言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

14/2/2023

kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản.
ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện).

Thông tin mới nhất
2021.10.8 Chúng tôi đã bắt đầu đăng tuyển (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 lần 2 tại Nhật theo phương thức thi tập trung
2021.9.28 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.8)
2021.8.10 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.6)
2021.1.8 Chúng tôi đã công bố kết quả (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 lần 1 tại Nhật theo phương thức thi tập trung
2021.1.8 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.11)
2020.9.18 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.8)
2020.6.1 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.5)
2020.1.6 Chúng tôi đã công bố kết quả (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 tại Philippines
 
 
Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu ・ công nghiệp hàng hải theo hình thức thi tập trung trong nước Nhật

ClassNK có dự định tổ chức kỳ thi thực hành kỹ năng đăc định số 1 (ngành hàn) trong nước Nhật, và sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký dự thi như sau:

・Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ( ngành hàn)

    Ngày thi: 2022.12.19, 20 (thí sinh sẽ được thông báo ngày thi sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký.)

    Thời gian nhận đơn đăng ký: 2022.11.7 (thứ 2) 9:00~ 2022.11.30 (thứ 4) 17: 00 ( đơn đăng ký phải đến nơi)
Tuy nhiên, trong trường hợp đạt số lượng người đăng ký chúng tôi sẽ dừng nhận đơn.

   Lĩnh vực nghiệp vụ thực thi: Hàn ( hàn bán tự động)

    Địa điểm thi: Trung tâm đào tạo ARMS  Aichi-ken, Kariya-shi, Ichiriyama-cho, jyoryu 5-3

    Số người giới hạn: 20 người ( 1 ngày khoảng 10 người)

Chi tiết về kỳ thi, và đơn đăng ký dự thi vv..., vui lòng tham khảo đường dẫn bên dưới. Ngoài ra, Hãy tham khảo trang đầu của kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 để biết về 「(kỳ thi lý thuyết (tài liệu tham khảo)」và 「những điều cần biết trong kỳ thi thực hành」

Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1

   ・Hướng dẫn thi tập trung trong nước ( ngành hàn)
   ・ Đơn đăng ký thi (ngành hàn) >Link dẫn ngoài

 
Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu・công nghiệp hàng hải

Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải.

Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký.
Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác.

Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này.

Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra.

Quy trình thực hiện kiểm tra


Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.
その他詳細はこちら、ClassNKのWEBサイトをご覧ください
 
Địa chỉ liên hệ
Hiệp hội Phụ trách thi kỹ năng đặc định  Hiệp hội hàng hải Nhật Bản
〒 102-8567 Tokyoto chiyodaku Kioicho 4-ban 7-go
E-mail: ssw_et@classnk.or.jp
Số điện thoại: 03-5226-2054