言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

14/2/2023

Lịch trình kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại đây
 
Mục đích kiểm tra
Đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc chấp nhận「Lao động kỹ năng đặc định số 1 người nước ngoài」về các ngành Vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất thông tin điện và điện tử yêu cầu phải có「những kỹ năng hiểu biết hoặc kinh nghiệm ở mức độ đáng kể」 trong lĩnh vực vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất thông tin điện và điện tử. Chúng tôi sẽ tiến hành 「Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất」để xác nhận trình độ kỹ năng.
 
Lĩnh vực công nghiệp đặc định Công việc cần làm
Lĩnh vực vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất thông tin điện và điện tử. Đúc Đúc Đúc áp lực
Gia công cơ khí Dập kim loại Gia công kim loại
Gia công kim loại tấm Mạ Anod hóa nhôm
Hoàn thiện thành phẩm Kiểm tra máy móc Bảo dưỡng máy móc
Lắp ráp linh kiện điện tử Lắp ráp thiết bị điện Sản xuất bảng mạch in
Đúc nhựa Sơn Hàn
Đóng gói công nghiệp    
 
Đề cương thi
 
Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Sử dụng ngôn ngữ địa phương của quốc gia thử nghiệm
Phương pháp kiểm tra Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành
Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra dựa trên máy tính (CBT), phương pháp kiểm tra trên giấy hoặc phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất
Phạm vi thực hiện 19 Hạng mục kiểm tra (đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa , sơn, hàn, bao bì công nghiệp)
Thông báo kết quả kiểm tra Email thông báo kết quả cho tất cả người dự thi trong vòng 3 tháng kể từ ngày thi
Tiêu chuẩn đỗ Thi lý thuyết: 65% trở lên
Thi thực hành:
・ Hạng mục kiểm tra áp dụng phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất: Phương pháp đánh giá được thiết lập theo từng hạng mục kiểm tra
(Hàn: Công việc hàn thủ công được đánh giá dựa trên JIS Z 3801, công việc hàn bán tự động được đánh giá dựa trên JIS Z 3841)
・ Các hạng mục kiểm tra khác với mục trên: 60% trở lên
 
 
Đề cương thi
* Hình thức của các câu hỏi mẫu khác nhau tùy thuộc vào loại đề thi.
 
Đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Rèn
Khuôn đúc Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Gia công Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Kim loại dập Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Đồ sắt Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Tấm kim loại nhà máy Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Mạ Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Xử lý oxy hóa anot nhôm Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Kết thúc Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Kiểm tra máy ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Bảo dưỡng máy ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Lắp ráp linh kiện điện tử ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Lắp ráp thiết bị điện ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Sản xuất bảng mạch in ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Đúc nhựa ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Sơn ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
Hàn ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu(Hàn bán tự động)
・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu(Hàn thủ công)
Đóng gói công nghiệp ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu
 
 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp nhận
Vui lòng đăng ký tại đâyđể biết thủ tục cấp chứng chỉ chấp nhận > Liên kết bên ngoài