言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

3/8/2021

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài

Thông tin mới nhất
 
2021/8/2 Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (thanh gia cố khớp) đã được đăng tải.
2021/7/29 Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (làm đất) đã được đăng tải.
2021/7/14 Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (viễn thông và bơm bê tông) đã được đăng tải.
2021/6/23 Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá tay nghề trong nước (bơm bê tông) đã được đăng tải.


1.Khái quát về bài thi

   Chế độ tiếp nhận lao động người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 cho tới hiện tại, kỳ thi kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 cho 11 ngành nghề dự kiến ​​sẽ thực hiện.
Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định, cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật.
Vui lòng tham khảo trang web của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch để biết chi tiết về chế độ tiếp nhận lao động người nước ngoài có kỹ năng đặc định.

Kỳ thi đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành.

■ Bài kiểm tra lý thuyết
 
Số lượng câu hỏi 30 câu hỏi
Thời gian kiểm tra 60 phút
Dạng câu hỏi Chọn đúng sai (○ ×) và 2-4 lựa chọn
Phương pháp thực hiện Phương pháp CBT Thi thử CBT
Tiêu chí đỗ Đạt 65% tổng số điểm trở lên

■ Bài kiểm tra thực hành
 
Số lượng câu hỏi Quy định riêng cho từng ngành
Thời gian kiểm tra Quy định riêng cho từng ngành
Phương pháp thực hiện Được quy định riêng cho từng nghề nghiệp từ kiểm tra công việc, kiểm tra khả năng phán đoán, v.v.
Tiêu chí đỗ Quy định riêng cho từng ngành


Phạm vi kiểm tra của Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng như sau.

■ Phạm vi kiểm tra
 
Xây dựng ván khuôn Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thạch cao Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Bơm bê tông Sách giáo khoa 1
Sách giáo khoa 2
Sách giáo khoa 3
Sách giáo khoa 4
Sách giáo khoa 5
Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thi công đường hầm Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thi công máy xây dựng Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Làm đất Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Lợp mái Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Viễn thông Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Kết cấu thanh gia cố Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Gia cố thanh khớp Toàn bộ sách giáo khoa
Sách giáo khoa 1
Sách giáo khoa 2
Sách giáo khoa 3
Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Hoàn thiện nội thất Sách giáo khoa (Dán tường)
Sách giáo khoa (Hoàn thiện)
Đề thi lý thuyết mẫu (Dán tường)
Đề thi lý thuyết mẫu (Hoàn thiện)
Đề thi thực hành (Dán tường)
Đề thi thực hành (Hoàn thiện)
Giàn giáo Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị
Thi công kiến trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Đường ống Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Điều hòa nhiệt độ Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Phun cách nhiệt urethane Sách giáo khoa Đề thi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị
Công trình dân dụng hàng hải Toàn bộ sách giáo khoa
Sách giáo khoa 1
Sách giáo khoa 2
Sách giáo khoa 3
Đề thi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị


2.Quy trình từ đăng ký thi đến nhận chứng chỉ đậu

                  Vui lòng tham khảo tệp sau đây.
                  Quy trình từ đăng ký thi đến nhận chứng chỉ đậu

3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi
                  
Các kỳ thi  hiện đang được lên kế hoạch tiến hành như sau.
 
Ngày thực hiện Địa điểm Ngành nghề
Ngày 1 tháng 9 năm 2021 Nhật Bản (Fukuoka) Viễn thông
Ngày 1 tháng 9 năm 2021 Nhật Bản (Fukuoka) Bơm bê tông
Ngày 10 tháng 9 năm 2021 Nhật Bản (Shizuoka) Gia cố thanh khớp
Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất
Ng25 tháng 11 năm 2021 Nhật Bản (Tokyo) Đường ống (chi tiết chưa quyết định)

4.Kết quả kiểm tra
                  
Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.
 
Tháng thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam
Tháng 8 năm 2020 Kết quả kiểm tra
Tháng 9 năm 2020 Kết quả kiểm tra
Tháng 12 năm 2020 Kết quả kiểm tra
Tháng 3 năm 2021 Kết quả kiểm tra Kết quả kiểm tra
Tháng 6 năm 2021 Kết quả kiểm tra


Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng"