言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
コラム

COLUMNThông tin hữu ích

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~20 trong 27 kết quả tìm thấy
Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

16/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định" Đây là loại thị thực mới để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng. Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để biết chi tiết. Các nỗ lực tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa một xã hội cùng chung sống (thiết lập tình trạng cư trú "kỹ năng đặc định", v.v.) >Liên kết ngoài Trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản), có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định số 1 với đối tượng là những người đã đỗ kỳ thi dưới đây hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản) với đánh giá tốt. ・Cấp độ kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng nghề thủy sản (đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản) ・Trình độ ttiếng Nhật: Đỗ bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản hoặc JLPT N4 trở lên ※Xem trang web dưới đây để biết thông tin về JLPT. "Bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic)" "Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)" | 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi   Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để làm thủ tục thi Chính sách cho từng lĩnh vực, vv, để đảm bảo thực hiện đúng các kỳ thi  >Liên kết ngoài (1)Tiêu chuẩn đánh giá ① Ngư nghiệp Mức tương tự như cấp độ của bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho nghề câu cá thuyền. ② Nuôi trồng thủy sản Mức độ tương đương với cấp độ của bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho ngành nuôi trồng thủy sản. (2)Đề thi Cả hai kỳ thi lý thuyết và thực hành đều được thực hiện bằng phương pháp Kiểm tra dựa trên máy tính (CBT) hoặc phương pháp kiểm tra giấy. ※Phương pháp CBT sử dụng máy tính tại trung tâm kiểm tra để người kiểm tra trả lời trên màn hình dựa trên các câu hỏi được hiển thị trên màn hình máy tính. ① Ngư nghiệp Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngư nghiệp nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến việc xử lý đúng thiết bị và dụng cụ câu cá, lựa chọn sản phẩm khai thác từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. ② Nuôi trồng thủy sản Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản  nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến thực vật thủy sản nuôi cấy và xử lý thích hợp các sản phẩm nuôi cấy từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. (3)Giới thiệu về việc đăng ký cho kỳ thi ① Ngành thủy sản   Dạng bài thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Địa điểm thi Trang web đăng ký (HP) Phương pháp kiểm tra giấy 16 tháng 2 Indonesia Karawan http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương pháp CBT Đang tiến hành ※Cho đến ngày 19 tháng 3 Nhật Bản 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html   ※Thời gian đăng ký cho các kỳ thi trong nước sẽ bắt đầu vào ngày 22/12. ※Vui lòng tự nộp đơn từ trang web của ứng dụng. ※Xem phương phápCBT tại đây (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/ ② Nuôi trồng thủy sản   Dạng bài thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Địa điểm thi Trang web đăng ký (HP) Phương pháp kiểm tra giấy 23 tháng 2 Indonesia Karawan http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương pháp CBT Đang tiến hành ※3Cho đến ngày 19 tháng 3 Nhật Bản 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html ※Vui lòng tự nộp đơn từ trang web của điểm đến ứng dụng. ※Xem phương phápCBT tại đây (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/   | 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, với sự hợp tác của các chuyên gia, đã tạo ra một giáo trình học tập cần thiết cho kỳ thi đo lường kỹ năng ngành thủy sản. Đề thi được đưa ra từ các đề trong sách giáo khoa. Nếu bạn dự định thi, hãy tải giáo trình học và sử dụng nó. ※Chúng tôi không tạo hoặc bán các câu hỏi hoặc bộ sưu tập đề thi trong quá khứ. (1)Ngành thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Ngư nghiệp) Thủy sản nói chung An toàn thủy sản Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến đánh bắt bằng lưới) Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến câu cá) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Ngư nghiệp) General Fisheries (Perikanan) Safety (Perikanan) Net Fisheries (perikanan) Rod Line Fisheries (Perikanan) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Ngư nghiệp) 关于一般(渔业) 关于安全(渔业) 关于捕捞(渔业) 关于垂钓(渔业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Ngư nghiệp) General Fisheries (Fishing) Safety (Fishing) Net Fisheries (Fishing) Rod Line Fisheries (Fishing) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá  kỹ năng nghề cá phiên bản Việt (Nghề cá) General Fisheries (ngư nghiệp) Safety (ngư nghiệp) Net Fisheries (ngư nghiệp) Rod Line Fisheries (ngư nghiệp) (2)Nuôi trồng thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Nuôi trồng thủy sản) Nuôi trồng thủy sản nói chung và an toàn Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản có cấp mồi) Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản không cấp mồi) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Budidaya) Professional Relations (Pakan - Budidaya) Profesional Relations (non pakan-Budidaya) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Nuôi trồng thủy sản) 关于一般常识・安全 (养殖业) 关于饲料养殖 (养殖业) 关于无饲料养殖(养殖业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Aquaculture) Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture) Profesional Relations (Feedless Aquaculture) Sách giáo khoa cho bài thi kiểm tra đánh giá kyc năng ngề cá Tiếng Việt  (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản) Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp) Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)   | 4.Kết quả kiểm tra *Tháng 2 năm 2021 *Tháng 3 năm 2021 *Tháng 6 năm 2021 *Tháng 11 năm 2021 ◆ Bấm vào đây để biết chi tiết trên trang web của Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản >Liên kết ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

16/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

 Lưu ý   [May 12, 2022]   農業技能測定試験の予約受付開始について [May 06, 2022]   今年度の試験実施情報は5/13頃に掲載いたします。 [March 23, 2022]   2021年度農業技能測定試験は受付を終了しました。 [March 16, 2022]   「特定技能外国人受入れマニュアル」と「特定技能外国人受入れの優良事例集」を掲載しました。     Thông tin kỳ thi (1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia   | Năm 2019   | Năm 2020   | Năm 2021 ・Philippines ・Campuchia ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản     ・Thái Lan ・Campuchia ・Philippines ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản   Vui lòng tham khảo trang web đăng ký dự thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi nước ngoài   (2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia · Ở nước ngoài · Tại Nhật Bản (3) Kết quả thực hiện thử nghiệm   | Năm 2020    | Năm 2021 ・Tháng 6 năm 2020 ・Tháng 7 năm 2020 ・Tháng 8 năm 2020 ・Tháng 9 năm 2020 ・Tháng 10 năm 2020 ・Tháng 11 năm 2020 ・Tháng 12 năm 2020 ・Tháng 1 năm 2021 ・Tháng 2 năm 2021 ・Tháng 3 năm 2021     ・Tháng 5 năm 2021 ・Tháng 6 năm 2021 ・Tháng 7 năm 2021 ・Tháng 8 năm 2021 ・Tháng 9 năm 2021 ・Tháng 10 năm 2021 ・Tháng 11 năm 2021 ・Tháng 12 năm 2021 ・Tháng 1 năm 2022 ・Tháng 2 năm 2022 ・Tháng 3 năm 2022     Kỳ thi ở nước ngoài Thời gian thực hiện các kì thi Quốc gia     1. Quốc gia nơi kỳ thi sẽ được tiến hành (7 quốc gia)  (1)Quốc gia tổ chức thi  (1) Philippines, (2) Indonesia, (3) Campuchia, (4) Thái Lan, (5) Myanmar, (6) Nepal, (7) Mông Cổ  (2)Quốc gia dự định tổ chức thi  ① Trung Quốc, ② Việt Nam     2. Địa điểm tổ chức kỳ thi         Chúng tôi dự định tổ chức kỳ thi tại thủ đô của quốc gia nơi kỳ thi được tiến hành.     3. Thời gian tiến hành thi        Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn thi" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của từng quốc gia.    Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong、thông tin thi cho từng quốc gia >Liên kết bên ngoài Về ngôn ngữ được sử dụng cho kỳ thi Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi tổ chức kỳ thi và kỳ thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe hiểu tiếng Nhật. <Ngôn ngữ thi> 1.Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái lan 7.Tiếng Việt 8.  Tiếng Nepal 9.  Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc   Kì thi tại Nhật Bản Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia. Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây. Quy trình thực hiện kiểm tra 1. Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái  7.Tiết Việt 8.  Tiếng Nepal 9. Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc     Tổng quát về kì thi   | Mục tiêu và lợi ích thi  Mục đích Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động. Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định. Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành. Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không. Lợi ích Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.   | Quy trình thực hiện thử nghiệm Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp" |Phạm vi kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp     1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt         Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt     2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi         Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi Phạm vi kiểm tra     1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]        Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]        Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]         Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf   |Yêu cầu về thể chế     1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp        Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.             1. Phải từ 18 tuổi trở lên             2. Có sức khỏe tốt             3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp             4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản           Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.         2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】         "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.                             1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt                 2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)                             1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi                 2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)     3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」        Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.             1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện             2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành             3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2   Tài liệu ôn thi Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần. Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

