言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (Công nghiệp vật liệu kết cấu, sản xuất máy móc công nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện / điện tử) ※Cập nhật liên tục

10/5/2022

Bấm vào đây để xem đề cương và câu hỏi mẫu của bài thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất
 
Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực sản xuất (trong nước)
Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 quy định trong lĩnh vực sản xuất (thực hiện tại Nhật Bản)

Ngoài ra, chúng tôi đã tóm tắt nội dung thắc mắc từ trước đến nay trong「Câu hỏi thường gặp
Xin vui lòng tham khảo.
 
■ Danh sách hướng dẫn thi
 
Lịch thi năm 2022 dự định được tổ chức như sau:

18 hạng mục không bao gồm hàn

・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc)
・ Thi ở nước ngoài: Vào khoảng mùa thu năm 2022 (4 quốc gia, mỗi quốc gia 1 lần)

Ngành hàn

・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc)
・ Thi ở nước ngoài: Đang được điều chỉnh

Việc đăng ký sẽ được tiếp nhận trên trang này khoảng một tháng trước mỗi lịch trình kiểm tra (tiếp nhận theo thứ tự đăng ký).
Ngay sau khi các thông tin chi tiết về lịch trình, địa điểm, v.v. được quyết định, chúng tôi sẽ công bố trên trang này.
 
■ Danh sách các kỳ thi đã tiến hành

Bấm vào đây để xem danh sách các kỳ thi đã hoàn thành >Liên kết bên ngoài


Bấm vào đây để xem chi tiết (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) >Liên kết bên ngoài