造 段ボール箱製造 陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形 圧力鋳込み成形 パッド印刷 自動車整備 自動車整備 自動車整備 ビルクリーニング ビルクリーニング ビルクリーニング 介護 介護 介護 リネンサプライ リネンサプライ仕上げ   コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 宿泊 接客・衛生管理 宿泊 RPF製造 RPF製造   鉄道施設保守整備 軌道保守整備 ゴム製品製造 成形加工 押出し加工 混練り圧延加工 複合積層加工 鉄道車両整備 走行装置検修・解ぎ装 空気装置検修・解ぎ装 社内検定型の職種・作業(1職種3作業)   技能実習 特定技能 職種名 作業名 分野(業務区分) 空港グランドハンドリング 航空機地上支援 航空(空港グランドハンドリング) 航空貨物取扱   客室清掃 【出典】特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁 令和4年8月30日

特定技能受入れ可能職種(12分野) ※随時更新

15/2/2023

特定技能受入れ可能職種(12分野) ※随時更新

分野別業務区分 ■ 介護 ■ ビルクリーニング ■ 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ■ 建設 ■ 造船・舶用工業 ■ 自動車整備 ■ 航空 ■ 宿泊 ■ 農業 ■ 漁業 ■ 飲食料品製造業 ■ 外食業 | 特定産業分野及び業務区分一覧 厚 労 省 介 護 受入れ見込数 (5年間の最大値) 50,900人 人 材 基 準 技能試験 介護技能評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験 (上記に加えて) 介護日本語評価試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 ビ ル ク リ ー ニ ン グ 受入れ見込数 20,000人 人 材 基 準 技能試験 ビルクリーニング分野 特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・建築物内部の清掃 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること 経 産 省 素 形 材 ・ 産 業 機 械 ・電気電子情報関連製造業 受入れ見込数 49,750人 人 材 基 準 技能試験 製造分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 〔3業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと 国 交 省 建 設 受入れ見込数 34,000人 人 材 基 準 技能試験 建設分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 〔3業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること ・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等 造 船 ・ 舶 用 工 業 受入れ見込数 11,000人 人 材 基 準 技能試験 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て 〔6業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること 自 動 車 整 備 受入れ見込数 6,500人 人 材 基 準 技能試験 自動車整備特定技能評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること 航 空 受入れ見込数 1,300人 人 材 基 準 技能試験 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること 宿 泊 受入れ見込数 11,200人 人 材 基 準 技能試験 宿泊業技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと 農 水 省 農 業 受入れ見込数 36,500人 人 材 基 準 技能試験 農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般) 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 ・ 派遣 受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること 漁 業 受入れ見込数 6,300人 人 材 基 準 技能試験 漁業技能測定試験(漁業、養殖業) 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 ・ 派遣 受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること 飲 食 料 品 製 造 業 受入れ見込数 87,200人 人 材 基 準 技能試験 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと 外 食 業 受入れ見込数 35,000人 人 材 基 準 技能試験 外食業特定技能1号技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと 【出典】外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁 令和4年8月30日 ページTOPへ △

特定技能介護|受入れ可能対象施設

13/2/2023

特定技能介護|受入れ可能対象施設

【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】 児童福祉法関係の施設・事業 ( 白 :対象  茶色 :対象外または現行制度において存在しない。) 知的障害児施設 自閉症児施設 知的障害児通園施設 盲児施設 ろうあ児施設 難聴幼児通園施設 肢体不自由児施設 肢体不自由児通園施設 肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設 重症心身障害児(者)通園事業 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの) 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 障害者総合支援法関係の施設・事業 ( 白 :対象  茶色 :対象外または現行制度において存在しない。) 短期入所 障害者支援施設 療養介護 生活介護 児童デイサービス 共同生活介護(ケアホーム) 共同生活援助(グループホーム)(外部サービス利用型を除く) 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤療・知的障害者福祉工場) 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授產施設・身体障害者福祉工場) 福祉ホーム 身体障害者自立支援 日中一時支援 生活サポート 経過的デイサービス事業 訪問入浴サービス 地域活動支援センター 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授產施設・精神障害者福祉工場) 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る) 知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る) 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 移動支援事業 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 ( 白 :対象  緑 :一部対象  茶色 :対象外または現行制度において存在しない。) 第1号通所事業 老人デイサービスセンター 指定通所介護 指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む) 指定認知症対応型通所介護 指定介護予防認知症対応型通所介護 老人短期入所施設 指定短期入所生活介護 指定介護予防短期入所生活介護 養護老人ホーム※1 特別養護老人ホ一ム(指定介護老人福祉施設) 軽費老人ホーム※1 ケアハウス※1 有料老人ホーム※1 指定小規模多機能型居宅介護※2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2 指定看護小規模多機能型居宅介護※2 指定訪問入浴介護 指定介護予防訪問入浴介護 指定認知症対応型共同生活介護 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 指定通所リハビリテーション 指定介護予防通所リハビリテーション 指定短期入所療養介護 指定介護予防短期入所療養介護 指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅※3 第1号訪問事業 指定訪問介護 指定介護予防訪問介護 指定夜間対応型訪問介護 指定定期巡回随時対応型訪問介護看護 指定訪問看護 指定介護予防訪問看護 訪問看護事業 生活保護関係の施設 救護施設 更生施設 その他の社会福祉施設等 ( 白 :対象  茶色 :対象外または現行制度において存在しない。) 地域福祉センター 隣保館デイサービス事業 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ハンセン病療養所 原子爆弾被爆者養護ホーム 原子爆弾被爆者デイサービス事業 原子爆弾被爆者ショートステイ事業 労災特別介護施設 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る) 病院または診療所 病院 診療所 ※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。 ※2 訪問系サービスに従事することは除く。 ※3 有科老人ホ一ムに該当する場合は、有科老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。 【引用】介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について|厚労省

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

14/4/2021

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

Trích dẫn từ trang web của Cục Xuất Nhập Cảnh >Liên kết ngoài   Quy trình thủ tục Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tổng thể về các thủ tục cần thiết khi tiến hành các hoạt động với tư cách là người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định. ○Sơ đồ (PDF) ○Giải thích thủ tục (PDF)   Thủ tục về phía Việt Nam (tổng quan) Đối với phía Việt Nam, Bản ghi nhớ hợp tác quy định chính phủ Việt Nam sẽ phê duyệt giấy tiến cử (tiến cử người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định) đối với những người lao động có kỹ năng đặc định đã hoàn thành các thủ tục cần thiết dựa trên các luật và quy định có liên quan của Việt Nam. Về việc phê duyệt giấy tiến cử, nếu người lao động Việt Nam mới được tiếp nhận là người có chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù thì tổ chức phái cử sẽ làm thủ tục tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Nạn nhân và Xã hội của Việt Nam; nếu tiếp nhận lao động người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản với các kỹ năng đặc định, cá nhân hoặc tổ chức tiếp nhận, vv sẽ làm thủ tục tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. DOLAB và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang nhận hồ sơ xét duyệt giấy tiến cử. Vui lòng tham khảo URL sau trên trang web của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản để biết thủ tục cụ thể phê duyệt giấy tiến cử. Thông tin chi tiết về thủ tục, vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.   Thủ tục nộp đơn Người nước ngoài muốn nộp đơn đăng ký nhập cảnh hoặc lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" sẽ được tiếp nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực. Vui lòng tham khảo trang sau để biết chi tiết. ・Đơn xin tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" 1.Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam quy định phía Nhật Bản cần xác nhận các tài liệu (giấy tiến cử) cho thấy người lao động Việt Nam đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan của nước này trong đơn xin cư trú của mình.  Từ sau ngày 15 tháng 2 năm 2021, khi khi nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử (Bản đính kèm 1 (PDF)) từ DOLAB cho văn phòng nhập cư địa phương cùng với các tài liệu cần thiết khác.   Ngoài ra, khi xin phép chuyển tư cách lưu trú sang "Kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Bản đính kèm 2 (PDF) của biên bản hợp tác ) cho Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương kèm theo các giấy tờ cần thiết khác. 2.Giấy tiến cử cũng được cấp cho những người dự kiến ​​hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng muốn chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và những người dự kiến ​​sẽ hoàn thành (tốt nghiệp) từ một cơ sở giáo dục khi đang học ở Nhật Bản. Đối với các trường hợp này, theo phía Việt Nam, trên giấy tiến cử được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam sẽ ghi rõ dự kiến ​​sẽ hoàn thành khóa đào tạo (tốt nghiệp).   Nếu có ghi điều này thì đối với các cựu du học sinh, khi nộp giấy tiến cử cho cục xuất nhập cảnh địa phương cùng với các giấy tờ cần thiết khác, cần phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đã hoàn thành (đã tốt nghiệp) chương trình học do cơ sở giáo dục đã từng du học cấp.  Mặt khác, đối với các cựu thực tập sinh kỹ năng, về cơ bản, bạn sẽ phải nộp các tài liệu liên quan đến việc hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2, vì vậy không cần phải nộp riêng một tài liệu xác nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng đó. 3.Vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết các thủ tục liên quan đến giấy tiến cử. 4.Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, hồ sơ xin phép chuyển tư cách lưu trú của công dân Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản sẽ được xử lý như sau.   (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2)Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2) Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử   Cơ quan phái cử được chứng nhận Thông tin về các tổ chức phái cử được chính phủ Việt Nam chứng nhận đã được đăng tải. ・Cơ quan phái cử Việt Nam (PDF)   ※Theo quy định của Việt Nam, tổ chức tiếp nhận phải ký kết "Hợp đồng cung ứng lao động" với một tổ chức phái cử được công nhận khi tiếp nhận người lao động với các kỹ năng đặc định mới từ Việt Nam. Vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết nội dung của “Hợp đồng cung ứng lao động”.   Địa chỉ liên hệ  Tại Nhật Bản Nơi liên hệ Phòng quản lý lao động, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Địa chỉ 〒151-0062    10-4 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo WACT Yoyogi-Uehara Building Tầng 2 Số điện thoại 03-3466-4324 E-mail vnlabor@vnembassy.jp Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tại Việt Nam Nơi liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Địa chỉ 41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi Số điện thoại +84-24-3824-9517 (ext.612) Số FAX +84-24-3824-0122 E-mail nbcadna.dolab@gmail.com Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tài liệu tham khảo 【Bản ghi nhớ hợp tác】 ・Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam Tiếng Anh (PDF) Tiếng Nhật (PDF) Bản dịch tạm bằng tiếng Nhật của "Hợp đồng cung cấp lao động có kỹ năng đặc định sang Nhật Bản và Hợp đồng phái cử lao động sang Nhật Bản" do DOLAB phát hành cho cơ quan phái cử nước này ngày 27 tháng 3 năm 2020 (do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lập) được đăng tải làm tư liệu tham khảo trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán. Tuy nhiên, tài liệu này là tài liệu do các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo và gửi cho cơ quan phái cử tại Việt Nam, tạm thời cung cấp bản dịch để tham khảo.

