言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

28/7/2021

 Thông báo
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2021   Các mẫu câu hỏi đã được đăng.
Ngày 12 tháng 7 năm 2021   Kết quả kiểm tra cho tháng 6 năm 2021 đã được đăng.
Ngày 18 tháng 6 năm 2021   Đã bắt đầu nhận lịch đăng ký cho kỳ thi Indonesia.
Ngày 12 tháng 6 năm 2021   Kết quả kiểm tra cho tháng 5 năm 2021 đã được đăng.
Ngày 31 tháng 5 năm 2021   Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận lịch đăng ký cho các kỳ thi từ ngày 1 tháng 6 (Campuchia, Philippines, Thái Lan)
 
 
Thông tin triển khai của kỳ thi
(1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia
 
| Năm 2019   | Năm 2020
· Philippines
· Campuchia
· Indonesia
· Myanmar
· Tại Nhật
 
  ·Thái Lan
·Campuchia
· Philippines
· Indonesia
· Myanmar
· Tại Nhật

(2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia

 · Ở nước ngoài
 · Tại Nhật Bản

(3) Kết quả thực hiện thử nghiệm
 
| Năm 2020    | Năm 2021
Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
Tháng 8 năm 2020
Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
  Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 năm 2021
Tháng 3 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
Tháng 6 năm 2021
 
 
Kỳ thi ở nước ngoài

Thời gian thực hiện các kì thi Quốc gia


    1. Dự định tổ chức(7 Quốc gia)
        ① Trung Quốc, ② Việt Nam, ③ Philippines, ④ Indonesia, ⑤ Campuchia, ⑥ Thái Lan, ⑦ Myanmar
    2. Địa điểm tổ chức kỳ thi
        Chúng tôi dự định tiến hành thử nghiệm tại thủ đô của quốc gia nơi thử nghiệm được tiến hành.
    3. Thời gian thực hiện kì thi
        Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn kiểm tra" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của quốc gia.
Chi tiết xem tại Thông tin kiểm tra quốc gia  > Liên kết bên ngoài

Về ngôn ngữ được sử dụng cho kỳ thi

Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh các ngôn ngữ chính thức của quốc gia dự thi, và bài thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe tiếng Nhật.

1.  Tiếng Nhật
2.Tiếng Anh
3.Tiếng Campuchia
4.Tiếng Indonesia
5.Tiếng Myanmar
6.Tiếng Thái 
7.Tiết Việt
 
Kì thi tại Nhật Bản

Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia.

Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây.

Quy trình thực hiện kiểm tra


1. Tiếng Nhật
2.Tiếng Anh
3.Tiếng Campuchia
4.Tiếng Indonesia
5.Tiếng Myanmar
6.Tiếng Thái 
7.Tiết Việt

 
 Tổng quát về kì thi
 
| Mục tiêu và lợi ích thi 

Mục đích


Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động.

Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định.

Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành.

Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không.

Lợi ích

Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.
 
| Quy trình thực hiện thử nghiệm
Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp"
|Phạm vi kiểm tra

Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp


    1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt
        Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt
    2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi
        Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi

Phạm vi kiểm tra


    1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]
       Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf
    2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]
       Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf
    3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]
        Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf
 
|Yêu cầu về thể chế

    1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp
       Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.
            1. Phải từ 18 tuổi trở lên
            2. Có sức khỏe tốt
            3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp
            4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản
          Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.
   
    2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】
        "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.

           
                1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt
                2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)
           
                1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi
                2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)

    3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」
       Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

            1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện
            2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành
            3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2
 
 Tài liệu ôn thi

Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần.
Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây


◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài