言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
コラム

COLUMNThông tin hữu ích

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~5 trong 5 kết quả tìm thấy
Về việc xử lý các đơn xin tư cách lưu trú cho các thực tập sinh kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dịch virus Corona

15/4/2020

Về việc xử lý các đơn xin tư cách lưu trú cho các thực tập sinh kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dịch virus Corona

Bộ Tư pháp >Trích dẫn từ trang web của Cục xuất nhập cảnh >Liên kết ngoài Cách xử lý trong các trường hợp (1) Khi các thực tập sinh kỹ thuật gặp khó khăn để trở về nước, (2) Khi không thể nhanh chóng làm bài thi kỹ năng, (3) Khi cần có thời gian để chuyển sang "Kỹ năng đặc định số 1" do sự lây lan của dịch virus Corona.  | Tóm tắt về thủ tục Các thủ tục cần thiết đối với tình hình của thực tập sinh kỹ thuật như sau.   ○    NEW!!  Xử lý liên quan đến sự lây lan của coronavirus >Liên kết ngoài ○     Gửi tới những người nước ngoài sống ở Nhật Bản: Xử lý đơn xin cư trú của các thực tập sinh kỹ thuật【PDF】 ○   【Q&A】Về cách xử lý dịch bệnh truyền nhiễm coronavirus liên quan đến thực tập sinh kỹ thuật【PDF】(2020.4.6) ○   Xử lý các đơn xin cư trú của các thực tập sinh kỹ thuật đã bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của coronavirus【PDF】(2020.3.23)   | Tài liệu cần thiết cho các thủ tục đăng ký (1) Những người gặp khó khăn trong việc về nước  Nhưng người có nguyện vọng thay đổi tư cách lưu trú thành "lưu trú ngắn hạn (30 ngày, không được phép làm việc)"     ○Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú  (Không cần ảnh)     ○Có thể xác nhận rằng có lý do hợp lý khiến khó có thể trở về nước (Có tài liệu chứng minh cho thấy rất khó để trở về nơi cư trú do bị đình chỉ đường hàng không hoặc hạn chế đi lại)     ○Có tài liệu liên quan đến thanh toán chi phí ăn ở     Những trường hợp muốn được phép thay đổi tư cách lưu trú của họ thành "Hoạt động đặc biệt (30 ngày/Có thể làm việc)"     ○Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú (Không cần ảnh)     ○Có thể xác nhận rằng có lý do hợp lý khiến khó có thể trở về nước (Có tài liệu chứng minh cho thấy rất khó để trở về nơi cư trú do bị đình chỉ đường hàng không hoặc hạn chế đi lại)     ○Lý do xin visa được viết bởi nghiệp đoàn (bao gồm cả nghiệp đoàn đặc biệt) hoặc thực tập sinh kỹ thuật (chỉ giới hạn ở các công ty) (Giấy tờ chứng minh rằng thực tập sinh kỹ thuật sẽ làm việc tại xí nghiệp trước đây và làm cùng một loại công việc như trước đây) ・Mẫu tham khảo (Dành cho thực tập sinh kỹ thuật) 【Word】[Mẫu] ・Mẫu tham khảo (cho lao động xây dựng và đóng tàu nước ngoài) 【Word】[Mẫu]   (2) Trường hợp không thể chuyển sang cấp độ đào tạo kỹ thuật tiếp theo vì họ không thể làm bài thi kỹ năng ("Hoạt động đặc biệt (4 tháng, có thể làm việc)")     ○Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú (Không cần ảnh)     ○Lý do xin visa được viết bởi nghiệp đoàn (đối với trường hợp công ty đơn lẻ, thực tập sinh là người viết lý do xin visa) (Ghi rõ dự định chuyển sang giai đoạn thực tập tiếp theo, lý do không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch Corona, các tư vấn, chỉ đạo, hỗ trợ cần thiết, v.v.)     ・Mẫu tham khảo (Hoạt động đặc biệt (chuẩn bị chuyển sang đào tạo thực tập kỹ thuật)) 【Word】[Mẫu]     (3) Trường hợp chưa chuẩn bị xong cho việc chuyển đổi sang "Kỹ năng đặc định số 1" ("Hoạt động cụ thể (4 tháng, có thể làm việc)")     ○Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú (Cần có ảnh.)     ○Lý do mất thời gian để chuyển sang tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1" do dịch virus Corona     ・Mẫu tham khảo (Chuẩn bị chuyển sang kỹ năng đặc định số 1/Dùng cho thực tập sinh kỹ thuật) 【Word】[Mẫu]     ・Mẫu tham khảo (Chuẩn bị chuyển sang kỹ năng đặc định số 1/Dùng cho lao động ngoại quốc ngành xây dựng/đóng tàu)【Word】[Mẫu]     ○Cam kết của xí nghiệp (Cam kết rằng người lao động nước ngoài sẽ thay đổi tư cách lưu trú của họ thành "Kỹ năng dặc định số 1") ・Mẫu tham khảo (Cam kết)【Word】     ○Tài liệu về hợp đồng lao động trước khi thay đổi thành "Kỹ năng đặc định số 1" (bản sao hợp đồng lao động, điều kiện làm việc, v.v.) ※Nếu bạn đã chuẩn bị xong cho thủ tục thay đổi tư cách lưu trú, vui lòng xem tại đây.     (4) Trường hợp muốn chuyển sang "Đào tạo thực tập kỹ thuật số 3"     ○Đơn xin thay đổi tư cách lưu trú (Cần có ảnh.)     ○Vui lòng tham khảo để biết các tài liệu cần thiết khác để chuyển sang "Đào tạo thực tập kỹ thuật số 3" tại đây .

Chế độ đào tạo tu nghiệp sinh là gì?

12/11/2019

Chế độ đào tạo tu nghiệp sinh là gì?

Chương trình đào tạo tu nghiệp sinh nước ngoài là một hệ thống nhằm hợp tác trong "phát triển nguồn nhân lực", chuyển giao công nghệ và kiến thức của Nhật Bản cho các nước và khu vực đang phát triển và hỗ trợ phát triển kinh tế. Đạo luật đào tạo tu nghiệp sinh đã được ban hành vào tháng 11 năm 2017 và nhiều  quy định trong Đạo luật kiểm soát nhập cư đã được sửa lại trong luật đào tạo tu nghiệp sinh. Hiện nay chế độ tu nghiệp sinh đang được vận hành dựa trên đạo luật này. Có 2 hình thức để tiếp nhận tu nghiệp sinh là hình thức doanh nghiệp độc lập và hình thức nghiệp đoàn quản lý. 【Hình thức doanh nghiệp độc lập】 Hình thức tuyển tu nghiệp sinh là nhân viên thuộc chi nhánh nước ngoài, công ty liên doanh hoặc công ty đối tác. 【Hình thức nghiệp đoàn quản lý】 Hình thức đoàn thể quản lí phi lợi nhuận (nghiệp đoàn, hội công thương) tiến hành tuyển tu nghiệp sinh và phân phối đến các doanh nghiệp trực thuộc (doanh nghiệp trực tiếp sử dụng tu nghiệp sinh).   Vào cuối năm 2016, hình thức doanh nghiệp độc lập chiếm 3,6% và hình thức nghiệp đoàn quản lý chiếm 96,4% (dựa trên tổng số lượng tu nghiệp sinh tại Nhật). 【Phân loại kỹ năng đào tạo và tư cách cư trú】 Kỹ năng đào tạo được phân làm 3 loại tư cách lưu trú thuộc vào từng hình thức tiếp nhận: hoạt động học kỹ năng vào năm đầu tiên sau khi đến Nhật (tư cách thực tập kỹ năng số 1), hoạt động rèn luyện thuần thục kỹ năng thực tập trong năm thứ 2, thứ 3 (tư cách thực tập kỹ năng số 2), hoạt động phát triển kỹ năng thực tập trong năm thứ 4, thứ 5 (tư cách thực tập kỹ năng số 3). Ngoài ra, tư cách thực tập kỹ năng số 3 chỉ có thể được thực thi bởi các nghiệp đoàn quản lý và thực tập sinh xuất sắc theo tiêu chuẩn được quy định của Pháp định liên quan. 【Lộ trình từ khi thực tập sinh nhập cảnh đến khi về nước】 Để chuyển từ tư cách thực tập kỹ năng loại 1 lên loại 2, từ loại 2 lên loại 3, thực tập sinh phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ năng (lý thuyết và thực hành đối với tư cách loại 2, thực hành đối với tư cách loại 3). Ngoài ra, trước khi kết thúc thời gian thực tập kĩ thuật tư cách loại 3, thực tập sinh cần thi bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ năng (thi thực hành). Với trường hợp thời gian thực tập 5 năm, thực tập sinh cần thi tổng cộng 3 lần. Vui lòng xem trang này để biết thông tin chi tiết về việc tạo trang web của doanh nghiệp tiếp nhận và nghiệp đoàn quản lý Các ngành nghề có thể tiếp nhận thực tập sinh   Ngành nghề Tên công việc Ngành nghề Tên công việc Nông nghiệp (2 ngành nghề, 6 loại công việc) Dệt may Trồng trọt Nông nghiệp nhà kính Sản xuất hàng dệt kim Sản xuất tất Làm vườn・trồng rau Sản xuất sản phẩm đan tròn Làm vườn cây ăn quả Sản xuất vải dệt kim sợi dọc Sản xuất vải dệt kim sợi dọc Chăn nuôi Chăn nuôi gia cầm Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em Chăn nuôi lợn Sản xuất quần áo nam Sản xuất quần áo nam Chăn nuôi bò sữa Sản xuất đồ lót Sản xuất đồ lót Thủy sản (2 ngành nghề, 9 loại công việc) Sản xuất chăn ga gối đệm Sản xuất chăn ga gối đệm Đánh cá trên thuyền Đánh bắt cá ngừ Sản xuất thảm Sản xuất thảm dệt Câu cá bằng dây dài Sản xuất thảm chần Câu mực Sản xuất thảm dạ Đánh cá bằng lưới Sản xuất sản phẩm vải bạt Sản xuất sản phẩm vải bạt Kéo lưới May vải  Sản xuất áo sơ mi Đánh cá bằng lưới rê May ghế May ghế ô tô Đánh cá bằng lưới cố định Máy móc・Kim loại (15 ngành nghề, 29 loại công việc) Đánh bắt cua Đúc Đúc gang thép Nuôi trồng thủy sản Nuôi sò điệp, hàu Đúc kim loại màu Xây dựng (22 ngành nghề, 33 loại công việc) Rèn Rèn búa Khoan giếng Khoan giếng gõ Rèn kiểu bấm Khoan giếng quay Đúc chết Đúc buồng nóng Gia công tấm kim loại Vận hành gia công tấm kim loại Đúc buồng lạnh Gia công tấm kim loại nội ngoại thất Gia công máy móc Máy tiện Thi công máy điều hòa không khí Lắp đặt máy điều hòa Máy phay Chế tác đồ nội thất Gia công đồ gỗ Máy tiện điều khiển số Nghề mộc Công trình mộc xây dựng Vận hành trung tâm điều khiển Thi công ván khuôn Làm khung công trình Gia công dập kim loại Dập kim loại Thi công cốt thép Lắp ráp khung cốt thép Thi công sắt thép Gia công thép cho kết cấu Giàn giáo Thi công giàn giáo Gia công tấm kim loại Vận hành máy gia công tấm kim loại Thi công công trình đá Chế tác đá xây dựng Mạ  Mạ điện Thi công công trình đá Mạ kẽm Ốp lát Thi công ốp lát Xử lý anốt hóa nhôm Xử lý anốt hóa nhôm Lợp ngói Thi công lợp ngói Gia công hoàn thiện Hoàn thiện gia công công cụ Thạch cao Thi công công trình thạch cao Hoàn thiện khuôn Đường ống Xây dựng hệ thống ống nước Vận hành lắp ráp máy Lắp đặt đường ống Kiểm tra máy móc Kiểm tra máy móc Thi công cách nhiệt Xây dựng công trình cách nhiệt Bảo dưỡng máy móc Bảo dưỡng máy móc Thi công nội thất Thi công hoàn thiện sàn nhựa Lắp ráp điện tử Lắp ráp điện tử Hoàn thiện sàn thảm Lắp ráp thiết bị điện Lắp ráp máy quay điện Xây dựng nền móng kim loại Lắp ráp máy