言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất (nguyên vật liệu, công nghiệp cơ khí và điện tử điện thông tin) - Lịch trình (Được cập nhật thường xuyên)

10/7/2024


 Bạn nhấn vào đây để biết về tổng quan và câu hỏi mẫu của kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất >Link dẫn ngoài(trang WEB của bộ kinh tế, công nghiệp, và thương mại )
Bạn nhấn vào đây ể biết vềkỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất.

 

 Về giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc

Về phương pháp nộp đơn xin 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」của kỳ thi đánh giá Kỹ năng Đặc định số 2.

Từ năm nay, phương pháp nộp đơn xin giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc sẽ được thay đổi.
Những người có nguyện vọng tham gia kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 cần nộp 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」 qua mẫu đơn dành riêng trên cổng thông tin này, và nhập 「Mã số xác nhận đủ điều kiện thi」 riêng do văn phòng cấp khi đăng ký tại Prometric.
Để tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định số 2, bạn cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại chỗ làm việc của ngành sản xuất thuộc các doanh nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản trước ngày thi. Vì vậy, xin vui lòng nộp 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc」bạn nhé.


 ▶ Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc >Link dẫn ngoài
 ▶ Mẫu giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc


Yêu cầu đối với các nhà kinh doanh ngành sản xuất

Bao gồm cả những người đã nghỉ việc, nếu đã tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định, theo thông báo của Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú (thông báo tiêu chuẩn bổ sung), Điều khoản quy định về việc lập giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc khi có yêu cầu từ người đó. Xin vui lòng làm theo quy định.
(Điều 3, Khoản 4)
Khi lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định được tuyển dụng vào công việc thực tế trong lĩnh vực sản xuất theo hợp đồng lao động Kỹ năng đặc định, theo yêu cầu từ người lao động nước ngoài đó, doanh nghiệp tiếp nhận phải cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc liên quan đến hợp đồng đó cho họ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổng hợp nội dung những câu hỏi đáp trong phần、「Các câu hỏi thường gặp」
Bạn hãy sử dụng nó thật nhiều nhé.
 
 

 Bảng tin 
2024.06.27 <Nhật Bản> Đã bắt đầu nhận đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại Nhật.
 
2024.06.24  <Nhật Bản>Đã bắt đầu nhận  đăng ký nhận 「Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc (Đăng ký số xác nhận đủ điều kiện thi)」cho kỳ thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại Nhật.
2024.02.26 Chúng tôi đã đăng tải kết quả của kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa 6 (năm 2024) tại Nhật Bản.
2024.02.26 Chúng tôi đã đăng tải số báo danh của các thí sinh đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc biệt số 2 trong lĩnh vực sản xuất, diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa 6 ( năm 2024) tại Nhật Bản.
2024.02.22 Liên quan đến những sai sót trong câu hỏi trong bài thi đánh giá kỹ năng cụ thể số 2 của lĩnh vực sản xuất được thực hiện vào tháng 1 và tháng 2 năm 2024 (lời xin lỗi và phản hồi chi tiết).
2024.01.22 Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Nhật Bản như Nagoya, Hiroshima, Tokyo, Kanazawa, và Osaka.
2024.01.15 <Nhật Bản> Chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm Mito, Hamamatsu, Sendai, Gifu, và Fukuoka.
 

 Về kỹ năng đặc định số 2

Đối với người lao động nước ngoài thuộc diện kỹ năng đặc định số 2, yêu cầu phải có tay nghề thành thạo. Đây là những kỹ năng đã được trau dồi qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, ví dụ như khả năng thực hiện các công việc chuyên môn và kỹ thuật cao dựa theo sự phán đoán của mình, hoặc có khả năng thực hiện công việc với tư cách là người giám sát, quản lý công việc bằng kỹ năng thành thạo. Vui lòng xem chi tiết về chế độ này tại trang web dưới đây.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/
 
 

 Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 2 trong lĩnh vực sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc công nghiệp và điện tử thông tin.

Trên trang hội thảo, chúng tôi đăng tải tài liệu và video bằng nhiều ngôn ngữ liên quan đến tổng quan về chế độ tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất và các ví dụ về việc tiếp nhận.

https://www.sswm.go.jp/seminar_f/
 
 

 Quy trình từ đăng ký thi đến cấp chứng chỉ thi đậu.

1. Đăng ký số xác nhận cho giấy chứng nhận số năm kinh nghiệm làm việc.
2. Dự thi tại đơn vị tổ chức kỳ thi.
2. Ứng viên vượt qua kỳ thi sẽ nộp đơn xin cấp chứng nhận đậu từ trang đăng ký chuyên dụng.
 
 
 
 ◆ Chi tiết xin vui lòng xem  Ở đây (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)  >Link dẫn ngoài

 

RANKINGThông tin hữu ích