言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
コラム

COLUMNThông tin hữu ích

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~20 trong 53 kết quả tìm thấy
Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

20/6/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 lĩnh vực xây dựng *Cập nhật liên tục

Trích dẫn từ Tổ chức Nhân sự Kỹ năng Xây dựng JAC HP >Liên kết ngoài Thông tin mới nhất   2022/6/18 Do đã đạt số lượng thí sinh tối đa nên chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (Làm đất) vào tháng 7 tới.。 2022/6/17 Thông tin về việc tổ chức kỳ thi đánh giá tay nghề trong nước (gia cố thanh khớp) đã được đăng tải. 2022/6/10 Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng trong nước (công việc đẩy hầm) được đăng tải. 1.Khái quát về bài thi    Hệ thống tiếp nhận người nước ngoài có các kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019 và hiện tại, có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra đánh giá số 1 cho các kỹ năng cụ thể trong 11 nghề đã được chấp nhận. Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định, ngoài việc vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể cần phải vượt qua kỳ thi tiếng Nhật. Để biết chi tiết về hệ thống chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định, vui lòng tham khảo trang "Tiếp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định". Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng sẽ được thực hiện bằng bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra kỹ năng thực hành theo hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch ban hành. ■ Thi lý thuyết   Số lượng câu hỏi 30 câu hỏi Thời gian thi 60 phút Dạng câu hỏi Phương pháp lựa chọn đúng sau (○ ×) và câu hỏi với 2~4 lựa chọn Phương pháp thực hiện Phương pháp CBT Thi thử CBT Tiêu chí đỗ 65% trở lên trên tổng số điểm ■ Thi thực hành   Số lượng câu hỏi Khác nhau tùy ngành nghề Thời gian thi Khác nhau tùy ngành nghề Phương pháp thực hiện Khác nhau tùy ngành nghề từ kiểm tra công việc, kiểm tra khả năng phán đoán, v.v. Tiêu chí đỗ Khác nhau tùy ngành nghề   ■ Phạm vi kiểm tra Phạm vi kiểm tra của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 quy định trong lĩnh vực xây dựng như sau.   Xây dựng ván khuôn Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Thợ thạch cao Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Bơm bê tông Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Tài liệu tham khảo 4 Tài liệu tham khảo 5 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đường hầm Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Thi công máy xây dựng Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Làm đất Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Lợp mái Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Viễn thông Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Kết cấu thanh gia cố Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Gia cố thanh khớp Tài liệu tham khảo toàn văn Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Hoàn thiện nội thất Tài liệu tham khảo (dán tường)  Tài liệu tham khảo (hoàn thiện bảng) Câu hỏi lý thuyết mẫu (dán tường) Câu hỏi lý thuyết mẫu (hoàn thiện bảng) Đề thi thực hành (dán tường) Đề thi thực hành (hoàn thiện bảng) Giàn giáo Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đang chuẩn bị Mộc kiến ​​trúc Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Hệ thống ống nước Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Tấm kim loại xây dựng Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Đang chuẩn bị Cách nhiệt và giữ nhiệt Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Tài liệu tham khảo 4 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Phun cách nhiệt urethane Tài liệu tham khảo Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành Công trình dân dụng hàng hải Tài liệu tham khảo toàn văn Tài liệu tham khảo 1 Tài liệu tham khảo 2 Tài liệu tham khảo 3 Câu hỏi lý thuyết mẫu Đề thi thực hành 2.Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu      Vui lòng tham khảo trang sau.      Quy trình từ khi đăng ký thi đến khi nhận được chứng chỉ đậu   3.Thông tin về việc triển khai kỳ thi Các kỳ thi  hiện đang được lên kế hoạch tiến hành như sau.         Ngày thực hiện Địa điểm Ngành nghề Hướng dẫn kiểm tra Ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022 Nhật Bản (Osaka) Công việc làm đất Hướng dẫn thi Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Shizuoka) Gia cố thanh khớp Hướng dẫn thi Ngày 31 tháng 8 năm 2022 Nhật Bản (Tokyo) Viễn thông Chi tiết chưa được quyết định Ngày 12, 13 tháng 9 năm 2022 Nhật Bản (Miyagi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 17, 18 tháng 11 năm 2022 Nhật Bản (Chiba) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2023 Nhật Bản (Aichi) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định Ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2023 Nhật Bản (Chiba) Thi công máy xây dựng Chi tiết chưa được quyết định Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2023 Nhật Bản (Kagoshima) Công việc làm đất Chi tiết chưa được quyết định 4.Kết quả kiểm tra Kết quả của các cuộc kỳ thi được thực hiện ở mỗi quốc gia cho đến nay như sau.         