言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành ngư nghiệp (ngành ngư nghiệp・nuôi trồng thủy sản) Lịch thi kỹ năng đặc định ※được cập nhật liên tục

4/6/2024

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định"

Để đáp ứng với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, từ tháng 4 năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã công bố một loại visa cư trú mới cho người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng đặc định, có thể cải thiện được nguồn nhân lực trước mắt.
Chế độ kỹ năng đặc định >Link dẫn ngoài

Ngoài ra, vui lòng kiểm tra những mục được ghi bên dưới để biết thêm chi tiết về công việc mà bạn có thể làm trong ngành thủy sản.
Quy định về việc tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực đặc định - tiêu chuẩn trong ngành nuôi trồng thủy sản.- >PDF
 
(1)Điều kiện để nguồn nhân lực nước ngoài trở thành lao động kỹ năng đặc định số 1.

Trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thuỷ sản), người đủ điều kiện là những người đã đậu kỳ thi sau đây hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2 trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thuỷ sản).
・Trình độ kỹ cần thiết: Kỳ thi kiểm tra kỹ năng ngư nghiệp (ngư nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản).
・Tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật: Kỳ thi cơ bản tiếng Nhật của Quỹ giao lưu Quốc tế hoặc kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật JLPT từ N4 trở lên.
※Để biết thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật, vui lòng xem trang web bên dưới.
「Kỳ thi kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của tổ chức Kokusaikoryukikin(JFT-Basic)」 >Link dẫn ngoài
「Kiểm tra năng lực tiếng Nhật(JLPT)」 >Link dẫn ngoài


(2)Điều kiện để lao động người nước ngoài trở thành Kỹ năng đặc định số 2

Trong lĩnh vực ngư nghiệp (nuôi trồng thủy sản), đối tượng áp dụng là những người đã đạt qua các kỳ thi sau. Lưu ý rằng, để tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng nuôi trồng thủy sản số 2.
Bát buộc phải có「Kinh nghiệm thực tế về đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản ở vị trí quản lý, v.v. tại Nhật Bản (2 năm trở lên)」Vui lòng kiểm tra trang Web của Tổng cục thủy sản đẻ biết các thủ tục chứng minh kinh nghiệm thực tế.
Xin lưu ý rằng nếu bạn không thể chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình, bạn sẽ không thể tham gia kỳ thi.

Tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới với tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」 (Trang web của Tổng cục thủy sản ).) >Link dẫn ngoài
Hội đồng kỹ nắng đặc định ngành thủy sản (trên trang web của tổng cục Thủy sản) >Link dẫn ngoài
Mặc dù kỳ thi vẫn chưa bắt đầu nhưng vẫn có thể làm thủ tục chứng minh được.

 

・Kỳ thi kiểm tra kỹ năng ngành thủy sản số 2 ( ngành thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản) (※ dự kiến tiếp nhận vào tháng 6 năm 2024, bắt đầu thi vào khoảng tháng 7)
・Dự thi năng lực tiếng Nhật từ N3 trở lên

※Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 2、bắt đầu tổ chức vào tháng 7 năm 2024 dưới hình thức làm bài kiểm tra trên máy tính và tổ chức ở trong nước. 
※Quá trình xác nhận chứng chỉ kinh nghiệm thực tế mất thời gian、vì vậy các bạn muốn tham gia kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 2 vui lòng yêu cầu cấp chứng chỉ từ cơ quan tiếp nhận càng sớm càng tốt.
Nên lưu ý rằng, thời gian học kỹ năng không được tính vào kinh nghiệm thực tế để chứng minh kinh nghiệm làm việc trong chứng chỉ này.


| 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi
 
(1)Tiêu chuẩn thi・Các môn thi vv..

Vui lòng xem Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trên trang web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.
Liên quan đến kỳ thi >Link dẫn ngoài


(2)Về việc đăng ký thi

※Người Nhật không nằm trong đối tượng tham gia kỳ thi.

①Ngành thủy sản
 
Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP)
1号技能測定試験 ペーパーテスト方式 2024年6月19日 インドネシア カラワン http://tokuteiginougyogyo.org/
1号技能測定試験 CBT方式 2024年8月1日~8月31日(7月3日予約開始) 日本 47都道府県 https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/9

※Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 năm 2023 đã kết thúc. Lịch thi của năm 2024 chưa được quyết định, chúng tôi sẽ công bố ngay sau khi có quyết định.
 
Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP)
Thi kiểm tra kỹ năng số2 Thi trên máy tính - Nhật Bản 47 tỉnh thành  -

※Vui lòng tự đăng ký thi trên trang web.

Bấm vào đây để trải nghiệm thử bằng phương pháp trên máy tính.
https://www.prometric-jp.com/examinee/procedure/②Nuôi trồng thủy sản
 
Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP)
1号技能測定試験 ペーパーテスト方式 2024年6月4日、25日 インドネシア カラワン http://tokuteiginougyogyo.org/
1号技能測定試験 CBT方式 2024年4月17日~2025年2月28日 日本 47都道府県 https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/8

※ Kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 năm 2023 đã kết thúc. Lịch thi của năm 2024 chưa được quyết định, chúng tôi sẽ công bố ngay sau khi có quyết định.
 
Chủ đề thi Hình thức thi Ngày thi Quốc gia tổ chức thi Hội trường thi Link đăng ký(HP)
Thi kiểm tra kỹ năng số 2 Thi trên máy tính - Nhật Bản 47 tỉnh thành -

※Vui lòng tự đăng ký thi trên trang web.

Bấm vào đây để trải nghiệm thử bằng phương pháp trên máy tính.
https://www.prometric-jp.com/examinee/procedure/


| 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản

Hiệp hội thủy sản Nhật Bản cùng phối hợp với các chuyên gia đã biên soạn tài liệu tham khảo cần thiết cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản.
Những ai tham gia kỳ thi có thể tải xuống để tham khảo.

Tài liệu dành cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ... Tài liệu cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 1 để trở thành kỹ năng đặc định số 1.
Tài liệu dành cho kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 2 ... Tài liệu cho kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản số 2 để trở thành kỹ năng đặc định số 2.

(Chúng tôi không soạn hoặc bán những câu hỏi kiểm tra đã thi trước đây.)

Bấm vào đây để xem những đề mẫu ( câu hỏi tham khảo)


(1)Thủy sản

①Sách tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 1


②Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 2 

Sách hướng dẫn cho kỹ năng đặc định số 2 được soạn dựa trên nội dung của sách hướng dẫn dành cho kỹ năng đặc định số 1 và tập trung vào kiến thức cơ bản mà một quản lý cần phải có.
Các nội dung chuyên môn về phương pháp đánh bắt cá được giới hạn vì tính đa dạng của ngành công nghiệp đánh bắt cá, điều này là do phương pháp đánh bắt cá đa dạng, và vì vậy, sách chỉ tập trung vào những kiến thức tối thiểu mà một quản lý cần phải biết.

 
Bản tiếng Nhật ver
Câu hỏi chung về thủy sản Câu hỏi an toàn về thủy sản Kỹ năng về thủy sản Vận hành tàu đánh cá (Tài liệu hỗ trợ giảng dạy)(2)Ngành nuôi trồng thủy sản

① Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 1

 
Tiếng Nhật  ver
Ngành nuôi trồng thủy sản nói chung ・ quy tắc an toàn Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến thức ăn và nuôi trồng thủy sản)
 
Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến nuôi trồng thủy sản không có thức ăn)
Tiếng Indonesia ver
General Fisheries&Safety (Budidaya) Professional Relations (Pakan - Budidaya) Profesional Relations (non pakan-Budidaya)
Tiếng Trung Quốc ver
关于一般常识・安全 (养殖业) 关于饲料养殖 (养殖业) 关于无饲料养殖(养殖业)
Tiếng Anh ver
General Fisheries&Safety (Aquaculture) Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture) Profesional Relations (Feedless Aquaculture)
Tiếng Việt ver
General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản) Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp) Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)


② Tài liệu tham khảo dành cho kỹ năng đặc định số 2
 
 Tiếng Nhật ver
Ngành nuôi trồng thủy sản nói chung ・ quy tắc an toàn Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến thức ăn và nuôi trồng thủy sản) Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản ( liên quan đến nuôi trồng thủy sản không có thức ăn)


(3)Tài liệu liên quan đến việc phòng chống thiên tai cho người lao động.

Hãy học tài liệu bên dưới về liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh.
Nếu ứng viên cần các ngôn ngữ khác bao gồm tiếng Indonesia, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Tài liệu hướng dẫn dành cho lao động nước ngoài làm việc trong ngành thủy sản (trên tàu cá và trong ngành nuôi trồng thủy sản). >Link dẫn ngoài.
Nguồn:Về các biện pháp an toàn vệ sinh cho người lao động nước ngoài (Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) >Link dẫn ngoài

 
| 4.Kết quả kiểm tra

*Năm 2020 tháng 1 tháng 12

*Năm 2021 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 11

*Năm 2022 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12

*Năm 2023 tháng 1 tháng 2 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 Tháng 12

*Năm 2024 1月 2月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


◆ Bấm vào đây để biết chi tiết về trang web Hiệp hội ngành thủy sản Nhật Bản Dainippon >Link dẫn ngoài