言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (vật liệu, máy móc công nghiệp, ngành sản xuất liên quan đến điện tử và thông tin điện tử) - Cập nhật liên tục.

10/7/2024


Tổng quan về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định loại 1 trong lĩnh vực sản xuất và các câu hỏi mẫu tại đây >Link dẫn ngoài (Trang web của Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản)
Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định loại 2 trong lĩnh vực sản xuất  tại đây
 
 

 Bảng tin tức
2024.06.27 <Nhật Bản> Đã bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất.
2024.02.26 <Nhật Bản> Đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa thứ 6.
2024.02.26 <Nhật Bản> Đã đăng tải số báo danh của các thí sinh đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm Reiwa thứ 6.
2024.01.22 Đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký dự thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Nagoya, Hiroshima, Tokyo, Kanazawa và Osaka.
2024.01.15  Đã kết thúc việc tiếp nhận đăng ký dự thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại các địa điểm ở Mito, Hamamatsu, Sendai, Gifu và Fukuoka.
2024.01.11 【Quan trọng 】Thông báo đến những người bị ảnh hưởng bởi「Động đất bán đảo Noto năm  Reiwa 6」(PDF)
 

 Sáng lập tư cách lưu trú kỹ năng đặc định mới 

Chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định (sau đây gọi là 「Chế độ kỹ năng đặc định」) được sáng lập nhằm đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chế độ này cho phép tiếp nhận người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định, có thể làm việc ngay lập tức trong các lĩnh vực công nghiệp khi họ gặp tình trạng khó khăn trong việc đảm bảo nhân lực dù đã thực hiện các biện pháp cải thiện năng suất và đảm bảo nhân lực trong nước. Vui lòng xem trang dưới đây để biết tổng quan về chế độ này.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/
 
 

 Để có tư cách lưu trú kỹ năng đặc định số 1 trong các lĩnh vực sản xuất liên quan đến vật liệu, máy móc công nghiệp, và điện tử thông tin.

Trên trang hội thảo, chúng tôi đăng tải tài liệu và video đa ngôn ngữ về tổng quan chế độ và các trường hợp tiếp nhận nhân lực nước ngoài có kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất.
https://www.sswm.go.jp/seminar_f/
 
 

 Quy trình từ đăng ký dự thi đến cấp chứng chỉ thi đỗ

1. Dự thi tại tổ chức thực hiện kỳ thi
2.
Thí sinh đã đỗ sẽ thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ đỗ qua trang đăng ký chuyên dụng.
 
 
 
 ◆ Chi tiết xem tại đây (Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp) > Link dẫn ngoài.


RANKINGThông tin hữu ích