言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
コラム

COLUMNThông tin hữu ích

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~20 trong 53 kết quả tìm thấy
Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

11/1/2023

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

【 Thông tin mới nhất】   2022/12/26 NEW! 2022/11 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/11/25   2022/10 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/10/25   2022/9 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/9/26   2022/8  chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/8/25   2022/7 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/7/25   2022/6 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/6/27   2022/5 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/5/25   2022/4 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/4/25   2022/3 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/3/25   2022/2 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/2/25   2022/1 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2022/1/25   2021/12 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng. 2021/12/27   2021/11 chúng tôi đã đăng tải kết quả về kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng và kỹ năng chăm sóc ngành điều dưỡng.  1. Tóm tắt về chế độ  Tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định」là loại tư cách được ban hành ngày 1/4/2019, là một chế độ tiếp nhận nguồn năng lực nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng ngay cả khi đã nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. ▶Tài liệu giải thích về chế độ (có phát hành bằng 12 ngôn ngữ) 【theo tài liệu của cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】 ▶「Thủ tục đăng ký」 liên quan đến tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」【Link bên ngoài (Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】 ▶Những vấn đề liên quan đến  tư cách lưu trú 「Kỹ năng đặc định」「Công thức . các vấn đề liên quan đến vận hành, sử dụng kỹ năng đặc định」【link dẫn ngoài ( Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】 ▶Các chính sách tổng hợp để cùng cộng sinh với nguồn nhân lực người nước ngoài 【Link dẫn ngoài(Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】 ▶Hội đồng bộ trưởng liên quan đến vấn đề cộng sinh về việc tiếp nhận lao động người nước ngoài【Link dẫn ngoài(Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản】   |Tham khảo 1: Cột thông báo .  pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng. ▶Phương châm cơ bản về việc vận hành chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. ▶Phương châm cơ bản về việc vận hành chế độ liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định.(phương châm vận hành theo lĩnh vực)) ▶Khái quát về việc vận hành phương châm liên quan đến vận hành chế độ tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. ▶Căn cứ vào các quy định của điều 7 khoản 1 mục 2 của luật công nhận định cư tị nạn và cục quản lý xuất nhập cảnh. Dựa vào tiêu chuẩn của kế hoạch hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 và hợp đồng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng đặc định mà người đứng đầu cơ quan hành chính sẽ xem xét và quản lý về từng lĩnh vực     cụ thể. (công bố về các tiêu chuẩn bổ sung) ▶Sách riêng bổ sung về lĩnh vực đặc định ( lĩnh vực điều dưỡng) Bản chính. phụ lục【PDF】 Bản hợp đồng liên quan đến việc tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài về lĩnh vực điều dưỡng được ghi ở sách tham khảo mẫu số 1-1.【PDF】 Bảng tóm tắt nơi làm việc và cho tiến hành công việc liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng được ghi ở sách tham khảo mẫu số 1-2.【PDF】 ▶「Căn cứ vào các quy định của điều 7 khoản 1 mục 2 của luật công nhận định cư tị nạn và cục quản lý xuất nhập cảnh. Dựa vào tiêu chuẩn của kế hoạch hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 và hợp đồng tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng đặc định mà người đứng đầu cơ quan hành chính sẽ xem xét và quản lý về từng lĩnh vực     cụ thể.」 (Tài liệu tham khảo) ▶Về cách sử dụng các tiêu chuẩn sắp xếp thực tập sinh kỹ năng đặc định số 1 người nước ngoài. |Tham khảo 2:Bản ghi nhớ hợp tác song phương 2 nước về kỹ năng đặc định. ▶Về thủ tục ở mỗi quốc gia. bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa 2 quốc gia. 【Link dẫn ngoài ( Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản)】  2. Về phần thi tiếng Nhật và phần thi thực hành Tư cách lưu trú 「kỹ năng đặc định số 1」trong ngành điều dưỡng dành cho đối tượng người nước ngoài thuộc các trường hợp sau.   〇 Thực thi ở trong nước. ・Thi thực hành (➀ thi đánh giá kỹ năng điều dưỡng) ・ Thi đỗ kỳ thi tiếng Nhật(➁Kỳ thi tiếng Nhật cơ bản của tổ chức Giao lưu quốc tế hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4 trở lên và ➂Thi kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng) ▶Về phương châm thi liên quan tới 「kỹ năng đặc định」【2020.1.30 Cục quản lý xuất nhập cảnh】 ▶Hướng dẫn triển khai kỳ thi 「thi kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng」 ▶Hướng dẫn triển khai 「thi kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng」 |Những đối tượng được miễn thi tiếng Nhật ・thi thực hành Những đối tượng sau được miễn thi năng lực tiếng Nhật và thi thực hành khi có tư cách lưu trú là 「Kỹ năng đặc định số 1」 ○  Những người đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2 ngành điều dưỡng. ○  Những người đã hoàn thành khóa đào tạo nhân viên chăm sóc phúc lợi ngành điều dưỡng. ○ Những bạn đã hoàn thành thời hạn lưu trú (4 năm) và tư cách là ứng viên nhân viên chăm sóc phúc lợi điều dưỡng EPA. ►Về những yêu cầu cụ thể vv... ►Về các thủ tục cần thiết ►Về việc cấp lại thông báo kết quả thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng.(sơ lược) ►Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng ( Chi tiết) 【dành cho ứng viên đăng ký】 ►Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng 【dành cho ứng viên đăng ký】  (PDF) (Excel) >Link dẫn ngoài    ※ Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng, trường hợp đại lý đăng ký hộ ứng viên 「Thủ tục cấp lại phiếu báo kết quả kỳ thi quốc gia về chứng chỉ chăm sóc phúc lợi điều dưỡng (Sơ lược) 」,  trường hợp đại lý đăng ký hộ ứng viên thì đăng ký hồ sơ với số liên lạc như bên dưới rồi gửi qua bưu điện. ( ※hãy gửi kèm phong bì để gửi kết quả・cùng với tem) | Khái quát về kỳ thi ▶【Lĩnh vực điều dưỡng】thi tiếng Nhật và thi kỹ năng (tóm tắt) 《Về kỳ thi đánh giá tiếng nhật ngành điều dưỡng. thi đánh giá kỹ năng ngành điều dưỡng.》     Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành điều dưỡng Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng Số lượng câu hỏi, thời gian kiểm tra, môn thi. Tổng 45 câu  60 phút (Thi lý thuyết:40 câu) ・Câu hỏi cơ bản về điều dưỡng(10 câu) ・Cơ cấu về cơ thể và lý trí(6 câu) ・kỹ thuật giao tiếp(4câu) ・kỹ thuật hỗ trợ sinh hoạt(20 câu) (thi thực hành:5câu) ・Câu hỏi kiểm tra về đềtài thực hành dưới hình thức kiểm tra phán đoán ►Tiêu chuẩn câu hỏi Tổng 15 câu 30 phút ・ Từ vựng về điều dưỡng(5câu) ・Bắt chuyện ・ hội thoại trong điều      dưỡng(5câu) ・Đoạn văn về điều dưỡng(5câu) phương pháp thực hiện Hình thức kiểm tra trên máy tính(CBT) Câu hỏi tham khảo ►Kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng ►Kiểm tra đánh giá tiếng Nhật ngành điều dưỡng Phí làm thủ tục đang ký Khoảng 1000 yên Khoảng 1000 yên Thông báo kết quả thi Bạn có thể xác nhận thông báo kết quả từ trang web mypage mà bạn đã đăng ký trước đó trong vòng 1 tháng kể từ khi thi xong. ※Tiêu chuẩn thi đậu: trên 60 % tổng điểm, | (1)Hướng dẫn thủ tục đăng ký dự thi Ⅰ Lịch thi        ▶ Bấm vào đây  để xem lịch thi(Thi ở nước ngoài) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian.    Để truy cập thông tin mới nhất, bạn nên tự làm mới trang sau khi mở đường link URL. ▶ Bấm vào đây  để xem lịch thi(Thi ở trong nước) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian.    Để truy cập thông tin mới nhất, bạn nên tự làm mới trang sau khi mở đường link URL. ▶ Danh sách hội trường thi   Ⅱ Cách đăng ký thi 【Điều kiện dự thi】 ・Thí sinh phải từ 17 tuổi trở lên. ( Thí sinh có quốc tịch Indonesia thì phải 18 tuổi trở lên) ・Tuy nhiên, đối với kỳ thi được tổ chức trong nước Nhật thì áp dụng với những thí sinh có tư cách lưu trú từ 17 tuổi trở lên. ( giới hạn với những thí sinh có hộ chiếu do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp, nó được công nhận và thông qua bộ tư pháp để phục vụ cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ thì sẽ trục xuất khỏi hội trường thi.) ※Theo cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, ngay cả khi bạn đỗ kỳ thi này, thì nó không đảm bảo bạn được cấp tư cách lưu trú「kỹ năng đặc định」. Ngoài ra, Những thí sinh đã đỗ kỳ thi này không phải là được cấp đơn xin đủ tư cách lưu trú hoặc đơn xin chuyển đổi tư cách lưu trú. Nó không phải là giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú hay là giấy chứng nhận chuyển đổi tư cách lưu trú. Ngay cả khi Giấy chứng nhận đủ tư cách được cấp, đơn xin Visa sẽ được Bộ Ngoại giao kiểm tra riêng. Không phải trường hợp nào cũng được cấp tư cách lưu trú. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký dự thi như sau. ►Bạn có thể đăng ký dự thi sau 2 tháng ( sau 60 ngày). Ngoài ra, 45 ngày thì không được đăng ký kỳ thi tiếp theo. ►Những người có quốc tịch Nhật Bản thì không được dự thi. ▶Bấm vào đây để xem cách đăng ký dự thi trong nước Nhật.   ▶ Để đăng ký dự thi Bấm vào đây | (2)Về kết quả thi ▶Xem kết quả thi Bấm vào đây  ◆ Về vấn đề tiếp nhận nguồn nhân lực mới người nước ngoài về lĩnh vực điều dưỡng (tư cách lưu trú 「thực tập sinh kỹ năng」) >Link dẫn ngoài(Bộ y tế, lao động phúc lợi)

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

23/12/2022

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

Chúng tôi đã đăng tải danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được công bố bởi Bộ Tư Pháp (danh sách được cập nhật liên tục). Chúng tôi hỗ trợ chỉnh sửa/xóa thông tin liên quan như số điện thoại, địa chỉ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.   Liên hệ ※ Danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được cập nhật đến ngày 8 tháng 9 năm 2022. Gurutto Asia cung cấp dịch vụ trang web hỗ trợ "Tiếng Nhật", "Tiếng Việt" và "Tiếng Anh". Thông tin về tổ chức hỗ trợ đăng ký là thông tin rất quan trọng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc có thể biết thông tin bằng ngôn ngữ của mình giúp người lao động yên tâm hơn. Để biết chi tiết về việc chế tác trang web đa ngôn ngữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc mẫu liên hệ. Số điện thoại liên hệ 024-983-7107 Phụ trách Watanabe

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

7/12/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài Thông tin mới nhất   2022/11/22 Chúng tôi đã đăng tải thông tin tổ chức kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Aichi kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (lĩnh vực xây dựng) . 2022/11/18 Chúng tôi đã đăng tải kết kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Chiba kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (lĩnh vực xây dựng) . 2022/11/15 Chúng tôi đã đăng tải thông tin tổ chức kỳ thi được tổ chức tháng 1 kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (lĩnh vực mới) . 2022/11/10 Chúng tôi đã đăng tải kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (ngành bơm bê tông) 2022/11/ 1 Chúng tôi đã đăng tải thông tin tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (ngành trát vữa) 2022/10/31 Chúng tôi đã đăng tải thông tin tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước tháng 12 (lĩnh vực mới) 1.Khái quát về bài thi    Hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại, có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra đánh giá số 1 cho các kỹ năng cụ thể trong 11 nghề đã được chấp nhận. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật. Để biết chi tiết về hệ thống chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang "Tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định". Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành.   ■ Kỳ thi lý thuyết Điểm chung trong lĩnh vực cũ và mới Số lượng câu hỏi 30 câu Thời gian thi 60 phút Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4 Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm   ■ Kỳ thi thực hành   Số lượng câu hỏi Quy định cho từng loại ngành nghề Thời gian thi Quy định cho từng loại ngành nghề Phương pháp thực thi Được quy định cho từng loại ngành nghề từ các bài kiểm tra thực hành, bài kiểm tra phán đoán. Điểm chuẩn Được quy định cho từng loại ngành nghề Lĩnh vực mới Số lượng câu hỏi 20 câu Thời gian thi 40 phút Định dạng bài thi Thi trắc nghiệm(○×)hoặc chọn 2~4 Phương pháp thực thi Phương pháp CBT Bản thử nghiệm vận hành CBT Điểm chuẩn Đạt 65% trở lên trên tổng số điểm ■ Phạm vi kiểm tra Phạm vi kiểm tra của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 quy định trong lĩnh vực xây dựng như sau.   【Lĩnh vực mới】 Các công trình về cầu đường  Tài liệu tham khảo lý thuyết 1 Tài liệu tham khảo lý thuyết 2 Tài liệu tham khảo lý thuyết 3 Tài liệu tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Câu hỏi thực hành mẫu Tài liệu tham khảo thực hành5 Tài liệu tham khảo thực hành6 Tài liệu tham khảo thực hành7 【Lĩnh vực mới】 Ngành kiến ​​​​trúc Tài liệu tham khảo lý thuyết 1 Tài liệu tham khảo lý thuyết 2 Tài liệu tham khảo lý thuyết 3 Tài liệu tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Câu hỏi thực hành mẫu Tài liệu tham khảo thực hành5 Tài liệu tham khảo thực hành6 Tài liệu tham khảo thực hành7 【Lĩnh vực mới】 Ga điện nước ・ thiết bị Tài liệu tham khảo lý thuyết 1 Tài liệu tham khảo lý thuyết 2 Tài liệu tham khảo lý thuyết 3 Tài liệu tham khảo lý thuyết 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Câu hỏi thực hành mẫu Tài liệu tham khảo thực hành5 Tài liệu tham khảo thực hành6 Tài liệu tham khảo thực hành7 Các công trình về nhà ở, cao ốc Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Câu hỏi thi thực hành Thợ thạch cao Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Bơm bê tông Tài liệu tham khảo lý thuyết 1 Tài liệu tham khảo lý thuyết  2 Tài liệu tham khảo lý thuyết  3 Tài liệu tham khảo lý thuyết 4 Tài liệu tham khảo lý thuyết  5 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đường hầm Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Thi công máy xây dựng Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đất Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Lợp mái Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Viễn thông Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Kết cấu thanh gia cố Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Gia cố thanh khớp Tài liệu tham khảo toàn văn Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Hoàn thiện nội thất Tài liệu tham khảo (dán tường)  Tài liệu tham khảo (hoàn thiện bảng) Câu hỏi lý thuyết mẫu (dán tường) Câu hỏi lý thuyết mẫu (hoàn thiện bảng) Đề thi thực hành (dán tường) Đề thi thực hành (hoàn thiện bảng) Giàn giáo Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị Mộc kiến ​​trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Hệ thống ống nước Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Cách nhiệt và giữ nhiệt Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Tài liệu tham khảo 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Phun cách nhiệt urethane Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Công trình xây dựng biển Tổng thể tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo2 Tài liệu tham khảo3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu Hãy tham khảo trang web bên dưới. *Nếu bạn không thể mở được file pdf về chứng chỉ thi đỗ hay phiếu dự thi về thông tin thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành xây dựng được tải xuống điện thoại của bạn thì hãy tham khảo、(iPhone/Android) cách mở file PDF trong trang mypage ( phiếu dự thi vv...)       Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu   3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi Các kỳ thi  hiện đang được lên kế hoạch tiến hành như sau.         Ngày thực thi Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn đăng ký thi 2022.12.12, 19 Nhật Bản (Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Hướng dẫn đăng ký thi 2022.12.21 Nhật Bản(Tokyo) Thợ trát vữa Hướng dẫn đăng ký thi 2023.1.12、13 Nhật Bản(Osaka) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Hướng dẫn đăng ký thi 2023.1.16、17 Nhật Bản(Aichi) Lĩnh vực xây dựng Hướng dẫn đăng ký thi 2023.1.23、30 Nhật Bản(Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Hướng dẫn đăng ký thi 2023.2.1, 2 Nhật Bản(Hokkaido) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.2.6, 13, 20, 27 Nhật Bản(Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.2.16, 17 Nhật Bản(Tỉnh Chiba) Thi công máy xây dựng Chưa quyết định rõ ràng 2023.3.6, 13, 27 Nhật Bản(Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.3.17, 18 Nhật Bản(Fukuoka) Lĩnh vực xây dựng Chưa quyết định rõ ràng 2023.3.29、30 Nhật Bản(Hiroshima) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.4.3、10、17、24 Nhật Bản(Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.4.13、14 Nhật Bản(Aichi) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.4.20、21 Nhật Bản(Osaka) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.5.15、22、29 Nhật Bản(Tokyo) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.5.17、18 Nhật Bản(Fukuoka) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 2023.5.24、25 Nhật Bản(Osaka) Xây dựng/kiến trúc/Ga điện nước ・ thiết bị Chưa quyết định rõ ràng 4.Kết quả kiểm tra Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.         Ngày thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam 2020.8 Kết quả thi - - 2020.9 Kết quả thi - - 2020.12 Kết quả thi - - 2021.3 - Kết quả thi Kết quả thi  2021.6 Kết quả thi - - 2021.9 Kết quả thi - - 2021.10 Kết quả thi - - 2021.11 Kết quả thi - - 2021.12 Kết quả thi - - 2022.2 Kết quả thi - - 2022.3 Kết quả thi - - 2022.4 Kết quả thi - - 2022.5 Kết quả thi - - 2022.6 kết quả thi - - 2022.4 kết quả thi - - 2022.8 kết quả thi - - 2022.9 kết quả thi - - 2022.10 kết quả thi - - 2022.11 kết quả thi - - 5.Truy cập (Hiệp hội) Tổ chức nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản(JAC) văn phòng tổ chức thi ※Nơi này khác với văn phòng chính, ứng viên hãy lưu ý.     〒 105 - 0001 Tokyotominatoku Toranomon 3 - 7 - 10 randikku Toranomon biru 8-kai     2 phút đi bộ từ Tokyo Metro Hibiya Line『Ga Kamiyacho』, 4 phút đi bộ từ 『Ga Toranomon Hills』     9 phút đi bộ từ『 Ga Toranomon』 Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