12/5/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang web của trung tâm kiểm tra kỹ năng ngành lưu trú >Liên kết ngoài   2022年5月2日  NEW!  受験料半額補填事業決定 2022年5月2日   2022年7月に特定技能1号測定試験を実施します。 2022年3月31日   金額改定のお知らせ 2022年3月17日   2022年5月に特定技能1号測定試験を実施します。 Ngày 2 tháng 3 năm 2022   Năm 2021 Thông báo đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 5 (Nội địa)     | 令和4年度 (2022年度) 第1回 宿泊業技能測定試験 まずは試験案内を確認してください。↓   試験案内ダウンロード 2022年5月17日〜25日までの間、試験を実施します。 * Tuy nhiên, có khả năng sẽ được thay đổi hoặc hoãn lại tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh lây nhiễm của coronavirus. * Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm coronavirus mới. ●Các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm được thực hiện tại địa điểm thi ・Giám thị đeo khẩu trang. ・Vui lòng sử dụng cồn khử trùng ở lối vào của địa điểm để khử trùng tay của bạn. ・Quầy tiếp tân, phòng thi, v.v. có không gian rộng rãi để đảm bảo khoảng cách vật lý. ・Địa điểm thi được thông gió với lối vào mở. ・Các thiết bị mà thí sinh tiếp xúc trong phòng thi được khử trùng trước mỗi giờ thi. ●Yêu cầu đối với thí sinh ・Vui lòng giữ khoảng cách tại địa điểm thi khi làm thủ tục tại quầy tiếp tân. ・Nhớ đeo khẩu trang (trừ khi thi thực hành). ・Vui lòng rửa tay kỹ lưỡng và khử trùng bằng cồn (trước khi làm thủ tục tiếp tân, trước khi thi, sau khi nghỉ giải lao, sau khi thi, v.v.). ・Vui lòng hạn chế nói chuyện riêng trong phòng phi để tránh bắn nước bọt. ・Vui lòng hợp tác kiểm tra thân nhiệt tại quầy lễ tân. ※Xin lưu ý rằng nếu bạn bị sốt khi đo nhiệt độ cơ thể trong ngày, hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, bạn có thể được yêu cầu hủy bỏ bài kiểm tra và trở về nhà. Bài thi sẽ được tiến hành với các nội dung sau. ・Ngày và giờ thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm. ・Thí sinh chỉ được chọn ngày thi khi đăng ký. Thời gian của thi được chia thành ① đến ④, nhưng không thể được chỉ định bởi người thi. Trung tâm sẽ quy định thời gian thi và báo cho thí sinh. ・Thời gian thi có thể thay đổi. ・Lệ phí thi là 7.000 yên. ・Bài thi được thực hiện bằng thiết bị máy tính bảng. Máy tính bảng sẽ được cung cấp tại trung tâm thi. ・Bạn có thể thi nếu bạn từ 17 tuổi trở lên vào ngày thi và có tư cách cư trú. ・Vui lòng sử dụng ảnh đúng tiêu chuẩn.     Thời gian tiếp nhận đăng ký Ngày 19 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba) 13:00 đến ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Thứ Hai) 12:00 Thanh toán lệ phí thi Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail về việc thanh toán lệ phí thi sau khi đăng ký. 受験票の送付 2022年5月10日(火)13:00を予定 合格発表 2022年5月31日(火)13:00を予定   Địa điểm thi Địa chỉ và tên địa điểm thi Ngày thi (2022) Thời gian tiếp tân Thời gian thi Số lượng thí sinh tối đa Tokyo 2-6-3 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo Phòng họp 401, tầng 4, Hội trường thành phố 17 tháng 5 (Thứ Ba) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người 18 tháng 5 (thứ tư) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người Fukuoka 9-15 Yoshizukahonmachi, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Fukuoka Tầng 4 Phòng họp 401 B Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người Osaka 2-5 Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Phòng họp tầng 8, tầng 3, Mydome Osaka 22 tháng 5 (CN) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người Nagoya 1-47-1 Nagono, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi Phòng đào tạo số 2, tầng 3, trung tâm quốc tế Nagoya   15 tháng 2 (Thứ Ba) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người Naha 2-15-23 Kume, Naha, Okinawa Tầng 2 Trung tâm Thanh thiếu niên Tỉnh Okinawa 25 tháng 5 (thứ tư) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người ●2-6-3 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Phòng họp 401 Tokyo, Tầng 4, Hội trường Tỉnh ●9-15 Yoshizukahonmachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 401 Phòng họp B, Tầng 4, Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Tỉnh Fukuoka ●2-5 Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka My Dome Osaka Tầng 8, phòng họp thứ 3 ●1-47-1 Nagono, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Trung tâm Quốc tế Aichi Nagoya Tầng 3 Phòng đào tạo thứ 2 ●2-15-23 Kume, Thành phố Naha, Tỉnh Okinawa Trung tâm Thanh thiếu niên Tỉnh Okinawa Tầng 2 |Hướng dẫn dự thi ※申込が予定数に達した時点で受付を終了します。ただし受験料納付状況により、再度募集を開始することがございます。 ※同じ回の試験では1度しか受験できません。複数回入金した場合は最初の申込内容で受験することになります。 ※案内メールを3日以内に読み支払い方法を選んでください。 ・クレジットカード支払いを選ぶ方 決済手続きのご案内メールが届いた日を含め3日以内にURLへアクセスし、そのまま支払いをしてください。支払期限はURLの有効期限と同じです。 ・コンビニエンスストア/銀行振込支払いを選ぶ方 決済手続きのご案内メールが届いた日を含め3日以内にURLへアクセスし、支払い方法を選んでください。支払期限は支い方法を選んだ日を含め3日以内です。 ※納付方法に関しましては、別途メールでご案内します。 ・メールの題名「決済手続きのご案内」 ・メールアドレス「system@p01.mul-pay.com」→このメールアドレスを受信できるようにして下さい。 ・メール内容を必ずご確認の上、期限内にご納付をお願いいたします。 ・振込方法を一度選ぶと変更できません。 ・支払い番号や振込方法が表示された画面をスクリーンショットして保存して下さい。 ●連絡をする前に 1.登録したメールアドレスの受信フォルダや迷惑メールフォルダ・削除メールフォルダをよく確認してください。 2.「system@p01.mul-pay.com」と「決済手続きのご案内」をそれぞれ検索ボックスにコピー&ペーストして、各フォルダを検索してください。 3. メールアドレス「system@p01.mul-pay.com」からのメールを受信できるように設定してから電話をしてください。 ※メールはまちがって削除しないよう気をつけて扱ってください。 ●振込案内メールの送信日 ・4月20日〜22日、25日 ・申込の当日または次の日(申込が金土日祝日の場合は翌営業日)にメールを送ります。ただし4月25日に申し込んだ方には当日メールを送ります。 ※申込時間のタイミングにより当日にメールが来る方もいます。 Thông tin chi tiết về đề thi được tổng hợp trong tài liệu hướng dẫn thi đo lường kỹ năng ngành lưu trú. Vui lòng đọc kỹ trước khi đăng ký dự thi. ◆ Hướng dẫn kiểm tra kỹ năng đo lường kỹ năng ngành lưu trú (PDF) ◆ Điều khoản sử dụng của kỳ thi đo lường kỹ năng ngành lưu trú (PDF) ◆ Quy tắc ảnh có thể được sử dụng để đăng ký dự thi (PDF) Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết [Trung tâm Kiểm tra Kỹ năng lưu trú]>Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

11/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

 Để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn khó có thể đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi những nỗ lực được thực hiện để cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. Vào tháng 4 năm 2019, một hệ thống chấp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng hành động đã được đưa vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.  Trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô, giờ đây có thể chấp nhận Kỹ năng cụ thể số 1, và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. Đối với tình trạng mới của nơi cư trú, xin vui lòng tham khảo các liên kết sau đây. ◆Bộ Tư pháp: Chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và nỗ lực để hiện thực hóa một xã hội đa dạng (đưa ra loại thị thực mới "kỹ năng đặc biệt", v.v.) → WEB>Liên kết ngoài ◆Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch: Tiếp nhận lao động kỹ năng đặc biệt trong ngành bảo dưỡng ô tô → WEB>Liên kết ngoài | 1. Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt (1)Kỳ thi Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt ① Đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết cho nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua các kỳ thi "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chuyên ngành ô tô" hoặc "Kiểm tra kỹ năng cơ khí ô tô cấp độ 3" ② Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic) hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N4 hoặc cao hơn Bấm vào đây để biết thông tin về Bài thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic).  https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ >Liên kết ngoài Bấm vào đây để biết thông tin về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).  https://www.jlpt.jp/ >Liên kết ngoài (2)Chuyển đổi từ thực tập sinh kỹ thuật 「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した方は、上記(1)の①②の試験は免除になります。 また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した方については、上記(1)②の試験は免除になります。 | 2. Giới thiệu về kỳ thi ◆自動車整備分野特定技能評価試験実施要領(令和2年4月 国土交通省 自動車局 整備課) PDF ◆Automobile maintenance field specified skills evaluation test summary PDF (1)Phạm vi đề thi Phạm vi ra đề nằm trong nội dung liên quan đến khung gầm và động cơ ô tô. ① Thi lý thuyết 1.構造、機能及び取扱法に関する初等知識 2.点検、修理及び調整に関する初等知識 3.整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識 4.材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識 ② Thi thực hành 1.簡単な基本工作 2.分解、組立て、簡単な点検及び調整 3.簡単な修理 4.簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い (2)Hình thức kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc biệt, số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra Bài thi có định dạng CBT với số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra như sau. ① Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết 1.出題形式は、真偽法(○×式) 2.問題数は30問、試験時間は60分 ② Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi thực hành 1.出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。 2.問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分 (3)Tiêu chí đỗ Số câu trả lời đúng hơn 65% số câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết và tổng số điểm là hơn 60% trong bài kiểm tra thực hành (4)Nội dung đề thi ①学科試験問題の例(Example of the Theory test questions) ②実技試験問題の例(Example of the Practical test questions) | 3. Thông báo kết quả Số ID của những người đã vượt qua bài kiểm tra sẽ được công bố trên trang web trong vòng 30 ngày sau kỳ thi. Trong trường hợp hợp đồng lao động được quyết định ký giữa người đã đỗ kỳ thi và doanh nghiệp tiếp nhận, chứng chỉ đỗ sẽ được cấp thông qua doanh nghiệp tiếp nhận. | 4. Lệ phí thi (1)受験料 フィリピン 2,000PHP 日本:4,300円(税込) (2)合格証明書交付手数料 16,000円(税込) なお、合格証明書交付手数料については、受入れ機関の負担でお願います。 | 5. Lộ trình từ khi đăng ký thi đến khi cấp chứng chỉ ◆試験の予約から合格証明書交付までの流れ PDF | 6. Thông tin về việc tổ chức thi ◆フィリピン 試験情報(Test information in the Philippines) ◆日本 試験情報(Test information in Japan) ※最新の試験日程は、こちらからご覧いただけます。 Click here for the Test Dates(The Philippines) Click here for the Test Dates(Japan) | 7. Về cách đăng ký dự thi Thí sinh có thể chọn giữa tiếng Anh và tiếng Nhật trên trang web đăng ký kỳ thi. Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đăng ký dự thi ↓ ↓ ↓   PROMETRIC   ◆参考     日本国内試験会場一覧(日本語)     受験申請サイト(PROMETRIC)のユーザーガイド(日本語)     ユーザーガイドの特記事項(日本語)     試験当日の流れ(日本語を含めて10か国語が選択できます。) ◆Reference     User Guide for the Test Application Site (English)     User Guide [Special Notes] (English)     Policy for Test Centers (English)     On The Test Day(You can choose from the total of 10 languages, including English.) | 8. Kết quả thi Thông tin kết quả thi(Test results information) The Philippines 2019.12~2020.3(Dec. 2019 – Mar. 2020) ◆2019/12 結果情報(Results information) 2019.12.25UP ◆2020/01 結果情報(Results information) 2020.02.05UP ◆2020/02 結果情報(Results information) 2020.02.14UP ◆2020/03 結果情報(Results information) 2020.03.26UP 2020.11~2021.3(Nov. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/11 結果情報(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/12 結果情報(Results information) 2020.12.18UP ◆2021/02 結果情報(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 結果情報(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 結果情報(Results information) 2021.03.26UP 2021.5~2022.3(May. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/05 結果情報(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 結果情報(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 結果情報(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 結果情報(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 結果情報(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 結果情報(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/09 結果情報(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/10 結果情報(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/11 結果情報(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 結果情報(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 結果情報(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/02 結果情報(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 結果情報(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 結果情報(Results information) 2022.03.23UP 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 結果情報(Results information) 2022.05.10UP     日本(Japan)  2020.4~2021.3(Apr. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/10 結果情報(Results information) 2020.10.16UP ◆2020/10 結果情報(Results information) 2020.11.06UP ◆2020/11 結果情報(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/11 結果情報(Results information) 2020.11.30UP ◆2020/12 結果情報(Results information) 2020.12.18UP ◆2020/12 結果情報(Results information) 2021.01.08UP ◆2021/01 結果情報(Results information) 2021.01.20UP ◆2021/01 結果情報(Results information) 2021.02.05UP ◆2021/02 結果情報(Results information) 2021.02.19UP ◆2021/02 結果情報(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 結果情報(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 結果情報(Results information) 2021.03.26UP 2021.4~2022.3(Apr. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/04 結果情報(Results information) 2021.04.21UP ◆2021/04 結果情報(Results information) 2021.05.11UP ◆2021/05 結果情報(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 結果情報(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 結果情報(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 結果情報(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 結果情報(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 結果情報(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/08 結果情報(Results information) 2021.08.23UP ◆2021/08 結果情報(Results information) 2021.09.06UP ◆2021/09 結果情報(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/09 結果情報(Results information) 2021.10.06UP ◆2021/10 結果情報(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/10 結果情報(Results information) 2021.11.05UP ◆2021/11 結果情報(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 結果情報(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 結果情報(Results information) 2021.12.22UP ◆2021/12 結果情報(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/01 結果情報(Results information) 2022.01.20UP ◆2022/01 結果情報(Results information) 2022.02.07UP ◆2022/02 結果情報(Results information) 2022.02.21UP ◆2022/02 結果情報(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 結果情報(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 結果情報(Results information) 2022.03.23UP 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 結果情報(Results information) 2022.04.21UP ◆2022/04 結果情報(Results information) 2022.05.10UP | 9. 試験合格証明書について 合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した場合は、受入れ機関を通じて受験者に試験合格証明書を交付します。 合格証明書の交付申請は、受入れ機関が行ってください。 If an employment contract has been concluded between the Successful Candidate and the Automobile Repair and Maintenance Company, a Certificate will be issued to the Successful Candidate through the Automobile Repair and Maintenance Company. The application for the issuance of a Certificate must be taken by the Automobile Repair and Maintenance Company. It is mandatory. 申請にあたっては、こちら一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(日整連) のHPをご参照ください。

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

11/5/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể (lĩnh vực hàng không: khai thác mặt đất)   Kế hoạch hàng năm thực hiện thử nghiệm năm 2021 (sửa đổi vào ngày 9/3) >Liên kết bên ngoài     | Kỳ thi trong nước (địa điểm thi: Tokyo, Nhật Bản) Lưu ý: Việc triển khai thử nghiệm ở nước ngoài là chưa quyết định. Bài kiểm tra sẽ được tiến hành với các nội dung sau. Lưu ý: Tất cả các ngày và giờ đều theo giờ Nhật Bản.   Ứng phó với các trường hợp nhiễm virus corona mới Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm virus corona mới để mọi người yên tâm làm xét nghiệm. Chúng tôi mong các bạn dự thi có thể hiểu và hợp tác kiểm tra. (1) Những nỗ lực của hiệp hội chúng tôi ●Kiểm tra sức khỏe của nhân viên xét nghiệm ●Đeo khẩu trang, khăn che mặt (chỉ lễ tân), găng tay (chỉ lễ tân) ●Lắp đặt chất khử trùng ●Khử trùng bàn và các dụng cụ viết ●Đảm bảo thời gian xếp hàng tại quầy lễ tân ●Khuyến khích thông gió tại địa điểm trong thời gian thử nghiệm (lối vào sẽ mở) (2) Yêu cầu đối với tất cả mọi người tham gia kỳ thi [Yêu cầu khi đăng ký xét nghiệm] Vui lòng cho chúng tôi biết số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn khi bạn đăng ký xét nghiệm để có thể chắc chắn liên hệ với chúng tôi trong trường hợp có người bị nhiễm virus corona mới. Ngoài ra, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v. được cung cấp có thể được cung cấp cho các tổ chức quốc gia hoặc địa phương như văn phòng bảo hiểm. 【Xác nhận cho đến ngày hôm trước】 Những ai trong các điều kiện sau đây không thể thi được, vui lòng hạn chế truy cập. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại phí khám. ●Nếu bạn có các triệu chứng như sốt từ 37,5 độ trở lên, ho, đau họng, v.v. ●Trong vòng 2 tuần  -Nếu bạn có lịch sử đến các quốc gia hoặc khu vực nơi nhiễm trùng tiếp tục lây lan -Khi tiếp xúc gần với một người được chẩn đoán là dương tính với nhiễm virus corona -Nếu ai đó sống với bạn bị nghi ngờ bị nhiễm bệnh ●Vui lòng cài đặt ứng dụng xác nhận liên hệ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi điều hành.。(Trang web Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội) 【Xác nhận trong ngày】 ●Đo nhiệt độ và kiểm tra tình trạng cơ thể trước khi khởi hành từ nhà. Vui lòng đo nhiệt độ cơ thể của bạn trước khi rời khỏi nhà và không đến địa điểm nếu bạn cảm thấy không khỏe, chẳng hạn như bị sốt. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại phí khám. ●Đo nhiệt độ khi tiếp nhận, xác nhận tình trạng cơ thể. Nhiệt độ sẽ được đo tại quầy lễ tân. Ngoài ra, tôi sẽ hỏi bạn về tình trạng cơ thể của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn bị sốt từ 37,5 độ trở lên, hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe do ho, đau họng, v.v., bạn có thể được yêu cầu hủy bài kiểm tra và quay trở lại. Trong trường hợp này, lệ phí thi sẽ được hoàn lại. ※Thân nhiệt được đo bằng nhiệt kế không tiếp xúc. ●Đeo khẩu trang Vui lòng đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài từ khi tiếp nhận cho đến khi hoàn thành bài thi và rời khỏi tòa nhà của địa điểm thi. Những người không đeo khẩu trang không được dự thi. ※Tại thời điểm tiếp nhận, bạn có thể được hướng dẫn tạm thời tháo mặt nạ để xác minh danh tính của mình. ●Hỗ trợ khoảng cách xã hội Vui lòng đảm bảo chỗ trống trước và sau khi đợi lễ tân. ●Khử trùng tay Vui lòng khử trùng tay tại quầy lễ tân và khi vào địa điểm thi. ●Hạn chế về điểm truy cập Trong tòa nhà nơi địa điểm thi, vui lòng không ra ngoài khu vực cho phép. ●Ngoài ra, hãy thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo khuyến cáo của Chính phủ Nhật Bản. Trang web Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html Ngoài ra, do tình hình thay đổi trong tương lai, bài thi có thể bị hủy bỏ hoặc ngày giờ / địa điểm thi có thể thay đổi. Ngoài ra, nếu bệnh xảy ra vào ngày xét nghiệm, thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các cơ sở công lập như trung tâm y tế công cộng nếu cần. Vui lòng lưu ý trước.     試験日 Examination Date 2022年5月27日(金曜日) Friday, May 27th, 2022 試験場 Examination Site 大田区産業プラザ(PiO) 〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20 Ota City Industrial Plaza 1-20-20 Minamikamata, Ota-ku, Tokyo 144-0035, Japan 注意:階数や部屋名・番号など細かい情報は追ってお知らせします。 NOTE:Such detail information as floor and room name/number will be informed later. 試験時間 Examination Time (1)注意点等説明 11:00~11:15 (2)筆記試験 11:15~12:00 (3)実技試験 12:15~12:45 (4)連絡事項 12:45~13:00 (1)Orientation: 11:00~11:15 (2)Written Examination: 11:15~12:00 (3)Practical Skill Examination: 12:15~12:45 (4) Information: 12:45~13:00 注意:試験の進行状況により時間が前後することがあります。 NOTE:Examination time may vary depending on the situation. 注意:実技試験が終わったら、今後 の予定 などをお伝 えします。その後 は帰ってかまいません。 NOTE:After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. 定員 Fixed Number 約80名 ただし、申込が定員に達した場合でも応募者全員が受験できるようにします。 この場合、会場、時間が変更になる可能性があります。 Approx. 80 Persons. However, even if the number of applicants reaches the fixed number, it will be arranged that all applicants can take the examination. In this case, the examination site and/or time may be changed. 受験申込期間 Examination Application Acceptance Period 2022年4月15日(金曜日)10:00~2022年5月6日(金曜日)12:00 Friday, April 15th, 2022, 10:00 ~ Friday, May 6th, 2022, 12:00 注意(ちゅうい): 先着順(せんちゃくじゅん)の受付(うけつけ)ではありません。急(いそ)ぐ必要(ひつよう)はありません。 NOTE:The application is not on the “First come, first serve” basis. No need to rush. 受験手数料および支払い方法 Examination Fee and Payment 4,000円(JPY)(消費税込み) JPY4,000(Japanese yen)(Consumption tax included) 支払方法、支払期限については、「試験申込方法(PDF)」を見てください。 For the payment method and the due date of payment, please refer to the How to Apply for the Exam. ※今年度、国からの助成はありません。 ※No government subsidy is available this year. チケットの購入はこちらから Click here to purchase exam tickets. 受験票の送付 Examination Admission Ticket Delivery 受験料の納付を確認した後、2022年5月13日(金曜日)以降、受験申込時に登録されたメールアドレス宛に電子メールにて送付します。 Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Friday, May 13th, 2022. 試験結果発表 Announcement of the Examination Results 2022年6月3日(金曜日)以降、受験申込時に登録されたメールアドレス宛に電子メールにて送付します。 On and after Friday, June 3th, 2022, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail. )   Hướng dẫn kiểm tra chi tiết Thông tin chi tiết về kỳ thi được biên soạn trong Hướng dẫn kiểm tra (chỉ có phiên bản tiếng Nhật). Vui lòng đọc kỹ và đăng ký khám. Detailed information on the examination is compiled in the Examination Guide (Japanese version only). Please read carefully and apply for the examination.   試験案内(PDF) Examination Guid     Cách đăng ký cho kỳ thi Cách đăng ký cho kỳ thi     | Thông tin khác Hướng dẫn nghiên cứu cho kỳ thi kỹ năng cụ thể. Study Guides for the Specified Skills Examination Hướng dẫn học tập cho Kỳ thi Kỹ năng cụ thể được chuẩn bị theo ba chủ đề nhằm tìm hiểu về kiến thức và kỹ năng tối thiểu cho các nhiệm vụ phục vụ mặt đất tại sân bay ở Nhật Bản. The study guides for the Specified Skills Examination are prepared in three subjects in order to learn about minimum knowledge and skills for the airport ground service tasks in Japan. Vì các câu hỏi kiểm tra sẽ được đưa ra khỏi các hướng dẫn nghiên cứu này, hãy sử dụng chúng. As the examination questions will be taken out of these study guides, please utilize them.   An toàn và chất lượng Safety and Quality       Sân bay xử lý mặt đất Airport Ground Handling   Câu hỏi mẫu Câu hỏi mẫu Kết quả kiểm tra trước đây Kết quả kiểm tra trước đây     | Kiểm tra ở nước ngoài Hướng dẫn kiểm tra Hiện tại không có kế hoạch cho việc thử nghiệm. Bạn có thể xem thông tin của kỳ thi trước.   Hướng dẫn kiểm tra Examination Guid     Hướng dẫn kiểm tra chi tiết Hướng dẫn kiểm tra (PDF) Examination Guid   ◆Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Hiệp hội Công nghệ Hàng không Nhật Bản.◆ >Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

10/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài Thông tin mới nhất   2022/5/2 Kết quả thi của kỳ thi đánh giá tay nghề trong nước (thi công cốp pha) được đăng tải. 2022/4/22 Vì đã đạt số lượng thí sinh tối đa, chúng tôi đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký thi các bài kiểm tra đánh giá tay nghề trong nước (chế tạo máy xây dựng). 2022/4/20 Thông tin về việc tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (công việc đẩy đường hầm) đã được đăng tải. 1.Khái quát về bài thi    Hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại, có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra đánh giá số 1 cho các kỹ năng cụ thể trong 11 nghề đã được chấp nhận. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật. Để biết chi tiết về hệ thống chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang "Tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định". Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành. ■ Thi lý thuyết   Số lượng câu hỏi 30 câu hỏi Thời gian thi 60 phút Dạng câu hỏi Phương pháp lựa chọn đúng sau (○ ×) và câu hỏi với 2~4 lựa chọn Phương pháp thực hiện Phương pháp CBT Thi thử CBT Tiêu chí đỗ 65% trở lên trên tổng số điểm ■ Thi thực hành   Số lượng câu hỏi Khác nhau tùy ngành nghề Thời gian thi Khác nhau tùy ngành nghề Phương pháp thực hiện Khác nhau tùy ngành nghề từ kiểm tra công việc, kiểm tra khả năng phán đoán, v.v. Tiêu chí đỗ Khác nhau tùy ngành nghề   ■ Phạm vi kiểm tra Phạm vi kiểm tra của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 quy định trong lĩnh vực xây dựng như sau.   Xây dựng ván khuôn Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Thợ thạch cao Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Bơm bê tông Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Tài liệu tham khảo 4 Tài liệu tham khảo 5 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đường hầm Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Thi công máy xây dựng Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đất Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Lợp mái Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Viễn thông Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Kết cấu thanh gia cố Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Gia cố thanh khớp Tài liệu tham khảo toàn văn Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Hoàn thiện nội thất Tài liệu tham khảo (dán tường)  Tài liệu tham khảo (hoàn thiện bảng) Câu hỏi lý thuyết mẫu (dán tường) Câu hỏi lý thuyết mẫu (hoàn thiện bảng) Đề thi thực hành (dán tường) Đề thi thực hành (hoàn thiện bảng) Giàn giáo Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị Mộc kiến ​​trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Hệ thống ống nước Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Cách nhiệt và giữ nhiệt Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Tài liệu tham khảo 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Phun cách nhiệt urethane Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị Công trình dân dụng hàng hải Tài liệu tham khảo toàn văn Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu      Vui lòng tham khảo trang sau.      Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu   3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi Các kỳ thi  hiện đang được lên kế hoạch tiến hành như sau.         Ngày thực hiện Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn kiểm tra Ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất Hướng dẫn thi Ngày 2 tháng 6 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Thi công máy xây dựng Chi tiết chưa được quyết định Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Nhật Bản (Tokyo) Công việc đẩy đường hầm Chi tiết chưa được quyết định Ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022 Nhật Bản (Osaka) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Shizuoka) Gia cố thanh khớp Chi tiết chưa được quyết định Ngày 31 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Tokyo) Viễn thông Chi tiết chưa được quyết định Ngày 12, 13 tháng 9 năm 2022 Nhật Bản (Miyagi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 17, 18 tháng 11 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2023 Nhật Bản (Aichi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2023 Nhật Bản (Chiba) Thi công máy xây dựng Chi tiết chưa được quyết định Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2023 Nhật Bản (Kagoshima) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định 4.Kết quả kiểm tra Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.         Ngày thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam Tháng 8 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 9 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 12 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 3 năm 2021 - Kết quả thi Kết quả thi Tháng 6 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 9 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 10 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 11 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 12 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 2 năm 2022 Kết quả thi - - Tháng 3 năm 2022 Kết quả thi - - Tháng 4 năm 2022 Kết quả thi - - Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (Công nghiệp vật liệu kết cấu, sản xuất máy móc công nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện / điện tử) ※Cập nhật liên tục

10/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (Công nghiệp vật liệu kết cấu, sản xuất máy móc công nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện / điện tử) ※Cập nhật liên tục

■Bấm vào đây để xem đề cương và câu hỏi mẫu của bài thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất   Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực sản xuất (trong nước) ▶ Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 quy định trong lĩnh vực sản xuất (thực hiện tại Nhật Bản) Ngoài ra, chúng tôi đã tóm tắt nội dung thắc mắc từ trước đến nay trong「Câu hỏi thường gặp」 Xin vui lòng tham khảo.   ■ Danh sách hướng dẫn thi   Lịch thi năm 2022 dự định được tổ chức như sau: 18 hạng mục không bao gồm hàn ・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・ Thi ở nước ngoài: Vào khoảng mùa thu năm 2022 (4 quốc gia, mỗi quốc gia 1 lần) Ngành hàn ・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・ Thi ở nước ngoài: Đang được điều chỉnh Việc đăng ký sẽ được tiếp nhận trên trang này khoảng một tháng trước mỗi lịch trình kiểm tra (tiếp nhận theo thứ tự đăng ký). Ngay sau khi các thông tin chi tiết về lịch trình, địa điểm, v.v. được quyết định, chúng tôi sẽ công bố trên trang này.   ■ Danh sách các kỳ thi đã tiến hành Bấm vào đây để xem danh sách các kỳ thi đã hoàn thành >Liên kết bên ngoài ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) >Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

10/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

Bài kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 về ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải là bài kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản. ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện). Thông tin mới nhất ■ Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 2 năm 2022) ■ Ngày 19 tháng 1 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 12 năm 2021) ■ Ngày 19 tháng 01 năm 2022 Công bố kết quả kỳ thi tay nghề đặc định số 1 trong nước lần 2 (nghề hàn) theo phương thức thi nhóm ■ Ngày 19 tháng 1 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 10 năm 2020) ■ Ngày 08 tháng 10 năm 2021 V / v bắt đầu tuyển dụng cụ thể sát hạch tay nghề số 1 (nghề hàn) theo phương thức thi nhóm ■ Ngày 28 tháng 9 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2021) ■ Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 6 năm 2021) ■ Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Công bố kết quả kỳ thi kỹ năng đặc  định số 1 trong nước lần thứ nhất (nghề hàn) theo phương pháp thi tập thể ■ Ngày 8 tháng 1 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định lần thứ nhất theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 11 năm 2020) ■ Ngày 6 tháng 1 năm 2020 Kết quả kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 (hàn) được công bố tại Philippines ■ Ngày 1 tháng 6 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 5 năm 2020) ■ Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2020)   ▮ Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu / công nghiệp hàng hải Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải. Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký. Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác. Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra. ■ Quy trình thực hiện kiểm tra Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.   Hàn ≫ Vẽ tranh ≫ Đồ sắt ≫ Kết thúc ≫ Gia công ≫ Lắp ráp thiết bị điện ≫ ◆ Để biết chi tiết khác, vui lòng truy cập trang web ClassNK ◆   Liên hệ Ban phụ trách kiểm tra kỹ năng đặc định, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản 4-7 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8567 TEL: 03-5226-2054  e-mail: ssw_et@classnk.or.jp

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

10/5/2022

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

【 Thông tin mới nhất 】   25/4/2022 NEW!  Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 3 năm 2022 được đăng tải 25/3/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 2 năm 2022 được đăng tải. 25/4/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải. 25/1/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải. 27/12/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 11 năm 2021 đã được đăng tải. 30/11/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 10 năm 2021 đã được đăng tải. 25/10/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 9 năm 2021 đã được đăng tải.  1. Giới thiệu chung  Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" được  bắt đầu thực thi vào ngày 1 tháng 4, Năm 2019 là hệ thống tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định vào những lĩnh vực công nghiệp khó đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi đã nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước để đáp ứng với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng. ▶Tài liệu giải thích (tờ rơi bằng 12 ngôn ngữ) [Tài liệu của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản] ▶"Thủ tục hồ sơ" liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Hướng dẫn liên quan đến tư cách cư trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Các biện pháp toàn diện để tiếp nhận và cùng chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Hội nghị về việc chấp nhận và cùng chung sống nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Văn phòng Thủ tướng Chính phủ)]   |Tham khảo 1: Danh sách các luật và quy định liên quan đến lĩnh vực chăm sóc dài hạn, các thông báo, v.v. ▶Chính sách cơ bản về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định ▶Chính sách về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định (chính sách hoạt động theo lĩnh vực) ▶Quy trình vận hành chính sách hoạt động của hệ thống liên quan đến tình trạng cư trú kỹ năng đặc định ▶Các ngành cụ thể trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng dựa trên các quy định của pháp lệnh bộ quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn hỗ trợ kế hoạch cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính có thẩm quyền đối với lĩnh vực trên quy định trong trường hợp đặc thù của lĩnh vực trên (thông báo tiêu chuẩn bổ sung) ▶Tài liệu riêng cho các lĩnh vực đặc định (lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng) Văn bản chính / bảng đính kèm【PDF】 Tham khảo Mẫu số 1-1 Cam kết về việc chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Tham khảo Mẫu số 1-2 Tóm tắt các cơ sở thực hiện công việc trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ▶"Các lĩnh vực chăm sóc dài hạn cụ thể được quy định dựa trên các quy định của Pháp lệnh Bộ trưởng quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn của Kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Về "tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính liên quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực này quy định trên cơ sở các tình huống đặc biệt của lĩnh vực công nghiệp" (Tài liệu tham khảo) ▶Về việc xử lý, v.v ... trên tiêu chuẩn sử dụng người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 |Tham khảo 2: Bản ghi nhớ hợp tác song phương về kỹ năng đặc định ▶Bản ghi nhớ / Thủ tục hợp tác song phương ở mỗi quốc gia [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] |Tham khảo 3: Tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài (EPA, đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, tình trạng cư trú "chăm sóc dài hạn", các kỹ năng cụ thể) ▶Cơ chế tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để xem】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để in】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để xem】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để in】 ▶Sách hướng dẫn về tiếp nhận nhân viên chăm sóc người nước ngoài và hỗ trợ các hoạt động của họ ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc chấp nhận người nước ngoài với các kỹ năng đặc định New!! ▶Chấp nhận các ứng viên nhân viên chăm sóc người nước ngoài dựa trên các thỏa thuận đối tác kinh tế ▶Về hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật cho ngành chăm sóc dài hạn ▶Về tư cách lưu trú "chăm sóc dài hạn"  Về bài kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra tiếng Nhật  Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1" trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn được áp dụng cho nguồn nhân lực nước ngoài thuộc các trường hợp sau.   〇 Thực hiện ở nước ngoài ・Kiểm tra kỹ năng(➀Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn)và ・Kỳ thi tiếng Nhật(➁Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật của Quỹ Nhật Bản hoặc Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 trở lên và ➂Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn) Đỗ các kỳ thi trên ▶Về chính sách của kỳ thi liên quan đến "Kỹ năng đặc định" [Reiwa 2 ngày 30 tháng 1, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản] ▶Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn" ▶Quy trình thực hiện bài kiểm tra "Năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn" | Đối tượng miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật Những trường hợp được liệt kê dưới đây được miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật trong việc lấy tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1". ○ Những người đã kết thúc thời hạn lưu trú (4 năm) với tư cách là nhân viên chăm sóc EPA ►Về yêu cầu cụ thể ►Thủ tục cần thiết ►Về việc cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt) ►Quy trình cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (chi tiết) [cho người nộp đơn] ►Đơn xin cấp lại kết quả thi quốc gia nhân viên chăm sóc [cho người nộp đơn]  (PDF) (Excel) >Liên kết ngoài   ※ Đối với trường hợp một đại lý không phải là người nộp đơn xin cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc, vui lòng kiểm tra "Cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt)" và nộp đơn qua đường bưu điện (* Vui lòng gửi kèm phong bì trả lời và tem).   Địa chỉ bưu điện: Trung tâm kiểm tra và xúc tiến phúc lợi xã hội 150-0002 1-5-6 Shibuya, Shibuya-ku, Tòa nhà SEMPOS Tokyo | Tổng quan về kỳ thi ▶[Lĩnh vực chăm sóc dài hạn] Kiểm tra tay nghề và kiểm tra trình độ tiếng Nhật (tổng quan) 《Giới thiệu về kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá tiếng Nhật chăm sóc dài hạn》     Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc Kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng Số lượng câu hỏi, thời gian kiểm tra, đề thi 45 câu hỏi 60 phút (Bài thi lý thuyết: 40 câu hỏi) ・Khái niệm cơ bản về chăm sóc điều dưỡng (10 câu hỏi) ・Tâm trí và cơ thể hoạt động như thế nào (6 câu hỏi) ・Kỹ năng giao tiếp (4 câu hỏi) ・Công nghệ hỗ trợ cuộc sống (20 câu hỏi) (Bài kiểm tra kỹ năng: 5 câu hỏi) ・Thi thực hành ►Tiêu chí ra đề Tất cả 15 câu hỏi trong 30 phút ・Từ vựng chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) ・Hội thoại/bắt chuyện trong chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) ・ài liệu chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra trên máy tính (CBT) Câu hỏi mẫu ►Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc ►Kiểm tra viên đánh giá tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng Lệ phí thi Khoảng 1.000 yên Khoảng 1.000 yên Thông báo kết quả thi Bạn có thể kiểm tra thông báo kết quả từ Trang của tôi trên trang web trong vòng một tháng sau khi thi. ※Tiêu chí đỗ: 60% trở lên trong tổng số điểm | Sách giáo khoa cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng và kiểm tra đánh giá tiếng Nhật Chúng tôi đã tạo ra các giáo trình học tập cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn.   <Giáo trình học kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể> ▶Bản Tiếng Nhật ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia Bản đúng sai ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái <Thuật ngữ phúc lợi chăm sóc dài hạn dành cho người nước ngoài> ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái <Nhân viên phúc lợi chăm sóc dài hạn Kiểm tra quốc gia cho người nước ngoài Câu hỏi một câu trả lời> ▶Bản Tiếng Nhật Bản đúng sai ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái ※Bản đúng sai New ■Hỏi đáp về sách giáo khoa 〒112-0004 Tầng 5, Tòa nhà Ono Suidobashi, 1-1-13 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo (Tổ chức công cộng) Hội phúc lợi xã hội Nhật Bản TEL:03-5615-9295 MAIL;ginou-kousyu@jaccw.or.jp | Hướng dẫn về thủ tục đăng ký Ⅰ Lịch thi ▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi ở nước ngoài) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.    Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL.   ▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi trong nước) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.    Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL. ▶Danh sách địa điểm thi   Ⅱ Cách đăng ký [Điều kiện dự thi] ・17 tuổi trở lên. (Nếu bạn có quốc tịch Indonesia, bạn phải ít nhất 18 tuổi.) ・Tuy nhiên, đối với các kỳ thi được thực hiện tại Nhật Bản, những người từ 17 tuổi trở lên có tư cách lưu trú được phép dự thi.  ※Theo Cơ quan Kiểm soát Xuất nhập cảnh, ngay cả khi vượt qua kỳ kiểm tra, không đảm bảo rằng người lao động sẽ được cấp tư cách cư trú "kỹ năng đặc định". Dù có làm đơn, xin thay đổi tư cách lưu trú thì không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú hoặc xin phép thay đổi tư cách lưu trú và kể cả trường hợp có giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì cũng không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký thi như sau. ►Có thể đăng ký dự thi từ hai tháng sau (60 ngày sau). Sau khi làm bài thi, bạn không thể làm bài thi tiếp theo trong 45 ngày. ►Công dân Nhật Bản không thể làm bài thi. ▶ Bấm vào đây để biết cách đăng ký cho kỳ thi trong nước ▶ Bấm vào đây để đăng ký cho kỳ thi ◆ Thông tin về cách tiếp nhận lao động ngoại quốc trong lĩnh vực Hộ lý điều dưỡng (Visa Kỹ năng đặc định) >Liên kết ngoài (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

30/3/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà   Để có được tư cách cư trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà, người lao động phải đáp ứng cả "cấp độ kỹ năng" và "mức độ thành thạo tiếng Nhật". Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản thực hiện hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản thực hiện.  "Cấp độ kỹ năng" trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà được xác định bằng "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực làm sạch tòa nhà" do Hiệp hội thực hiện. ※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập vệ sinh tòa nhà không cần phải thực hiện "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà số 1". ◆Đề thi thực hành(Methid of the Test) ・Đề thi thực hành (tiếng Nhật)※PDF:345KB ◆Đề thi trong quá khứ ・Đề thi năm 2019 (Câu hỏi) ※PDF:490KB ・Đề thi năm 2019 (Đáp án) ※PDF:191KB ◆Sách giáo khoa Tại "Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài" nằm trong 「Trung tâm đào tạo quản lý tòa nhà」 (liên kết ngoài)  có đĩa DVD về các biện pháp kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1. ◆Cấp giấy chứng nhận đỗ "Giấy chứng nhận đỗ" là một trong những tài liệu cần thiết để xin visa kỹ năng đặc định. Nếu bạn muốn nhận được cấp chứng chỉ, xin vui lòng áp dụng theo hướng dẫn dưới đây. ※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1-2 tuần kể từ khi thanh toán phí phát hành đến khi được cấp giấy chứng nhận. ・Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận ※PDF:192KB ・Mẫu đăng ký cấp chứng nhận ※Excel:23KB Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống kỹ năng đặc định và đơn xin thị thực kỹ năng đặc định. Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước) ◆Hướng dẫn Kỳ thi Trong nước Tháng 4 năm 2022 ※PDF:645KB ◆Giải thích cách nhập thông tin ở màn hình đăng ký ※PDF:330KB ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11-12 năm 2019 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 8-9 năm 2020 (thay cho kỳ thi tháng 4-5) ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11-12 năm 2020 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 4-5 năm 2021 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11 năm 2021 ◆Thi tại nhà Điều này dành cho những người không thể làm bài kiểm tra thông thường ở Nhật Bản. Vui lòng kiểm tra kỹ quy trình thực hiện. ・Quy trình thực hiện thi tại nhà Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở nước ngoài) 「Kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở Indonesia)」 Building cleaning Management skills evaluation test 2021 in Indonesia ◆Panduan Ujian Evaluasi Keahlian Manajemen Building Cleaning ※PDF:335KB ◆Building Cleaning Specified Skilled (i) Evaluation Test Examination Guide ※PDF:468KB "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Myanmar)" Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ◆ Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ※PDF:162KB ◆ Examination pass announcement "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Philippines)" Kiểm tra đánh giá kỹ năng quản lý vệ sinh tòa nhà 2019 tại Philippines. ◆Hướng dẫn kiểm tra kỳ thi đánh giá kỹ năng cụ thể số một ngành quản lý vệ sinh tòa nhà ※PDF:501KB Thời gian kiểm tra:(Thứ sáu) Ngày 28 tháng 2  - (Chủ nhật) Ngày 1 tháng 3 năm 2020 Tiếp nhận kiểm tra:Từ (thứ hai)ngày 27 tháng 1  vào 13:30 - đến (thứ tư) ngày 29 tháng 1 vào lúc 13:30. ◆Nhấp vào đây để đăng ký * Liên kết [Thời gian đăng ký đã hết] ◆Màn hình giải thích đăng ký ứng dụng※PDF:353KB ◆Ứng viên đỗ※NEW >Liên kết ngoài ◆ Kỳ thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà  ◆ >Liên kết ngoài  

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

4/3/2022

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

Chúng tôi đã đăng tải danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được công bố bởi Bộ Tư Pháp (danh sách được cập nhật liên tục). Chúng tôi hỗ trợ chỉnh sửa/xóa thông tin liên quan như số điện thoại, địa chỉ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.   Liên hệ ※ Danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được cập nhật đến ngày 4 tháng 3 năm 2022. Gurutto Asia cung cấp dịch vụ trang web hỗ trợ "Tiếng Nhật", "Tiếng Việt" và "Tiếng Anh". Thông tin về tổ chức hỗ trợ đăng ký là thông tin rất quan trọng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc có thể biết thông tin bằng ngôn ngữ của mình giúp người lao động yên tâm hơn. Để biết chi tiết về việc chế tác trang web đa ngôn ngữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc mẫu liên hệ. Số điện thoại liên hệ 024-983-7107 Phụ trách Watanabe

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

11/1/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang web của  Hiệp hội Tổng hợp OTAFF Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài  >Liên kết ngoài   2022.01.11 NEW Thông báo gửi đến những người đang có kế hoạch tham gia kỳ thi tại địa điểm Miyagi vào ngày 14 tháng 1. 2022.01.11 NEW Thông báo tình hình thực hiện kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ở nước ngoài năm 2021 ngành Nhà hàng và Công nghiệp Sản xuất Thực phẩm và Đồ uống  2021.12.10    Thông báo tình hình thực hiện kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ở nước ngoài năm 2021 ngành Nhà hàng và Công nghiệp Sản xuất Thực phẩm và Đồ uống 2021.12.08   [Kỳ thi ở nước ngoài] Thông tin kỳ thi cho ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống (Indonesia / Philippines) đã được thêm vào. 2021.10.28   [Kỳ thi ở nước ngoài] Thời gian thực hiện kỳ thi tháng 11 của ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống sẽ được kéo dài thêm hai ngày.   Lịch thi trong nước     1. Về kỹ năng đặc định và mục đích của bài thi Luật kiểm soát nhập cư sửa đổi và luật công nhận người tị nạn, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, đã ban hành một tư cách thị thực mới. Đây là một chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định trong các lĩnh vực công nghiệp cụ thể, bao gồm các lĩnh vực khó bảo đảm nguồn nhân lực trong nước nhằm cải thiện năng suất và khắc phục tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, trong đó bao gồm cả ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống. Để có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, phải đáp ứng cả "yêu cầu kỹ năng" và "yêu cầu thành thạo tiếng Nhật". Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản tổ chức hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản tổ chức. "Cấp độ kỹ năng" trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống được xác định bằng "bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống". Vui lòng liên hệ với Bộ Tư pháp/Cục xuất nhập cảnh và nhập cư để biết thông tin về việc xin và cấp thị thực kỹ năng đặc định. Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ liên hệ nào liên quan đến các vấn đề khác ngoài những vấn đề liên quan đến kỳ thi (chẳng hạn như phương pháp xin visa và tiêu chí nộp đơn). 2. Điều kiện dự thi Những người có thể tham gia kỳ thi tại Nhật Bản để có các kỹ năng cụ thể trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống là những người đáp ứng được điều kiện a và b. a.Có tư cách lưu trú (Lưu ý 1) và từ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. b.Sở hữu hộ chiếu do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền trong khu vực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cấp. (Lưu ý 1) Không bao gồm những người cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp), những người cư trú hợp pháp tại Nhật Bản được phép dự thi. Bao gồm những người đã ở tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn để tham quan hợp pháp mà không có thẻ ngoại kiều. (Lưu ý 2) Công dân có hộ chiếu của các chính phủ/khu vực nước ngoài không phải là Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện được phép dự thi. (Ghi chú) ■Việc đỗ kỳ thi này không đảm bảo rằng bạn sẽ được cấp tình thị thực "kỹ năng đặc định". Ngay cả khi thí sinh đã đỗ kỳ thi nộp đơn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc đơn xin thay đổi Tư trạng lưu trú, thí sinh sẽ không nhất thiết được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc thay đổi tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi thí sinh nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện, thí sinh sẽ không nhất thiết phải được cấp thị thực vì Bộ Ngoại giao sẽ xem xét đơn xin thị thực của thí sinh một cách riêng biệt.   Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi trong nước ngành sản xuất và chế biến thực phẩm     Tỉnh thành phố Hội trường thi Ngày thi Thời gian bắt đầu lễ tân Thời gian bắt đầu thi Số thí sinh tối đa Hokkaido Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.01.19 (Thứ Tư) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Hokkaido Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.01.19 (Thứ Tư) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.12 (Thứ Tư) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.12 (Thứ Tư) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.13 (Thứ Năm) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.13 (Thứ Năm) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.13 (Thứ Năm) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.14 (Thứ sáu) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.15 (Thứ Bảy) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.16 (CN) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.17 (Thứ Hai) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.17 (Thứ Hai) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.18 (Thứ 3) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.18 (Thứ 3) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.21 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.22 (Thứ bảy) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.22 (Thứ bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.23 (CN) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.23 (CN) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.24 (Thứ Hai) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.24 (Thứ Hai) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.25 (Thứ Ba) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Tòa nhà TIME24 Phòng 13F 134/131 2022.01.25 (Thứ Ba) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.24 (Thứ Hai) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.24 (Thứ Hai) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.25 (Thứ Ba) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.25 (Thứ Ba) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.26 (Thứ Tư) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.26 (Thứ Tư) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.27 (Thứ Năm) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.27 (Thứ Năm) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.28 (Thứ sáu) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.28 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.28 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.27 (Thứ Năm) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.28 (Thứ sáu) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.28 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.28 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.29 (Thứ bảy) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.29 (Thứ bảy) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.29 (Thứ bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.30 (CN) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.30 (CN) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.31 (Thứ Hai) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.31 (Thứ Hai) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.15 (Thứ Bảy) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.15 (Thứ Bảy) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.15 (Thứ Bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.16 (CN) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.16 (CN) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.01.16 (CN) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Ehime Thành phố Matsuyama Trung tâm văn hóa tỉnh Ehime Tòa nhà chính 3F, Phòng họp 6 2022.01.21 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Ehime Thành phố Matsuyama Trung tâm văn hóa tỉnh Ehime Tòa nhà chính 3F, Phòng họp 6 2022.01.21 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Ehime Thành phố Matsuyama Trung tâm văn hóa tỉnh Ehime Tòa nhà chính 3F, Phòng họp 6 2022.01.22 (Thứ bảy) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Ehime Thành phố Matsuyama Trung tâm văn hóa tỉnh Ehime Tòa nhà chính 3F, Phòng họp 6 2022.01.22 (Thứ bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.01.17 (Thứ Hai) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.01.18 (Thứ 3) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.01.18 (Thứ 3) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.01.18 (Thứ 3) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Kagoshima Thành phố Kagoshima Hội trường thanh niên tỉnh Kagoshima 1F Hội trường lớn 2022.01.18 (Thứ 3) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Kagoshima Thành phố Kagoshima Hội trường thanh niên tỉnh Kagoshima 1F Hội trường lớn 2022.01.19 (Thứ Tư) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Okinawa Thành phố Naha Trung tâm hỗ trợ công nghiệp Okinawa 1F 101/102 Hội trường lớn 2022.01.14 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Okinawa Thành phố Naha Trung tâm hỗ trợ công nghiệp Okinawa 1F 101/102 Hội trường lớn 2022.01.14 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký   Thời gian đăng ký tuyển sinh lần 1※1 Ngày 29 tháng 11 năm 2021 (Thứ Hai) AM10: 00-ngày 1 tháng 12 năm 2021 (Thứ Tư) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page mới có thể đăng ký dự thi. Đối với những người muốn đăng ký lần 1, vui lòng đăng ký My page trước ngày 18 tháng 11. Nếu không đăng ký trước hạn này bạn có thể không thể đăng ký dự thi. Thời hạn nộp lệ phí lần 1※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 Thời gian đăng ký tuyển sinh lần 2※1 ※2 Ngày 8 tháng 12 năm 2021 (Thứ Tư) AM10: 00-Ngày 9 tháng 12 năm 2021 (Thứ Năm) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page mới có thể đăng ký dự thi. Thời hạn nộp lệ phí lần 2※3 Cho đến Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 Phát hành phiếu dự thi Giữa tháng 12 Thông báo kết quả Giữa tháng 2   * 1 Thí sinh được chọn ngẫu nhiên Nếu số lượng đơn đăng ký dự thi ít hơn số lượng tối đa, tất cả các thí sinh sẽ được dự thi. * 2 Nếu đạt đến số lượng tối đa trong đợt tuyển sinh lần 1 và không còn chỗ trống, đợt tuyển sinh lần 2 sẽ không được tiến hành cho địa điểm thi đó. * 3 Phí dự thi có thể được thanh toán sau khi được chọn.   Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi ở nước ngoài ngành sản xuất và chế biến thực phẩm     2021 test information   Test country Indonesia Lịch thi Test schedule The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on December 22nd,2021. From around 10:00 AM (Japan Standard Time) on December 22nd, the system will be installed by Prometric, which is a contractor for overseas testing. They will prepare in order so that you can make reservations on the system, so you can make reservations in stages for each test date and test venue. Please note that, immediately after the test appointment scheduling starts, there is a possibility that you may not be able to log in to the registration website right away due to the flood of access to the website. Please be patient and try again. Your understanding is very much appreciated. The test will be conducted from January 12th to 15th,2022 (planned). ---------- For vaccinated people only, please schedule your test appointment. Only vaccinated people are allowed to take “Manufacture of Food and Beverages Skills Proficiency Test”. If you failed to show the certificate at the test center, you will be reported as “No show” and test fee refund are NOT available.     Jakarta Raya:January 13th,2022     Kelapa Gading:from January 12th to 14th,2022     Pademangan:from January 13th to 14th,2022     Surabaya:from January 12th to 14th,2022     Bandung:from January 12th to 15th,2022     Yogyakarta:from January 12th to 15th,2022     Medan:from January 12th to 15th,2022     Semarang:from January 12th to 15th,2022 Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Indonesia ・English / Japanese support: 00180349248340051 (Toll free number) ・Indonesian language support: 021-252-4575 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   Test country Philippines Lịch thi Test schedule The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on December 22nd,2021. From around 10:00 AM (Japan Standard Time) on December 22nd, the system will be installed by Prometric, which is a contractor for overseas testing. They will prepare in order so that you can make reservations on the system, so you can make reservations in stages for each test date and test venue. Please note that, immediately after the test appointment scheduling starts, there is a possibility that you may not be able to log in to the registration website right away due to the flood of access to the website. Please be patient and try again. Your understanding is very much appreciated. The test will be conducted from January 12th to 15th,2022 (planned). ----------- From November onwards in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take a test. For fully vaccinated people* only, please schedule your test appointment. You need to show the Vaccine Card (acceptable either digital or paper) or any certificate application provided by each local government at the test center. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. After November in Cebu, Philippines, all candidates (either vaccinated or non-vaccinated) are allowed to take a test. If there are any changes in the future, the update will be announced on the website of Prometric Japan Co., Ltd *You are required to have at least received your first and second doses of vaccine. Test Center operates based on Philippines Government's regulation.      Manila Makati (Sen. Gil J.Puyat Ave):from January 12th to 15th, 2022      Cebu:January 14th,2022      Davao:from January 12th to 15th, 2022 Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Philippines ・English/Japanese support:180011102678 (Toll free number) 603 7628 3371 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English/Japanese support:0120 90 7699(Toll free number) The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Click here to get more information and to schedule your test.   Click here to get more information and to schedule your test. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆ Foreign Food Industry Skills Evaluation Organization (OTAFF)◆ >External link ◆ Consultation counter◆ >External link

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

11/1/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang web của Hiệp hội Tổng hợp OTAFF Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài  >Liên kết ngoài   2022.01.11 NEW Thông báo gửi đến những người đang có dự định tham gia kỳ thi tại địa điểm Miyagi vào ngày 14 tháng 1. 2022.01.11 NEW 2021 Tình hình tổ chức kỳ thi ngành nhà hàng và ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống được công bố. 2022.01.05   [Kỳ thi ở nước ngoài] Một địa điểm thi cho ngành nhà hàng (Sri Lanka) đã được thêm vào. 2021.12.10   Tình hình tổ chức kỳ thi tokutei gino (i) ngành nhà hàng và chế biến thực phẩm ở nước ngoài năm 2021 đã được công bố. 2021.12.8   [Kỳ thi ở nước ngoài] Địa điểm thi cho ngành nhà hàng (Indonesia) đã được thêm vào. 2021.10.21   [Kỳ thi ở nước ngoài] Địa điểm thi cho ngành nhà hàng (Indonesia) đã được thêm vào.     Lịch thi trong nước     1. Về kỹ năng đặc định và mục đích của bài thi Luật kiểm soát nhập cư sửa đổi và luật công nhận người tị nạn, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, đã ban hành một tư cách thị thực mới. Đây là một chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài với trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định trong các lĩnh vực công nghiệp cụ thể, bao gồm các lĩnh vực khó bảo đảm nguồn nhân lực trong nước nhằm cải thiện năng suất và khắc phục tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, trong đó bao gồm cả ngành nhà hàng. Để có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng, người lao động phải đáp ứng cả "yêu cầu kỹ năng" và "yêu cầu thành thạo tiếng Nhật". Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản tổ chức hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản tổ chức. "Cấp độ kỹ năng" trong ngành nhà hàng được xác định bằng "bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của nhà hàng". Vui lòng liên hệ với Bộ Tư pháp/Cục xuất nhập cảnh và nhập cư để biết thông tin về việc xin và cấp thị thực kỹ năng đặc định. Chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ liên hệ nào liên quan đến các vấn đề khác ngoài những vấn đề liên quan đến kỳ thi (chẳng hạn như phương pháp xin visa và tiêu chí nộp đơn). 2. Điều kiện dự thi Những người có thể tham gia kỳ thi tại Nhật Bản để có các kỹ năng cụ thể trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống là những người đáp ứng được điều kiện a và b. a.Có tư cách lưu trú (Lưu ý 1) và từ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. b.Sở hữu hộ chiếu do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền trong khu vực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cấp. (Lưu ý 1) Không bao gồm những người cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp), những người cư trú hợp pháp tại Nhật Bản được phép dự thi. Bao gồm những người đã ở tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn để tham quan hợp pháp mà không có thẻ ngoại kiều. (Lưu ý 2) Công dân có hộ chiếu của các chính phủ/khu vực nước ngoài không phải là Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện được phép dự thi. (Ghi chú) ■Việc đỗ kỳ thi này không đảm bảo rằng bạn sẽ được cấp tình thị thực "kỹ năng đặc định". Ngay cả khi thí sinh đã đỗ kỳ thi nộp đơn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc đơn xin thay đổi Tư trạng lưu trú, thí sinh sẽ không nhất thiết được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc thay đổi tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi thí sinh nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện, thí sinh sẽ không nhất thiết phải được cấp thị thực vì Bộ Ngoại giao sẽ xem xét đơn xin thị thực của thí sinh một cách riêng biệt.     Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi trong nước ngành nhà hàng   Tỉnh thành phố Hội trường thi Ngày thi Thời gian bắt đầu lễ tân Thời gian bắt đầu thi Số lượng thí sinh tối đa Hokkaido Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1606/1614 2022.01.19 (Thứ Tư) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.14 (Thứ sáu) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Miyagi Thành phố Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.01.14 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.15 (Thứ Bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.16 (CN) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.17 (Thứ Hai) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.01.18 (Thứ 3) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.01.21 (Thứ sáu) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.01.22 (Thứ bảy) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.01.23 (CN) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.01.24 (Thứ Hai) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tokyo Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.01.25 (Thứ Ba) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.25 (Thứ Ba) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.26 (Thứ Tư) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Aichi Thành phố Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.01.27 (Thứ Năm) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.27 (Thứ Năm) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.30 (CN) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Hyogo Thành phố Kobe Phòng Thương mại và Công nghiệp Kobe Phòng tổ chức sự kiện 2F 2022.01.31(月) 09:00 10:00 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A / B 2022.01.14(金) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Hiroshima Thành phố Hiroshima Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A / B 2022.01.14(金) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Ehime Thành phố Matsuyama Trung tâm văn hóa tỉnh Ehime Tòa nhà chính 3F, Phòng họp 6 2022.01.22(土) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.01.17(月) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Tỉnh Kagoshima Thành phố Kagoshima Hội trường thanh niên tỉnh Kagoshima 1F Hội trường lớn 2022.01.19(水) 15:30 16:30 Kết thúc nhận đăng ký Okinawa Thành phố Naha Trung tâm hỗ trợ công nghiệp Okinawa 1F 101/102 Hội trường lớn 2022.01.14(金) 12:30 13:30 Kết thúc nhận đăng ký   Kỳ đăng ký đợt đầu * 1 Ngày 29 tháng 11 năm 2021 (Thứ Hai) AM10: 00-ngày 1 tháng 12 năm 2021 (Thứ Tư) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page mới có thể đăng ký dự thi. Đối với những người muốn đăng ký lần 1, vui lòng đăng ký My page trước ngày 18 tháng 11. Nếu không đăng ký trước hạn này bạn có thể không thể đăng ký dự thi. Tuyển dụng chính Hạn nộp lệ phí thi※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 Kỳ đăng ký đợt 2※1 ※2 Ngày 8 tháng 12 năm 2021 (Thứ Tư) AM10: 00-Ngày 9 tháng 12 năm 2021 (Thứ Năm) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page mới có thể đăng ký dự thi. Đăng ký đợt 2 Hạn nộp lệ phí thi※3 Cho đến Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 Phát hành phiếu dự thi Giữa tháng 12 Công bố kết quả Giữa tháng 2   * 1 Thí sinh được chọn ngẫu nhiên Nếu số lượng đơn đăng ký dự thi ít hơn số lượng tối đa, tất cả các thí sinh sẽ được dự thi. * 2 Nếu đạt đến số lượng tối đa trong đợt tuyển sinh lần 1 và không còn chỗ trống, đợt tuyển sinh lần 2 sẽ không được tiến hành cho địa điểm thi đó. * 3 Phí dự thi có thể được thanh toán sau khi được chọn.   Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi ở nước ngoài ngành nhà hàng   2021 test information   Test country Sri Lanka Test schedule The test application will be accepted from January 17th,2022. The test will be conducted from January 25th,2022(planned).    Colombo:from January 25th   Quốc gia tổ chức thi Nepal Lịch kiểm tra Test schedule ■Đối với bài kiểm tra vào tháng 11 và tháng 12 Đơn đăng ký chứng từ trực tuyến đã hoàn tất. Việc đặt trước bài kiểm tra sẽ được chấp nhận từ ngày 27 tháng 10 năm 2021. (Dự kiến) Kathmandu Các thắc mắc liên quan đến việc bảo lưu kỳ thi: 〇Khi gọi từ bên trong Nepal ・Tiếng Nepal: 01-597-0037(tốn phí) ・Tiếng Anh, tiếng Nhật:18000910107(miễn phí) 〇Khi gọi từ Nhật Bản ・Tiếng Anh, tiếng Nhật:0120 90 7699(miễn phí)   Test country Indonesia Test schedule The test application will be accepted from May 11th,2021. The test will be conducted from May 18th,2021.    Jakarta Raya:from May 25th,2021 Kelapa Gading:from May 20th,2021 Pademangan:from November 25th,2021    Surabaya:from May 20th,2021    Bandung:from May 27th,2021    Yogyakarta:from May 25th,2021    Medan:from May 18th,2021 Semarang:from January 5th,2022 ※The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on December 22nd,2021.(planned)   Test country Cambodia Test schedule The test application will be accepted from AM11:00 Japan time on May 11th,2021(planned). The test will be conducted from May 18th,2021(planned).    Phnom Penh Chamkarmon:from May 18th,2021   Test country Thailand Test schedule The test application will be accepted from AM11:00 Japan time on May 11th,2021(planned). The test will be conducted from May 16th,2021(planned).    Bangkok   Test country Philippines Test schedule The test application will be accepted from AM11:00 Japan time on May 11th,2021(planned). The test will be conducted from May 14th,2021(planned).        Manila Makati(HV Dela Costa St):from May 14th,2021    Manila Makati(Sen. Gil J. Puyat Ave):from May 14th,2021    Cebu:from May 17th,2021    Davao:from May 14th,2021   The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Click here to get more information and to schedule your test.   Click here to get more information and to schedule your test. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆ Tổ chức đánh giá kỹ năng công nghiệp thực phẩm nước ngoài (OTAFF)◆ >Liên kết ngoài ◆ Cửa sổ tư vấn ◆ >Liên kết ngoài 

