言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

12/4/2021

■ Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể 

Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể (Toàn bộ) 【PDF】

Tài liệu dành cho lĩnh vực điều dưỡng
Văn bản chính/Bảng đính kèm【PDF】
Mẫu tham khảo số 1-1 Cam kết về việc tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】
Mẫu tham khảo số 1-2 Sơ lược về cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】
※Bản cập nhật 2019.5.10 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】
※Bản cập nhật 2019.11.29 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】
※Bản cập nhật 2020.4.1 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】
※Bản cập nhật 2021.2.19 (Bảng so sánh cũ và mới)【PDF】
 
Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em
Tổ chức y tế hỗ trợ phát triển được chỉ định
Hỗ trợ phát triển trẻ em
Dịch vụ sau giờ học trong ngày
Cơ sở điều dưỡng cho trẻ khuyết tật
Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em
Hỗ trợ thăm trường mẫu giáo
Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người Khuyết tật
Vào cơ sở điều dưỡng ngắn hạn
Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật (hỗ trợ vào cơ sở điều dưỡng)
Chăm sóc y tế
Chăm sóc cuộc sống
Hỗ trợ sinh hoạt tập thể (nhà nhóm)
Tập luyện tự lập
Hỗ trợ chuyển đổi việc làm
Hỗ trợ tiếp tục công việc
Trung tâm phúc lợi
Hỗ trợ tạm thời trong ngày
Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng
Các cơ sở và doanh nghiệp liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Xã hội cho Người cao tuổi và Đạo luật Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn
Cơ sở kinh doanh ngoại trú số 1
Chăm sóc ban ngày (bao gồm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi và trung tâm dịch vụ ban ngày cho người cao tuổi)
Chăm sóc ngoại trú dựa vào cộng đồng
Chăm sóc ngoại trú với bệnh suy giảm trí nhớ
Chăm sóc dài hạn phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ thích ứng với bệnh nhân ngoại trú
Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn dành cho người cao tuổi
Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn hỗ trợ sinh hoạt
Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn
Nhà dưỡng lão đặc biệt (cơ sở chăm sóc điều dưỡng được chỉ định dành cho người cao tuổi (bao gồm cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng))
Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ/Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ phòng ngừa chăm sóc dài hạn
Dịch vụ phức hợp
Chăm sóc cuộc sống chung dành cho người suy giảm trí nhớ
Chăm sóc cuộc sống cộng đồng dài hạn phòng ngừa suy giảm trí nhớ
Cơ sở Y tế Chăm sóc Dài hạn
Phòng khám chăm sóc điều dưỡng
Phục hồi chức năng ngoại trú
Phục hồi chức năng ngoại trú phòng ngừa chăm sóc dài hạn
Chăm sóc y tế nhập viện ngắn hạn
Chăm sóc nhập viện ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn
Cơ sở điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt chỉ định
Cơ sở chăm sóc cuộc sống thường trú chỉ định
Cơ sở chăm sóc cuộc sống dựa vào cộng đồng chỉ định
Cơ sở liên quan đến Đạo luật Hỗ trợ Công cộng
Cơ sở cứu trợ
Các cơ sở phúc lợi xã hội
Các cơ sở phúc lợi xã hội khác, v.v.
Trung tâm phúc lợi cộng đồng
Dịch vụ chăm sóc ban ngày tại trung tâm bảo hộ khu vực
Trung tâm Quốc gia dành cho người bị khuyết tật trí tuệ nặng Nozomi-no-en
Viện điều dưỡng bệnh Hansen
Viện điều dưỡng cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử
Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử
Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử
Cơ sở điều dưỡng đặc biệt sau tai nạn cho người lao động
Bệnh viện hoặc phòng khám
Bệnh viện
Phòng khám