言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (Công nghiệp vật liệu kết cấu, sản xuất máy móc công nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện / điện tử) ※Cập nhật liên tục

4/8/2021

Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất cụ thể (trong nước)
Quy trình kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về sản xuất số 1 (thực hiện tại Nhật Bản) (PDF)

Ngoài ra、nội dung củacác câu hỏi thường gặpcũng đã được tóm tắt trong đây.
Hãy sử dụng nó.
 
Danh sách thi
Bài kiểm tra trong nước nửa cuối dành cho kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực sản xuất (18 hạng mục khác ngoài hàn) được lên kế hoạch vào tháng 11~12/2021 và tháng 1~2/2022.
Thông tin chi tiết về lịch trình và địa điểm sẽ được đăng trên trang này ngay sau khi chúng được quyết định.

 
 18 loại khác ngoài hàn
 
Địa điểm Ngày thi Hạng mục kiểm tra
Philippines Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021 Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, bảo trì máy móc, Đúc nhựa, Sản xuất bảng dây in, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, sơn, Công nghiệp bao bì.


 Ngành hàn
 
Địa điểm Ngày thi Hạng mục kiểm tra
Địa điểm Kawasaki Thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021 Hàn (hàn tay, hàn bán tự động)
Trung tâm đại hội Nagoya Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021 Hàn (hàn tay, hàn bán tự động)
Địa điểm ở Hiroshima Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 Hàn (hàn tay, hàn bán tự động)
Địa điểm Kitakyushu Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021 Hàn (hàn tay, hàn bán tự động)
 
 
| (Hội trường thi Kawasaki) ・Ngành Hàn
Ngày thi Thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Hàn (hàn thủ công, hàn bán tự động)
Phương pháp thi Thi giấy (lý thuyết)
Thi kỹ năng (thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Kawasaki (Ủy ban Chứng nhận Công nghệ Hàn Quận Đông)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60~90 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).
 
| (Hội trường thi Nagoya) ・Ngành Hàn
Ngày thi Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Hàn (hàn thủ công, hàn bán tự động)
Phương pháp thi Thi giấy (lý thuyết)
Thi kỹ năng (thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Nagoya (Ủy ban Chứng nhận Công nghệ hàn Quận Chubu)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60~90 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).
 
| (Hội trường thi Hiroshima) ・Ngành Hàn
Ngày thi Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Hàn (hàn thủ công, hàn bán tự động)
Phương pháp thi Thi giấy (lý thuyết)
Thi kỹ năng (thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Hiroshima (Ủy ban chứng nhận công nghệ hàn quận Trung Quốc)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60~90 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

 
| (Hội trường thi Kita Kyushuu) ・Ngành Hàn
Ngày thi Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Hàn (hàn thủ công, hàn bán tự động)
Phương pháp thi Thi giấy (lý thuyết)
Thi kỹ năng (thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Kitakyushu (Ủy ban chứng nhận công nghệ hàn quận Kyushu)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60~90 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

 
 | Địa điểm Philippines
Ngày thi Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2021
10: 00 ~ 13: 00 và 15: 00 ~ 18: 00
Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người
Hạng mục thi 10: 00 ~ 13: 00
Đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, bảo trì máy móc, Đúc nhựa, Sản xuất bảng dây in
15: 00 ~ 18: 00
Kim loại tấm nhà máy, xi mạ, anod hóa nhôm, hoàn thiện, kiểm tra cơ khí, lắp ráp thiết bị điện tử, lắp ráp thiết bị điện, sơn, đóng gói công nghiệp
Phương pháp thi Kiểm tra giấy (bộ phận / kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Anh
Địa điểm thi Okada Manila
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60~90 phút
Lệ phí thi 890 peso Philippine (khoảng 2.000 yên Nhật)
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).


 
■ Danh sách các kỳ thi đã thực hiện

| (Hội trường thi Fukuoka) Ngày thi ②   Kết thúc 
Ngày thi Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người 
Hạng mục thi Buổi sáng: Đúc nhựa, nhôm anod, đúc khuôn
Buổi chiều: Lắp ráp thiết bị điện tử / đúc / nhà máy kim loại tấm
Buổi tối: Sản xuất / mạ / sơn bảng mạch in

※ Việc phân chia thời gian thi có thể thay đổi tùy theo tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (lý thuyết, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Fukuoka (trường đạt chuẩn TAC Fukuoka)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021)

| (Hội trường thi Fukuoka) Ngày thi ①   Kết thúc 
Ngày thi Thứ hai, ngày 2 tháng 8 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người 
Hạng mục thi Buổi sáng: Dập / rèn / luyện sắt kim loại
Buổi chiều: Bảo trì máy / kiểm tra / hoàn thiện máy
Buổi tối: Gia công, lắp ráp thiết bị điện, đóng gói công nghiệp

※ Việc phân chia thời gian thi có thể thay đổi tùy theo tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (lý thuyết, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Fukuoka (trường đạt chuẩn TAC Fukuoka)
Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2.000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).
| (Địa điểm Osaka)Ngày thi ②   Kết thúc 
Ngày thi Thứ sáu, ngày 30 tháng bảy năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Đúc nhựa, nhôm anod, đúc khuôn
Buổi chiều: Lắp ráp thiết bị điện tử / đúc / nhà máy kim loại tấm
Buổi tối: Sản xuất / mạ / sơn bảng mạch in

※Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Osaka (trường đạt chuẩn TAC Umeda school)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

| (Địa điểm Osaka)Ngày thi①    Kết thúc 
Ngày thi Thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Dập / rèn / sắt kim loại
Chiều: Bảo trì máy / kiểm tra / hoàn thiện máy
Buổi tối: Gia công, lắp ráp thiết bị điện, đóng gói công nghiệp

※ Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Osaka (trường đạt chuẩn TAC Umeda school)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

| (Trung tâm đại hội Nagoya)Ngày thi②   Kết thúc
Ngày thi Thứ ba, ngày 27 tháng bảy năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Bảo dưỡng máy, kiểm tra máy, ép nhựa, đúc khuôn
Buổi chiều: Lắp ráp thiết bị điện tử / đúc / nhà máy tấm kim loại / nhôm anodizing

※ Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Nagoya (trường đạt chuẩn TAC Trường Nagoya)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

| (Trung tâm đại hội Nagoya)Ngày thi①   Kết thúc
Ngày thi Thứ hai, ngày 26 tháng bảy năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Dập / rèn / sắt kim loại
Chiều: Gia công, lắp ráp thiết bị điện, đóng gói công nghiệp, hoàn thiện
Buổi tối: Sản xuất / mạ / sơn bảng mạch in

※ Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Nagoya (trường đạt chuẩn TAC Trường Nagoya)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Thời gian thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

| (Địa điểm Tokyo)Ngày thi②   Kết thúc 
Ngày thi Thứ 4, ngày 21 tháng 7 năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Đúc nhựa, nhôm anod, đúc khuôn
Buổi chiều: Lắp ráp thiết bị điện tử / đúc / nhà máy kim loại tấm
Buổi tối: Sản xuất / mạ / sơn bảng mạch in

※ Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Tokyo (trường đủ tiêu chuẩn TAC Trường Yaesu)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

| (Địa điểm Tokyo)Ngày thi①   Kết thúc 
Ngày thi Thứ ba, ngày 20 tháng bảy năm 2021
Số lượng thí sinh tối đa 20 người
Hạng mục thi Buổi sáng: Dập / rèn / sắt kim loại
Chiều: Bảo trì máy / kiểm tra / hoàn thiện máy
Buổi tối: Gia công, lắp ráp thiết bị điện, đóng gói công nghiệp

※ Việc phân chia thời gian kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng đơn đăng ký.
Phương pháp thi Kỳ thi CBT (bộ phận, kỹ năng thực hành)
Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật
Địa điểm thi Tokyo (trường đủ tiêu chuẩn TAC Trường Yaesu)
Thời gian thi Bộ môn 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút
Lệ phí thi 2,000 yên
Lệ phí cấp chứng chỉ Chúng tôi không thu lệ phí năm nay (năm 2021).

 

 
Mục đích của bài kiểm tra
Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc chấp nhận "Người nước ngoài có tay nghề cụ thể số 1" đang tiến triển trong ba lĩnh vực (1) công nghiệp nguyên liệu thô, (2) sản xuất máy công nghiệp, và ( 3) ngành liên quan đến thông tin điện và điện tử. Kỹ năng cụ thể số 1 Người nước ngoài được yêu cầu phải có "kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong ba lĩnh vực sản xuất và "đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực sản xuất" để xác nhận trình độ kỹ năng mà chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra.
 
Lĩnh vực công nghiệp đặc định Loại công việc
Ngành công nghiệp nguyên liệu thô Đúc Kim loại dập Hoàn thiện Hàn
Đúc Tấm kim loại công nghiệp Kiểm tra cơ khí Khuôn đúc
Mạ Bảo trì máy móc Gia công Sơn
Xử lý oxy hóa anot nhôm    
Công nghiệp sản xuất máy móc công nghiệp Đúc Sơn Hoàn thiện Lắp ráp thiết bị điện
Hàn Đúc Rèn sắt Kiểm tra cơ khí
Bảng mạch in Sản xuất Bao bì công nghiệp Khuôn đúc
Tấm kim loại công nghiệp Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Gia công
Mạ Lắp ráp thiết bị điện tử Kim loại dập  
Các ngành liên quan đến thông tin điện và điện tử Gia công Hoàn thiện Sản xuất bảng mạch in Bao bì công nghiệp
Kim loại dập Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Tấm kim loại công nghiệp
Lắp ráp thiết bị điện tử Sơn Mạ Lắp ráp thiết bị điện
Hàn      

 
Tổng quát về bài thi
 
Lĩnh vực công nghiệp đặc định Sử dụng ngôn ngữ của quốc gia tổ chức kỳ thi
Phương pháp thực hiện Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành
Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra dựa trên máy tính (CBT), phương pháp kiểm tra trên giấy hoặc phương pháp kiểm tra thao tác sản xuất
Hạng mục kiểm tra 19 Hạng mục kiểm tra (đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại công nghiệp, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa , sơn, hàn, bao bì công nghiệp)
Thông báo kết quả Email thông báo kết quả cho tất cả người dự thi trong vòng 3 tháng kể từ ngày thi
Tiêu chí đỗ
Thi lý thuyết: đúng 65% trở lên
Thi thực hành:
・Hạng mục kiểm tra áp dụng phương pháp kiểm tra thao tác công việc như sản xuất: Phương pháp đánh giá được thiết lập theo từng hạng mục kiểm tra
(Hàn: Công việc hàn thủ công được đánh giá dựa trên JIS Z 3801, công việc hàn bán tự động được đánh giá dựa trên JIS Z 3841)
・Kiểm tra các hạng mục khác với các hạng mục trên: đúng 60% trở lên

Bấm vào đây để xem chi tiết (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) >Liên kết ngoài