言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành ngư nghiệp (ngành ngư nghiệp・nuôi trồng thủy sản) Lịch thi kỹ năng đặc định ※được cập nhật liên tục

16/2/2023

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định"

Đây là loại thị thực mới để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng. Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để biết chi tiết.

Nỗ lực tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa một xã hội đa dạng (thiết lập tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", v.v.) >Liên kết bên ngoài

Trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản), có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định số 1 với đối tượng là những người đã đỗ kỳ thi dưới đây hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản) với đánh giá tốt.
 
・Cấp độ kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng nghề thủy sản (đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản)
・Trình độ ttiếng Nhật: Đỗ bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản hoặc
 JLPT N4 trở lên
※Vui lòng xem HP sau để biết thông tin về Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.
"Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật quỹ Nhật Bản (JFT-Basic)"
"Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)"
| 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi
 
Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để làm thủ tục thi
Các chính sách cho từng lĩnh vực để đảm bảo thực hiện thử nghiệm phù hợp, v.v. >Liên kết bên ngoài

(1)Tiêu chuẩn đánh giá

① Ngư nghiệp
Mức tương tự như cấp độ của bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho nghề câu cá thuyền.

② Nuôi trồng thủy sản
Mức độ tương đương với cấp độ của bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho ngành nuôi trồng thủy sản.

(2)Đề thi

Cả hai kỳ thi lý thuyết và thực hành đều được thực hiện bằng phương pháp Kiểm tra dựa trên máy tính (CBT) hoặc phương pháp kiểm tra giấy.
※Phương pháp CBT sử dụng máy tính tại trung tâm kiểm tra để người kiểm tra trả lời trên màn hình dựa trên các câu hỏi được hiển thị trên màn hình máy tính.

① Ngư nghiệp
Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngư nghiệp nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai.
Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến việc xử lý đúng thiết bị và dụng cụ câu cá, lựa chọn sản phẩm khai thác từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án.

② Nuôi trồng thủy sản
Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản  nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai.
Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến thực vật thủy sản nuôi cấy và xử lý thích hợp các sản phẩm nuôi cấy từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án.


(3)Giới thiệu về việc đăng ký cho kỳ thi

① Ngành thủy sản
 
Hình thức thi Ngày thi Nước tổ chức thi Địa điểm thi Nơi đăng ký(HP)
Hình thức thi giấy 14 tháng 2 Indonesia  Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/
Phương thức thi máy tính CBT từ 5 tháng 1~
28 tháng 2
Nhật Bản Tại 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html

※Lịch thi trong nước năm 2022 dự kiến ​​tổ chức vào tháng 9 - 10 và tháng 1 - 2 ( 2 tháng 1 lần , tổng cộng 2 đợt).

Đơn đăng ký thi đợt tháng 1 -2 sẽ bắt đầu nhận đơn từ ngày 1 tháng 12.


※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP


Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C])
http://it.prometric-jp.com/tutorial/


② Nuôi trồng thủy sản
 
Hình thức thi Ngày thi Nước tổ chức thi Địa điểm thi Nơi đăng ký thi(HP)
Hình thức thi giấy 28 tháng 2 Indonesia Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/
Phương thức thi máy tính CBT 1ngày 11 tháng 10~
ngày 28 tháng 2
Nhật Bản Tại 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html

※Lịch thi trong nước năm 2022 sẽ được thay đổi gia hạn từ tháng 10 đến tháng 12. Lịch ban đầu dự kiến (tháng 8-9, 1-2 tổng là 4 tháng)
 Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho đến tháng 2 năm sau.( Nhận đăng ký lịch thi bắt đầu từ ngày 5-10, ngày 11 tháng 10 trở đi)


※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP


Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C])

http://it.prometric-jp.com/tutorial/


| 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản

Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, với sự hợp tác của các chuyên gia, đã tạo ra một giáo trình học tập cần thiết cho kỳ thi đo lường kỹ năng ngành thủy sản. Đề thi được đưa ra từ các đề trong sách giáo khoa. Nếu bạn dự định thi, hãy tải giáo trình học và sử dụng nó.

(Các đề thi trong quá khứ, bộ sưu tập đề, v.v. không được tạo hoặc bán)

Bấm vào đây để xem các câu hỏi ví dụ (câu hỏi mẫu)


(1)Ngành thủy sản
 
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Ngư nghiệp)

Thủy sản nói chung

An toàn thủy sản

Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến đánh bắt bằng lưới)

Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến câu cá)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Ngư nghiệp)

General Fisheries (Perikanan)

Safety (Perikanan)

Net Fisheries (perikanan)

Rod Line Fisheries (Perikanan)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Ngư nghiệp)

关于一般(渔业)

关于安全(渔业)

关于捕捞(渔业)

关于垂钓(渔业)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Ngư nghiệp)

General Fisheries (Fishing)

Safety (Fishing)

Net Fisheries (Fishing)

Rod Line Fisheries (Fishing)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá  kỹ năng nghề cá phiên bản Việt (Nghề cá)

General Fisheries (ngư nghiệp)

Safety (ngư nghiệp)

Net Fisheries (ngư nghiệp)

Rod Line Fisheries (ngư nghiệp)


(2)Nuôi trồng thủy sản
 
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Nuôi trồng thủy sản)

Nuôi trồng thủy sản nói chung và an toàn

Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản có cấp mồi)

Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản không cấp mồi)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Budidaya)

Professional Relations (Pakan - Budidaya)

Profesional Relations (non pakan-Budidaya)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Nuôi trồng thủy sản)

关于一般常识・安全 (养殖业)

关于饲料养殖 (养殖业)

关于无饲料养殖(养殖业)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Aquaculture)

Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture)

Profesional Relations (Feedless Aquaculture)
Sách giáo khoa cho bài thi kiểm tra đánh giá kyc năng ngề cá Tiếng Việt  (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản)

Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp)

Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)

 
| 4.Kết quả kiểm tra
 
*2021.2
*2021.3
*2021.6
*2021.11
*2022.1
*2022.2
*2022.3
*2022.6
*2022.8
*2022.9
*2022.10
*2022.11
*2022.12
*2023.1
 


◆ Bấm vào đây để biết chi tiết, Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản HP >Liên kết bên ngoài