biến áp Hoàn thiện Lắp ráp bảng điều khiển Lắp đặt rèm cửa Lắp ráp bảng điều khiển mở, đóng Lắp đặt cửa sổ kính Lắp đặt cửa sổ kính cho các tòa nhà Lắp ráp máy quay điện Thi công chống thấm Thi công công trình chống thấm Sản xuất bảng mạch Thiết kế bảng mạch in Thi công bơm bê tông Bơm bê tông Sản xuất bảng mạch Khoan móng Thi công khoan móng Các ngành nghề khác (14 ngành nghề, 26 loại ngành nghề) Dán giấy tường Thi công dán giấy tường Sản xuất đồ nội thất Gia công sản xuất đồ gia dụng Thi công máy xây dựng    San móng In ấn In offset Tải vật liệu Đóng sách Đóng sách Vận hành máy xúc Đúc khuôn nhựa Nén tạo hình Vận hành máy ủi Ép phun Xây dựng lò Xây dựng lò Tạo hình Chế biến thực phẩm (11 ngành nghề, 16 loại công việc) Đúc thổi Đóng hộp Đóng hộp Đúc nhựa gia cố Tạo lớp bằng tay Gia công chế biến gia cầm Gia công chế biến gia cầm Sơn Sơn kiến trúc Chế biến thủy sản gia nhiệt Chế biến cá khô Sơn kim loại Chế biến thực phẩm Chế biến thực phẩm sấy khô Sơn cầu thép    Chế biến gia vị Phun sơn   Chế biến thực phẩm hun khói Hàn Hàn tay Chế biến thủy sản không gia nhiệt Chế biến thực phẩm muối Hàn bán tự động Chế biến thực phẩm Chế biến thực phẩm sấy khô Đóng gói bao bì công nghiệp Đóng gói bao bì công nghiệp   Chế biến thực phẩm lên men Sản xuất hộp giấy và hộp các tông Dập hộp Chế biến chả cá Chế biến chả cá In hộp Chế biến thịt gia súc Chế biến thịt bò, thịt lợn Dán hộp Chế biến xúc xích, thịt xông khói Chế biến xúc xích, thịt xông khói Sản xuất hộp các tông Sản xuất bánh mì Sản xuất bánh mì Sản xuất gốm sứ Tạo hình bằng bàn xoay Chế biến đồ ăn sẵn Chế biến đồ ăn sẵn Tạo hình bằng đúc áp lực Công nghiệp sản xuất dưa muối Sản xuất dưa muối In 3D Chế biến đồ ăn trưa cho các cơ sở y tế/phúc lợi Chế biến đồ ăn trưa cho các cơ sở y tế/phúc lợi Bảo trì ô tô Bảo trì ô tô Dệt may (13 ngành nghề 22 loại công việc) Vệ sinh tòa nhà Vệ sinh tòa nhà Vận hành máy kéo sợi Chuẩn bị trước khi quay sợi Hộ lý điều dưỡng Hộ lý điều dưỡng Quay sợi Sản xuất vải lanh Hoàn thiện sản phẩm vải lanh Quấn sợi Công việc trong nhà (1 ngành nghề, 3 loại công việc) Quấn sợi tổng hợp Khai thác mặt đất Hỗ trợ mặt đất  Vận hành máy dệt Công đoạn chuẩn bị Xử lý hàng hóa hàng không Công đoạn dệt Dọn dẹp phòng Hoàn thiện sản phẩm Danh sách các ngành nghề và công việc được chuyển giao trong chế độ thực tập kỹ thuật 144 loại công việc thuộc 80 ngành nghề tại thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2019 Nhuộm Nhuộm sợi Nhuộm vải  

Hãy chuẩn bị hồ sơ đánh giá cho những thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam muốn quay lại Nhật theo chế độ Kỹ năng đặc định.

6/9/2019

Hãy chuẩn bị hồ sơ đánh giá cho những thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam muốn quay lại Nhật theo chế độ Kỹ năng đặc định.

Thực tập sinh bắt buộc phải có những giấy tờ sau để quay lại Nhật Bản. Đối với trường hợp có chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ thuật cũ của JITCO, cần có bảng đánh giá chuyên ngành (đa số trường hợp bản thân thực tập sinh xin từ công ty tiếp nhận). Đối với chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập kỹ thuật mới gồm 2 tờ, cần chuẩn bị bản đánh giá ở tờ thứ 2. (Gần đây có nhiều trường hợp giấy chứng nhận chỉ có 1 tờ, nên nhất định cần yêu cầu doanh nghiệp tiếp nhận cung cấp cả 2 tờ của chứng chỉ) Nếu có đủ các giấy tờ này, thực tập sinh có thể xin quay lại theo loại visa mới. *Ảnh chụp buổi phỏng vấn tuyển dụng ngành nông nghiệp ngày 6/9/2019.  

Chi phí tuyển dụng thực tập sinh kĩ thuật Việt Nam và Philippines

29/4/2019

Chi phí tuyển dụng thực tập sinh kĩ thuật Việt Nam và Philippines

Chi phí trước khi nhập cảnh: khoảng 300.000~400.000 yen (Đối với ngành điều dưỡng, do thời gian đào tạo dài hơn nên chi phí gấp khoảng 1,5 lần) Chi phí sau khi nhập cảnh: phí quản lí hàng tháng 35.000~45.000 yen/ người Các chi phí khác ・Lệ phí thi kỹ năng 21.000 yen ・Phí đăng ký thay đổi tư cách lưu trú cho năm thứ hai 13.300 yên, phí đăng ký thay đổi tư cách lưu trú cho năm thứ ba 9,400 yên. ・Chi phí đi lại, v.v. ・Chi phí chuẩn bị nhà ở cho thực tập sinh sẽ do công ty tiếp nhận chi trả. ・Thực tập sinh tự chịu chi phí điện nước gas hàng tháng. ・Nhà ở cho thực tập sinh cần đảm bảo diện tích ít nhất 6m2 cho một người (không bao gồm các khu vực chung). ・Thực tập sinh trả tiền nhà 20.000 yên / tháng, số tiền chênh lệch do công ty tiếp nhận chi trả. Sau khi phỏng vấn, thực tập sinh sẽ được đào tạo tiếng Nhật trong vòng nửa năm trước khi nhập cảnh. Sau đó, thực tập sinh được tham gia khóa học pháp lý trong một tháng (2 tháng đối với thực tập sinh ngành điều dưỡng).  Thực tập sinh có lợi thế là không thể bỏ việc trong vòng ba năm và sau đó có thể chuyển sang visa kỹ năng đặc định để kéo dài thời gian làm việc thêm 5 năm. Tiền lương được đãi ngộ giống với lao động người Nhật.  

Đạo luật tị nạn nhập cư sửa đổi được thông qua, ban hành

8/12/2018

Đạo luật tị nạn nhập cư sửa đổi được thông qua, ban hành

Đạo luật kiểm soát nhập cư và nhận người tị nạn sửa đổi (Đạo luật nhập cư và tị nạn) đã được đa số các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do, Komei, Hiệp hội Phục hồi Nhật Bản, vv tán thành và thông qua. Việc chấp nhận lao động nước ngoài trong nhiều ngành nghề bao gồm cả các ngành lao động đơn giản được dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới. Xem chi tiết hơn về Đạo luật tị nạn nhập cư tại đây