言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

12/3/2024

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài

Thông tin mới nhất
 
2024/3/11 Chúng tôi đã công bố kết quả thi tổ chức tại Tokyo ngày 11/3
2024/3/ 4 Chúng tôi đã công bố kết quả thi tổ chức tại Tokyo ngày 4/3
2024/3/ 2 Chúng tôi đã công bố kết quả thi tổ chức tháng 2 tại nước ngoài


| 1.Khái quát về bài thi

Chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực kỹ năng đặc định người nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng được bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định  đã được phân chia thành 3 hạng mục. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 thì ngoài việc thi đỗ kỳ thi đánh giá tay nghề còn cần phải thi đỗ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật.
Ngoài ra, Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 2, ngoài việc thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2,  bạn cần phải có kinh nghiệm thực tế với vai trò là trưởng nhóm thi công hoặc là tổ trưởng trong khoảng thời gian quy định (từ 0,5 đến 3 năm) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định. 

Để biết chi tiết về chế độ tiếp nhận nguồn nhân lực kỹ năng đặc định người nước ngoài, xin vui lòng tham khảo trang 「tiếp nhận kỹ năng đặc định người nước ngoài」.

Các mục đề kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được thực hiện thông qua bài thi lý thuyết và thi kiểm tra tay nghề do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định và ban hành.
Ngoài ra,  Các mục đề kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 ngành xây dựng được thực hiện thông qua bài thi lý thuyết và thi kiểm tra tay nghề do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch quy định và ban hành.


| Khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1
 
Kỳ thi lý thuyết
 
Số lượng câu hỏi 30 câu
Thời gian thi 60 phút
Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4
Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT
Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm
Kỳ thi thực hành
 
Số lượng câu hỏi 20 câu
Thời gian thi 40 phút
Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4
Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT
Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm

Phạm vi kiểm tra

Phạm vi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng như sau:
Nếu bạn nhấn vào dòng chữ màu xanh lam, bản PDF của link dẫn ngoài sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng.
 
  Thi lý thuyết Thi thực hành
Ngành xây dựng cầu đường Sách tham khảo lý thuyết 1
Sách tham khảo lý thuyết 2
Sách tham khảo lý thuyết 3
Sách tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1
Sách tham khảo thực hành 5
Sách tham khảo thực hành 6
Sách tham khảo thực hành 7
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1
Kiến trúc Sách tham khảo lý thuyết 1
Sách tham khảo lý thuyết 2
Sách tham khảo lý thuyết 3
Sách tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1
Sách tham khảo thực hành 5
Sách tham khảo thực hành 6
Sách tham khảo thực hành 7
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1
Thiết bị ・cơ sở hạ tầng Sách tham khảo lý thuyết1
Sách tham khảo lý thuyết 2
Sách tham khảo lý thuyết 3
Sách tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 1
Sách tham khảo thực hành 5
Sách tham khảo thực hành 6
Sách tham khảo thực hành 7
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 1


Tài liệu tham khảo

Đề thi được tổ chức bằng tiếng Nhật nhưng chúng tôi đã dịch sang các ngôn ngữ khác để giúp các bạn học tập được tốt hơn.
Vui lòng sử dụng nó như một tài liệu tham khảo. Chúng tôi sẽ đăng tải những tài liệu khi đã sẵn sàng.
Khi bạn chọn ô chữ màu xanh, PDF của link đính kèm sẽ được hiển thị trong một cửa sổ riêng.
 
  Các công trình xây dựng Kiến trúc  Ga điện nước ・ Thiết bị
Tiếng Anh Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Tiếng Indonesia Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
TSách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành 
Tiếng Việt Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Tagalog Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Uzbek Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Khmer Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Sinhala Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Tamil Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Nepal Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Bengali Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Mông Cổ Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Tiếng Thái Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo thực hành


| Khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2

 
Thi lý thuyết
 
Số lượng câu hỏi 40 câu
Thời gian thi 60 phút
Dạng câu hỏi 4câu trắc nghiệm
Hình thức thi Hình thức thi bằng máy tính CBT
Bản thử nghiệm thao tác CBT
Quy chuẩn đậu  Tổng kết quả trên 75%
Thi thực hành
 
Số lượng câu hỏi  25 câu
Thời gian thi 40 phut
Dạng câu hỏi 4câu trắc nghiệm
Hình thức thực hành Hình thức CBT
Bản thử nghiệm thao tác CBT
Quy chuẩn đậu Tổng kết quả trên 75%


Câu hỏi mẫu và phạm vi kỳ thi

Phạm vi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng như sau:
Sách tham khảo lý thuyết từ 1~4, Sách tham khảo thực hành từ 5~7 có nội dung giống với phạm vi kỳ thi kỹ năng đặc định số 1. Ngoài ra, sách tham khảo về quản đốc thì là câu hỏi chung của 3 phần. 
Nếu bạn chọn dòng màu xanh lam, thì file PDF sẽ được hiển thị ở link dẫn riêng.
 
  Kỳ thi lý thuyết Kỳ thi thực hành
Ngành xây dựng cầu đường Sách tham khảo về quản đốc
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2 
Kiến trúc Sách tham khảo về quản đốc
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2 
Thiết bị ・Cơ sở hạ tầng Sách tham khảo về quản đốc
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Sách tham khảo lý thuyết
Câu hỏi mẫu về để thi lý thuyết số 2
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Sách tham khảo thực hành
Câu hỏi mẫu về để thi thực hành số 2 


| 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu

Hãy tham khảo trang web bên dưới.

*Nếu bạn không thể mở được file pdf về chứng chỉ thi đỗ hay phiếu dự thi về thông tin thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được tải xuống điện thoại của bạn thì hãy tham khảo、(iPhone/Android) cách mở file PDF trong trang mypage ( phiếu dự thi vv...) 
     
  Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu  


| 3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi

Hiện tại, các bài thi theo lịch trình như dưới đây. Nếu bạn chọn chữ màu xanh thì file PDF sẽ được hiển thị ở 1 cửa sổ riêng.
 
Ngày thực thi Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn đăng ký thi
Ngày 4, 11, 18, 25 tháng 3 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 21 tháng 3 năm 2024 Nhật Bản
(Tỉnh Hiroshima)
Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 8, 15, 22 tháng 4 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 11 tháng 4 năm 2024 Nhật Bản (Tỉnh Fukui) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Hướng dẫn dự thi
Ngày 13, 20, 27 tháng 5 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 29 tháng 5 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Aichi) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 3, 10, 17, 24 tháng 6 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 19 tháng 6 năm 2024 Nhật Bản
(Tỉnh Fukuoka)
Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 1, 8, 22, 29 tháng 7 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 4 tháng 7 năm 2024 Nhật Bản (Hokkaido) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 5, 19, 26 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 23 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Miyagi) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 2, 9, 30 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 11 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản (Tỉnh Niigata) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể
Ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2024 Nhật Bản (tỉnh Osaka) Xây dựng cầu đường/kiến trúc/thiết bị・cơ sở hạ tầng Chưa có quyết định cụ thể


| 4.Kết quả kiểm tra

Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau. 
 
Tháng tổ chức thi Nhật Bản Philippin Việt Nam Indonesia Mông Cổ Sri Lanka Bangladesh
Tháng 8 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 12 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 3 năm 2021 Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 6 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 10 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 11 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 12 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 2 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 3 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 4 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 5 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 6 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 7 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 8 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 10 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 11 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 12 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 1 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 2 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 3 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 4 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 5 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 6 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 7 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 8 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 10 năm 2023 Kết quả thi
Tháng 11 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 12 năm 2023 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 1 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 2 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 3 năm 2024 Kết quả thi
 
Tháng tổ chức thi Campuchia Thai uzbekistan Nepal Myanmar Ấn Độ
Tháng 1 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 2 năm 2024 Kết quả thi Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 3 năm 2024


| 5.Truy cập

(Hiệp hội) Tổ chức nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản(JAC) văn phòng tổ chức thi
 ※Nơi này khác với văn phòng chính, ứng viên hãy lưu ý.
    〒 105 - 0001 Tokyotominatoku Toranomon 3 - 7 - 10 randikku Toranomon biru 8-kai

    2 phút đi bộ từ Tokyo Metro Hibiya Line『Ga Kamiyacho』, 4 phút đi bộ từ 『Ga Toranomon Hills』
    9 phút đi bộ từ『 Ga Toranomon』


Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"