7/12/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

 Để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn khó có thể đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi những nỗ lực được thực hiện để cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. Vào tháng 4 năm 2019, một hệ thống chấp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng hành động đã được đưa vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.  Trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô, giờ đây có thể chấp nhận Kỹ năng cụ thể số 1, và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. Đối với tình trạng mới của nơi cư trú, xin vui lòng tham khảo các liên kết sau đây. ◆Bộ Tư pháp: Chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và nỗ lực để hiện thực hóa một xã hội đa dạng (đưa ra loại thị thực mới "kỹ năng đặc biệt", v.v.) → WEB>Liên kết ngoài ◆Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch: Tiếp nhận lao động kỹ năng đặc biệt trong ngành bảo dưỡng ô tô → WEB>Liên kết ngoài | 1. Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt (1)Kỳ thi Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt ① Đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết cho nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua các kỳ thi "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chuyên ngành ô tô" hoặc "Kiểm tra kỹ năng cơ khí ô tô cấp độ 3" ② Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic) hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N4 hoặc cao hơn Bấm vào đây để biết thông tin về Bài thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic).  https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ >Liên kết ngoài Bấm vào đây để biết thông tin về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).  https://www.jlpt.jp/ >Liên kết ngoài (2)Chuyển đổi từ thực tập sinh kỹ thuật Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật thứ hai về "Nghề bảo dưỡng ô tô, công việc bảo dưỡng ô tô" được miễn các kỳ thi (1) ①② nêu trên. Ngoài ra, không phân biệt loại công việc hoặc công việc, những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ hai được miễn các kỳ thi(1) ①② nêu trên. | 2. Giới thiệu về kỳ thi ◆Hướng dẫn thực hiện kỳ ​​thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô (Tháng 4 năm 2022, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Cục Ô tô, Bộ phận Bảo trì bảo dưỡng) PDF ◆Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô được đánh giá kỹ năng qua những bài kiểm tra sơ lược. PDF (1)Phạm vi đề thi Phạm vi ra đề nằm trong nội dung liên quan đến khung gầm và động cơ ô tô. ① Thi lý thuyết 1.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và xử lý 2.Kiến thức cơ bản về kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh 3.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và cách xử lý của máy kiểm tra bảo trì, thiết bị đo lường và công cụ 4.Kiến thức cơ bản về đặc tính và cách sử dụng vật liệu và nhiên liệu ② Thi thực hành 1.Công việc cơ bản đơn giản 2.Tháo, lắp ráp, kiểm tra và điều chỉnh đơn giản 3.Sửa chữa đơn giản 4.Xử lý máy kiểm tra, dụng cụ đo lường và dụng cụ để bảo dưỡng đơn giản (2)Hình thức kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc biệt, số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra Bài thi có định dạng CBT với số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra như sau. ① Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết 1.Dạng câu hỏi là phương pháp chân trị (○ ×) 2.30 câu hỏi, thời gian thi 60 phút ② Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi thực hành 1.Dạng câu hỏi là một bài kiểm tra công việc đối với một số nhiệm vụ hoặc bài kiểm tra khả năng phán đoán chính xác trong các tình huống sử dụng hình ảnh minh họa. 2.Số lượng câu hỏi là 3 câu hỏi, dạng câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 20 phút. (3)Tiêu chí đỗ Số câu trả lời đúng hơn 65% số câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết và tổng số điểm là hơn 60% trong bài kiểm tra thực hành (4)Nội dung đề thi ①Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Theory test questions) ②Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Practical test questions) | 3. Thông báo kết quả Số ID của những người đã vượt qua bài kiểm tra sẽ được công bố trên trang web trong vòng 30 ngày sau kỳ thi. Trong trường hợp hợp đồng lao động được quyết định ký giữa người đã đỗ kỳ thi và doanh nghiệp tiếp nhận, chứng chỉ đỗ sẽ được cấp thông qua doanh nghiệp tiếp nhận. | 4. Lệ phí thi (1)Lệ phí thi Philippines 2.000PHP Nhật Bản: 4.300 Yên (đã bao gồm thuế) (2)Lệ phí cấp chứng chỉ 16,000 yên (đã bao gồm thuế) Xin lưu ý rằng phí cấp chứng chỉ đỗ sẽ do tổ chức tiếp nhận chi trả. | 5. Lộ trình từ khi đăng ký thi đến khi cấp chứng chỉ ◆Quy trình từ đăng ký dự thi đến cấp chứng chỉ đậu PDF | 6. Thông tin về việc tổ chức thi ◆Thông tin kỳ thi tại Philippines(Test information in the Philippines) ◆Thông tin kỳ thi tại Nhật Bản(Test information in Japan) ※Bạn có thể xem lịch thi mới nhất tại đây. Bấm vào đây để xem ngày thi(tại Philippines) Bấm vào đây để xem ngày thi(tại Nhật Bản) | 7. Về cách đăng ký dự thi Thí sinh có thể chọn giữa tiếng Anh và tiếng Nhật trên trang web đăng ký kỳ thi. Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đăng ký dự thi ↓ ↓ ↓   PROMETRIC   ◆Tham khảo     Danh sách các địa điểm thi tại Nhật (tiếng Nhật)     Hướng dẫn sử dụng trang web đăng ký  thi (PROMETRIC) (Tiếng Nhật)     Ghi chú đặc biệt của hướng dẫn sử dụng (tiếng Nhật)     Quy trình vào ngày thi (có thể chọn 10 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật) ◆Tài liệu tham khảo     Hướng dẫn sử dụng trang web đăng ký  thi (tiếng Anh)     Hướng dẫn sử dụng [ghi chú đặc biệt] (tiếng Anh)     Chính sách cho trung tâm tổ chức thi (tiếng Anh)     Trong ngày thi(Bạn có thể chọn 10 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh.) | 8. Kết quả thi Thông tin kết quả thi(Test results information) Tại Philippines(The Philippines) 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.10UP ◆2022/05 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.20UP ◆2022/05 Thông tin kết quả(Results information) 2022.06.08UP ◆2022/06 Thông tin kết quả(Results information) 2022.06.22UP ◆2022/07 Thông tin kết quả(Results information) 2022.07.22UP ◆2022/07 Thông tin kết quả(Results information) 2022.08.08UP ◆2022/08 Thông tin kết quả(Results information) 2022.08.22UP ◆2022/08 Thông tin kết quả(Results information) 2022.09.07UP ◆2022/09 Thông tin kết quả(Results information) 2022.09.22UP ◆2022/09 Thông tin kết quả(Results information) 2022.10.06UP ◆2022/10 Thông tin kết quả(Results information) 2022.10.21UP ◆2022/10 Thông tin kết quả(Results information) 2022.11.10UP ◆2022/11 Thông tin kết quả(Results information) 2022.11.22UP ◆2022/11 Thông tin kết quả(Results information) 2022.12.07UP 2021.5~2022.3(May. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 Thông tin kết quả報(Results information) 2022.03.23UP 2020.11~2021.3(Nov. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2020.12.18UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.26UP 2019.12~2020.3(Dec. 2019 – Mar. 2020) ◆2019/12 Thông tin kết quả(Results information) 2019.12.25UP ◆2020/01 Thông tin kết quả(Results information) 2020.02.05UP ◆2020/02 Thông tin kết quả(Results information) 2020.02.14UP ◆2020/03 Thông tin kết quả(Results information) 2020.03.26UP     Nhật Bản(Japan) 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.04.21UP ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.10UP ◆2022/05 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.20UP ◆2022/05 Thông tin kết quả(Results information) 2022.06.08UP ◆2022/06 Thông tin kết quả(Results information) 2022.06.22UP ◆2022/06 Thông tin kết quả(Results information) 2022.07.07UP ◆2022/07 Thông tin kết quả(Results information) 2022.07.22UP ◆2022/07 Thông tin kết quả(Results information) 2022.08.08UP ◆2022/08 Thông tin kết quả(Results information) 2022.08.22UP ◆2022/08 Thông tin kết quả(Results information) 2022.09.07UP ◆2022/09 Thông tin kết quả(Results information) 2022.09.22UP ◆2022/09 Thông tin kết quả(Results information) 2022.10.06UP ◆2022/10 Thông tin kết quả(Results information) 2022.10.21UP ◆2022/10 Thông tin kết quả(Results information) 2022.11.10UP ◆2022/11 Thông tin kết quả(Results information) 2022.11.22UP ◆2022/11 Thông tin kết quả(Results information) 2022.12.07UP 2021.4~2022.3(Apr. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/04 Thông tin kết quả(Results information) 2021.04.21UP ◆2021/04 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.11UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/08 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.23UP ◆2021/08 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.06UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.06UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.05UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.22UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/01 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.20UP ◆2022/01 Thông tin kết quả(Results information) 2022.02.07UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.02.21UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.23UP 2020.4~2021.3(Apr. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/10 Thông tin kết quả(Results information) 2020.10.16UP ◆2020/10 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.06UP ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.30UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2020.12.18UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2021.01.08UP ◆2021/01 Thông tin kết quả(Results information) 2021.01.20UP ◆2021/01 Thông tin kết quả(Results information) 2021.02.05UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.02.19UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.26UP | 9. Chứng chỉ đỗ Nếu người nộp đơn trúng tuyển và tổ chức tuyển dụng quyết định ký hợp đồng lao động, thì thông qua tổ chức tuyển dụng sẽ xin cấp giấy chứng nhận đỗ cho người trúng tuyển. Tổ chức tuyển dụng phải xin cấp chứng chỉ chấp đỗ. Nếu hợp đồng lao động đã ký kết giữa ứng viên và Công ty sửa chữa và bảo dưỡng ô tô thì chứng chỉ sẽ được cấp thông qua công ty.  Việc cấp chứng chỉ phải được thực hiện bởi công ty. Đó là bắt buộc. Nhấp vào đây để đăng ký, Hiệp hội xúc tiến bảo dưỡng ô tô Nhật Bản (Nisseiren) 

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

7/12/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản. ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện). Thông tin mới nhất ■ 2022.11.29 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.10) ■ 2022.11.1 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.9) ■ 2022.10.5 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.8) ■ 2022.8.25 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.7) ■ 2022.7.20 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.6) ■ 2022.7.20 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.5) ■ 2022.5.30 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.4) ■ 2022.3.31 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2022.2) ■ 2022.1.19 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.12) ■ 2022.1.19 Chúng tôi đã công bố kết quả (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 lần 2 tại Nhật theo phương thức thi tập trung ■ 2022.1.19 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.10) ■ 2021.10.8 Chúng tôi đã bắt đầu đăng tuyển (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 lần 2 tại Nhật theo phương thức thi tập trung ■ 2021.9.28 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.8) ■ 2021.8.10 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2021.6) ■ 2021.1.8 Chúng tôi đã công bố kết quả (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 lần 1 tại Nhật theo phương thức thi tập trung ■ 2021.1.8 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.11) ■ 2020.9.18 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.8) ■ 2020.6.1 Chúng tôi đã báo cáo hàng tháng về lịch thi kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức thi tại chỗ (2020.5) ■ 2020.1.6 Chúng tôi đã công bố kết quả (ngành hàn) kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 tại Philippines     ▮ Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu ・ công nghiệp hàng hải theo hình thức thi tập trung trong nước Nhật ClassNK có dự định tổ chức kỳ thi thực hành kỹ năng đăc định số 1 (ngành hàn) trong nước Nhật, và sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký dự thi như sau: ・Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 ( ngành hàn)     Ngày thi: 2022.12.19, 20 (thí sinh sẽ được thông báo ngày thi sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký.)     Thời gian nhận đơn đăng ký: 2022.11.7 (thứ 2) 9:00~ 2022.11.30 (thứ 4) 17: 00 ( đơn đăng ký phải đến nơi) Tuy nhiên, trong trường hợp đạt số lượng người đăng ký chúng tôi sẽ dừng nhận đơn.    Lĩnh vực nghiệp vụ thực thi: Hàn ( hàn bán tự động)     Địa điểm thi: Trung tâm đào tạo ARMS  Aichi-ken, Kariya-shi, Ichiriyama-cho, jyoryu 5-3     Số người giới hạn: 20 người ( 1 ngày khoảng 10 người) Chi tiết về kỳ thi, và đơn đăng ký dự thi vv..., vui lòng tham khảo đường dẫn bên dưới. Ngoài ra, Hãy tham khảo trang đầu của kỳ thi kỹ năng đặc định số 1 để biết về 「(kỳ thi lý thuyết (tài liệu tham khảo)」và 「những điều cần biết trong kỳ thi thực hành」 Kỳ thi kỹ năng đặc định số 1    ・Hướng dẫn thi tập trung trong nước ( ngành hàn)    ・ Đơn đăng ký thi (ngành hàn) >Link dẫn ngoài   ▮ Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu・công nghiệp hàng hải Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải. Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký. Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác. Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra. ■ Quy trình thực hiện kiểm tra Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.   Hàn ≫ Vẽ tranh ≫ Đồ sắt ≫ Kết thúc ≫ Gia công ≫ Lắp ráp thiết bị điện ≫ ◆ Để biết chi tiết khác, vui lòng truy cập trang web ClassNK ◆   Địa chỉ liên hệ Hiệp hội Phụ trách thi kỹ năng đặc định  Hiệp hội hàng hải Nhật Bản 〒 102-8567 Tokyoto chiyodaku Kioicho 4-ban 7-go E-mail: ssw_et@classnk.or.jp Số điện thoại: 03-5226-2054 

Lịch thi tokuteigino số 1 ngành Sản xuất (nguyên liệu thô, máy móc công nghiệp, lĩnh vực sản xuất liên quan đến thông tin điện và điện tử) ※Cập nhật liên tục

6/12/2022

Lịch thi tokuteigino số 1 ngành Sản xuất (nguyên liệu thô, máy móc công nghiệp, lĩnh vực sản xuất liên quan đến thông tin điện và điện tử) ※Cập nhật liên tục

