言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi tokuteigino số 1 ngành Sản xuất (nguyên liệu thô, máy móc công nghiệp, lĩnh vực sản xuất liên quan đến thông tin điện và điện tử) ※Cập nhật liên tục

14/12/2023

Câu hỏi tham khảo và khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất ở đây
 
Quy trình kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất ( trong nước)

Quy trình kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất (thực hiện trong nước Nhật)

Những đề mục cần thiết, các bước đăng ký thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất( thực hiện trong nước Nhật)


Ngoài ra、「những câu hỏi thường gặp」Chúng tôi cũng đã tóm tắt nội dung những câu hỏi đó cho đến nay. Các bạn hãy sử dụng nó nhé.
 

 NEWS Tin tức
2023.12.11 <Nhật Bản>Ngày thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất đã được cập nhật. Từ 12:00 ngày 20/12  Chúng tôi bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia Kỳ thi .
2023.11.20 <Nhật Bản> Chúng tôi đã dừng nhận đơn đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm: Sendai, Hamamatsu, Mito, Nagoya, Gifu và Hiroshima.
2023.11.13 <Nhật Bản> Chúng tôi đã dừng nhận đơn đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm: Kanazawa, Osaka, Fukuoka và Tokyo.
2023.10.30  <Indonesia・Thái Lan・Philippines> Chúng tôi đã dừng nhận đơn đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất .
2023.10.13 <Nhật Bản>Chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất.
2023.10.11 <Nhật Bản>Chúng tôi đã cập nhật ngày thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất. Hồ sơ sẽ được nhận từ 12h ngày 13/10.
2023.09.12 <Indonesia・Thái Lan・Philippines>Chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất.
2023.09.07 <Indonesia・Thái Lan・Philippines>Chúng tôi đã cập nhật ngày thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất. Bắt đầu đăng ký thi từ 10 giờ ngày 12/9.
 
■ Danh sách hướng dẫn thi
 
Lịch thi năm 2023 được dự kiến tại đây .

    Kỳ thi trong nước: tháng 7 năm 2023, tháng 10 năm 2023, tháng 1-2 năm 2024 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn Quốc)
    Kỳ thi bên ngoài nước Nhật: tháng 11 năm 2023,  (dự kiến ​​tổ chức tại Indonesia, Philippines và Thái Lan)

Đăng ký dự thi trên trang web chính, lịch tổ chức các kỳ thi chúng tôi dự kiến bắt đầu nhận đăng ký trước đó 1 tháng. (theo thứ tự trước sau).
Ngay sau khi lịch thi và địa điểm và những chi tiết khác được quyết định, chúng tôi sẽ công bố trên trang web của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
Đây là trang hướng dẫn về kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1. Nội dung bài thi đánh giá kỹ năng số 2 vui lòng kiểm tra ở đây.

| Bấm vào đây để biết chi tiết các lịch thi và hội trường thi. > Trang web của bộ ý tế, thương mại và công nghiệp.


■Danh sách các bài thi đã thi

| Bấm  vào đây để xem danh sách các bài thi đã thi >Trang web của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.


◆ Bấm vào đâyđể biết chi tiết (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)  >Link dẫn ngoài