Ngày thực hiện Nhật Bản Philippines Việt Nam Tháng 8 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 9 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 12 năm 2020 Kết quả thi - - Tháng 3 năm 2021 - Kết quả thi Kết quả thi Tháng 6 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 9 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 10 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 11 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 12 năm 2021 Kết quả thi - - Tháng 2 năm 2022 Kết quả thi - - Tháng 3 năm 2022 Kết quả thi - - Tháng 4 năm 2022 Kết quả thi - - Tháng 5 năm 2022 Kết quả thi     Tháng 6 năm 2022 Kết quả thi     Quy trình thực hiện kỳ thi "Quy định kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 lĩnh vực xây dựng"

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

15/6/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành thủy sản ※Cập nhật liên tục

| 1.Giới thiệu về visa "Kỹ năng đặc định" Đây là loại thị thực mới để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng làm việc để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng. Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để biết chi tiết. Nỗ lực tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và hiện thực hóa một xã hội đa dạng (thiết lập tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", v.v.) >Liên kết bên ngoài Trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản), có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định số 1 với đối tượng là những người đã đỗ kỳ thi dưới đây hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản (nuôi trồng thủy sản) với đánh giá tốt. ・Cấp độ kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng nghề thủy sản (đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy sản) ・Trình độ ttiếng Nhật: Đỗ bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản của Quỹ Nhật Bản hoặc JLPT N4 trở lên ※Vui lòng xem HP sau để biết thông tin về Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. "Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật quỹ Nhật Bản (JFT-Basic)" "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)" | 2.Thông tin về tổ chức kỳ thi   Vui lòng xem trang web của Bộ Tư pháp để làm thủ tục thi Các chính sách cho từng lĩnh vực để đảm bảo thực hiện thử nghiệm phù hợp, v.v. >Liên kết bên ngoài (1)Tiêu chuẩn đánh giá ① Ngư nghiệp Mức tương tự như cấp độ của bài kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho nghề câu cá thuyền. ② Nuôi trồng thủy sản Mức độ tương đương với cấp độ của bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật (cấp độ chuyên ngành) cho ngành nuôi trồng thủy sản. (2)Đề thi Cả hai kỳ thi lý thuyết và thực hành đều được thực hiện bằng phương pháp Kiểm tra dựa trên máy tính (CBT) hoặc phương pháp kiểm tra giấy. ※Phương pháp CBT sử dụng máy tính tại trung tâm kiểm tra để người kiểm tra trả lời trên màn hình dựa trên các câu hỏi được hiển thị trên màn hình máy tính. ① Ngư nghiệp Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngư nghiệp nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến việc xử lý đúng thiết bị và dụng cụ câu cá, lựa chọn sản phẩm khai thác từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. ② Nuôi trồng thủy sản Thi lý thuyết: Kiểm tra kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản  nói chung và sức khỏe an toàn, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho công việc. Ngoài ra, hình thức thi được áp dụng là thi trắc nghiệm đúng sai. Kiểm tra kỹ năng thực hành: Các kỹ năng thực tế cần thiết cho công việc được xác định bằng bài kiểm tra các kỹ năng liên quan đến thực vật thủy sản nuôi cấy và xử lý thích hợp các sản phẩm nuôi cấy từ sơ đồ và minh họa kiểm tra kỹ năng thực tế. Ngoài ra, về nguyên tắc, hình thức kiểm tra là thi trắc nghiệm chọn từ nhiều đáp án. (3)Giới thiệu về việc đăng ký cho kỳ thi ① Ngành thủy sản   Dạng bài kiểm tra Ngày kiểm tra Quốc gia thực hiện Địa điểm thi Đăng ký thi (HP) Phương pháp kiểm tra giấy 15 tháng 6 Indonesia Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương pháp CBT Lần tới Nhật Bản 47 quận http://ac.prometric-jp.com/testlist/fisheries/index.html ※Lịch trình thử nghiệm trong nước cho năm 2022 vẫn chưa được quyết định. Chúng tôi sẽ thông báo nó trên trang web của chúng tôi ngay sau khi được quyết định. ※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/ ② Nuôi trồng thủy sản   Dạng bài kiểm tra Ngày kiểm tra Quốc