言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

14/2/2023

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài

Thông tin mới nhất
 
2023.2.13 Chúng tôi đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước ( lĩnh vực mới) tổ chức ngày 13 tháng 2.
2023.2. 6 Chúng tôi đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước ( lĩnh vực mới) tổ chức ngày 6 tháng 2.
2023.2. 1 Chúng tôi đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước ( lĩnh vực mới) tổ chức ngày 1 tháng 2.


| 1.Khái quát về bài thi

   Hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại, có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra đánh giá số 1 cho các kỹ năng cụ thể trong 11 nghề đã được chấp nhận.
Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật.
Để biết chi tiết về hệ thống chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang "Tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định".

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành.
 
Kỳ thi lý thuyết

Điểm chung trong lĩnh vực cũ và mới
Số lượng câu hỏi 30 câu
Thời gian thi 60 phút
Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4
Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT
Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm 
Kỳ thi thực hành
 
Số lượng câu hỏi Quy định cho từng loại ngành nghề
Thời gian thi Quy định cho từng loại ngành nghề
Phương pháp thực thi Được quy định cho từng loại ngành nghề từ các bài kiểm tra thực hành, bài kiểm tra phán đoán.
Điểm chuẩn Được quy định cho từng loại ngành nghề

Lĩnh vực mới
Số lượng câu hỏi 20 câu
Thời gian thi 40 phút
Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4
Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT
Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm
Phạm vi kiểm tra

Phạm vi kiểm tra của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 quy định trong lĩnh vực xây dựng như sau.
Nếu bạn chọn vào chữ màu xanh thì bản PDF sẽ được hiển thị ở 1 cửa sổ riêng.
 
【Lĩnh vực mới】
Các công trình về cầu đường 
Tài liệu tham khảo lý thuyết 1
Tài liệu tham khảo lý thuyết 2
Tài liệu tham khảo lý thuyết 3
Tài liệu tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi lý thuyết mẫu
Câu hỏi thực hành mẫu
Tài liệu tham khảo thực hành5
Tài liệu tham khảo thực hành6
Tài liệu tham khảo thực hành7
【Lĩnh vực mới】
Ngành kiến ​​​​trúc
Tài liệu tham khảo lý thuyết 1
Tài liệu tham khảo lý thuyết 2
Tài liệu tham khảo lý thuyết 3
Tài liệu tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi lý thuyết mẫu
Câu hỏi thực hành mẫu
Tài liệu tham khảo thực hành5
Tài liệu tham khảo thực hành6
Tài liệu tham khảo thực hành7
【Lĩnh vực mới】
Ga điện nước ・ thiết bị
Tài liệu tham khảo lý thuyết 1
Tài liệu tham khảo lý thuyết 2
Tài liệu tham khảo lý thuyết 3
Tài liệu tham khảo lý thuyết 4
Câu hỏi lý thuyết mẫu
Câu hỏi thực hành mẫu
Tài liệu tham khảo thực hành5
Tài liệu tham khảo thực hành6
Tài liệu tham khảo thực hành7
Các công trình về nhà ở, cao ốc Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Câu hỏi thi thực hành
Thợ thạch cao Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Bơm bê tông Tài liệu tham khảo lý thuyết 1
Tài liệu tham khảo lý thuyết  2
Tài liệu tham khảo lý thuyết  3
Tài liệu tham khảo lý thuyết 4
Tài liệu tham khảo lý thuyết  5
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Làm đường hầm Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thi công máy xây dựng Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Làm đất Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Lợp mái Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Viễn thông Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Kết cấu thanh gia cố Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Gia cố thanh khớp Tài liệu tham khảo toàn văn
Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Hoàn thiện nội thất Tài liệu tham khảo (dán tường) 
Tài liệu tham khảo (hoàn thiện bảng)
Câu hỏi lý thuyết mẫu (dán tường)
Câu hỏi lý thuyết mẫu (hoàn thiện bảng)
Đề thi thực hành (dán tường)
Đề thi thực hành (hoàn thiện bảng)
Giàn giáo Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị
Mộc kiến ​​trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Hệ thống ống nước Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Cách nhiệt và giữ nhiệt Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Tài liệu tham khảo 4
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Phun cách nhiệt urethane Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Công trình xây dựng biển Tổng thể tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo2
Tài liệu tham khảo3
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành


| 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu

Hãy tham khảo trang web bên dưới.

*Nếu bạn không thể mở được file pdf về chứng chỉ thi đỗ hay phiếu dự thi về thông tin thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được tải xuống điện thoại của bạn thì hãy tham khảo、(iPhone/Android) cách mở file PDF trong trang mypage ( phiếu dự thi vv...) 
     
  Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu  


| 3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi

Hiện tại, các bài thi theo lịch trình như dưới đây. Nếu bạn chọn chữ màu xanh thì file PDF sẽ được hiển thị ở 1 cửa sổ riêng.
 
Ngày thực thi Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn đăng ký thi
2023.2.6、13、20、27 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị  Hướng dẫn thi
2023.2.16、17 Nhật Bản(Chi ba) Thi công máy xây dựng  Hướng dẫn thi
2023.3.6、13、27 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị  Hướng dẫn thi
2023.3.17,18 Nhật Bản(Fukuoka) Lĩnh vực xây dựng   Hướng dẫn thi
2023.3.29、30 Nhật Bản(Hiroshima) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị  Hướng dẫn thi
2023.4.3、10、17、24 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.4.13、14 Nhật Bản(Aichi) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.4.20、21 Nhật Bản(Osaka) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.5.15、22、29 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.5.17、18 Nhật Bản(Fukuoka) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.5.24、25 Nhật Bản(Osaka) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.6.5, 12, 19, 26 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.6.14, 15 Nhật Bản(Osaka) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.6.28, 29 Nhật Bản(Miyagi) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.7.3、10、24、31 Nhật Bản(Tokyo) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.7.5、6 Nhật Bản(Hokkaido) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định
2023.7.12、13 Nhật Bản(Osaka) Các công trình về cầu đường/các công trình về nhà ở, cao ốc/Ga điện nước ・ thiết bị Nội dung chưa quyết định


| 4.Kết quả kiểm tra

Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.      
 
Ngày thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam
2020.8 Kết quả thi
2020.9 Kết quả thi
2020.12 Kết quả thi
2021.3 Kết quả thi Kết quả thi
2021.6 Kết quả thi
2021.9 Kết quả thi
2021.10 Kết quả thi
2021.11 Kết quả thi
2021.12 Kết quả thi
2022.2 Kết quả thi
2022.3 Kết quả thi
2022.4 Kết quả thi
2022.5 Kết quả thi
2022.6 Kết quả thi
2022.7 Kết quả thi
2022.8 Kết quả thi
2022.9 Kết quả thi
2022.10 Kết quả thi
2022.11 Kết quả thi
2022.12 Kết quả thi
2023.1 Kết quả thi
2023.2 Kết quả thi


| 5.Truy cập

(Hiệp hội) Tổ chức nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản(JAC) văn phòng tổ chức thi
 ※Nơi này khác với văn phòng chính, ứng viên hãy lưu ý.
    〒 105 - 0001 Tokyotominatoku Toranomon 3 - 7 - 10 randikku Toranomon biru 8-kai

    2 phút đi bộ từ Tokyo Metro Hibiya Line『Ga Kamiyacho』, 4 phút đi bộ từ 『Ga Toranomon Hills』
    9 phút đi bộ từ『 Ga Toranomon』


Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"