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

12/4/2021

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

■ Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể  Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể (Toàn bộ) 【PDF】 Tài liệu dành cho lĩnh vực điều dưỡng Văn bản chính/Bảng đính kèm【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-1 Cam kết về việc tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-2 Sơ lược về cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.5.10 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.11.29 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2020.4.1 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2021.2.19 (Bảng so sánh cũ và mới)【PDF】   Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em Tổ chức y tế hỗ trợ phát triển được chỉ định Hỗ trợ phát triển trẻ em Dịch vụ sau giờ học trong ngày Cơ sở điều dưỡng cho trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em Hỗ trợ thăm trường mẫu giáo Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người Khuyết tật Vào cơ sở điều dưỡng ngắn hạn Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật (hỗ trợ vào cơ sở điều dưỡng) Chăm sóc y tế Chăm sóc cuộc sống Hỗ trợ sinh hoạt tập thể (nhà nhóm) Tập luyện tự lập Hỗ trợ chuyển đổi việc làm Hỗ trợ tiếp tục công việc Trung tâm phúc lợi Hỗ trợ tạm thời trong ngày Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng Các cơ sở và doanh nghiệp liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Xã hội cho Người cao tuổi và Đạo luật Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn Cơ sở kinh doanh ngoại trú số 1 Chăm sóc ban ngày (bao gồm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi và trung tâm dịch vụ ban ngày cho người cao tuổi) Chăm sóc ngoại trú dựa vào cộng đồng Chăm sóc ngoại trú với bệnh suy giảm trí nhớ Chăm sóc dài hạn phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ thích ứng với bệnh nhân ngoại trú Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn dành cho người cao tuổi Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn hỗ trợ sinh hoạt Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Nhà dưỡng lão đặc biệt (cơ sở chăm sóc điều dưỡng được chỉ định dành cho người cao tuổi (bao gồm cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng)) Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ/Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ phòng ngừa chăm sóc dài hạn Dịch vụ phức hợp Chăm sóc cuộc sống chung dành cho người suy giảm trí nhớ Chăm sóc cuộc sống cộng đồng dài hạn phòng ngừa suy giảm trí nhớ Cơ sở Y tế Chăm sóc Dài hạn Phòng khám chăm sóc điều dưỡng Phục hồi chức năng ngoại trú Phục hồi chức năng ngoại trú phòng ngừa chăm sóc dài hạn Chăm sóc y tế nhập viện ngắn hạn Chăm sóc nhập viện ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Cơ sở điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống thường trú chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống dựa vào cộng đồng chỉ định Cơ sở liên quan đến Đạo luật Hỗ trợ Công cộng Cơ sở cứu trợ Các cơ sở phúc lợi xã hội Các cơ sở phúc lợi xã hội khác, v.v. Trung tâm phúc lợi cộng đồng Dịch vụ chăm sóc ban ngày tại trung tâm bảo hộ khu vực Trung tâm Quốc gia dành cho người bị khuyết tật trí tuệ nặng Nozomi-no-en Viện điều dưỡng bệnh Hansen Viện điều dưỡng cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Cơ sở điều dưỡng đặc biệt sau tai nạn cho người lao động Bệnh viện hoặc phòng khám Bệnh viện Phòng khám

RANKINGThông tin hữu ích