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

26/10/2021

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

■Lịch trình kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại đây   Mục đích kiểm tra Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc chấp nhận "người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1" đang tiến triển trong ba lĩnh vực (1) công nghiệp nguyên liệu thô, (2) chế tạo máy công nghiệp, và ( 3) ngành công nghiệp liên quan đến điện và thông tin điện tử. Kỹ năng cụ thể số 1 Người nước ngoài được yêu cầu phải có "kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong ba lĩnh vực sản xuất và "đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực sản xuất" để xác nhận trình độ kỹ năng mà chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra.   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Các ngành tham gia Ngành nguyên liệu thô Đúc Kim loại dập Kết thúc Hàn Đúc Tấm kim loại nhà máy Kiểm tra cơ khí Khuôn đúc Mạ Bảo trì máy móc Gia công Bức tranh Xử lý oxy hóa anot nhôm     Ngành sản xuất máy công nghiệp Đúc Bức tranh Kết thúc Lắp ráp thiết bị điện Hàn Đúc Đồ sắt Kiểm tra cơ khí Bảng mạch in Chế tạo Bao bì công nghiệp Khuôn đúc Tấm kim loại nhà máy Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Gia công Mạ Lắp ráp thiết bị điện tử Kim loại dập   Điện / điện tử Thông tin ngành liên quan Gia công Kết thúc Sản xuất bảng dây điện in Bao bì công nghiệp Kim loại dập Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Tấm kim loại nhà máy Lắp ráp thiết bị điện tử Bức tranh Mạ Lắp ráp thiết bị điện Hàn         Đề cương thi   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Sử dụng ngôn ngữ địa phương của quốc gia thử nghiệm Phương pháp kiểm tra Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra dựa trên máy tính (CBT), phương pháp kiểm tra trên giấy hoặc phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất Phạm vi thực hiện 19 Hạng mục kiểm tra (đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa , sơn, hàn, bao bì công nghiệp) Thông báo kết quả kiểm tra Email thông báo kết quả cho tất cả người dự thi trong vòng 3 tháng kể từ ngày thi Tiêu chuẩn đỗ Thi lý thuyết: 65% trở lên Thi thực hành: ・ Hạng mục kiểm tra áp dụng phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất: Phương pháp đánh giá được thiết lập theo từng hạng mục kiểm tra (Hàn: Công việc hàn thủ công được đánh giá dựa trên JIS Z 3801, công việc hàn bán tự động được đánh giá dựa trên JIS Z 3841) ・ Các hạng mục kiểm tra khác với mục trên: 60% trở lên     Đề cương thi * Hình thức của các câu hỏi mẫu khác nhau tùy thuộc vào loại đề thi.   Đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Rèn ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Khuôn đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Gia công ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kim loại dập ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đồ sắt ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Tấm kim loại nhà máy ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Mạ ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Xử lý oxy hóa anot nhôm ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kết thúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kiểm tra cơ khí ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bảo trì máy móc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện tử ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Sản xuất bảng dây điện in ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đúc khuôn nhựa ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bức tranh ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Hàn ・Đề thi lý thuyết (hàn tự động) ・Thực hành mẫu (hàn tay) Bao bì công nghiệp ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu     Thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp nhận Vui lòng đăng ký tại đâyđể biết thủ tục cấp chứng chỉ chấp nhận > Liên kết bên ngoài  

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

14/4/2021

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

Trích dẫn từ trang web của Cục Xuất Nhập Cảnh >Liên kết ngoài   Quy trình thủ tục Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tổng thể về các thủ tục cần thiết khi tiến hành các hoạt động với tư cách là người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định. ○Sơ đồ (PDF) ○Giải thích thủ tục (PDF)   Thủ tục về phía Việt Nam (tổng quan) Đối với phía Việt Nam, Bản ghi nhớ hợp tác quy định chính phủ Việt Nam sẽ phê duyệt giấy tiến cử (tiến cử người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định) đối với những người lao động có kỹ năng đặc định đã hoàn thành các thủ tục cần thiết dựa trên các luật và quy định có liên quan của Việt Nam. Về việc phê duyệt giấy tiến cử, nếu người lao động Việt Nam mới được tiếp nhận là người có chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù thì tổ chức phái cử sẽ làm thủ tục tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Nạn nhân và Xã hội của Việt Nam; nếu tiếp nhận lao động người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản với các kỹ năng đặc định, cá nhân hoặc tổ chức tiếp nhận, vv sẽ làm thủ tục tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. DOLAB và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang nhận hồ sơ xét duyệt giấy tiến cử. Vui lòng tham khảo URL sau trên trang web của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản để biết thủ tục cụ thể phê duyệt giấy tiến cử. Thông tin chi tiết về thủ tục, vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.   Thủ tục nộp đơn Người nước ngoài muốn nộp đơn đăng ký nhập cảnh hoặc lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" sẽ được tiếp nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực. Vui lòng tham khảo trang sau để biết chi tiết. ・Đơn xin tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" 1.Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam quy định phía Nhật Bản cần xác nhận các tài liệu (giấy tiến cử) cho thấy người lao động Việt Nam đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan của nước này trong đơn xin cư trú của mình.  Từ sau ngày 15 tháng 2 năm 2021, khi khi nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử (Bản đính kèm 1 (PDF)) từ DOLAB cho văn phòng nhập cư địa phương cùng với các tài liệu cần thiết khác.   Ngoài ra, khi xin phép chuyển tư cách lưu trú sang "Kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Bản đính kèm 2 (PDF) của biên bản hợp tác ) cho Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương kèm theo các giấy tờ cần thiết khác. 2.Giấy tiến cử cũng được cấp cho những người dự kiến ​​hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng muốn chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và những người dự kiến ​​sẽ hoàn thành (tốt nghiệp) từ một cơ sở giáo dục khi đang học ở Nhật Bản. Đối với các trường hợp này, theo phía Việt Nam, trên giấy tiến cử được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam sẽ ghi rõ dự kiến ​​sẽ hoàn thành khóa đào tạo (tốt nghiệp).   Nếu có ghi điều này thì đối với các cựu du học sinh, khi nộp giấy tiến cử cho cục xuất nhập cảnh địa phương cùng với các giấy tờ cần thiết khác, cần phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đã hoàn thành (đã tốt nghiệp) chương trình học do cơ sở giáo dục đã từng du học cấp.  Mặt khác, đối với các cựu thực tập sinh kỹ năng, về cơ bản, bạn sẽ phải nộp các tài liệu liên quan đến việc hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2, vì vậy không cần phải nộp riêng một tài liệu xác nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng đó. 3.Vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết các thủ tục liên quan đến giấy tiến cử. 4.Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, hồ sơ xin phép chuyển tư cách lưu trú của công dân Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản sẽ được xử lý như sau.   (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2)Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2) Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử   Cơ quan phái cử được chứng nhận Thông tin về các tổ chức phái cử được chính phủ Việt Nam chứng nhận đã được đăng tải. ・Cơ quan phái cử Việt Nam (PDF)   ※Theo quy định của Việt Nam, tổ chức tiếp nhận phải ký kết "Hợp đồng cung ứng lao động" với một tổ chức phái cử được công nhận khi tiếp nhận người lao động với các kỹ năng đặc định mới từ Việt Nam. Vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết nội dung của “Hợp đồng cung ứng lao động”.   Địa chỉ liên hệ  Tại Nhật Bản Nơi liên hệ Phòng quản lý lao động, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Địa chỉ 〒151-0062    10-4 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo WACT Yoyogi-Uehara Building Tầng 2 Số điện thoại 03-3466-4324 E-mail vnlabor@vnembassy.jp Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tại Việt Nam Nơi liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Địa chỉ 41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi Số điện thoại +84-24-3824-9517 (ext.612) Số FAX +84-24-3824-0122 E-mail nbcadna.dolab@gmail.com Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tài liệu tham khảo 【Bản ghi nhớ hợp tác】 ・Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam Tiếng Anh (PDF) Tiếng Nhật (PDF) Bản dịch tạm bằng tiếng Nhật của "Hợp đồng cung cấp lao động có kỹ năng đặc định sang Nhật Bản và Hợp đồng phái cử lao động sang Nhật Bản" do DOLAB phát hành cho cơ quan phái cử nước này ngày 27 tháng 3 năm 2020 (do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lập) được đăng tải làm tư liệu tham khảo trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán. Tuy nhiên, tài liệu này là tài liệu do các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo và gửi cho cơ quan phái cử tại Việt Nam, tạm thời cung cấp bản dịch để tham khảo.

