言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

10/5/2022

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài

Thông tin mới nhất
 
2022/5/2 Kết quả thi của kỳ thi đánh giá tay nghề trong nước (thi công cốp pha) được đăng tải.
2022/4/22 Vì đã đạt số lượng thí sinh tối đa, chúng tôi đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký thi các bài kiểm tra đánh giá tay nghề trong nước (chế tạo máy xây dựng).
2022/4/20 Thông tin về việc tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (công việc đẩy đường hầm) đã được đăng tải.


1.Khái quát về bài thi

   Hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại, có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra đánh giá số 1 cho các kỹ năng cụ thể trong 11 nghề đã được chấp nhận.
Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật.
Để biết chi tiết về hệ thống chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang "Tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định".

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành.
Thi lý thuyết
 
Số lượng câu hỏi 30 câu hỏi
Thời gian thi 60 phút
Dạng câu hỏi Phương pháp lựa chọn đúng sau (○ ×) và câu hỏi với 2~4 lựa chọn
Phương pháp thực hiện Phương pháp CBT Thi thử CBT
Tiêu chí đỗ 65% trở lên trên tổng số điểm
Thi thực hành
 
Số lượng câu hỏi Khác nhau tùy ngành nghề
Thời gian thi Khác nhau tùy ngành nghề
Phương pháp thực hiện Khác nhau tùy ngành nghề từ kiểm tra công việc, kiểm tra khả năng phán đoán, v.v.
Tiêu chí đỗ Khác nhau tùy ngành nghề

 


Phạm vi kiểm tra

Phạm vi kiểm tra của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 quy định trong lĩnh vực xây dựng như sau.
 
Xây dựng ván khuôn Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thợ thạch cao Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Bơm bê tông Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Tài liệu tham khảo 4
Tài liệu tham khảo 5
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Làm đường hầm Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Thi công máy xây dựng Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Làm đất Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Lợp mái Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Viễn thông Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Kết cấu thanh gia cố Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Gia cố thanh khớp Tài liệu tham khảo toàn văn
Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Hoàn thiện nội thất Tài liệu tham khảo (dán tường) 
Tài liệu tham khảo (hoàn thiện bảng)
Câu hỏi lý thuyết mẫu (dán tường)
Câu hỏi lý thuyết mẫu (hoàn thiện bảng)
Đề thi thực hành (dán tường)
Đề thi thực hành (hoàn thiện bảng)
Giàn giáo Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị
Mộc kiến ​​trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Hệ thống ống nước Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị
Cách nhiệt và giữ nhiệt Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Tài liệu tham khảo 4
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành
Phun cách nhiệt urethane Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị
Công trình dân dụng hàng hải Tài liệu tham khảo toàn văn
Tài liệu tham khảo 1
Tài liệu tham khảo 2
Tài liệu tham khảo 3
Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành


2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu

     Vui lòng tham khảo trang sau.
     
  Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu  


3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi

Các kỳ thi  hiện đang được lên kế hoạch tiến hành như sau.      
 
Ngày thực hiện Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn kiểm tra
Ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất Hướng dẫn thi
Ngày 2 tháng 6 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Thi công máy xây dựng Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 10 tháng 6 năm 2022 Nhật Bản (Tokyo) Công việc đẩy đường hầm Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022 Nhật Bản (Osaka) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Shizuoka) Gia cố thanh khớp Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 31 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Tokyo) Viễn thông Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 12, 13 tháng 9 năm 2022 Nhật Bản (Miyagi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 17, 18 tháng 11 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2023 Nhật Bản (Aichi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2023 Nhật Bản (Chiba) Thi công máy xây dựng Chi tiết chưa được quyết định
Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2023 Nhật Bản (Kagoshima) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định


4.Kết quả kiểm tra

Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.      
 
Ngày thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam
Tháng 8 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 12 năm 2020 Kết quả thi
Tháng 3 năm 2021 Kết quả thi Kết quả thi
Tháng 6 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 9 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 10 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 11 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 12 năm 2021 Kết quả thi
Tháng 2 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 3 năm 2022 Kết quả thi
Tháng 4 năm 2022 Kết quả thi


Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"