■ Câu hỏi tham khảo và khái quát về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành sản xuất ở đây   Quy trình kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất ( trong nước) ▶ Quy trình kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất (thực hiện trong nước Nhật) ▶ Những đề mục cần thiết, các bước đăng ký thi kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực sản xuất( thực hiện trong nước Nhật) Ngoài ra、「những câu hỏi thường gặp」Chúng tôi cũng đã tóm tắt nội dung những câu hỏi đó cho đến nay. Các bạn hãy sử dụng nó nhé.     ■ Danh sách hướng dẫn thi   Năm 2022, chúng tôi dự định tổ chức lịch thi như sau 18 danh mục không bao gồm hàn ・ Kỳ thi trong nước: tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1-2 năm 2023 (Dự kiến sẽ tổ chức thi nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・Thi ở nước ngoài: sau tháng 11 năm 2022 (Dự kiến ​​tổ chức mỗi nước một lần tại Thái Lan, Indonesia, Philippines, Nepal) Lĩnh vực Hàn ・ Thi ở trong nước : tháng 8-9, năm 2022, tháng 2-3 năm 2023 (dự kiến sẽ tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・ Thi ở nước ngoài: đang bàn luận Lịch đăng ký sẽ được đăng tải trên trang web cổng thông tin của hệ thống nguồn nhân lực kỹ năng đặc định người nước ngoàilịch tổ chức các kỳ thi sẽ có kế hoạch tiếp nhận 1 tháng trước kỳ thi( theo thứ tự đơn đang ký trước thì chùng tôi nhận trước). Chi tiết lịch thi・hội trường thi sau khi có quyết định chúng tôi sẽ thông báo ngay. 18 danh mục không bao gồm hàn   Hội trường thi Ngày thi Lĩnh vực thi Hội trường Bangkok 2022.11.27(chủ nhật) Đúc, dập tạo hình kim loại, Đúc nén áp lực, Gia công cơ khí, gia công ép kim loại, gia công kim loại, chế tạo kim loại tấm, Mạ, Mạ kim loại nhôm Anod , Hoàn thiện thành phẩm, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng mạch in, Đúc nhựa, sơn, đóng gói bao bì. Hội trường Manila 2022.12.3(thứ bẩy) Hội trường Jakarta 2022.12.10(thứ bẩy)、11(chủ nhật) Hội trường Nepal 2022.12.17(thứ bẩy)、18(chủ nhật) Lĩnh vực hàn   Hội trường thi Ngày thi Lĩnh vực thi Hội trường Indonesia 2023.1.25(thứ 4)、1.26(thứ 5) Hàn (hàn thủ công, hàn bán tự động) Địa điểm Osaka 2023.2.2(thứ 5) Hội trường Nagoya 2023.2.16(thứ 5) Hội trường Hiroshima 2023.2.28(thứ 3) Hội trường Kawasaki 2023.3.2(thứ 5) | Hội trường Bangkok   Ngày thi 2022.11.27(chủ nhật) Số người giới hạn Khoảng 20 người tại các hội trường thi  Lĩnh vực thi 9:00~11:45 Tạo hình kim loại, đúc nén áp lực, gia công cơ khí, kiểm tra máy móc, bảo trì máy, gia công dập kim loại, mạ kim loại nhôm Anod, hoàn thiện sản phẩm, lắp ráp thiết bị điện. 13:30~16:15 Sản xuất bảng mạch in, đúc, mạ, lắp ráp thiết bị điện, đóng gói bao bì, gia công kim loại, chế tạo kim loại tấm, đúc nhựa, sơn. Phương pháp thi  Thi giấy (lý thuyết・thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Thái Hội trường thi Viện công nghệ Nichi - Thai (Bangkok) Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60 phút Lệ phí thi 520 Bạc (khoảng 2,000 yên Nhật) Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). ※ Do tình hình lây nhiễm corona, lịch thi có thể bị thay đổi gấp. Xin ứng viên lưu ý. | Hội trường Manila    Ngày thi 2022.12.3(thứ 7) Lượng người giới hạn Tại các hội trường thi khoảng 20 người Lĩnh vực thi 9:00~12:00 Đúc, dập tạo hình kim loại, Đúc nén áp lực, Gia công cơ khí, gia công ép kim loại, gia công kim loại, chế tạo kim loại tấm, Mạ, Mạ kim loại nhôm Anod , Hoàn thiện thành phẩm, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng mạch in, Đúc nhựa, sơn, đóng gói bao bì. Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết・thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Anh Hội trường thi Trường Đại học Arellano (Jose Abad Santos Campus) Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60 phút Lệ phí thi 760 Peso (khoảng 2,000 yên tiền Nhật) Hình thức thanh toán GCash Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). ※ Do tình hình lây nhiễm corona, lịch thi có thể bị thay đổi gấp. Xin ứng viên lưu ý. |  Hội trường Jakarta   Ngày thi 2022.12.10(thứ 7)、11(chủ nhật) Lượng người giới hạn Tại các hội trường khoảng 20 người Lĩnh vực thi Ngày 10 tháng 12 9:00~12:00 Đúc, dập tạo hình kim loại, đúc nén áp lực, gia công cơ khí, gia công ép kim loại. 14:00~17:00 Gia công kim loại, chế tạo kim loại tấm, mạ, mạ kim loại nhôm Anod. Ngày 11 tháng 12 9:00~12:00 Hoàn thiện thành phẩm, kiểm tra máy, bảo trì máy, lắp ráp linh kiện điện tử, lắp ráp thiết bị điện. 14:00~17:00 Sản xuất bảng mạch in, đúc nhựa, sơn, đóng gói bao bì Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết・thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Indonesia Hội trường thi Trường Đại học Darma Persada Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60 phút Lệ phí thi 190,000 Rupiah (khoảng 2,000 yên Nhật) Phương thức thanh toán Chuyển khoản, thanh toán điện tử Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). ※ Kỳ thi ngành hàn dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 1 năm 2022 tại Surabaya (KAMPUH WELDING INDONESIA 28 sawo 6 Street, Surabaya City, East Java). ※ Do tình hình lây nhiễm corona, lịch thi có thể bị thay đổi gấp. Xin ứng viên lưu ý. | Hội trường Nepal   Ngày thi 2022.12.17(thứ 7)、18(chủ nhật) Lượng người giới hạn Tại các hội trường khoảng 20 người Lĩnh vực thi Ngày 17 tháng 12 9:00~12:00 Đúc, dập tạo hình kim loại, đúc nén áp lực, gia công cơ khí, gia công ép kim loại, kiểm tra máy 13:30~16:30 Bảo trì máy móc, lắp ráp linh kiện điện tử, lắp ráp thiết bị điện, đúc nhựa, đóng gói bao bì Ngày 18 tháng 12 9:00~12:00 Gia công kim loại, chế tạo kim loại tấm, mạ, mạ kim loại nhôm Anod 13:30~16:30 Hoàn thiện thành phẩm, sản xuất bảng mạch in, sơn Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết・thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Nepal Hội trường thi Trung tâm văn hóa đào tạo tiếng Nhật(JLECC) Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60 phút Lệ phí thi 1,900 Rupee Nepal (khoảng 2,000 yên Nhật) Phương thức thanh toán Chuyển khoản、e-sewa Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). ※ Do tình hình lây nhiễm corona, lịch thi có thể bị thay đổi gấp. Xin ứng viên lưu ý. | Hội trường Indonesia   Ngày thi 2023.1.25(thứ 4)、1.26(thứ 5) Lượng người giới hạn Các kỳ thi khoảng 10 người Lĩnh vực thi Hàn(thủ công、bán tự động) Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết) Thi kiểm tra tay nghề(thực hành) Ngôn ngữ thi Tiêng Indonesia Hội trường thi KAMPUH WELDING INDONESIA Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60~90 phút Lệ phí thi 190,000 Rupiah Indonesia (Khoảng 2,000 yên tiền Nhật) Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022).   ※ Nếu số lượng hồ sơ đăng ký nhiều thì sẽ nhận theo thứ tự. | (Hộ trường Osaka)Hàn   Ngày thi 2023.2.2(thứ 5) Lượng người giới hạn Khoảng 20 người Lĩnh vực thi Hàn(thủ công、bán tự động) Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết) Thi kiểm tra tay nghề(thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Hội trường thi Trung tâm bách khoa Kansai Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60~90 phút Lệ phí thi 2,000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). Công bố kết quả thi 2023.5 khoảng ※ Nếu số lượng hồ sơ đăng ký nhiều thì sẽ nhận theo thứ tự. | (Hội trường Nagoya)Hàn   Ngày thi 2023.2.16(thứ 5) Lượng người giới hạn Khoảng 20 người Lĩnh vực thi Hàn(hàn thủ công、hàn bán tự động) Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết) Thi kiểm tra tay nghề(thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Hội trường thi Ủy ban kiểm định kỹ thuật hàn quận Chubu Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60~90 phút Lệ phí thi 2,000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). Công bố kết quả thi 2023.5 khoảng ※ Nếu số lượng hồ sơ đăng ký nhiều thì sẽ nhận theo thứ tự. | (Hội trường Hiroshima)Hàn   Ngày thi 2023.2.28(thứ 3) Số người giới hạn Khoảng 20 người Lĩnh vực thi Hàn(hàn thủ công、hàn bán tự động) Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết) Thi kiểm tra tay nghề(thưc hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Hội trường thi Ủy ban kiểm định kỹ thuật hàn quận Chugoku Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、 thực hành 60~90 phút Lệ phí thi 2,000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). Công bố kết quả thi 2023.5 khoảng ※ Nếu số lượng hồ sơ đăng ký nhiều thì sẽ nhận theo thứ tự. | (Hội trường Kawasaki)Hàn   Ngày thi 2023.3.2(thứ 5) Số người giới hạn Khoảng 20 người Lĩnh vực thi Hàn(hàn thủ công、hàn bán tự động) Phương pháp thi Thi giấy(lý thuyết) Thi kiểm tra tay nghề(thực hành) Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Hội trường thi Ủy ban kiểm định kỹ thuật hàn quận Tobu Thời gian thi Lý thuyết 60 phút、thực hành 60~90 phút Lệ phí thi 2,000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Trong thời gian này chúng tôi không thu phí (2022). Công bố kết quả thi 2023.5 khoảng ※Nếu số lượng hồ sơ đăng ký nhiều thì sẽ nhận theo thứ tự. ■ Danh sách nội dung đề thi đã thi xong Danh sách nội dung đề thi đã thi xong ở đây >link dẫn ngoài  ◆Chi tiết thì xem ở đây ( Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp) >link dẫn ngoài 

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

24/11/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định" Đây là loại thị thực mới để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng. Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để biết chi tiết. Nỗ lực tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa một xã hội đa dạng (thiết lập tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", v.v.) >Liên kết bên ngoài Trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản), có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định số 1 với đối tượng là những người đã đỗ kỳ thi dưới đây hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản) với đánh giá tốt.   ・Cấp độ kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng nghề thủy sản (đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản) ・Trình độ ttiếng Nhật: Đỗ bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản hoặc JLPT N4 trở lên ※Vui lòng xem HP sau để biết thông tin về Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. "Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật quỹ Nhật Bản (JFT-Basic)" "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)" | 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi   Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để làm thủ tục thi Các chính sách cho từng lĩnh vực để đảm bảo thực hiện thử nghiệm phù hợp, v.v. >Liên kết bên ngoài (1)Tiêu chuẩn đánh giá ① Ngư nghiệp Mức tương tự như cấp độ của bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho nghề câu cá thuyền. ② Nuôi trồng thủy sản Mức độ tương đương với cấp độ của bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho ngành nuôi trồng thủy sản. (2)Đề thi Cả hai kỳ thi lý thuyết và thực hành đều được thực hiện bằng phương pháp Kiểm tra dựa trên máy tính (CBT) hoặc phương pháp kiểm tra giấy. ※Phương pháp CBT sử dụng máy tính tại trung tâm kiểm tra để người kiểm tra trả lời trên màn hình dựa trên các câu hỏi được hiển thị trên màn hình máy tính. ① Ngư nghiệp Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngư nghiệp nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến việc xử lý đúng thiết bị và dụng cụ câu cá, lựa chọn sản phẩm khai thác từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. ② Nuôi trồng thủy sản Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản  nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến thực vật thủy sản nuôi cấy và xử lý thích hợp các sản phẩm nuôi cấy từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. (3)Giới thiệu về việc đăng ký cho kỳ thi ① Ngành thủy sản   Hình thức thi Ngày thi Nước tổ chức thi Địa điểm thi Nơi đăng ký(HP) Hình thức thi giấy 11.2 Indonesia  Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương thức thi máy tính CBT 9.1~ 10.31 Nhật Bản Tại 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html ※Lịch thi trong nước năm 2022 dự kiến tổ chức vào các tháng 9-10, 1-2 ( cứ 2 tháng sẽ tổ chức 1 lần, tổng cộng là 2 lần). Đơn đăng ký cho kỳ thi tháng 1-2 sẽ nhận đơn từ ngày 1.12. ※Nhận đơn đăng ký thi (tháng 11) tại Indonesia đã kết thúc. ※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/ ② Nuôi trồng thủy sản   Hình thức thi Ngày thi Nước tổ chức thi Địa điểm thi Nơi đăng ký thi(HP) Hình thức thi giấy 11.16 Indonesia Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương thức thi máy tính CBT 10.11~ 2.28 Nhật Bản Tại 47 tỉnh thành http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html ※Kỳ thi trong nước năm 2022 sẽ được kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, lịch dự kiến tổ chức ban đầu (tháng 8-9, tháng 1-2, tổng cộng là 4 tháng) Việc đăng ký sẽ được tiếp tục đến tháng 2 sang năm( ngày 5.10 sẽ bắt đầu~ngày 11 tháng 11 sẽ gửi bài thi) ※Chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đăng ký thi (tháng 11) tại Indonesia. ※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/ | 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, với sự hợp tác của các chuyên gia, đã tạo ra một giáo trình học tập cần thiết cho kỳ thi đo lường kỹ năng ngành thủy sản. Đề thi được đưa ra từ các đề trong sách giáo khoa. Nếu bạn dự định thi, hãy tải giáo trình học và sử dụng nó. (Các đề thi trong quá khứ, bộ sưu tập đề, v.v. không được tạo hoặc bán) ※Bấm vào đây để xem các câu hỏi ví dụ (câu hỏi mẫu) (1)Ngành thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Ngư nghiệp) Thủy sản nói chung An toàn thủy sản Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến đánh bắt bằng lưới) Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến câu cá) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Ngư nghiệp) General Fisheries (Perikanan) Safety (Perikanan) Net Fisheries (perikanan) Rod Line Fisheries (Perikanan) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Ngư nghiệp) 关于一般(渔业) 关于安全(渔业) 关于捕捞(渔业) 关于垂钓(渔业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Ngư nghiệp) General Fisheries (Fishing) Safety (Fishing) Net Fisheries (Fishing) Rod Line Fisheries (Fishing) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá  kỹ năng nghề cá phiên bản Việt (Nghề cá) General Fisheries (ngư nghiệp) Safety (ngư nghiệp) Net Fisheries (ngư nghiệp) Rod Line Fisheries (ngư nghiệp) (2)Nuôi trồng thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Nuôi trồng thủy sản) Nuôi trồng thủy sản nói chung và an toàn Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản có cấp mồi) Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản không cấp mồi) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Budidaya) Professional Relations (Pakan - Budidaya) Profesional Relations (non pakan-Budidaya) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Nuôi trồng thủy sản) 关于一般常识・安全 (养殖业) 关于饲料养殖 (养殖业) 关于无饲料养殖(养殖业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Aquaculture) Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture) Profesional Relations (Feedless Aquaculture) Sách giáo khoa cho bài thi kiểm tra đánh giá kyc năng ngề cá Tiếng Việt  (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản) Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp) Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)   | 4.Kết quả kiểm tra *2021.2 *2021.3 *2021.6 *2021.11 *2022.1 *2022.2 *2022.3 *2022.6 *2022.8 *2022.9 *2022.10 ◆ Bấm vào đây để biết chi tiết, Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản HP >Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

24/11/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

Hiệp hội OTAFF  Tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm người nước ngoài HP trích từ  >đường dẫn ngoài   2022.11.14 NEW Chúng tôi đã công bố kết quả kỳ thi trong nước ngành chế biến thực phẩm và đồ uống lần 2 năm 2022. 2022.11.10   Năm 2022 chúng tôi đã công bố tình trạng tổ chức kỳ thi ở nước ngoài kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm, đồ uống và ngành nhà hàng. 2022.11.07   Chúng tôi đã đăng tải chi tiết lịch thi tiếp theo tháng 1 năm 2023 về kỹ năng đặc định ngành chế biết thực phẩm, đồ uống. 2022.11.07   Thông báo kết quả kỳ thi kỹ năng đặc định ngành chế biết thực phẩm và đồ uống được tổ chức vào tháng 10 sẽ được đăng trên trang chủ OTAFF và trang của chúng tôi vào giữa tháng 11.   Lịch thi 1 năm trong nước.   1. Mục đích của kỳ thi và kỹ năng đặc định. Theo luật quản lý nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 nên tư cách lưu trú mới được lập ea với tên gọi là 「kỹ năng đặc định」. 「Kỹ năng đặc định」là chế độ tiếp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho những công việc thiếu người làm tại Nhật Bản như ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. Để nhận được tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và ăn uống thì phải đỗ cả hai kỳ thi 「Trình độ năng lực tiếng Nhật 」và「trình độ kỹ thuật」. 「Trình độ tiếng Nhật」được xác định bằng kỳ thi cơ bản tiếng Nhật ((JFT-Basuc)do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Quỹ Nhật Bản) tổ chức hoặc 「kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)」 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế quyết định. 「Trình độ kỹ năng」trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống được xác định bắng 「kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống」do tổ chức đánh giá kỹ năng sản xuất thực phẩm và đồ uống nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết là tên kỳ thi nếu trong trường hợp cần.) Về việc nộp đơn xin chứng nhận tư cách lưu trú kỹ năng đặc định vui lòng liên hệ với Cục quản lý cư trú quốc gia.  OTAFF không thể trả lời gì ngoài bài thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện tham gia kỳ thi  Người có thể tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống ở Nhật Bản là người đủ cả điều kiện a và i trong ngày thi. a.Người có tư cách lưu trú ( chú ý 1) trong ngày thi đủ 17 tuổi trở lên. i.Người mang hộ chiếu (chú ý 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định phát hành để hợp tác trong việc thực hiện suôn sẻ lệnh trục xuất.。 (Chú ý 1) Những người đang cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham dự kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn vẫn có thể tham gia thi khi bạn đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn. Những người đang ở Nhật Bản mà không tuân thủ luật pháp Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) thì sẽ  không được tham gia thi. (Chú ý 2) Hiện tại, những người mang hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Nước Cộng hòa Hồi giáo・ Iran có thể tham gia thi. (Mong các thí sinh chú ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi này, thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ nhận được tư cách lưu trú của「kỹ năng đặc định」 Ngay cả khi bạn thi đỗ kỳ thi và nộp đơn xin giấy chứng nhận đủ tư cách hoặc thay đổi tư cách lưu trú, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú hợp lệ, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được thị thực (Visa), vì Bộ Ngoại giao sẽ xem xét đơn xin thị thực một cách riêng biệt. ■Để ngăn chặn sự lây lan rộng của corona virus chủng mới, Nhật Bản có những quy đinh riêng dành cho người nước ngoài khi nhập cảnh. Nếu đến Nhật để thi thì bạn vui lòng kiểm tra thông tin trong trang Web bên dưới để xem bạn có được nhập cảnh hay không nhé. Cục quản lý xuất nhập cảnh (Về việc từ chối hạ cánh để ngăn chặn sự lây lan của các ca nhiễm Corona virus chủng mới) http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html 3. Môn thi、phương pháp thực hiện, vv... (Tất cả các đề thi đều được viết bằng tiếng Nhật (chữ hán và chữ phiên âm)) Bố cục kỳ thi: có hai phần thi lý thuyết và thi thực hành  thời gian thi :80 phút Phương pháp thực hiện: Thi giấy ( sử dụng bảng đánh dấu). (1)Thi lý thuyết Đây là kỳ thi kiểm tra kiến thức về quản lý vệ sinh chung và an toàn lao động dựa theo tiêu chuẩn của HACCP.   Đề mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi (câu hỏi) Thang điểm (điểm) Điểm tối đa (điểm) Kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng ・ an toàn vệ sinh thực phẩm ・Cần an toàn vệ sinh thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm 25 3 75 Các nguyên tắc cơ bản về quản lý vệ sinh chung ・ Chú ý quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi làm việc ・ Nỗ lực cho các hoạt động 5S ・ Quản lý dị vật bay vào sản phẩm Các nguyên tắc cơ bản về kiểm soát quá trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu thô ・Các mục chú ý và quản lý quá trình sản xuất ・Quản lý sản phẩm ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh dựa theo tiêu chuẩn HACCP ・HACCP là gì ・Phân tích nguyên nhân gây nguy hại ・7nguyên tắc HACCP ・Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toan vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Ứng phó với các tình huống bất thường 5 5 25 Tổng  30   100 2)Thi thực hành( có 2 bài thi「thi phán đoán」và「lập kế hoạch」) 「Thi phán đoán 」là thi xem hành động nào là đúng bằng cách xem sơ đồ và hình ảnh minh họa, còn 「lập kế hoạch」là thi kiểm tra xem bạn có thể lập kế hoạch làm việc bằng các công thức tính toán hay không.   Đề mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi (câu hỏi) Thang điểm (điểm) Điểm tối đa (điểm) Thi phán đoán Lập kế hoạch Tổng  Kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng ・ an toàn vệ sinh thực phẩm ・Cần an toàn vệ sinh thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm 4 2 6 5 30 Các nguyên tắc cơ bản về quản lý vệ sinh chung ・ Chú ý quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi làm việc ・ Nỗ lực cho các hoạt động 5S ・ Quản lý dị vật bay vào sản phẩm Các nguyên tắc cơ bản về kiểm soát quá trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu thô ・Các mục chú ý và quản lý quá trình sản xuất ・Quản lý sản phẩm ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh dựa theo tiêu chuẩn HACCP ・HACCP là gì ・Phân tích nguyên nhân gây nguy hại ・7nguyên tắc HACCP ・Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toan vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Ứng phó với các tình huống bất thường 4 0 4 5 20 Tổng  8 2 10   50       Đây là chi tiết lịch thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm lần thứ 3 ( Địa điểm tổ chức・ Hội trường thi・ Thời gian thi và những vấn đề liên quan)       Thời gian nhận đăng ký thi tuyển lần 1 ※1 2022.11.28 (Thứ Hai) 10:00 sáng ~ 2022.11.30 (Thứ Tư) 5:00 chiều Chỉ những người đã đăng ký và đăng ký trang Mypage trước ngày 21 tháng 11 mới có thể đăng ký. Nếu bạn không  hoàn tất đăng ký trang Mypage thì bạn sẽ không thể đăng ký thi. *Người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage là người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage của Kỹ năng đặc định và cũng là người nhận được email từ 【OTAFF】. Đăng tuyển lần 1 Thời hạn thanh toán lệ phí thi ※3 Đến 2022.12.5(thứ 2) Đăng tuyển lần 2 Thời hạn đăng ký thi ※1 2022.12.7(thứ 4)AM10:00 ~ 2022.12.8(thứ 5)PM5:00 Chỉ những người đã đăng ký và đăng ký trang Mypage trước ngày 21 tháng 11 mới có thể đăng ký. Nếu bạn không  hoàn tất đăng ký trang Mypage thì bạn sẽ không thể đăng ký thi. *Người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage là người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage của Kỹ năng đặc định và cũng là người nhận được email từ 【OTAFF】. Đăng tuyển lần 2 Hạn nộp lệ phí thi ※3  Đến  2022.12.12(thứ 2) Phát hành phiếu dự thi Cuối tháng 12 Công bố kết quả thi Cuối tháng 1   ※1 Bài thi này là một hình thức xổ số. Nếu số người đăng ký chưa đạt mức yêu cầu thì tất cả các ứng viên sẽ được lựa chọn. ※2 Về thanh toán lệ phí thi: sau khi bạn được chọn thì có thế thanh toán. ※3 Nếu sau thời hạn nộp lệ phí thi của lần tuyển sinh đầu tiên mà còn ghế trống thì sẽ tổ chức tuyển thi lần 2 ngay tại hội trường đó.     Những thí sinh đăng ký kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm, đồ uống tại nước ngoài Năm 2022 Thông tin kỳ thi      Quốc gia tổ chức thi Test country Indonesia Indonesia Lịch trình thi Test schedule 2022.9.5 Giờ Nhật Bản khoảng 10:00 bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký dự thi. The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on September 5th,2022. 2022.10 Tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted in October,2022 (planned). ※Vui lòng kiểm tra trang Web của công ty Prometric để biết mình có thể thi trong tháng 10. *Please check the Prometric Co., Ltd. website for the test dates that can be reserved in October. ---------- Ở Indonesia, chỉ những người đã tiêm phòng Vắc xin mới được đăng ký thi. Vui lòng đăng ký thi nếu bạn đã tiêm vắc xin. Nếu bạn không thể xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin hoặc trên giấy chứng nhận tiêm vắc xin và giấy sự thi không trùng khớp họ tên và ID thì bạn sẽ được coi là vắng mặt và lệ phí thi sẽ không được hoàn trả lại. ※Cần phải tiêm vắc xin ít nhất 1 lần. Ở hội trường thi tại Indonesia chúng tôi tuân theo phương châm của chính phủ Indo đề ra. Only vaccinated people are allowed to take a test in Indonesia. For vaccinated people* only, please schedule your test appointment. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. *You are required to have at least received your first dose of vaccine. Test Center operates based on Indonesian Government's regulation. Jakarta Raya Raya Jakarta Kelapa Gading Kelapa Gading Jakarta Pademangan Pademangan Surabaya Surabaya Bandung Bandung Yogyakarta Yogyakarta Medan Medan Semarang Semarang ■Dự định trong tương lai (The upcoming test delivery schedules) Năm 2022, về cơ bản chúng tôi dự kiến tổ chức thi cách tháng 1 lần. Basically, the test will be planned to conduct every other month in 2022FY. ・Đang bàn luận về kế hoạch tổ chức: 2022.12, 2023.2 Tentative: December 2022 and February 2023 Lịch đăng ký thi cho các kỳ thi được tổ chức sau tháng 12 chúng tôi sẽ công bố sau khi có quyết định. The detailed test information after December will be announce this page and the website of Prometric Japan Co., Ltd as soon as it is decided. Địa chỉ liên quan đến đăng ký thi Trung tâm dịch vụ khách hàng Prometric 〇Khi gọi trong nước Indonesia ・Hỗ trợ tiếng Anh/tiếng Nhật:00180349248340051(miễn phí) ・Hỗ trợ tiếng Indonesia:021-252-4575(có mất phí) 〇Khi gọi từ trong nước Nhật Bản ・Hỗ trợ tiếng Anh/tiếng Nhật:0120 90 7699(miễn phí) Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Indonesia ・English / Japanese support: 00180349248340051 (Toll free number) ・Indonesian language support: 021-252-4575 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   Quốc gia tổ chức thi Test country Philippines Philippines Lịch trình thi Test schedule 2022.9.5 Theo giờ Nhật Bản khoảng 10:00 Bắt đầu nhận đơn đăng ký thi The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on September 5th,2022. 2022.10 Tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted in October,2022 (planned). ※Vui lòng kiểm tra trang Web của công ty Prometric để biết mình có thể thi trong tháng 10. *Please check the Prometric Co., Ltd. website for the test dates that can be reserved in October. ----------- Tại Manila và Davao, Philippines, từ tháng 11/2021, chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi mới được tham gia thi. Vui lòng đăng ký nếu bạn đã tiêm 2 mũi. Tại hội trường thi, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin (mã số ID hoặc giấy) hoặc đơn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu bạn không thể xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hai lần tại hội trường thi, hoặc nếu tên trên giấy chứng nhận không khớp với ID của bạn, bạn sẽ bị coi là vắng mặt và lệ phí thi của bạn sẽ không được hoàn trả. Tại Cebu, Philippines, thời điểm hiện tại thí sinh có thể tham gia kỳ thi sau tháng 11 năm 2021 không liên quan tới  việc tiêm chủng hay không. ∗ Tại hội trường thi chúng tôi tuân thủ theo phương châm của chính phủ Philippines. From November, 2021 onwards in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take a test. For fully vaccinated people* only, please schedule your test appointment. You need to show the Vaccine Card (acceptable either digital or paper) or any certificate application provided by each local government at the test center. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. After November, 2021 in Cebu, Philippines, all candidates (either vaccinated or non-vaccinated) are allowed to take a test. *Test Center operates based on Philippines Government's regulation. Cebu Cebu Davao Davao ■kế hoạch trong tương lai(The upcoming test delivery schedules) Năm 2022, về cơ bản chúng tôi dự kiến tổ chức thi cách tháng 1 lần. Basically, the test will be planned to conduct every other month in 2022FY. ・Chúng tôi đang bàn về kế hoạch tổ chức:2022.12、2023.2 Tentative: December 2022 and February 2023 Lịch trình đăng ký thi của các kỳ thi sau tháng 12 chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định. The detailed test information after December will be announce this page and the website of Prometric Japan Co., Ltd as soon as it is decided. Địa chỉ liên quan đến đăng ký thi: Trung tâm dịch vụ khách hàng Prometric 〇Gọi từ trong nước Philippines ・Hỗ trợ tiếng Anh/tiếng Nhật:180011102678 (miễn phí)  603 7628 3371 (mất phí ) 〇Gọi từ trong nước Nhật ・Hỗ trợ tiếng Anh/tiếng Nhật:0120 90 7699(miễn phí) Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Philippines ・English/Japanese support:180011102678 (Toll free number) 603 7628 3371 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English/Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)    Cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi, điểm chuẩn, tất cả đều giống với kỳ thi trong nước Nhật. The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn thi và lịch thi Click here to get more information and to schedule your test.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn thi và lịch thi >Link dẫn ngoài  Click here to get more information and to schedule your test. (Lưu ý 1) Về kỳ thi ở nước ngoài năm 2020, công ty Prometric sẽ được ủy quyền là đơn vị tổ chức cho các kỳ thi này. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. (Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, sau khi trình lên chính phủ, kỳ thi sẽ được thực hiện theo thứ tự từ các quốc gia đã sẵn sàng nơi môi trường thực hiện thử nghiệm đã sẵn sàng. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆ Hiệp hội OTAFF tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm người nước ngoài (OTAFF)◆ >Link dẫn ngoài  ◆ Cửa sổ tư vấn ◆ >Link dẫn ngoài 

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

24/11/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

Hiệp hội OTAFF tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm người nước ngoài HP trích dẫn từ  >link dẫn ngoài   2022.11.14 NEW Năm 2022, Chúng tôi đã công bố những thí sinh đã thi đỗ kỳ thi trong nước ngành nhà hàng lần 2 . Các bạn có thể tự mình truy cập vào trang Mypage để xem kết quả thi của mình. 2022.11.10   2Năm 2022 chúng tôi đã thông báo tình trạng tổ chức kỳ thi tại nước ngoài về kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số một ngành chế biến thực phẩm và nhà hàng. 2022.11.07   Chi tiết lịch thi kỹ năng đặc định ngành nhà hàng tháng 1 năm 2023 chúng tôi đã đăng tải. 2022.11.07   Thông báo kết quả kỳ thi kỹ năng đặc định ngành chế biết thực phẩm, đồ uống và nhà hàng được tổ chức vào tháng 10 sẽ được đăng trên trang chủ OTAFF và trang của chúng tôi vào giữa tháng 11. 2022.11.04   Chúng tôi đã bổ sung thông tin kỳ thi【Kỳ thi ở nước ngoài 】ngành nhà hàng ( Myanmar).  2022.10.19   Chúng tôi đã bổ sung thông tin kỳ thi【Kỳ thi ở nước ngoài 】ngành nhà hàng ( Nepal).      Lịch thi 1 năm trong nước.     1. Mục đích của kỳ thi và kỹ năng đặc định. Theo luật quản lý nhập cư và công nhận người tị nạn sửa đổi bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 nên tư cách lưu trú mới được lập ea với tên gọi là 「kỹ năng đặc định」. 「Kỹ năng đặc định」là chế độ tiếp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho những công việc thiếu người làm tại Nhật Bản như ngành nhà hàng. Để nhận được tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực nhà hàng thì phải đỗ cả hai kỳ thi 「Trình độ năng lực tiếng Nhật 」và「trình độ kỹ thuật」. 「Trình độ tiếng Nhật」được xác định bằng kỳ thi cơ bản tiếng Nhật ((JFT-Basuc)do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (Quỹ Nhật Bản) tổ chức hoặc 「kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)」 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế quyết định. 「Trình độ kỹ năng」trong lĩnh vực nhà hàng được xác định bắng 「kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng」do tổ chức đánh giá kỹ năng sản xuất thực phẩm và đồ uống nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết là tên kỳ thi nếu trong trường hợp cần.) Về việc nộp đơn xin chứng nhận tư cách lưu trú kỹ năng đặc định vui lòng liên hệ với Cục quản lý cư trú quốc gia.  OTAFF không thể trả lời gì ngoài bài thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 trong ngành nhà hàng và ngành chế biến thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện tham gia kỳ thi Người có thể tham gia kỳ thi kỹ năng đặc định trong ngành nhà hàng ở Nhật Bản là người đủ cả điều kiện a và i trong ngày thi. a.Người có tư cách lưu trú ( chú ý 1) trong ngày thi đủ 17 tuổi trở lên. i.Người mang hộ chiếu (chú ý 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền tại khu vực đó cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định phát hành để hợp tác trong việc thực hiện suôn sẻ lệnh trục xuất. (Chú ý 1) Những người đang cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham dự kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn vẫn có thể tham gia thi khi bạn đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian ngắn. Những người đang ở Nhật Bản mà không tuân thủ luật pháp Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) thì sẽ  không được tham gia thi. (Chú ý 2) Hiện tại, những người mang hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Nước Cộng hòa Hồi giáo・ Iran có thể tham gia thi. (Mong các thí sinh chú ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua kỳ thi này, thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ nhận được tư cách lưu trú của「kỹ năng đặc định」 Ngay cả khi bạn thi đỗ kỳ thi và nộp đơn xin giấy chứng nhận đủ tư cách hoặc thay đổi tư cách lưu trú, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú hợp lệ, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được thị thực (Visa), vì Bộ Ngoại giao sẽ xem xét đơn xin thị thực một cách riêng biệt. ■Để ngăn chặn sự lây lan rộng của corona virus chủng mới, Nhật Bản có những quy đinh riêng dành cho người nước ngoài khi nhập cảnh. Nếu đến Nhật để thi thì bạn vui lòng kiểm tra thông tin trong trang Web bên dưới để xem bạn có được nhập cảnh hay không nhé. Cục quản lý xuất nhập cảnh (Về việc từ chối hạ cánh để ngăn chặn sự lây lan của các ca nhiễm Corona virus chủng mới) http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html 3.Môn thi、phương pháp thực hiện, vv... (Tất cả các đề thi đều được viết bằng tiếng Nhật (chữ hán và chữ phiên âm)) Bố cục kỳ thi: có hai phần thi lý thuyết và thi thực hành  thời gian thi :80 phút Phương pháp thực hiện: Thi giấy ( sử dụng bảng đánh dấu). (1)Thi lý thuyết Đây là bài kiểm tra về kiến thức quản lý vệ sinh chung, cách chế biến đồ ăn đồ uống, cách tiếp khách nói chung, và năng lực tiếng Nhật cần thiết trong công việc.     Đề mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi Thang điểm Quản lý vệ sinh ・kiến thức về quản lý vệ sinh chung ・Kiến thức về HACCP ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm vv... 10 câu Điểm tối đa:40 điểm (@4 điểm) Chế biến đồ ăn đồ uống ・Kiến thức về nấu ăn ・Kiến thức về nguyên liệu ・Kiến thức về thiết bị nấu ăn vv... 10 câu Điểm tối đa:30 điểm (@3 điểm) Tiếp khách nói chung ・Kiến thức về chăm sóc khách hàng ・Kiến thức về đa dạng thực phẩm ・Kiến thức về cách đối ứng với phàn nàn từ       khách 10 câu Điểm tối đa:30 điểm (@3 điểm)   Tổng 30 câu Tổng 100 câu (2)Thi thực hành( có 2 bài thi「thi phán đoán」và「lập kế hoạch」) 「Thi phán đoán 」là thi xem hành động nào là đúng bằng cách xem sơ đồ và hình ảnh minh họa, còn 「lập kế hoạch」là thi kiểm tra xem bạn có thể lập kế hoạch làm việc bằng các công thức tính toán hay không.   Đề mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi Thang điểm Thi phán đoán Lập kế hoạch Tổng  Quản lý vệ sinh Giống như thi lý thuyết 3 câu 2 câu 5 câu điểm tối đa:40 điểm (@8 điểm) Chế biến đồ ăn đồ uống Giống như thi lý thuyết 3 câu 2 câu 5 câu điểm tối đa:30 điểm (@6 điểm) Tiếp khách nói chung Giống như thi lý thuyết 3 câu 2 câu 5 câu thang điểm:30 điểm (@6 điểm)   tổng 9 câu  tổng 6 câu tổng 15 câu 100 điểm          Đây là chi tiết lịch thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 ngành nhà hàng lần thứ 3 ( Địa điểm tổ chức・ Hội trường thi・ Thời gian thi và những vấn đề liên quan)             Thời gian nhận đăng ký thi tuyển lần 1 ※1 2022.11.28 (Thứ Hai) 10:00 sáng ~ 2022.11.30 (Thứ Tư) 5:00 chiều Chỉ những người đã đăng ký và đăng ký trang Mypage trước ngày 21 tháng 11 mới có thể đăng ký. Nếu bạn không  hoàn tất đăng ký trang Mypage thì bạn sẽ không thể đăng ký thi. *Người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage là người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage của Kỹ năng đặc định và cũng là người nhận được email từ 【OTAFF】. Đăng tuyển lần 1 Thời hạn thanh toán lệ phí thi ※3 Đến 2022.12.5(thứ 2) Đăng tuyển lần 2 Hạn đăng ký thi ※1 ※2 2022.12.7(thứ 4)AM10:00 ~ 2022.12.8(thứ 5)PM5:00 Chỉ những người đã đăng ký và đăng ký trang Mypage trước ngày 21 tháng 11 mới có thể đăng ký. Nếu bạn không  hoàn tất đăng ký trang Mypage thì bạn sẽ không thể đăng ký thi. *Người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage là người đã hoàn tất việc đăng ký trên trang Mypage của Kỹ năng đặc định và cũng là người nhận được email từ 【OTAFF】. 二Đăng tuyển lần 2 Hạn nộp lệ phí thi ※3 Đến  2022.12.12(thứ 2) Phát hành phiếu dự thi Cuối tháng 12 Công bố kết quả thi Cuối tháng 1   ※1 Bài thi này là một hình thức xổ số. Nếu số người đăng ký chưa đạt mức yêu cầu thì tất cả các ứng viên sẽ được lựa chọn. ※2 Về thanh toán lệ phí thi: sau khi bạn được chọn thì có thế thanh toán. ※3 Nếu sau thời hạn nộp lệ phí thi của lần tuyển sinh đầu tiên mà còn ghế trống thì sẽ tổ chức tuyển thi lần 2 ngay tại hội trường đó.     Những thí sinh đăng ký kỳ thi kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 ngành khách sạn tại nước ngoài Năm 2022 Thông tin kỳ thi        Quốc gia tổ chức thi Test country Nepal Nepal Lịch thi Test schedule ■Phần thi tháng 12.2022,  1.2023 For the test from December in 2022 to January in 2023 Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký Voucher trực tuyến: 2022.10.24 giờ địa phương 12:00~(giờ Nhật Bản15:15~) Start accepting online voucher applications:from 12:00PM local time (from 15:15PM Japan time)on October 24th, 2022 ※Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ có thể bị trễ hơn khoảng 15 phút. Starting time could be delayed about 15 minutes from scheduled time. ※Chúng tôi dựa trên cơ sở theo thứ tự, hồ sơ đăng ký trước thì nhận trước và sẽ ngừng tiếp nhận khi đã đủ số lượng hồ sơ theo quy định. Due to the first-come-first-served basis, application acceptance may end in the middle depending on the quantity of applications. 2022.11.21 ~ chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký thi ( dự kiến) The test reservation will be accepted from November 21th,2022(planned). 2022.12.4 ~ Tổ chức thi (dụ kiến ) The test will be conducted from December 4th, 2022(planned). Kathmandu Kathmandu Địa chỉ liên lạc liên quan đến đăng ký thi Trung tâm dịch vụ khách hàng Prometric 〇 Khi gọi từ trong nước Nepal ・Hỗ trợ bằng tiếng Nepal: 01-597-0037(có mất phí) ・Hỗ trợ bằng tiếng Nhật:18000910107(miễn phí) 〇Khi gọi từ trong nước Nhật ・Hỗ trợ bằng tiếng Anh/Nhật: 0120 90 7699(miễn phí) Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Nepal ・Nepali support: 01-597-0037(Non-Toll free number) ・Japanese support:18000910107(Toll free number) 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   Quốc gia tổ chức thi Test country Myanmar Myanmar Lịch thi Test schedule Important notification ・Về kỳ thi tháng 12- tháng 1 For the test from December in 2022 to January in 2023 Từ ngày 25 tháng 11 khoảng 12 giờ (giờ Nhật Bản) chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký. Test reservation will start around 12:00 PM on November 25th (Japan Standard Time). Từ 10:00 giờ sáng ngày 18 tháng 11 ~ 6:30 chiều ngày 24 tháng 11(giờ Nhật Bản) Chúng tôi dự định sẽ nhận những đơn đăng ký trước. Advance reservation will start from around 10:00 AM on November 18th to around 6:30 PM November 24th (Japan Standard Time). ※Đối với những người đã mua phiếu Voucher từ năm 2020 mà không thể tham gia thi do bị hủy, chúng tôi sẽ nhận đơn của những bạn này trước, thí sinh đã mua voucher và được quyền dự thi nhưng trong 2 năm qua không có cơ hội dự thi, nên chúng tôi thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả này. Các bạn mua vé voucher trước thì sẽ được lựa chọn đăng ký trước. Thẻ tín dụng không sử dụng để đăng ký được. For those who purchased voucher in 2020, we will conduct advance reservation. During the advance reservation period, only those who have a voucher can make a reservation. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2022.10.4 giờ Nhật Bản 10:00 chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký dự thi The test appointment will start around 10:00 AM (Japan Standard Time) on October 4th,2022. 2022.10.25 ~  Tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted from October 25th,2022(planned). Yangon Yangon Trung tâm dịch vụ khách hàng Prometric 〇Gọi từ trong nước Myanmar ・Hỗ trợ tiếng Myanmar: 09880441014 (mất phí gọi) ・Hỗ trợ tiếng Nhật: 08008008032(miễn phí) ※Bạn có thể gọi từ điện thoại cố định và di động MPT (Bưu chính và Viễn thông Myanmar). Số điện thoại Telenor、Ooredoo、Mytel có thể không thực hiện được cuộc gọi. ・Hỗ trợ tiếng Nhật: 012390032 (mất phí ) ※Có thể truy cập được tất cả các nhà cung cấp dịch vụ 〇Gọi từ trong nước Nhật Bản ・Hỗ trợ tiếng Anh/tiếng Nhật: 0120 90 7699 (miễn phí) Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Burmese ・Burmese language support: 09880441014 (Non-toll free number) ・Japanese support: 08008008032 (Toll free number) *Accessible from MPT(Myanmar Posts and Telecommunications)fixed-line phone or mobile phone. Telenor, Ooredoo and Mytel mobile phone may not be able to call in. ・Japanese support: 012390032(Non-toll free number) *Accessible from all carriers 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)     Quốc gia tổ chức thi Test country Philippines Philippines Lịch thi Test schedule 2022.5.20 giờ Nhật Bản 14:00 Bắt đầu nhận đăng ký thi The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. 2022.6.1 ~ Tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted from June 1st,2022(planned). ------- Tại Manila và Davao, Philippines, từ tháng 11/2021, chỉ những người đã tiêm đủ 2 mũi mới được tham gia thi. Vui lòng đăng ký nếu bạn đã tiêm 2 mũi. Tại hội trường thi, vui lòng xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin (mã số ID hoặc giấy) hoặc đơn do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu bạn không thể xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hai lần tại hội trường thi, hoặc nếu tên trên giấy chứng nhận không khớp với ID của bạn, bạn sẽ bị coi là vắng mặt và lệ phí thi của bạn sẽ không được hoàn trả. Tại Cebu, Philippines, thời điểm hiện tại thí sinh có thể tham gia kỳ thi sau tháng 11 năm 2021 không liên quan tới  việc tiêm chủng hay không. ∗ Tại hội trường thi chúng tôi tuân thủ theo phương châm của chính phủ Philippines. From November, 2021 onwards in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take a test. For fully vaccinated people* only, please schedule your test appointment. You need to show the Vaccine Card (acceptable either digital or paper) or any certificate application provided by each local government at the test center. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. After November, 2021 in Cebu, Philippines, all candidates (either vaccinated or non-vaccinated) are allowed to take a test. *Test Center operates based on Philippines Government's regulation. Manila Makati 2022.6.2~ Manila Makati:from June 2nd,2022 Manila Mandaluyong 2022.6.1~ Manila Mandaluyong:from June 1st,2022 Cebu 2022.6.5~ Cebu:from June 5th,2022 Davao 2022.6.9~ Davao:from June 9th,2022   Quốc gia tổ chức thi Test country Thailand Thailand Lịch thi Test schedule 2022.5.20 giờ Nhật Bản 14:00 Chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký thi. The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. 2022.6.18~ Tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted from June 18th,2022(planned). Bangkok Bangkok   Nước tổ chức thi Test country Cambodia Cambodia Lịch thi Test schedule 2022.5.20 giờ Nhật Bản 14:00  chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký thi The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. 2022.6.15~ tổ chức thi(dự kiến) The test will be conducted from June 15th(planned). Phnom Boeng KengKang 2022.6.16~ Phnom Boeng KengKang:from June 16th,2022 Phnom Penh Chamkarmon  2022.6.15~ Phnom Penh Chamkarmon:from June 15th,2022   Quốc gia tổ chức thi Test country Indonesia Indonesia Lịch thi Test schedule 2022.5.20 giờ Nhật Bản 14:00 chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký thi The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. 2022.6.2~ tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted from June 2nd,2022(planned). ----- Ở Indonesia, chỉ những người đã tiêm phòng Vắc xin mới được đăng ký thi. Vui lòng đăng ký thi nếu bạn đã tiêm vắc xin. Nếu bạn không thể xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin hoặc trên giấy chứng nhận tiêm vắc xin và giấy sự thi không trùng khớp họ tên và ID thì bạn sẽ được coi là vắng mặt và lệ phí thi sẽ không được hoàn trả lại. ※Cần phải tiêm vắc xin ít nhất 1 lần. Ở hội trường thi tại Indonesia chúng tôi tuân theo phương châm của chính phủ Indo đề ra. Only vaccinated people are allowed to take a test in Indonesia. For vaccinated people* only, please schedule your test appointment. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. *You are required to have at least received your first dose of vaccine. Test Center operates based on Indonesian Government's regulation. Jakarta Raya 2022.6.9~ Jakarta Raya:from June 9th,2022 Kelapa Gading  2022.6.2~ Kelapa Gading:from June 2nd,2022 Pademangan  2022.6.7~ Pademangan:from June 7th,2022 Surabaya  2022.6.7~ Surabaya:from June 7th,2022 Bandung  2022.6.4~ Bandung:from June 4th,2022 Yogyakarta  2022.6.2~ Yogyakarta:from June 2nd,2022 Medan  2022.6.2~ Medan:from June 2nd,2022 Semarang  2022.6.6~ Semarang:from June 6th,2022   Nước tổ chức thi Test country Sri Lanka Sri Lanka Lịch thi Test schedule 2022.5.20 giờ Nhật Bản 14:00 chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký thi The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. 2022.6.1~ tổ chức thi (dự kiến) The test will be conducted from June 1st,2022(planned). Colombo Colombo    Cấu trúc đề thi, số lượng câu hỏi, thời gian thi, điểm chuẩn, tất cả đều giống với kỳ thi trong nước Nhật. The test contents, number of questions, duration the test, and acceptance criteria are the same as the domestic test in Japan.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và lịch thi Click here to get more information and to schedule your test.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và lịch thi >link dẫn ngoài Click here to get more information and to schedule your test. (chú ý 1) Kỳ thi tổ chức bên ngoài nước Nhật năm 2020 được ủy thác bởi công ty Prometric thực hiện. Note 1: The Organization for Technical Skill Assessment of Foreign Workers in Food Industry commissions Prometric Japan Co., Ltd to conduct the test overseas for FY2020. (Chú ý 2) Đối với các quốc gia khác, sau khi tham vấn liên chính phủ ,chúng tôi sẽ triển khai tuần tự từ quốc gia đã trang bị môi trường thực hiện kỳ thi tốt. Note 2: For other countries, the test will be conducted in order from countries that have prepared the test environment after consultations between governments. ◆ Hiệp hội tổ chức đánh giá kỹ năng chế biến thực phẩm cho người nước ngoài (OTAFF).)◆ > link dẫn ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

21/11/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

 Lưu ý   [ 2022.11.14]   Kết quả kỳ thi tháng 10 năm 2022 đã được đăng tải. [ 2022.10.10]   Kết quả kỳ thi tháng 9 năm 2022 đã được đăng tải. [ 2022.9.10]   Kết quả kỳ thi tháng 8 năm 2022 đã được đăng tải. [ 2022.8.10]   Kết quả kỳ thi tháng 7  năm 2022 đã được đăng tải. [ 2022.7.12]   Kết quả kỳ thi tháng 6  năm 2022 đã được đăng tải. [ 2022.6.10]   Kết quả kỳ thi tháng 5/2022 đã được đăng tải。 [ 2022.5.12]   Về việc bắt đầu nhận đăng ký lịch thi kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp. [2022.5.6]   Thông tin kỳ thi của năm nay sẽ được đăng tải vào khoảng ngày 13/5。 [ 2022.3.23]   Thủ tục đăng ký thi đánh giá kỹ năng đặc định ngành nông nghiệp của năm 2021 đã kết thúc.。 [2022.3.16]   「Sách hướng dẫn tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đặc định người nước ngoài」và 「Những điểm tốt của bên tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đặc định người nước ngoài」đã được đăng tải.。     Thông tin kỳ thi (1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia   | Năm 2019   | Năm 2020 ・Philippines ・Campuchia ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản     ・Thái Lan ・Campuchia ・Philippines ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản   | Năm 2021   | Năm 2022 Vui  lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi tại nước ngoài   Vui lòng tham khảo trang Web đăng ký thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi tại nước ngoài (2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia · Ở nước ngoài · Tại Nhật Bản (3) Kết quả thực hiện thử nghiệm   | Năm 2020   | Năm 2021   | Năm 2022 ・2020.6 ・2020.7 ・2020.8 ・2020.9 ・2020.10 ・2020.11 ・2020.12 ・2021.1 ・2021.2 ・2021.3     ・2021.5 ・2021.6 ・2021.7 ・2021.8 ・2021.9 ・2021.10 ・2021.11 ・2021.12 ・2022.1 ・2022.2 ・2022.3   ・2022.5 ・2022.6 ・2022.7 ・2022.8 ・2022.9 ・2022.10     Kỳ thi ở nước ngoài Thời gian thực hiện các kì thi Quốc gia     1. Quốc gia nơi kỳ thi sẽ được tiến hành (7 quốc gia)  (1)Quốc gia tổ chức thi  (1) Philippines, (2) Indonesia, (3) Campuchia, (4) Thái Lan, (5) Myanmar, (6) Nepal, (7) Mông Cổ  (2)Quốc gia dự định tổ chức thi  ① Trung Quốc, ② Việt Nam     2. Địa điểm tổ chức kỳ thi         Chúng tôi dự định tổ chức kỳ thi tại thủ đô của quốc gia nơi kỳ thi được tiến hành.     3. Thời gian tiến hành thi        Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn thi" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của từng quốc gia.    Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong、thông tin thi cho từng quốc gia >Liên kết bên ngoài Về ngôn ngữ được sử dụng cho kỳ thi Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi tổ chức kỳ thi và kỳ thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe hiểu tiếng Nhật. <Ngôn ngữ thi> 1.Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái lan 7.Tiếng Việt 8.  Tiếng Nepal 9.  Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc   Kì thi tại Nhật Bản Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia. Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây. Quy trình thực hiện kiểm tra 1. Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái  7.Tiết Việt 8.  Tiếng Nepal 9. Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc     Tổng quát về kì thi   | Mục tiêu và lợi ích thi  Mục đích Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động. Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định. Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành. Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không. Lợi ích Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.   | Quy trình thực hiện thử nghiệm Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp" |Phạm vi kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp     1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt         Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt     2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi         Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi Phạm vi kiểm tra     1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]        Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]        Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]         Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf   |Yêu cầu về thể chế     1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp        Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.             1. Phải từ 18 tuổi trở lên             2. Có sức khỏe tốt             3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp             4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản           Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.         2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】         "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.                             1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt                 2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)                             1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi                 2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)     3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」        Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.             1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện             2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành             3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2   Tài liệu ôn thi Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần. Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

16/11/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Hàng không: Bảo dưỡng máy bay ※Được cập nhật liên tục

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định 【Bảo dưỡng máy bay】được tổ chức tại Mông cổ    Tài liệu hướng dẫn luyện tập Câu hỏi mẫu kết quả bài thi   Chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi với nội dung như sau.  The test will be held with the following contents. Lưu ý: Tất cả ngày và giờ đều tính theo giờ Mông Cổ (Ulaanbaatar). NOTE:The date and time are all Ulaanbaatar, Mongolia time. Cách xử lý Corona   Hãy xem chi tiết ở đây、「Hướng dẫn thi chi tiết(PDF)」 ・ Ngày thi   Examination Date   ・2022.9.24(Thứ 7)  Saturday, September 24, 2022 ・ Hội trường thi   Examination Site   ・Trường cao đẳng kỹ thuật Kosen Mông Cổ    Mongol Koosen College of Technology    Enhtaivan Avenue 90, Ulaanbaatar “Bản đồ MAP” ・ Thời gian thi   Examination Time   ・Thời gian làm thủ tục dự thi  Reception time:   9:00~10:00 ・Thi lý thuyết  Written Examination:  10:30~11:30 ・Thi thực hành  Practical Skill Examination:  13:00~16:00 khoảng giữa 30 phút Some 30 minutes between 13:00~16:00 ・Chú ý: Thi thực hành được chia thành các nhóm nhỏ và tiến hành lần lượt theo nhóm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc chia nhóm và thời gian bắt đầu kiểm tra thực hành cho từng nhóm trong ngày thi. For the Practical Skill Examination, the examinee will be divided into small groups and the test will be carried out per group in order. The start time will be announced on the day. ・Sau khi kỳ thi thực hành kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kế hoạch tiếp theo. Sau đó các bạn có thể ra về. After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. ・ Số thí sinh giới hạn   Fixed Number   ・ 100 người   100 Persons. ・ Thời gian đăng ký dự thi   Examination Application Acceptance Period   ・2022.8.12 (Thứ 6)10:00~ 2022.8.26 (Thứ 6)24:00 Friday, August 12, 2022, 10:00 ~ Friday, August, 26, 2022, 24:00 ・Chúng tôi sẽ ngừng nhận đơn khi số lượng đơn đủ NOTE:The application will be closed if the number of applicants reaches the fixed number. ・Bấm vào đây để đăng ký Click here to apply ・ Cách thanh toán lệ phí thi   Examination Fee and Payment   ・93,000 Tugrik Mông Cổ hoặc 4,000 yên(JPY)hoặc 29 Đô (USD) MNT93,000(Mongolian tögrög)、JPY4,000(Japanese yen) or US$29 (US dollar) ・Vui lòng chuyển lệ phí thi vào tài khoản ngân hàng trước thời hạn. Please transfer the examination fee into following account by the deadline.    Bank Name: Xac Bank    Bank Branch Name: Central Square branch    Bank Branch Address: Xac Bank head office, Prime Minister Amar’s Street, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia    Swift Code: CAXBMNUB    Account Number: 5005406939 (MNT)    AccountName: Mongolian National Association of Colleges of Technology ・Chú ý: Vui lòng nhập họ tên thí sinh bằng chữ cái Alphabet và số điện thoại vào cột nhập giữ liệu NOTE:Please enter applicant’s alphabet name and phone number in the input box. ・Chú ý: Thí sinh vui lòng chịu phí chuyển khoản. NOTE:Please note that the bank transfer fee is at your expense. ・ Gửi phiếu đăng ký dự thi  Examination Admission Ticket Delivery   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 9.9.2022 (thứ 6) Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Friday, September 9th, 2022. ・ Công bố kết quả thi    Announcement of the Examination Results   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 7.10.2022 (thứ 6) On and after Friday, October 3, 2022, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail.  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

16/11/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang HP của Trung tâm kiểm tra kỹ năng ngành khách sạn của hiệp hội >Linh dẫn ngoài   2022.11.3  NEW!  Bắt đầu mở đăng ký thi tại Indonesia 2022.10.30   Chúng tôi công bố kết quả thi đỗ bài kiểm định kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 4 (Tại Nepal) 2022.9.25   Chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi kiểm định kỹ năng đặc định số 1 tại Indonesia (Jakarta, Bali). 2022.9.18   2022.10(Nepal)Chúng tôi đã công bố hướng dẫn thi cho bài kiểm định kỹ năng đặc định số 1. 2022.9.17   Chúng tôi đã thông báo kết quả thi đỗ kỳ thi kiểm định kỹ năng ngành khách sạn lần thứ 3 năm 2022 (trong nước Nhật)   【Bài thi kiểm định kỹ năng đặc định lần tới】 ●Cuối tháng 1.2023 〜 Đầu tháng 2 được tổ chức tại Nhật Bản ・1.26、27 Tokyo ・1.30 Fukuoka  ・1.31 Osaka  ・2.1 Nagoya  ・2.2 Naha ※Kế hoạch đăng ký thi từ ngày 6 〜ngày 10 năm 2023 | Năm 2022 (năm 2022) Bài thi kiểm định kỹ năng ngành Khách sạn lần thứ 5 Kỳ thi đánh giá kỹ năng ngành khách sạn này được tổ chức tại Indonesia. Xin thí sinh hãy lưu ý:  đây không phải là bài thi ở Nhật Bản. ※Thời gian đăng ký 「từ ngày 8〜2/11/2022 」. Trước tiên hãy kiểm tra hướng dẫn thi.↓ | Hướng dẫn thi   Tải hướng dẫn thi     Thời gian nhận đăng ký dự thi 2022.11.2 (thứ 4) Giờ Nhật Bản 13:00 ~ 2022.11.8 (thứ 3) Giờ Nhật Bản 12:00  Thanh toán lệ phí thi 400 000 Rupiah ( phương thức thanh toán tiền mặt tại tại quầy tiếp tân vào ngày thi).  Gửi phiếu dự thi 2022.11.18 ( thứ 6)  dự kiến lúc 13:00 Giờ Nhật Bản. Hãy tải từ trang mypage của bạn xuống nhé .  Công bố kết quả thi 2022.12.22 (thứ 5) dự kiến 13:00 giờ Nhật Bản ● Hội trường thi ・Thủ đô Jakarta : Jl. KH Wahid Hasyim No.73-75, RT.1/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Indonesia 【Ashley Hotel Jakarta Wahid Hasyim "KENSINGTON BALLROM"】 ・Bali : Jl. Raya Tuban, Lingkungan Griya No.2, Tuban, Bali 80361 Indonesia 【Grand Sovereign Kuta Bali "Oleg Room" 】 ●Ngày thi:Năm tháng2022 ・Thủ đô Jakarta:ngày 29、30 tháng 11.、ngày 1、3、4、5 tháng 12. ・Bali:Ngày 8 、9、10 tháng 12. ※Bạn chỉ có thể làm bài thi 1 lần trong 9 ngày trên. ●Thời gian nhận đăng ký dự thi ( Giờ địa phương của Indonesia, Vui lòng kết thúc thời gian đăng ký thi trong giờ đăng ký quy định) ①8:00〜8:40 ②9:15〜9:55 ③10:30〜11:10 ④13:10〜13:50 ⑤14:25〜15:05 ●Thời gian thi ( Bạn chỉ cần thi 1 lần trong những ngày trên. Không cần thi toàn bộ.)  ①8:45〜9:55 ②10:00〜11:10 ③11:15〜12:25 ④13:55〜15:05 ⑤15:10〜16:20 ●Số ứng viên thi tối đa ・Một lần thi tối đa 50 người. Thời gian thi 70 phút, một ngày thi 5 lần. ・Vui lòng đăng ký chính xác trong thời hạn nộp đơn. ・Nếu số lượng ứng viên đạt giới hạn thì chúng tôi sẽ dừng nhận đơn, vậy nên các bạn hãy đăng ký sớm nhé. ・Vui lòng chỉ đăng ký nếu bạn thực sự muốn tham gia thi. Xin đừng đăng ký cho vui. ※Tổng cộng 2,100 ứng viên thi trong 9 ngày ※Tuy nhiên, xin lưu ý ngày thi có thể được thay đổi hoặc hoãn lại tùy thuộc vào tình trạng lây nhiễm của coronavirus mới. ※Để ngăn chặn sự lây lan của chủng Coronavirus mới, chúng tôi sẽ xử lý theo các cách sau. ●Các biện pháp phòng chống lây nhiễm được thực hiện tại hội trường thi. ・Giám thị coi thi đeo khẩu trang. ・Chúng tôi đã chuẩn bị khử trùng ở lối vào hội trường thi, Yêu cầu các ứng viên hãy sát khuẩn các nhon tay của mình nhé. ・Tại quầy tiếp nhận, hội trường thi chúng tôi giữ khoảng cách rộng để đảm bảo khoảng cách an toàn. ・Hội trường thi được thông gió bằng các mở cửa lối ra vào. ・Những thiết bị mà thí sinh sẽ chạm vào trong phòng thi, chúng tôi đều đã khử trùng. ●Yêu cầu tất cả thí sinh ・Khi các thí sinh làm thủ tục thi, khi ở trong hội trường thi, vui lòng tuân thủ giãn cách xã hội. ・Hãy nhớ đeo khẩu trang. (Trừ khi thi thực hành) ・Tuyệt đối phải rửa tay và sát trùng bằng cồn, (trước khi làm thủ tục・ trước khi thi・ sau khi nghỉ giải lao・ sau khi thi vv...). ・Vui lòng không nói chuyện trong hội trường thi để tránh giọt bắn văng ra ngoài gây lây lan virus. ・Vui lòng hợp tác kiểm tra thân nhiệt tại quầy lễ tân. ※Xin lưu ý nếu bạn bị sốt sau khi đo nhiệt độ vào hôm thi hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, chúng tôi có thể hủy bài thi của bạn và yêu cầu bạn về nhà. Chúng tôi sẽ tổ chức thi theo nội dung dưới đây:  ・Thời gian thi sẽ từ ①〜⑤. Bạn sẽ chỉ được kiểm tra 1 lần trong 5 lần này, không cần phải tham gia hết cả 5. ・①Các thí sinh chỉ có thể chọn mục ①, không thể chọn giờ, vui lòng hãy chọn ngày. ・Thời gian thi có thể sẽ thay đổi. ・Thời gian thi có thể thay đổi. ・Lệ phí thi là 400,000 Rupiah.。 ・Kỳ thi sẽ được thực hiện bằng thiết bị máy tính bảng, mỗi phòng thi sẽ được trang bị máy tính bảng. ・Bất kỳ ai đủ 17 tuổi vào ngày thi và có tư cách lưu trú đều có thể tham gia kỳ thi.( Tuy nhiên, ngoại trừ những người bị tước tư cách lưu trú kỹ năng đặc định ngành khách sạn trong vòng 5 năm). ※Sau khi kết thúc đợt đăng ký thi, chúng tôi sẽ kiểm tra những người bị tước tư cách thi trong vòng 5 năm qua, khi chúng tôi phát hiện những đơn đăng ký của những thí sinh đó thì đơn đăng ký sẽ bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, nếu chúng tôi phát hiện muộn hơn, thì bài thi sẽ bị hủy và lệ phí thi sẽ không được hoàn trả. ※Sau khi kết thúc thời hạn nộp đơn, nếu chúng tôi phát hiện các đơn trùng lặp trong thời gian thi vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022 (năm 2022), tất cả các đơn đăng ký tiếp theo sẽ bị vô hiệu hóa và các ứng viên chỉ tham gia kỳ thi với nội dung đơn đăng ký đầu tiên. Ngoài ra, nếu sau đó chúng tôi phát hiện các ứng viên đã làm bài thi hai lần, thì sẽ bị coi là gian lận và bị tước quyền thi và bài thi sẽ bị hủy, đồng thời lệ phí thi sẽ không được hoàn trả. ・Vui lòng sử dụng ảnh tuân theo quy tắc ảnh. | Hướng dẫn nộp lệ phí thi Trả 400.000 Rupiah tiền mặt tại quầy lễ tân vào ngày thi của thí sinh. Vui lòng mang 4 tờ 「100,000 Rupiah giấy 」theo nhé. ◆ Hướng dẫn thi kiểm định kỹ năng ngành Khách sạn(PDF) ◆ Điều khoản sử dụng thi kiểm định kỹ năng ngành Khách sạn(PDF) ◆ Quy định ảnh có thể sử dụng khi đăng ký dự thi(PDF) | Công bố kết quả   Kết quả sẽ được hiển thị trên trang Mypage 13:00 (dự kiến) ngày 22.12.2022. (Lưu ý) Chúng tôi không trả lời các câu hỏi cá nhân liên quan đén kết quả thi. >Đăng nhập vào trang mypage ●Thi kiểm tra tiếng Nhật Để có được kỹ năng đặc định, ngoài việc tham gia các kỳ thi kỹ năng, cần phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật (JLPT N4 trở lên hoặc JFT Cơ bản). Kỳ thi lần này chúng tôi nghĩ trong các bạn đăng ký thi ngành khách sạn cũng có người muốn thi JLPT N4 trở lên hoặc JFT Cơ bản. Đơn đăng ký cho kỳ thi JLPT tháng 12 năm nay đã đóng, vì vậy vui lòng hãy đăng ký các kỳ thi được tổ chức vào năm sau. Ngoài ra, JFT Basic được tổ chức theo định kỳ, hãy nộp đơn vào kỳ thi năm tới nhé. Hãy bấm vào đây để biết thông tin chi tiết 【 Hiệp hội Trung tâm thi kỹ năng ngành khách sạn】>Link dẫn ngoài 

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

15/11/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định 【Ngành khai thác mặt đất】 được tổ chức tại Tokyo   Tài liệu hướng dẫn luyện tập Câu hỏi mẫu kết quả bài thi Doanh nghiệp mong muốn ứng tuyển Chú ý: Bạn không thể tham gia kỳ thi nếu bạn bị sốt. NOTE:Those who have a fever cannot take the exam. Chú ý: Vui lòng đeo khẩu trang. NOTE:Please wear a mask. ※ Hãy đọc bên dưới để biết thêm chi tiết. *Please read the following to learn more.     Về cách xử lý bệnh truyền nhiễm Corona virus mới  ANTI-COVID-19 MEASURES   ※ Hãy đọc hướng dẫn thi ở đây.  Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi EXAM GUIDE Chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi với nội dung như sau. The test will be held with the following contents.   Hãy xem đường link  bên dưới để biết các câu hỏi thường gặp. Please check this link for frequently asked questions. Chú ý: tất cả ngày và giờ đều theo giờ Nhật Bản. NOTE:The date and time are all Japan time. ・ Ngày thi Examination Date   ・2022.11.22 (thứ 3)  Tuesday,November 22th,2022 ・ Hội trường thi: Examination Site   ・Khu công nghiệp quận Oita Plaza PiO 〒144-0035   Tokyoto Otaku Minamikamata 1 - 20 - 20 Hội trường triển lãm nhỏ 2F Ota City Industrial Plaza PiO 1 Chome-20-20 Minamikamata, Ota City, Tokyo 144-0035 Floor2 SHO-TENZI Hall “Bản đồ MAP” ・ Thời gian thi Examination Time   ・Chú ý: Thời gian có thể thay đổi tùy theo tiến độ của kỳ thi. NOTE:Examination time may vary depending on the situation. ・Chú ý: sau khi kết thúc kỳ thi, chúng tôi sẽ thông báo về kế hoạch thi tiếp theo. Các bạn có thể ra về sau đó. NOTE:After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. 1.Thời gian làm thủ tục dự thi Reception time:  10:30~10:50 2.Giải thích những điểm cần lưu ý  Orientation:  11:00~11:15 3.Thi lý thuyết  Written Examination:  11:15~12:00 4.Thi thực hành  Practical Skill Examination:  12:15~12:45 5.Thông tin liên lạc  Information:  12:45~13:00 ・ Kiểm tra thông tin cá nhân  Check your ID.   ・Kiểm tra bằng một trong các hình thức nhận dạng sau. Please prepare one of the following identification documents. ○ Thẻ ngoại kiều  Residence card ○ Hộ chiếu  Passport ・ Số người giới hạn  Fixed Number   ・80 người  80 Persons. Tuy nhiên, ngay cả số người đăng ký đạt mức quy định thì tất cả các thí sinh đã đăng ký có thể tham gia thi. Trong trường hợp này thì thời gian, phòng thi có thể sẽ thay đổi. However, even if the number of applicants reaches the fixed number, it will be arranged that all applicants can take the examination. In this case, the examination site and/or time may be changed. ・ Thời gian đăng ký dự thi  Examination Application Acceptance Period   ・2022.10.4 (thứ 3) 10:00 ~  2022.10.25 ( thứ 3) 12:00  Tuesday, October 4th, 2022, 10:00 ~ Tuesday, October 25th, 2022, 12:00 ・ Lệ phí thi  Examination Fee   ・2000 Yên (JPY) (đã bao gồm thuế tiêu dùng)  JPY2,000(Japanese yen)(Consumption tax included) ・Chú ý: Lần này, có sự hỗ trợ từ chính phủ.  NOTE:Government subsidy is available this time. ・ Thanh toán lệ phí thi  Payment of exam fee   Kích vào đây để mua vé  Click here to purchase exam tickets. Hãy xem  「 Chuỗi dự trữ  (cách thanh toán lệ phí thi)(PDF)」để biết cách thanh toán. For the payment method and the due date of payment, please refer to the How to Apply for the Exam. ・ Gửi phiếu dự thi  Examination Admission Ticket Delivery   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 8.11.2022 (thứ 3) Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Tuesday, November 8rd, 2022. ・ Thông báo kết quả kỳ thi  Announcement of the Examination Results   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 29.11.2022 (thứ 3) On and after Tuesday, November 29th, 2022, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail. Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định 【Ngành khai thác mặt đất】 được tổ chức tại Philippines   Tài liệu hướng dẫn luyện tập Câu hỏi mẫu Kết quả thi Doanh nghiệp mong muốn ứng tuyển Chú ý: Bạn không thể tham gia kỳ thi nếu bạn bị sốt. NOTE:Those who have a fever cannot take the exam. Chú ý: Vui lòng đeo khẩu trang. NOTE:Please wear a mask. ※ Hãy đọc  hướng dẫn thi ở đây.  Please read our exam guide here.     Hướng dẫn thi EXAM GUIDE Chúng tôi sẽ tổ chức kỳ thi với nội dung như sau.  The test will be held with the following contents.   Hãy xem đường link bên dưới để biết các câu hỏi thường gặp. Please check this link for frequently asked questions. Lưu ý: Tất cả các ngày, giờ thì đều theo giờ Philippines. NOTE:The date and time are all Philippine Standard Time(PST). ・ Ngày thi Examination Date   ・2022.12.3(thứ bẩy) Davao     Saturday,December 3rd,2022  Davao City ・2022.12.4(chủ nhật) Metro Manila     Sunday,December 4th,2022  Metro Manila ・2022.12.5(thứ 2) Metro Manila     Monday,December 5th,2022  Metro Manila ・ Hội trường thi  Examination Site   ・Thành phố Davao   Davao City     Hotel Tropika Davao(Palmera Hall)     Km.7JP Laurel AvenueLanang,Davao City  MAP ・Metro Manila  Metro Manila     TESDA Women’s Center(Tandang Sora Hall)     Gate 1 TESDA Complex,East Service Road,South Superhighway,Taguig City  MAP ・ Thơi gian thi Examination Time   ・Chú ý: Thời gian có thể thay đổi tùy theo tiến độ của kỳ thi. NOTE:Examination time may vary depending on the situation. ・Lưu ý: Sau khi kỳ thi thực hành kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kế hoạch tiếp theo. Sau đó các bạn có thể ra về. NOTE:After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. ・Dec.3rd,  Davao City Chú ý: Không được chọn thời gian thi. Thời gian thi sẽ được ghi rõ trên phiếu dự thi. NOTE:You cannot choose your examination time. The time of the examination will be clearly indicated on the Examination Admission Ticket.  1.Thời gian làm thủ tục   Reception time:   9:00~ 9:35  2. Giải thích những điều cần lưu ý  Orientation:   9:45~10:00  3.Thi lý thuyết  Written Examination:  10:00~10:45  4.Thi thực hành  Practical Skill Examination:  11:15~11:45  5.Thông tin liên lạc   Information:  11:45~12:00  PART 2  1.Thời gian làm thủ tục Reception time:  13:30~&14:05  2.Giải thích những điều cần lưu ý Orientation:  14:15~14:30  3.Thi lý thuyết Written Examination:  14:30~15:15  4.Thi thực hành Practical Skill Examination:  15:45~16:15  5.Thông tin liên lạc  Information:  16:15~16:30 ・Dec.4th,  Metro Manila Chú ý: Không được chọn thời gian thi. Thời gian thi sẽ được ghi rõ trên phiếu dự thi. NOTE:You cannot choose your examination time. The time of the examination will be clearly indicated on the Examination Admission Ticket. PART 1  1.Thời gian làm thủ tục  Reception time:   9:00~ 9:35  2.Giải thích những điều cần lưu ý  Orientation:   9:45~10:00  3.Thi lý thuyết  Written Examination:  10:00~10:45  4.Thi thực hành  Practical Skill Examination:  11:15~11:45  5.Thông tin liên lạc  Information:  11:45~12:00 PART 2  1.Thời gian làm thủ tục  Reception time:  13:30~&14:05  2.Giải thích những điều cần lưu ý  Orientation:  14:15~14:30  3.Thi lý thuyết  Written Examination:  14:30~15:15  4.Thi thực hành  Practical Skill Examination:  15:45~16:15  5.Thông tin liên lạc  Information:  16:15~16:30 ・Dec.5th,  Metro Manila Chú ý: Không được chọn thời gian thi. Thời gian thi sẽ được ghi rõ trên phiếu dự thi. NOTE:You cannot choose your examination time. The time of the examination will be clearly indicated on the Examination Admission Ticket. PART 1  1.Thời gian làm thủ tục  Reception time:   9:00~ 9:35  2.Giải thích những điều cần lưu ý  Orientation:   9:45~10:00  3.Thi lý thuyết  Written Examination:  10:00~10:45  4.Thi thực hành Practical Skill Examination:  11:15~11:45  5.Thông tin liên lạc  Information:  11:45~12:00 PART 2  1.Thời gian làm thủ tục Reception time:  13:30~&14:05  2.Giải thích những điều cần lưu ý Orientation:  14:15~14:30  3.Thi lý thuyết  Written Examination:  14:30~15:15  4.Thi thực hành  Practical Skill Examination:  15:45~16:15  5.Thông tin liên lạc  Information:  16:15~16:30 ・ Kiểm tra thông tin cá nhân Check your ID.   ・Kiểm tra bằng một trong các hình thức nhận dạng sau. Please prepare one of the following identification documents. ○ Passport    ○ Drivers license    ○ SSS/GSIS ID    ○ Unified Multi-Purpose ID    ○ NATIONAL ID    ○ POSTAL ID ・  Số người giới hạn Fixed Number   ・Dec.3rd,  Davao City 120 Persons. ・Dec.4th,  Metro Manila 200 Persons. ・Dec.5th,  Metro Manila 100 Persons. ・ Thời gian đăng ký thi  Examination Application Acceptance Period   ・2022.10.27 (thứ 5) 9:00 ~2022.11.11 (thứ 6) 11:00 Tuesday, October 27th, 2022, 9:00 ~ Tuesday, November 11th, 2022, 11:00 ・Chú ý: Chúng tôi sẽ dừng khi đã đủ số người đăng ký. NOTE:The application will be closed if the number of applicants reaches the fixed number. ・ Lệ phí thi  Examination Fee   ・4,000円(Yên) (đã bao gồm thuế tiêu dùng) JPY4,000(Japanese yen)(Consumption tax included) ・ Thanh toán lệ phí thi   Payment of exam fee   Hãy bấm  vào đây để mua vé  Click here to purchase exam tickets. Hãy xem 「 Chuỗi dự trữ (cách thanh toán lệ phí thi)(PDF)」để biết cách thanh toán. For the payment method and the due date of payment, please refer to the How to Apply for the Exam. ・ Gửi phiếu dự thi  Examination Admission Ticket Delivery   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 18.11.2022 (thứ 6)。 Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Friday, November 18rd, 2022. ・ Công bố kết quả thi  Announcement of the Examination Results   ・Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí thi, e-mail điện tử sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký dự thi từ ngày 16.12.2022 (thứ 6) On and after Friday, December 16th, 2022, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail.  

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

20/9/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà   Để có được tư cách cư trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà, người lao động phải đáp ứng cả "cấp độ kỹ năng" và "mức độ thành thạo tiếng Nhật". Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản thực hiện hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản thực hiện.  "Cấp độ kỹ năng" trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà được xác định bằng "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực làm sạch tòa nhà" do Hiệp hội thực hiện. ※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập vệ sinh tòa nhà không cần phải thực hiện "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà số 1". ◆Đề thi thực hành(Phương pháp kiểm tra) ・Đề thi thực hành (tiếng Nhật)※PDF:345KB ◆Đề thi trong quá khứ ・Đề thi năm 2019 (Câu hỏi) ※PDF:490KB ・Đề thi năm 2019 (Đáp án) ※PDF:191KB ◆Sách giáo khoa Tại "Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài" nằm trong 「Trung tâm đào tạo quản lý tòa nhà」 (liên kết ngoài)  có đĩa DVD về các biện pháp kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1. ◆Cấp giấy chứng nhận đỗ "Giấy chứng nhận đỗ" là một trong những tài liệu cần thiết để xin visa kỹ năng đặc định. Nếu bạn muốn nhận được cấp chứng chỉ, xin vui lòng áp dụng theo hướng dẫn dưới đây. ※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1-2 tuần kể từ khi thanh toán phí phát hành đến khi được cấp giấy chứng nhận. ・Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận ※PDF:192KB ・Mẫu đăng ký cấp chứng nhận ※Excel:23KB Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống kỹ năng đặc định và đơn xin thị thực kỹ năng đặc định. Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước)  ◆Kỳ thi định kỳ ・Thông tin kỳ thi trong nước tháng 10・11 năm 2022 ※PDF ・Đăng ký cho kỳ thi tháng 10, 11 năm 2022 thì đăng nhập ở đây. ※Nhận đơn đăng ký từ 10:00 ngày 1 tháng 9 năm 2022 ( thứ 5) ~ 17:00 ngày 12 tháng 9 năm 2022  (thứ 2).  【Kỳ thi trước】 ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 11 ~ tháng 12 năm 2019. ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 8 ~ tháng 9 năm 2020 ( thi lại của tháng 4 ~ tháng 5). ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 11 ~ tháng 12 năm 2020.  ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 4 ~ tháng 5 năm 2021.  ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 11năm 2021. ・Các thí sinh thi đỗ kỳ thi trong nước tháng 4 năm 2022.  ◆Thi tại công ty Kỳ thi này dành cho những người không thể tham gia kỳ thi định kỳ được tổ chức trong nước. Hãy kiểm tra quy trình thực hiện kỳ thi cẩn thận. ・Quy trình thực hiện kỳ thi tại chỗ . Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở nước ngoài) 「Kỳ thi đánh giá "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ( thi ở Indonesia)」 ◆Hướng dẫn đăng ký thi ở Indonesia lần 2  ※PDF:335KB     Thời gian thi:30/07/2022 ( thứ bẩy)、 31(chủ      nhật)、 1/8(thứ hai)     Thời gian đăng ký thi:từ 11:00 04/7/2022  ( thứ hai)    ~  17:00 6 (thứ năm) (theo giờ Nhật Bản) Kỳ thi kiểm tra đánh giá kỹ năng vệ sinh tòa nhà tại Indonesia năm 2022. ◆Panduan Ujian Evaluasi Keahlian Manajemen Building Cleaning ※PDF:335KB ◆ Hướng dẫn kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà * PDF: 468KB 【Nhấp vào đây để nộp đơn đăng ký】 ※Từ 11:00 4/7/2022 ~ 17:00 6/7 (giờ Nhật Bản) ◆2021/11 thí sinh thi đỗ/Thông báo thí sinh thi đỗ. "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Myanmar)" Kỳ thi kiểm tra đánh giá kỹ năng vệ sinh tòa nhà tại Myanmar năm 2019. ◆ Hướng dẫn kỳ thi kiểm tra đánh giá kỹ năng vệ sinh tòa nhà tại Myanmar năm 2019. ※PDF:162KB ◆Thông báo thí sinh thi đỗ "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Philippines)" Kiểm tra đánh giá kỹ năng quản lý vệ sinh tòa nhà 2019 tại Philippines. ◆Hướng dẫn kiểm tra kỳ thi đánh giá kỹ năng cụ thể số một ngành quản lý vệ sinh tòa nhà ※PDF:501KB Thời gian kiểm tra: 28/02 (Thứ sáu) -   1/3/2020 (Chủ nhật) Tiếp nhận kiểm tra:13:30 27/01 (thứ hai) ~  13:30 29/01 (thứ tư). ◆Nhấp vào đây để đăng ký * Liên kết [Thời gian đăng ký đã hết] ◆Màn hình giải thích đăng ký ứng dụng※PDF:353KB ◆Ứng viên đỗ※MỚI >Liên kết ngoài ◆ Kỳ thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà  ◆ >Liên kết ngoài  