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

12/4/2021

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

■ Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể  Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể (Toàn bộ) 【PDF】 Tài liệu dành cho lĩnh vực điều dưỡng Văn bản chính/Bảng đính kèm【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-1 Cam kết về việc tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-2 Sơ lược về cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.5.10 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.11.29 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2020.4.1 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2021.2.19 (Bảng so sánh cũ và mới)【PDF】   Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em Tổ chức y tế hỗ trợ phát triển được chỉ định Hỗ trợ phát triển trẻ em Dịch vụ sau giờ học trong ngày Cơ sở điều dưỡng cho trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em Hỗ trợ thăm trường mẫu giáo Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người Khuyết tật Vào cơ sở điều dưỡng ngắn hạn Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật (hỗ trợ vào cơ sở điều dưỡng) Chăm sóc y tế Chăm sóc cuộc sống Hỗ trợ sinh hoạt tập thể (nhà nhóm) Tập luyện tự lập Hỗ trợ chuyển đổi việc làm Hỗ trợ tiếp tục công việc Trung tâm phúc lợi Hỗ trợ tạm thời trong ngày Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng Các cơ sở và doanh nghiệp liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Xã hội cho Người cao tuổi và Đạo luật Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn Cơ sở kinh doanh ngoại trú số 1 Chăm sóc ban ngày (bao gồm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi và trung tâm dịch vụ ban ngày cho người cao tuổi) Chăm sóc ngoại trú dựa vào cộng đồng Chăm sóc ngoại trú với bệnh suy giảm trí nhớ Chăm sóc dài hạn phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ thích ứng với bệnh nhân ngoại trú Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn dành cho người cao tuổi Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn hỗ trợ sinh hoạt Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Nhà dưỡng lão đặc biệt (cơ sở chăm sóc điều dưỡng được chỉ định dành cho người cao tuổi (bao gồm cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng)) Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ/Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ phòng ngừa chăm sóc dài hạn Dịch vụ phức hợp Chăm sóc cuộc sống chung dành cho người suy giảm trí nhớ Chăm sóc cuộc sống cộng đồng dài hạn phòng ngừa suy giảm trí nhớ Cơ sở Y tế Chăm sóc Dài hạn Phòng khám chăm sóc điều dưỡng Phục hồi chức năng ngoại trú Phục hồi chức năng ngoại trú phòng ngừa chăm sóc dài hạn Chăm sóc y tế nhập viện ngắn hạn Chăm sóc nhập viện ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Cơ sở điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống thường trú chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống dựa vào cộng đồng chỉ định Cơ sở liên quan đến Đạo luật Hỗ trợ Công cộng Cơ sở cứu trợ Các cơ sở phúc lợi xã hội Các cơ sở phúc lợi xã hội khác, v.v. Trung tâm phúc lợi cộng đồng Dịch vụ chăm sóc ban ngày tại trung tâm bảo hộ khu vực Trung tâm Quốc gia dành cho người bị khuyết tật trí tuệ nặng Nozomi-no-en Viện điều dưỡng bệnh Hansen Viện điều dưỡng cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Cơ sở điều dưỡng đặc biệt sau tai nạn cho người lao động Bệnh viện hoặc phòng khám Bệnh viện Phòng khám

Kì thi JFT-BASIC    ※ Cập nhập mới

23/3/2021

Kì thi JFT-BASIC ※ Cập nhập mới

Kì thi JFT-BASIC bắt đầu mở đăng kí vào THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 !  Các bạn đang chưa có bằng thì nên đăng kí thi nhé.  Dù bạn đang có visa diện gia đình, kỹ sư hay các bạn DHS đều cần phải có bằng JLPT hoặc JFT mới có thể chuyển sang tokutei ginou được. link: https://www.jpf.go.jp/jft-basic/#jpn_cont Lịch thi  Tháng 5:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202105_JL.pdf Tháng 6:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202106_JL.pdf 【Chi phí】 7,000 yên 【 Phương thức thanh toán 】 □ credit card(VISA / MasterCard) □ MÃ VOUCHER Đăng kí thi 3 ngày trước ngày muốn thi - có thể thi ngay được luôn nhưng để chắc chắn vẫn nên đăng kí sớm nhé. Kết quả thi sẽ hiển thị ngay sau khi thi trên máy tính Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé Bài kiểm tra gồm 4 phần : "Chữ cái và Từ vựng", "Hội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút. Vì bài kiểm tra trênội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.   Vì bài kiểm tra trên phương pháp CBT (Kiểm tra dựa trên máy tính), kết quả bài kiểm tra được hiển thị trên màn hình ngay sau khi kiểm tra. Xin lưu ý rằng thông báo sẽ không được gửi đến nhà của bạn. Sau 5 ngày ( không tính thứ 7, chủ nhật , ngày lễ ), đăng nhập website đã đăng kí thi - xem điểm - in điểm. Xin lưu ý rằng kết quả thi không được gửi đến nhà của bạn. Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé.  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

16/3/2020

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

1st specified skill evaluation test (aviation field: aircraft maintenance)   Test Implementation Plan 2020 >External link Overseas examination 以下の内容で試験をおこないます。 The test will be held with the following contents.    試験日 Examination Date 2019年10月26日(土曜日) ※日付はモンゴル国・ウランバートル時間 Saturday, October 26, 2019 *Local time in Ulaanbaatar, Mongolia    試験場 Examination Site モンゴル国・モンゴル工業技術大学付属モンゴルコーセン技術カレッジ Institute of Engineering and Technology in Mongolia, Mongol Kosen Technical Coll  試験時間 Examination Time 筆記試験: 10:30~11:30 実技試験: 13:00~16:00の間の30分間 時間はどちらもモンゴル国ウランバートル時間 Written Examination: 10:30~11:30 Practical Skill Examination: Some 30 minutes between 13:00~16:00 *Local time in Ulaanbaatar, Mongolia. 注意: ●試験時間は、どちらもウランバートル時間です。 ●実技試験は少人数のグループに分けて、グループごとに順番に実施していきます。 グループ分けと、各グループの実技試験開始時刻は当日お知らせします。 ●実技試験が終わったら、今後 の予定 などをお伝 えします。その後 は帰ってかまいません。 NOTE: ・Both examinations will be conducted in local time in Ulaanbaatar,Mongolia. ・For the Practical Skill Examination, the examinee will be divided into small groups and the test will be carried out per group in order. The start time will be announced on the day. ・After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home.  定員 Fixed Number 60名 注意:申込が定員 に達した時点で受付を終了します。 60Persons NOTE: The application will be closed if the number of applicants reaches the fixed number.  受験申込期間 Examination Application Acceptance Period 2019年9月20日(金曜日)10:00~ 2019年10月4日(金曜日)24:00 ※日付、時刻は日本時間 Friday, September 20, 2019, 10:00 ~ Friday, October, 4, 2019, 24:00 *Japan Time 受験手数料および支払い方法 Examination Fee and Payment 50,000トゥグルグ(MNT)または、2,000円(JPY)または、19ドル(USD) MNT50,000(Mongolian tögrög)、JPY2,000(Japanese yen) or US$19 (US dollar) 試験当日、会場で受験料を集めます(現金のみ)。 The examination fee will be accepted at the venue on the day of the examination. We only accept cash.   受験票の送付 Examination Admission Ticket Delivery 2019年10月11日(金曜日)(日本時間)までに、受験申込時に登録されたメールアドレス宛に電子メールにて送付します。 On and before Friday, October 11, 2019, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail.  試験結果発表 Announcement of the Examination Results 2019年11月8日(金曜日)(日本時間)以降、受験申込時に登録されたメールアドレス宛に電子メールにて送付します。 On and after Friday, November 8, 2019, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail. 受験申込 Examination Application 受験申込は、公益社団法人 日本航空技術協会のホームページから行って下さい(ウェブ申込)。 Please apply for the examination through the website of the Japan Aeronautical Engineers Association. 申込終了日(締切日)に注意して、お早めに申し込んで下さい。 Please make early application keeping a close watch on the deadline (due date). お申込みは終了しました。

[Thông báo quan trọng từ Bộ Tư pháp] Phạm vi tư cách dự thi kỳ thi trong nước sẽ được mở rộng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020

5/2/2020

[Thông báo quan trọng từ Bộ Tư pháp] Phạm vi tư cách dự thi kỳ thi trong nước sẽ được mở rộng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020

 Cho đến thời điểm hiện tại, những người có thể làm thi tại Nhật Bản chỉ giới hạn ở những người đang có tư cách lưu trú từ trung đến dài hạn hoặc từng có thời gian cư trú từ trung đến dài hạn tại Nhật. Chính phủ Nhật Bản đã xem xét lại các điều kiện chấp nhận dự thi đối với những người có tư cách cư trú hợp lệ để tăng các cơ hội dự thi và thúc đẩy việc dự thi.    Cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, kỳ thi vẫn được tiếp tục được tiến hành dựa trên các quy định về kỳ thi kỹ năng đặc định hiện tại, quy định mới về tư cách dự thi sẽ được áp dụng cho các kỳ thi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Những người không đủ điều kiện dự thi kỳ thi trong nước: (1)Không phải là người có tư cách cư trú trung dài hạn và trước đây chưa từng sống ở Nhật Bản với tư cách cư trú trung dài hạn (2)Du học sinh bỏ học/bị đuổi học. (3)Thực tập sinh kỹ thuật bỏ trốn. (4)Những người có tư cách lưu trú "Hoạt động đặc biệt (Xin tị nạn)". (5)Những người hiện đang có tư cách cư trú đòi hỏi phải lập kế hoạch hoạt động trong thời gian lưu trú, ví dụ như thực tập sinh kỹ thuật. Ví dụ: ngay cả khi bạn ở Nhật Bản với tư cách "lưu trú ngắn hạn", bạn vẫn có thể thực hiện bài thi (có thể dự mà không cần lý lịch cư trú trung hạn đến dài hạn). Ngoài ra, người có tư cách lưu trú thuộc từ (1)~(3) ở trên có thể dự thi kỳ thi trong nước. ※ Tuy nhiên, ngay cả khi đỗ kỳ thi, không đảm bảo rằng họ sẽ được cấp tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn nộp đơn xin thay đổi tư cách lưu trú, bạn sẽ không nhất thiết có thể nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc được phép thay đổi tình trạng cư trú. ○ Chính sách cho kỳ thi "kỹ năng đặc định"【PDF】(Bị bãi bỏ vào ngày 31 tháng 3 năm 2020) ※Vui lòng xem chính sách thi này cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. ○ Chính sách cho kỳ thi "kỹ năng đặc định"【PDF】(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020) ※Vui lòng xem chính sách thi này sau ngày 1 tháng 4 năm 2020. ◆ Bấm vào đây để biết chi tiết  >Liên kết ngoài

Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật cho visa kỹ năng đặc định

1/10/2019

Kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật cho visa kỹ năng đặc định

◆Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản Cấp độ "A2" Thông tin triển khai tại Việt Nam https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html#vnm_cont Thông tin triển khai tại Philippines https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html#phl_cont ◆Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cấp độ "N4" Danh sách các thành phố và cơ quan tổ chức thi ở nước ngoài: https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html