言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

11/3/2024


 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà 


Để có được tư cách cư trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà, người lao động phải đáp ứng cả "cấp độ kỹ năng" và "mức độ thành thạo tiếng Nhật".

Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản thực hiện hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản thực hiện. 

"Cấp độ kỹ năng" trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà được xác định bằng "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực làm sạch tòa nhà" do Hiệp hội thực hiện.

※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập vệ sinh tòa nhà không cần phải thực hiện "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà số 1".
 
◆Đề thi thực hành
(Methid of the Test)
Đề thi thực hành (phiên bản tiếng Nhật)※PDF:345KB

◆Đề thi đã thi
Thi phán đoán năm 2019 (đề thi) ※PDF:490KB
Thi phán đoán năm 2019 (đáp án) ※PDF:191KB

◆Tài liệu
Chúng tôi đang phát hành DVD kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 tại 「「Trung tâm hỗ trợ vệ sinh tòa nhà người nước ngoài」(link dẫn ngoài) 」đã được thành lập trong Trung tâm đào tạo và quản lý tòa nhà. 

◆Cấp giấy chứng nhận đã đỗ kỳ thi
「Giấy chứng nhận báo đỗ 」là một trong những giấy tờ cần thiết để xin Visa kỹ năng đặc định.
Nếu bạn muốn cấp giấy chứng nhận đỗ kỳ thi, xin vui lòng đăng ký theo quy trình cơ bản dưới đây.
 

※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1-2 tuần kể từ khi thanh toán phí phát hành đến khi được cấp giấy chứng nhận.

Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận ※PDF:192KB

Mẫu đăng ký cấp chứng nhận ※Excel:23KB

Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống kỹ năng đặc định và đơn xin thị thực kỹ năng đặc định.

 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước)


   ◆Kỳ thi định kỳ
Hướng dẫn dự thi kỳ thi tháng 4 năm 2024 ( tổ chức trên toàn quốc) ※PDF
Bấm vào đây để đăng ký kỳ thi tháng 4/2024 (tổ chức trên toàn quốc)>Liên kết ngoài
【Bấm vào đây để xem hướng dẫn đăng ký theo đoàn thể※ Một đoàn thể phải từ 20 người trở lên mới được chấp nhận】
※Tiếp nhận đơn đăng ký từ 10:00 (thứ Sáu), ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến 17:00 Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024.

【Kỳ thi trước】
Những thí sinh đã đỗ kỳ thi trong nước đợt thi tháng 11-12/2019.
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020 (thi lại từ tháng 4 đến tháng 5)
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 11 ~ tháng 12 năm 2020
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 4 ~ tháng 5 năm 2021
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 11 năm 2021
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 4 năm 2022
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 10 ~ 11 năm 2022
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 1 năm 2023
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 4 ~5  năm 2023
Những thí sinh đã thi đậu kỳ thi trong nước từ tháng 7  năm 2023


◆Kỳ thi tại chỗ
Kỳ thi này dành cho những thí sinh không thể tham gia kỳ thi định kỳ được tổ chức trong nước. Vui lòng kiểm tra kỹ hướng dẫn thực hiện.
Hướng dẫn triển khai thi tại chỗ


【Kỳ thi trước】
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ nhất năm 2022
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 2  ~ lần thứ 4 năm 2022
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 5 năm 2022
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 6 năm 2022
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 1 năm 2023
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 2 năm 2023
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 3 năm 2023
Thí sinh đã đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần thứ 4 năm 2023


 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở nước ngoài) 

 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở Indonesia)

Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà năm 2024 Kỳ thi tổ chức tại Indonesia
Hướng dẫn đăng ký thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ※PDF
・Thời gian thi:Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024
Đăng ký ở đây ※đường link
Hướng dẫn đăng nhập từ màn hình đăng ký thi ※PDF

【Kỳ thi trước đây】
Ứng viên đã thi đỗ tháng 11 năm 2021/Examination pass announcement
Ứng viên đã thi đỗ tháng 7 ~ tháng 8 năm 2022/Examination pass announcement
Ứng viên đã thi đỗ tháng 1 ~ tháng 2 năm 2023/Examination pass announcement
Ứng viên đã thi đỗ tháng 6 năm 2023/Examination pass announcement
Ứng viên đã thi đỗ tháng 7 năm 2023/Examination pass announcement
Ứng viên đã thi đỗ tháng 10 năm 2023/Examination pass announcement

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở Myanmar)

Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar

Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ※PDF:162KB

Examination pass announcement


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở Philippines)

Building cleaning Management skills evaluation test in Philippines
Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test in Philippines ※PDF:447 KB
・Test date:March 22 to March 24, 2024
・Examination Application Period:10:00am 4, March to 17:00 10, March 2024(Japan time)
on-line application ※LINK
How to Register?(Japanese Ver.) ※LINK

【Kỳ thi trước đây】
Những thí sinh đã thi đỗ kỳ thi tháng 2 năm 2020/Examination pass announcement
Những thí sinh đã thi đỗ kỳ thi tháng 3 năm 2023/Examination pass announcement
Những thí sinh đã thi đỗ kỳ thi tháng 8 năm 2023/Examination pass announcement


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Vương quốc Thái Lan)

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực vệ sinh tòa nhà năm 2023 Kỳ thi được tổ chức tại Thái Lan
Hướng dẫn đăng ký thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà ※PDF
・Thời gian thi:Từ ngày 1 tháng 3 (thứ 6) ~ ngày 3 tháng 3 (chủ nhật) năm 2024
・Đăng ký thi: từ 13 giờ (thứ 3) ngày 6 tháng 2 năm 2024 đến 17 giờ (thứ 6) ngày 9 tháng 2( giờ Nhật Bản)
Đăng ký ở đây ※Link dẫn ngoài

【Kỳ thi trước】
Các ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 5 năm 2023/Examination pass announcement


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Campuchia)

Building cleaning Management skills evaluation test in Cambodia
・Test date:May 1 to May 2, 2023
・Examination Application Period:11:00am 6, April to 17:00 21, April 2023(Japan time)※Extended
on-line application ※LINK
Description of application items(Japanese) ※PDF:350KB

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà  kỳ thi tại Campuchia năm 2022
Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ※PDF:575KB
・Thời gian thi:2023 năm 5 tháng 1 ngày(thứ 2)~5 tháng 2 ngày (thứ 3)
・Thời gian đăng ký:Ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Thứ Năm) từ 11:00 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu) 17:00 (giờ Nhật Bản) * gia hạn thêm.
Nhấn vào đây để đăng ký ※Link 
Giải thích cách truy cập màn hình để đăng ký thi ※PDF:350KB

Kỳ thi trước
Những ứng viên đã thi đỗ tháng 5/ 2023/Examination pass announcement


◆ Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ◆ >Link dẫn ngoài