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

26/10/2021

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

■Lịch trình kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại đây   Mục đích kiểm tra Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc chấp nhận "người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1" đang tiến triển trong ba lĩnh vực (1) công nghiệp nguyên liệu thô, (2) chế tạo máy công nghiệp, và ( 3) ngành công nghiệp liên quan đến điện và thông tin điện tử. Kỹ năng cụ thể số 1 Người nước ngoài được yêu cầu phải có "kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong ba lĩnh vực sản xuất và "đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực sản xuất" để xác nhận trình độ kỹ năng mà chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra.   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Các ngành tham gia Ngành nguyên liệu thô Đúc Kim loại dập Kết thúc Hàn Đúc Tấm kim loại nhà máy Kiểm tra cơ khí Khuôn đúc Mạ Bảo trì máy móc Gia công Bức tranh Xử lý oxy hóa anot nhôm     Ngành sản xuất máy công nghiệp Đúc Bức tranh Kết thúc Lắp ráp thiết bị điện Hàn Đúc Đồ sắt Kiểm tra cơ khí Bảng mạch in Chế tạo Bao bì công nghiệp Khuôn đúc Tấm kim loại nhà máy Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Gia công Mạ Lắp ráp thiết bị điện tử Kim loại dập   Điện / điện tử Thông tin ngành liên quan Gia công Kết thúc Sản xuất bảng dây điện in Bao bì công nghiệp Kim loại dập Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Tấm kim loại nhà máy Lắp ráp thiết bị điện tử Bức tranh Mạ Lắp ráp thiết bị điện Hàn         Đề cương thi   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Sử dụng ngôn ngữ địa phương của quốc gia thử nghiệm Phương pháp kiểm tra Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra dựa trên máy tính (CBT), phương pháp kiểm tra trên giấy hoặc phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất Phạm vi thực hiện 19 Hạng mục kiểm tra (đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa , sơn, hàn, bao bì công nghiệp) Thông báo kết quả kiểm tra Email thông báo kết quả cho tất cả người dự thi trong vòng 3 tháng kể từ ngày thi Tiêu chuẩn đỗ Thi lý thuyết: 65% trở lên Thi thực hành: ・ Hạng mục kiểm tra áp dụng phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất: Phương pháp đánh giá được thiết lập theo từng hạng mục kiểm tra (Hàn: Công việc hàn thủ công được đánh giá dựa trên JIS Z 3801, công việc hàn bán tự động được đánh giá dựa trên JIS Z 3841) ・ Các hạng mục kiểm tra khác với mục trên: 60% trở lên     Đề cương thi * Hình thức của các câu hỏi mẫu khác nhau tùy thuộc vào loại đề thi.   Đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Rèn ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Khuôn đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Gia công ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kim loại dập ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đồ sắt ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Tấm kim loại nhà máy ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Mạ ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Xử lý oxy hóa anot nhôm ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kết thúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kiểm tra cơ khí ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bảo trì máy móc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện tử ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Sản xuất bảng dây điện in ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đúc khuôn nhựa ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bức tranh ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Hàn ・Đề thi lý thuyết (hàn tự động) ・Thực hành mẫu (hàn tay) Bao bì công nghiệp ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu     Thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp nhận Vui lòng đăng ký tại đâyđể biết thủ tục cấp chứng chỉ chấp nhận > Liên kết bên ngoài  

料金改定のお知らせ

28/7/2021

料金改定のお知らせ

いつも、ぐるっとAsiaをご覧いただきありがとうございます。 ぐるっとAsiaは、更に便利にご利用いただけるよう、一部のサービス内容を見直しました。 また、より多くの皆様にご活用いただけるよう、月額のWEBサイト掲載料を抑え、人材データ・求人データへの問合せ件数に応じた成果報酬型の料金体系にいたしました。 更に!今お申込みいただくと問い合わせベースで発生する「マッチングAsiaシステム使用料」が無料でご利用いただけます。 この機会に是非、お申込みください。          

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

14/4/2021

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

Trích dẫn từ trang web của Cục Xuất Nhập Cảnh >Liên kết ngoài   Quy trình thủ tục Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tổng thể về các thủ tục cần thiết khi tiến hành các hoạt động với tư cách là người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định. ○Sơ đồ (PDF) ○Giải thích thủ tục (PDF)   Thủ tục về phía Việt Nam (tổng quan) Đối với phía Việt Nam, Bản ghi nhớ hợp tác quy định chính phủ Việt Nam sẽ phê duyệt giấy tiến cử (tiến cử người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định) đối với những người lao động có kỹ năng đặc định đã hoàn thành các thủ tục cần thiết dựa trên các luật và quy định có liên quan của Việt Nam. Về việc phê duyệt giấy tiến cử, nếu người lao động Việt Nam mới được tiếp nhận là người có chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù thì tổ chức phái cử sẽ làm thủ tục tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Nạn nhân và Xã hội của Việt Nam; nếu tiếp nhận lao động người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản với các kỹ năng đặc định, cá nhân hoặc tổ chức tiếp nhận, vv sẽ làm thủ tục tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. DOLAB và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang nhận hồ sơ xét duyệt giấy tiến cử. Vui lòng tham khảo URL sau trên trang web của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản để biết thủ tục cụ thể phê duyệt giấy tiến cử. Thông tin chi tiết về thủ tục, vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.   Thủ tục nộp đơn Người nước ngoài muốn nộp đơn đăng ký nhập cảnh hoặc lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" sẽ được tiếp nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực. Vui lòng tham khảo trang sau để biết chi tiết. ・Đơn xin tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" 1.Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam quy định phía Nhật Bản cần xác nhận các tài liệu (giấy tiến cử) cho thấy người lao động Việt Nam đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan của nước này trong đơn xin cư trú của mình.  Từ sau ngày 15 tháng 2 năm 2021, khi khi nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử (Bản đính kèm 1 (PDF)) từ DOLAB cho văn phòng nhập cư địa phương cùng với các tài liệu cần thiết khác.   Ngoài ra, khi xin phép chuyển tư cách lưu trú sang "Kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Bản đính kèm 2 (PDF) của biên bản hợp tác ) cho Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương kèm theo các giấy tờ cần thiết khác. 2.Giấy tiến cử cũng được cấp cho những người dự kiến ​​hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng muốn chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và những người dự kiến ​​sẽ hoàn thành (tốt nghiệp) từ một cơ sở giáo dục khi đang học ở Nhật Bản. Đối với các trường hợp này, theo phía Việt Nam, trên giấy tiến cử được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam sẽ ghi rõ dự kiến ​​sẽ hoàn thành khóa đào tạo (tốt nghiệp).   Nếu có ghi điều này thì đối với các cựu du học sinh, khi nộp giấy tiến cử cho cục xuất nhập cảnh địa phương cùng với các giấy tờ cần thiết khác, cần phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đã hoàn thành (đã tốt nghiệp) chương trình học do cơ sở giáo dục đã từng du học cấp.  Mặt khác, đối với các cựu thực tập sinh kỹ năng, về cơ bản, bạn sẽ phải nộp các tài liệu liên quan đến việc hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2, vì vậy không cần phải nộp riêng một tài liệu xác nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng đó. 3.Vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết các thủ tục liên quan đến giấy tiến cử. 4.Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, hồ sơ xin phép chuyển tư cách lưu trú của công dân Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản sẽ được xử lý như sau.   (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2)Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2) Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử   Cơ quan phái cử được chứng nhận Thông tin về các tổ chức phái cử được chính phủ Việt Nam chứng nhận đã được đăng tải. ・Cơ quan phái cử Việt Nam (PDF)   ※Theo quy định của Việt Nam, tổ chức tiếp nhận phải ký kết "Hợp đồng cung ứng lao động" với một tổ chức phái cử được công nhận khi tiếp nhận người lao động với các kỹ năng đặc định mới từ Việt Nam. Vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết nội dung của “Hợp đồng cung ứng lao động”.   Địa chỉ liên hệ  Tại Nhật Bản Nơi liên hệ Phòng quản lý lao động, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Địa chỉ 〒151-0062    10-4 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo WACT Yoyogi-Uehara Building Tầng 2 Số điện thoại 03-3466-4324 E-mail vnlabor@vnembassy.jp Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tại Việt Nam Nơi liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Địa chỉ 41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi Số điện thoại +84-24-3824-9517 (ext.612) Số FAX +84-24-3824-0122 E-mail nbcadna.dolab@gmail.com Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tài liệu tham khảo 【Bản ghi nhớ hợp tác】 ・Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam Tiếng Anh (PDF) Tiếng Nhật (PDF) Bản dịch tạm bằng tiếng Nhật của "Hợp đồng cung cấp lao động có kỹ năng đặc định sang Nhật Bản và Hợp đồng phái cử lao động sang Nhật Bản" do DOLAB phát hành cho cơ quan phái cử nước này ngày 27 tháng 3 năm 2020 (do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lập) được đăng tải làm tư liệu tham khảo trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán. Tuy nhiên, tài liệu này là tài liệu do các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo và gửi cho cơ quan phái cử tại Việt Nam, tạm thời cung cấp bản dịch để tham khảo.

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

12/4/2021

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

■ Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể  Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể (Toàn bộ) 【PDF】 Tài liệu dành cho lĩnh vực điều dưỡng Văn bản chính/Bảng đính kèm【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-1 Cam kết về việc tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-2 Sơ lược về cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.5.10 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.11.29 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2020.4.1 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2021.2.19 (Bảng so sánh cũ và mới)【PDF】   Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em Tổ chức y tế hỗ trợ phát triển được chỉ định Hỗ trợ phát triển trẻ em Dịch vụ sau giờ học trong ngày Cơ sở điều dưỡng cho trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em Hỗ trợ thăm trường mẫu giáo Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người Khuyết tật Vào cơ sở điều dưỡng ngắn hạn Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật (hỗ trợ vào cơ sở điều dưỡng) Chăm sóc y tế Chăm sóc cuộc sống Hỗ trợ sinh hoạt tập thể (nhà nhóm) Tập luyện tự lập Hỗ trợ chuyển đổi việc làm Hỗ trợ tiếp tục công việc Trung tâm phúc lợi Hỗ trợ tạm thời trong ngày Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng Các cơ sở và doanh nghiệp liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Xã hội cho Người cao tuổi và Đạo luật Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn Cơ sở kinh doanh ngoại trú số 1 Chăm sóc ban ngày (bao gồm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi và trung tâm dịch vụ ban ngày cho người cao tuổi) Chăm sóc ngoại trú dựa vào cộng đồng Chăm sóc ngoại trú với bệnh suy giảm trí nhớ Chăm sóc dài hạn phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ thích ứng với bệnh nhân ngoại trú Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn dành cho người cao tuổi Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn hỗ trợ sinh hoạt Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Nhà dưỡng lão đặc biệt (cơ sở chăm sóc điều dưỡng được chỉ định dành cho người cao tuổi (bao gồm cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng)) Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ/Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ phòng ngừa chăm sóc dài hạn Dịch vụ phức hợp Chăm sóc cuộc sống chung dành cho người suy giảm trí nhớ Chăm sóc cuộc sống cộng đồng dài hạn phòng ngừa suy giảm trí nhớ Cơ sở Y tế Chăm sóc Dài hạn Phòng khám chăm sóc điều dưỡng Phục hồi chức năng ngoại trú Phục hồi chức năng ngoại trú phòng ngừa chăm sóc dài hạn Chăm sóc y tế nhập viện ngắn hạn Chăm sóc nhập viện ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Cơ sở điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống thường trú chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống dựa vào cộng đồng chỉ định Cơ sở liên quan đến Đạo luật Hỗ trợ Công cộng Cơ sở cứu trợ Các cơ sở phúc lợi xã hội Các cơ sở phúc lợi xã hội khác, v.v. Trung tâm phúc lợi cộng đồng Dịch vụ chăm sóc ban ngày tại trung tâm bảo hộ khu vực Trung tâm Quốc gia dành cho người bị khuyết tật trí tuệ nặng Nozomi-no-en Viện điều dưỡng bệnh Hansen Viện điều dưỡng cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Cơ sở điều dưỡng đặc biệt sau tai nạn cho người lao động Bệnh viện hoặc phòng khám Bệnh viện Phòng khám

Kì thi JFT-BASIC    ※ Cập nhập mới

23/3/2021

Kì thi JFT-BASIC ※ Cập nhập mới

Kì thi JFT-BASIC bắt đầu mở đăng kí vào THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 !  Các bạn đang chưa có bằng thì nên đăng kí thi nhé.  Dù bạn đang có visa diện gia đình, kỹ sư hay các bạn DHS đều cần phải có bằng JLPT hoặc JFT mới có thể chuyển sang tokutei ginou được. link: https://www.jpf.go.jp/jft-basic/#jpn_cont Lịch thi  Tháng 5:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202105_JL.pdf Tháng 6:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202106_JL.pdf 【Chi phí】 7,000 yên 【 Phương thức thanh toán 】 □ credit card(VISA / MasterCard) □ MÃ VOUCHER Đăng kí thi 3 ngày trước ngày muốn thi - có thể thi ngay được luôn nhưng để chắc chắn vẫn nên đăng kí sớm nhé. Kết quả thi sẽ hiển thị ngay sau khi thi trên máy tính Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé Bài kiểm tra gồm 4 phần : "Chữ cái và Từ vựng", "Hội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút. Vì bài kiểm tra trênội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.   Vì bài kiểm tra trên phương pháp CBT (Kiểm tra dựa trên máy tính), kết quả bài kiểm tra được hiển thị trên màn hình ngay sau khi kiểm tra. Xin lưu ý rằng thông báo sẽ không được gửi đến nhà của bạn. Sau 5 ngày ( không tính thứ 7, chủ nhật , ngày lễ ), đăng nhập website đã đăng kí thi - xem điểm - in điểm. Xin lưu ý rằng kết quả thi không được gửi đến nhà của bạn. Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé.  

Tuyển cựu thực tập sinh kỹ thuật/thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản muốn chuyển sang visa Kỹ năng đặc định

26/6/2020

Tuyển cựu thực tập sinh kỹ thuật/thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản muốn chuyển sang visa Kỹ năng đặc định

Thực tập sinh kỹ thuật hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2 có thể chuyển sang visa "Kỹ năng đặc định số 1" mà không cần thi bài kiểm tra Tiếng Nhật và trình độ kỹ thuật. Các tiêu chí để được đánh giá là "đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2" như sau. ① Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật số 2 trong thời gian hơn 2 năm 10 tháng. ② Đỗ bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng. *Sau khi Luật Thực tập Kỹ thuật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, thực tập sinh kỹ thuật có nghĩa vụ phải thi bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng. Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người muốn làm việc tại Nhật Bản bằng visa kỹ năng đặc định. Điều kiện tuyển dụng chỉ dành cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật sau năm 2017. ① Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. ② Chúng tôi sẽ đăng thông tin của bạn vào ngân hàng dữ liệu nhân lực trên trang web của chúng tôi. ③ Các công ty Nhật Bản, nghiệp đoàn giám sát, tổ chức hỗ trợ đăng ký sẽ liên lạc trực tiếp đến bạn sau khi xem thông tin. ④ Các thủ tục giấy tờ cần thiết được thực hiện bởi các cơ quan phái cử với lệ phí hợp lý được quy định bởi chính phủ Việt Nam. ⑤ Bạn sẽ có thể làm việc tại Nhật Bản trong tối đa 5 năm sau khi được tuyển dụng. [14 nghề nghiệp có thể được làm việc với visa kỹ năng đặc định] Nhà hàng/Khách sạn/Điều dưỡng/Vệ sinh tòa nhà/Nông nghiệp/Đánh bắt thủy sản/Chế biển thực phẩm, đồ uống/Công nghiệp vật liệu/Máy móc công nghiệp/Các ngành liên quan đến điện, điện tử/Xây dựng/Đóng tàu/Công nghiệp hàng hải/Bảo dưỡng ô tô/Ngành công nghiệp hàng không