言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

10/8/2023


 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà 


Để có được tư cách cư trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà, người lao động phải đáp ứng cả "cấp độ kỹ năng" và "mức độ thành thạo tiếng Nhật".

Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản thực hiện hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản thực hiện. 

"Cấp độ kỹ năng" trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà được xác định bằng "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực làm sạch tòa nhà" do Hiệp hội thực hiện.

※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập vệ sinh tòa nhà không cần phải thực hiện "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà số 1".
 
◆Đề thi thực hành
(Methid of the Test)
Đề thi thực hành (phiên bản tiếng Nhật)※PDF:345KB

◆Đề thi đã thi
Thi phán đoán năm 2019 (đề thi) ※PDF:490KB
Thi phán đoán năm 2019 (đáp án) ※PDF:191KB

◆Tài liệu
Chúng tôi đang phát hành DVD kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 tại 「「Trung tâm hỗ trợ vệ sinh tòa nhà người nước ngoài」(link dẫn ngoài) 」đã được thành lập trong Trung tâm đào tạo và quản lý tòa nhà. 

◆Cấp giấy chứng nhận đã đỗ kỳ thi
「Giấy chứng nhận báo đỗ 」là một trong những giấy tờ cần thiết để xin Visa kỹ năng đặc định.
Nếu bạn muốn cấp giấy chứng nhận đỗ kỳ thi, xin vui lòng đăng ký theo quy trình cơ bản dưới đây.
 

※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1-2 tuần kể từ khi thanh toán phí phát hành đến khi được cấp giấy chứng nhận.

Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận ※PDF:192KB

Mẫu đăng ký cấp chứng nhận ※Excel:23KB

Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống kỹ năng đặc định và đơn xin thị thực kỹ năng đặc định.


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước)


 ◆Kỳ thi định kỳ
Hướng dẫn kỳ thi trong nước tháng 7 năm 2023 ( dành riêng cho Tokyo) ※PDF
・Kỳ thi trong nước từ tháng 10 ~ tháng 11 ※ Dự kiến sẽ công khai sớm

・Ứng viên bấm vào đây để đăng ký kỳ thi tháng 10 ~ tháng 11 năm 2023
※Đơn đăng ký thi sẽ được chấp nhận từ 10 giờ ngày 1(thứ 6) đến 17 giờ  ngày 15(thứ 6) tháng 9 năm 2023.

【Kỳ thi trước】
Tháng 11 ~ tháng 12 năm 2019 Các ứng viên đã thi đỗ kỳ thi trong nước.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 8 ~ tháng 9 năm 2022 ( kỳ thi lặp lại của tháng 4 ~ tháng 5)  (
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 11 ~ tháng 12 năm 2022.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 4 ~ 5 năm 2021.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 11 năm 2021.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 4 năm 2022.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 10 ~ 11 năm 2022.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 1 năm 2023.
Danh sách ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 4 ~5 năm 2023.

◆Kỳ thi tại chỗ
Điều này dành cho những ứng viên không thể tham gia kỳ thi định kỳ thi được tổ chức tại Nhật Bản. Vui lòng kiểm tra kỹ hướng dẫn thực hành.
Hướng dẫn thực hành thi tại chỗ

【Kỳ thi trước】
Các ứng viên đã thi đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần 1 năm 2022
Các ứng viên đã thi đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần 2~ 4 năm 2022
Các ứng viên đã thi đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần 5 năm 2022
Các ứng viên đã thi đỗ kỳ thi tại chỗ trong nước lần 6 năm 2022


 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi  ngoài nước Nhật) 

 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Indonesia)

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Indonesia)
Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà 【tháng 6】 ※PDF:346KB
・Thời gian thi: ngày 3 (Thứ 7 ) tháng 6 đến (thứ 2 ) ngày 5 tháng 6 năm 2023.

Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà 【tháng 7】 ※PDF:343KB
・Thời gian thi:2023/7/22(thứ 7)~7/23(chủ nhật)
・Tiếp nhận đăng ký thi: Ngày 13 tháng 6 năm 2023 (Thứ Ba) 11:00 đến ngày 18 tháng 6 (Chủ Nhật) 17:00 (giờ Nhật Bản)
※Những ứng viên dự thi tại Indonesia ( những người đã có phiếu dự thi) ngày 3 ~ ngày 5 tháng 6  thì không đăng ký thi vào ngày 22 ~ ngày 23 tháng 7.
Nhấp vào đây để đăng ký ※ Link
Giải thích cách đăng nhập màn hình khi đăng ký thi ※PDF:126KB

Ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 11/2021/Examination pass announcement
Ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 7 ~ 8/2022/Examination pass announcement
Ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 1 ~ 2/2023/Examination pass announcement
Ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 6/2023/Examination pass announcement

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Myanmar)

Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar

Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ※PDF:162KB

Examination pass announcement


 

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Philippines)

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà kỳ thi tại Philippines
Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà  ※PDF:346KB
・Thời gian thi : 2023/8/25(thứ 6)~8/27(chủ nhật)
・Thời gian đăng ký : từ 10 giờ ngày 10 (thứ 2) đến 17 giờ ngày 14 (thứ 6) tháng 7 năm 2023 ( giờ Nhật Bản)
Nhấn vào đây để đăng ký ※Link
Giải thích cách truy cập màn hình để đăng ký thi ※PDF:368KB

Kỳ thi trước
Các ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 2 năm 2020/Examination pass announcement
Các ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 3 năm 2023/Examination pass announcement


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Vương quốc Thái Lan)

Building cleaning Management skills evaluation test in Thailand
Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test in Thailand ※PDF:275KB
・Test date:May 6 to May 7, 2023
・Examination Application Period:11:00am 29, March to 17:00 5, April 2023(Japan time)
on-line application ※LINK
Description of application items(Japanese) ※PDF:350KB

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà  kỳ thi tại Vương quốc Thái Lan
Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ※PDF:345KB
・Thời gian thi:2023 năm 5 tháng 6 ngày(thứ 7)~5 tháng 7 ngày(chủ nhật)
・Thời gian đăng ký:3 tháng 29 ngày(thứ 4)11 giờ 00 phút ~ 4 tháng 5 ngày(thứ 4)17 giờ 00 phút(giờ Nhật Bản) 
Nhấn vào đây để đăng ký ※Link
Giải thích cách truy cập màn hình để đăng ký thi ※PDF:350KB

Kỳ thi trước
Các ứng viên thi đỗ kỳ thi tháng 5 năm 2023/Examination pass announcement


 
Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ( kỳ thi tại Campuchia)

Building cleaning Management skills evaluation test in Cambodia
・Test date:May 1 to May 2, 2023
・Examination Application Period:11:00am 6, April to 17:00 21, April 2023(Japan time)※Extended
on-line application ※LINK
Description of application items(Japanese) ※PDF:350KB

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà  kỳ thi tại Campuchia năm 2022
Hướng dẫn đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ※PDF:575KB
・Thời gian thi:2023 năm 5 tháng 1 ngày(thứ 2)~5 tháng 2 ngày (thứ 3)
・Thời gian đăng ký:Ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Thứ Năm) từ 11:00 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu) 17:00 (giờ Nhật Bản) * gia hạn thêm.
Nhấn vào đây để đăng ký ※Link 
Giải thích cách truy cập màn hình để đăng ký thi ※PDF:350KB

Kỳ thi trước
Những ứng viên đã thi đỗ tháng 5/ 2023/Examination pass announcement


◆ Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà ◆ >Link dẫn ngoài