言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

農業分野「特定技能1号・2号」技能測定試験 試験スケジュール ※随時更新

4/6/2024

 
Bấm vào đây để xem kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp số 1 ở đây.
Agriculture Skill Assessment Test Level 1
 
Bấm vào đây để xem kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp số 2 ở đây.
Agriculture Skill Assessment Test Level 2



 
 Tổng quát về kì thi
| Mục tiêu và lợi ích thi 

Mục đích


Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động.

Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định.

Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành.

Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không.

Lợi ích

Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.
 
| Quy trình thực hiện thử nghiệm

Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp"
 
|Phạm vi kiểm tra

Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp


    1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt
        Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt
    2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi
        Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi

Phạm vi kiểm tra


    1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]
       Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf
    2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]
       Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf
    3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]
        Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf
 
|Yêu cầu về thể chế

    1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp
       Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.
            1. Phải từ 18 tuổi trở lên
            2. Có sức khỏe tốt
            3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp
            4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản
          Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.
   
    2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】
        "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.

           
                1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt
                2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)
           
                1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi
                2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)

    3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」
       Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

            1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện
            2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành
            3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2


 
 Tài liệu ôn thi

Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần.
Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây
 
 
 
Kỳ thi ở nước ngoài

 Thời gian và kế hoạch tổ chức thi của từng Quốc gia
 
 Các Quốc gia tổ chức thi
 
 (1)Quốc gia tổ chức kỳ thi
   ①Philippines, ②Indonesia, ③Campuchia, ④Thái Lan, ⑤Myanmar, ⑥Nepal, ⑦Mông Cổ, ⑧Uzbekistan, ⑨Sri Lanka
 
 Địa điểm tổ chức thi

        Chúng tôi dự định tổ chức kỳ thi tại thủ đô của quốc gia nơi kỳ thi được tiến hành.
 
 Thời gian tổ chức thi

       Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn thi" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của từng quốc gia.

   Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong、thông tin thi cho từng quốc gia >Liên kết bên ngoài


 Về ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi


Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi tổ chức kỳ thi và kỳ thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe hiểu tiếng Nhật.


 Ngôn ngữ có thể dự thi


1.Tiếng Nhật
2.Tiếng Anh
3.Tiếng Campuchia
4.Tiếng Indonesia
5.Tiếng Myanmar
6.Tiếng Thái lan
7.Tiếng Việt
8.  Tiếng Nepal
9.  Tiếng Mông Cổ
10. Tiếng Trung Quốc
11.Tiếng Uzbek
12.Tiếng Sinhala
13.Tiếng Hindi
 

 
 Về tổ chức kỳ thi trong nước

Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia.

Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây.

Quy trình thực hiện kiểm tra


 Ngôn ngữ có thể dự thi


1. Tiếng Nhật
2.Tiếng Anh
3.Tiếng Campuchia
4.Tiếng Indonesia
5.Tiếng Myanmar
6.Tiếng Thái 
7.Tiết Việt
8.  Tiếng Nepal

9. Tiếng Mông Cổ
10.Tiếng Trung Quốc
11.Tiếng Uzbek
12.Tiếng Sinhala
13.Tiếng Hindi
 
 
 
  Thông tin thi của từng Quốc gia

(1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia
 
| Năm 2019   | Năm 2020
Philippines
Campuchia
Indonesia
Myanmar
Tại Nhật Bản
 
  Thái Lan
Campuchia
Philippines
Indonesia
Myanmar
Tại Nhật Bản
 
| Năm 2021   | Năm 2022
Vui  lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất.
Lịch thi trong nước
Lịch thi tại nước ngoài
  Vui lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất.
Lịch thi trong nước
Lịch thi tại nước ngoài

(2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia

 · Ở nước ngoài
 · Tại Nhật Bản

(3) Kết quả thực hiện thử nghiệm
 
| Năm 2020   | Năm 2021
2020/6
2020/7
2020/8
2020/9
2020/10
2020/11
2020/12
2021/1
2021/2
2021/3
 
  2021/5
2021/6
2021/7
2021/8
2021/9
2021/10
2021/11
2021/12
2022/1
2022/2
2022/3
| Năm 2022   | Năm 2023
2022/5
2022/6
2022/7
2022/8
2022/9
2022/10
2022/11
2022/12
2023/1
2023/2
2023/3


 
  2023/5
2023/6
2023/7
2023/8
2023/9
2023/10
2023年11月
2023年12月(1号農業技能測定試験)
2024年1月(1号農業技能測定試験)
2024年2月(1号農業技能測定試験)
2024年3月(1号農業技能測定試験)

2023年12月(2号農業技能測定試験)
2024年2月(2号農業技能測定試験)



◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài