言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

15/7/2021

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định"

Đây là loại thị thực mới để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng. Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để biết chi tiết.

Các nỗ lực tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa một xã hội cùng chung sống (thiết lập tình trạng cư trú "kỹ năng đặc định", v.v.) >Liên kết ngoài

Trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản), có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định số 1 với đối tượng là những người đã đỗ kỳ thi dưới đây hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản) với đánh giá tốt.

・Cấp độ kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng nghề thủy sản (đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản)
・Trình độ ttiếng Nhật: Đỗ bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản hoặc JLPT N4 trở lên
※Xem trang web dưới đây để biết thông tin về JLPT.
"Bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic)"
"Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)"

| 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi
 
Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để làm thủ tục thi
Chính sách cho từng lĩnh vực, vv, để đảm bảo thực hiện đúng các kỳ thi  >Liên kết ngoài

(1)Tiêu chuẩn đánh giá

① Ngư nghiệp
Mức tương tự như cấp độ của bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho nghề câu cá thuyền.

② Nuôi trồng thủy sản
Mức độ tương đương với cấp độ của bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho ngành nuôi trồng thủy sản.

(2)Đề thi

Cả hai kỳ thi lý thuyết và thực hành đều được thực hiện bằng phương pháp Kiểm tra dựa trên máy tính (CBT) hoặc phương pháp kiểm tra giấy.
※Phương pháp CBT sử dụng máy tính tại trung tâm kiểm tra để người kiểm tra trả lời trên màn hình dựa trên các câu hỏi được hiển thị trên màn hình máy tính.

① Ngư nghiệp
Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngư nghiệp nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai.
Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến việc xử lý đúng thiết bị và dụng cụ câu cá, lựa chọn sản phẩm khai thác từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án.

② Nuôi trồng thủy sản
Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản  nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai.
Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến thực vật thủy sản nuôi cấy và xử lý thích hợp các sản phẩm nuôi cấy từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án.


(3)Giới thiệu về việc đăng ký cho kỳ thi

① Ngành thủy sản
 
Hình thức thi Ngày thi Quốc gia thực hiện Địa điểm thi Trang web đăng ký
Phương pháp kiểm tra giấy 23 tháng 6 
(đã kết thúc)
Indonesia Karawan http://tokuteiginougyogyo.org/
Phương pháp CBT Chưa quyết định Nhật Bản - http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html

※Thông tin triển khai kỳ thi sẽ được cập nhật theo thời gian

※Vui lòng đăng ký dự thi tại trang web 


② Nuôi trồng thủy sản
 
Hình thức thi Ngày thi Quốc gia thực hiện Địa điểm thi Trang web đăng ký
Phương pháp kiểm tra giấy 16 tháng 6 (đã kết thúc) Indonesia Karawan http://tokuteiginougyogyo.org/
Phương pháp CBT Chưa quyết định Nhật Bản - http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html


* Bài kiểm tra được thực hiện dưới sự điều hành của Hội đồng kỹ năng nghề cá và  Tiểu ban nuôi trồng thủy sản (các thành viên của tiểu ban (tổ chức trung ương nuôi trồng thủy sản) và Cơ quan nghề cá).Hiện tại việc thực hiện vẫn chưa được quyết định vì nó đang được điều chỉnh  giữa Hội đồng Kỹ năng đặc thù nghề cá và Tiểu ban Nuôi trồng thủy sản. Ngay khi có quyết định chi tiết về việc thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của "Hiệp hội Tổng hợp Hiệp hội Nghề cá Nhật Bản".
※Vui lòng đăng ký dự thi tại trang web 
 


| 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản

Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, với sự hợp tác của các chuyên gia, đã tạo ra một giáo trình học tập cần thiết cho kỳ thi đo lường kỹ năng ngành thủy sản. Đề thi được đưa ra từ các đề trong sách giáo khoa. Nếu bạn dự định thi, hãy tải giáo trình học và sử dụng nó.

※Chúng tôi không tạo hoặc bán các câu hỏi hoặc bộ sưu tập đề thi trong quá khứ.


(1)Ngành thủy sản
 
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Ngư nghiệp)

Thủy sản nói chung

An toàn thủy sản

Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến đánh bắt bằng lưới)

Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến câu cá)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Ngư nghiệp)

General Fisheries (Perikanan)

Safety (Perikanan)

Net Fisheries (perikanan)

Rod Line Fisheries (Perikanan)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Ngư nghiệp)

关于一般(渔业)

关于安全(渔业)

关于捕捞(渔业)

关于垂钓(渔业)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Ngư nghiệp)

General Fisheries (Fishing)

Safety (Fishing)

Net Fisheries (Fishing)

Rod Line Fisheries (Fishing)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá  kỹ năng nghề cá phiên bản Việt (Nghề cá)

General Fisheries (ngư nghiệp)

Safety (ngư nghiệp)

Net Fisheries (ngư nghiệp)

Rod Line Fisheries (ngư nghiệp)


(2)Nuôi trồng thủy sản
 
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Nuôi trồng thủy sản)

Nuôi trồng thủy sản nói chung và an toàn

Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản có cấp mồi)

Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản không cấp mồi)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Budidaya)

Professional Relations (Pakan - Budidaya)

Profesional Relations (non pakan-Budidaya)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Nuôi trồng thủy sản)

关于一般常识・安全 (养殖业)

关于饲料养殖 (养殖业)

关于无饲料养殖(养殖业)
Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Aquaculture)

Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture)

Profesional Relations (Feedless Aquaculture)
Sách giáo khoa cho bài thi kiểm tra đánh giá kyc năng ngề cá Tiếng Việt  (Nuôi trồng thủy sản)

General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản)

Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp)

Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)
 
| 4.Kết quả kiểm tra

*Tháng 2 năm 2021

*Tháng 3 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

Bấm vào đây để biết chi tiết trên trang web của Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản >Liên kết ngoài