言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

10/5/2022

Bài kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 về ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải là bài kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản.
ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện).

Thông tin mới nhất

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 2 năm 2022) Ngày 08 tháng 10 năm 2021 V / v bắt đầu tuyển dụng cụ thể sát hạch tay nghề số 1 (nghề hàn) theo phương thức thi nhóm
Ngày 28 tháng 9 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2021)
■ Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 6 năm 2021)
Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Công bố kết quả kỳ thi kỹ năng đặc  định số 1 trong nước lần thứ nhất (nghề hàn) theo phương pháp thi tập thể
Ngày 8 tháng 1 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định lần thứ nhất theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 11 năm 2020)
Ngày 6 tháng 1 năm 2020 Kết quả kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 (hàn) được công bố tại Philippines
Ngày 1 tháng 6 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 5 năm 2020)
Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2020)

 
Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu / công nghiệp hàng hải

Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải.

Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký.
Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác.

Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này.

Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra.

Quy trình thực hiện kiểm tra


Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.
Để biết chi tiết khác, vui lòng truy cập trang web ClassNK
 
Liên hệ
Ban phụ trách kiểm tra kỹ năng đặc định, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản
4-7 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8567
TEL: 03-5226-2054   e-mail: ssw_et@classnk.or.jp