gia thực hiện Địa điểm thi Đăng ký thi (HP) Phương pháp kiểm tra giấy 29 tháng 6 Indonesia Jakarta http://tokuteiginougyogyo.org/ Phương pháp CBT Từ ngày 1 tháng 8 30 tháng 9 (dự kiến) Nhật Bản 47 quận http://ac.prometric-jp.com/testlist/aquaculture/aquaculture_japan.html ※Lịch trình kiểm tra trong nước cho năm 2022 dự kiến ​​vào tháng 8-9 và tháng 1-tháng 2 (hai đợt mỗi đợt trong hai tháng). Chúng tôi sẽ thông báo thời gian bắt đầu nộp hồ sơ dự thi tháng 8-9 trên trang web của mình. (Hiện tại chúng tôi không nhận đơn đăng ký) ※Vui lòng đăng ký từ trang chủ HP Nhấp vào đây để xem phiên bản thử nghiệm của phương pháp CBT (Quy trình kiểm tra vào ngày thi / Phiên bản thử nghiệm CBT [C]) http://it.prometric-jp.com/tutorial/   | 3.Về sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản, với sự hợp tác của các chuyên gia, đã tạo ra một giáo trình học tập cần thiết cho kỳ thi đo lường kỹ năng ngành thủy sản. Đề thi được đưa ra từ các đề trong sách giáo khoa. Nếu bạn dự định thi, hãy tải giáo trình học và sử dụng nó. (Các đề thi trong quá khứ, bộ sưu tập đề, v.v. không được tạo hoặc bán) ※Bấm vào đây để xem các câu hỏi ví dụ (câu hỏi mẫu) (1)Ngành thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Ngư nghiệp) Thủy sản nói chung An toàn thủy sản Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến đánh bắt bằng lưới) Thủy sản chuyên ngành (liên quan đến câu cá) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Ngư nghiệp) General Fisheries (Perikanan) Safety (Perikanan) Net Fisheries (perikanan) Rod Line Fisheries (Perikanan) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Ngư nghiệp) 关于一般(渔业) 关于安全(渔业) 关于捕捞(渔业) 关于垂钓(渔业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Ngư nghiệp) General Fisheries (Fishing) Safety (Fishing) Net Fisheries (Fishing) Rod Line Fisheries (Fishing) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá  kỹ năng nghề cá phiên bản Việt (Nghề cá) General Fisheries (ngư nghiệp) Safety (ngư nghiệp) Net Fisheries (ngư nghiệp) Rod Line Fisheries (ngư nghiệp) (2)Nuôi trồng thủy sản   Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Nhật (Nuôi trồng thủy sản) Nuôi trồng thủy sản nói chung và an toàn Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản có cấp mồi) Nuôi trồng thủy sản chuyên ngành (liên quan đến nuôi trồng thủy sản không cấp mồi) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Indonesia (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Budidaya) Professional Relations (Pakan - Budidaya) Profesional Relations (non pakan-Budidaya) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Trung (Nuôi trồng thủy sản) 关于一般常识・安全 (养殖业) 关于饲料养殖 (养殖业) 关于无饲料养殖(养殖业) Sách giáo khoa cho bài thi đánh giá kỹ năng ngành thủy sản Tiếng Anh (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Aquaculture) Professional Relations(Feed-Supplied Aquaculture) Profesional Relations (Feedless Aquaculture) Sách giáo khoa cho bài thi kiểm tra đánh giá kyc năng ngề cá Tiếng Việt  (Nuôi trồng thủy sản) General Fisheries&Safety (Nuôi trồng thủy sản) Professional Relations(Liên quan TỚI CHĂN NUÔI ngư nghiệp) Profesional Relations (NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TỰ NHIÊN)   | 4.Kết quả kiểm tra *Tháng 2 năm 2021 *Tháng 3 năm 2021 *Tháng 6 năm 2021 *Tháng 11 năm 2021 *Tháng 1 năm 2022 *Tháng 2 năm 2022 *Tháng 3 năm 2022 ◆ Bấm vào đây để biết chi tiết, Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản HP >Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

15/6/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành chế biến thực phẩm/đồ uống *Cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang chủ Hiệp hội Tổng hợp OTAFF Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài >Liên kết bên ngoài   2022.05.20 NEW [Kỳ thi ở nước ngoài] Thông tin kỳ thi cho ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống (Indonesia / Philippines) đã được thêm vào. 2022.05.13   Công bố tình hình thực hiện thi trong nước kỳ thi tokutei gino ngành nhà hàng và chế biến thực phẩm năm 2021 2022.04.11   Công bố tình hình thực hiện thi ở nước ngoài kỳ thi tokutei gino ngành nhà hàng và chế biến thực phẩm năm 2021  2022.04.07   [Thông báo như 10] Gửi những người đã đăng ký kỳ thi Tháng 6-Tháng 7 năm 2022 2022.04.05   Lịch trình trong tương lai đã được tải lên "Lịch thi" trên thanh menu.   Lịch thi trong nước   1. Các kỹ năng đặc định và mục đích của kỳ thi Đạo luật công nhận người tị nạn và nhập cư sửa đổi, bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, đã tạo ra một tư cách cư trú mới được gọi là "Kỹ năng đặc định". "Kỹ năng cụ thể" là một hệ thống chấp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho các công việc đang thiếu người làm việc tại Nhật Bản, chẳng hạn như ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống. Để có được tư cách lưu trú của Kỹ năng cụ thể số 1 trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, bạn phải đáp ứng cả "tiêu chuẩn kỹ năng" và "tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật". "Trình độ Năng lực Nhật ngữ" được xác định bằng "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JFT-Basuc)" do Tổ chức Nhật Bản tổ chức hoặc "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)" do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản tiến hành. "Trình độ kỹ năng" trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống được xác định bằng "Kỳ thi đo lường kỹ năng số 1 về kỹ năng cụ thể trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống" do Tổ chức đánh giá kỹ năng ngành công nghiệp thực phẩm nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết tắt tên kỳ thi nếu cần). Vui lòng liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, Bộ Tư pháp, để xin chứng nhận tư cách lưu trú cho các kỹ năng đặc định. OTAFF không thể trả lời ngoài bài kiểm tra đo lường kỹ năng kỹ năng đặc định số 1 trong ngành dịch vụ thực phẩm và ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện dự thi Những người có thể làm bài kiểm tra kỹ năng đặc định trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống ở Nhật Bản là những người đủ 2 điều kiện a và b trong ngày kiểm tra. A.Những người có tư cách lưu trú (Ghi chú 1) và đủ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. B.Có hộ chiếu (Ghi chú 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền trong khu vực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định để hợp tác trong việc thực hiện lệnh trục xuất một cách suôn sẻ. (Lưu ý 1) Những người cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham gia kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn có thể tham gia kỳ thi ngay cả khi bạn ở lại Nhật Bản trong thời gian ngắn theo quy định của pháp luật. Những người đang ở Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) không tuân thủ luật pháp Nhật Bản không được tham dự kỳ thi. (Lưu ý 2) Hiện tại, những người có hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Cộng hòa Hồi giáo Iran đều có thể tham gia kỳ thi. (Xin lưu ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua bài kiểm tra này, bạn không nhất thiết sẽ được cấp tư cách cư trú của "Kỹ năng đặc định". Ngay cả khi bạn thi đậu và xin cấp giấy xác nhận tư cách lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn nhận được cấp tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú, Bộ Ngoại giao sẽ kiểm tra hồ sơ xin thị thực của bạn một cách riêng biệt, vì vậy không có nghĩa là bạn sẽ luôn nhận được thị thực. ■Tại Nhật Bản, có những quy định liên quan đến việc nhập cảnh của người nước ngoài để ngăn sự lây nhiễm của Covid. Vui lòng kiểm tra trang chủ bên dưới để biết bạn có thể nhập cảnh vào Nhật Bản để tham dự kỳ thi hay không. Cục Nhập cư Nhật Bản (Về việc từ chối hạ cánh để ngăn chặn sự lây lan của Covid)http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html 3.Đề thi, phương pháp thực hiện, v.v. (Tất cả các đề thi đều được viết bằng tiếng Nhật (Kanji và phiên âm)) Môn thi: 2 môn, thi bộ môn và thi thực hành Thời gian thi: 80 phút Phương pháp thực hiện: Phương pháp kiểm tra trên giấy (sử dụng bảng đánh dấu) (1)Thi lý thuyết Đây là bài kiểm tra kiến ​​thức về quản lý vệ sinh chung và an toàn vệ sinh lao động của HACCP, v.v.   Tên mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi   Phân bổ điểm Điểm tối đa Kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm ・Sự cần thiết phải an toàn thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm 25 3 75 Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh chung ・Kiến thức quản lý vệ sinh trước khi làm việc, trong quá trình làm việc, sau khi làm việc và an toàn thực phẩm ・Nỗ lực hoạt động 5S ・Quản lý tránh lẫn vật lạ Khái niệm cơ bản về kiểm soát quá trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu ・Quản lý quy trình sản xuất và các điểm lưu ý ・Quản lý sản phẩm ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh bằng HACCP ・HACCP là gì? ・Phân tích yếu tố nguy hiểm ・HACCP 7 nguyên tắc ・Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toàn vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Ứng phó trong trường hợp có tình huống bất thường 5 5 25 Tổng 30   100 2)Kiểm tra thực tế ("kiểm tra phán đoán" và "lập kế hoạch") "Kiểm tra phán đoán" là một bài kiểm tra để xem đâu là hành động chính xác bằng cách nhìn vào các số liệu và hình ảnh minh họa, còn "lập kế hoạch" là bài kiểm tra xem có thể lập kế hoạch làm việc bằng công thức tính toán hay không.   Mục Nội dung chính Số câu hỏi Phân bổ điểm Điểm tối đa Kiểm tra phán đoán Lập kế hoạch Tổng cộng Kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm ・Sự cần thiết của an toàn thực phẩm ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm 4 2 6 5 30 Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh chung ・Kiến thức quản lý vệ sinh trước khi làm việc, trong quá trình làm việc, sau khi làm việc và an toàn thực phẩm ・Nỗ lực hoạt động 5S ・Quản lý tránh lẫn vật lạ Khái niệm cơ bản về kiểm soát quá trình sản xuất ・Quản lý nguyên liệu thô ・Quản lý quy trình sản xuất và các biện pháp phòng ngừa ・Quản lý sản phẩm ・Quản lý chất gây dị ứng Quản lý vệ sinh bằng HACCP ・HACCP là gì? ・Phân tích yếu tố nguy hiểm ・HACCP 7 nguyên tắc ・Khái niệm cơ bản về quản lý vệ sinh HACCP Kiến thức về an toàn vệ sinh lao động ・Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tại nơi làm việc ・Quy trình làm việc và thực thi 5S ・Ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra, v.v. 4 0 4 5 20 Tổng 8 2 10   50     Kiểm tra đo lường kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi trong nước ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống   Tỉnh, thành phố Hội trường thi Ngày thi Thời gian bắt đầu lễ tân Thời gian bắt đầu thi Số lượng thí sinh tối đa Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.06.28 (Thứ Ba) 12:30 13:30 48 người Đã kết thúc tuyển sinh Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.06.28 (Thứ Ba) 15:30 16:30 96 người Đã kết thúc tuyển sinh Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.06.29 (Thứ Tư) 09:00 10:00 96 người Đã kết thúc tuyển sinh Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1614 2022.06.29 (Thứ Tư) 15:30 16:30 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.06.29 (Thứ Tư) 15:30 16:30 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.06.29 (Thứ Tư) 09:00 10:00 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.06.30 (Thứ Năm) 15:30 16:30 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.07.01 (Thứ sáu) 09:00 10:00 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.07.01 (Thứ sáu) 15:30 16:30 90 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.04 (Thứ Hai) 12:30 13:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.05 (Thứ Ba) 12:30 13:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.05 (Thứ Ba) 15:30 16:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.06 (Thứ Tư) 15:30 16:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.07 (Thứ Năm) 09:00 10:00 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.07 (Thứ Năm) 15:30 16:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.08 (Thứ sáu) 12:30 13:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.09 (Thứ bảy) 09:00 10:00 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.09 (Thứ bảy) 12:30 13:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.09 (Thứ bảy) 15:30 16:30 168 người Đã kết thúc tuyển sinh Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.07.01 (Thứ sáu) 15:30 16:30 110 người Đã kết thúc tuyển sinh Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.07.02 (Thứ bảy) 09:00 10:00 110 người Đã kết thúc tuyển sinh Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn 3F của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.07.02 (Thứ bảy) 15:30 16:30 110 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.04 (Thứ Hai) 12:30 13:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.05 (Thứ Ba) 12:30 13:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.05 (Thứ Ba) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.06 (Thứ Tư) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.07 (Thứ Năm) 09:00 10:00 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.07 (Thứ Năm) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.08 (Thứ sáu) 12:30 13:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.09 (Thứ bảy) 09:00 10:00 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 134/131 2022.07.09 (Thứ bảy) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.20 (Thứ Hai) 12:30 13:30 135 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.21 (Thứ 3) 09:00 10:00 135 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.21 (Thứ 3) 15:30 16:30 135 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.22 (Thứ Tư) 09:00 10:00 135 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.22 (Thứ Tư) 15:30 16:30 135 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.04 (Thứ Hai) 12:30 13:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.05 (Thứ Ba) 12:30 13:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.05 (Thứ Ba) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.06 (Thứ Tư) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.07 (Thứ Năm) 09:00 10:00 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.07 (Thứ Năm) 15:30 16:30 240 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.07.07 (Thứ Năm) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.20 (Thứ Hai) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.21 (Thứ 3) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.21 (Thứ 3) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.22 (Thứ Tư) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.22 (Thứ Tư) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.23 (Thứ Năm) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.23 (Thứ Năm) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.24 (Thứ sáu) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.24 (Thứ sáu) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.25 (Thứ Bảy) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.25 (Thứ Bảy) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.26 (CN) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.27 (Thứ Hai) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.26 (CN) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.27 (Thứ Hai) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.27 (Thứ Hai) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.28 (Thứ Ba) 12:30 13:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.28 (Thứ Ba) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.29 (Thứ Tư) 09:00 10:00 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Hiroshima Thành phố Hiroshima Quận Hiroshima Tòa nhà JA 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.29 (Thứ Tư) 15:30 16:30 150 người Đã kết thúc tuyển sinh Kagawa Thành phố Takamatsu Hội trường tỉnh Kagawa Hội trường Lexam Tòa nhà Hội trường nhỏ 5F Phòng hội nghị lớn đa năng 2022.06.25 (Thứ Bảy) 15:30 16:30 120 người Đã kết thúc tuyển sinh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.22 (Thứ Tư) 15:30 16:30 336 người Đã kết thúc tuyển sinh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.23 (Thứ Năm) 09:00 10:00 336 người Đã kết thúc tuyển sinh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.23 (Thứ Năm) 15:30 16:30 336 người Đã kết thúc tuyển sinh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.24 (Thứ sáu) 09:00 10:00 336 người Đã kết thúc tuyển sinh Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.24 (Thứ sáu) 15:30 16:30 336 người Đã kết thúc tuyển sinh     Thời gian đăng ký lần 1 ※1 Ngày 16 tháng 5 năm 2022 (Thứ Hai) AM10: 00-Ngày 18 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page trước 30/4 mới có thể đăng ký dự thi. Nếu chưa hoàn thành đăng ký My page, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi. *Sau khi hoàn thành đăng ký My Page, bạn sẽ nhận được email "Thông báo hoàn thành đăng ký My page [OTAFF] Tokuteigino Shiken". Hạn nộp lệ phí thi lần 1 ※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 Thời gian đăng ký lần 2 ※1 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư) AM10: 00-Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (Thứ Năm) PM 5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page trước 30/4 mới có thể đăng ký dự thi. Nếu chưa hoàn thành đăng ký My page, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi. *Sau khi hoàn thành đăng ký My Page, bạn sẽ nhận được email "Thông báo hoàn thành đăng ký My page [OTAFF] Tokuteigino Shiken". Hạn nộp lệ phí thi lần 2 ※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022 Phát hành phiếu dự thi Đầu tháng sáu Công bố kết quả Cuối tháng bảy   ※1 Lựa chọn thí sinh bằng cách bốc thăm. Nếu số lượng đơn đăng ký dự thi ít hơn số lượng thí sinh tối đa, tất cả các thí sinh sẽ được dự thi. ※2 Bạn sẽ có thể trả lệ phí thi sau khi được chọn dự thi. ※3 Nếu còn chỗ trống sau thời hạn nộp lệ phí thi lần 1 thì sẽ tiến hành tuyển sinh lần 2.   Specified skill (i) measurement test Food and beverage manufacturing industry overseas test   2022 test information   Test country Indonesia Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted in June,2022 (planned). *Please check the Prometric Co., Ltd. website for the test dates that can be reserved in June. ---------- Only vaccinated people are allowed to take a test in Indonesia. For vaccinated people* only, please schedule your test appointment. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. *You are required to have at least received your first dose of vaccine. Test Center operates based on Indonesian Government's regulation.    Jakarta Raya    Kelapa Gading Pademangan    Surabaya    Bandung    Yogyakarta    Medan Semarang ■Basically, the test will be planned to conduct every other month in 2022FY. Tentative:August, October, December 2022 and February 2023 The detailed test information after August will be announce this page and the website of Prometric Japan Co., Ltd as soon as it is decided. Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Indonesia ・English / Japanese support: 00180349248340051 (Toll free number) ・Indonesian language support: 021-252-4575 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   Test country Philippines Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted in June,2022 (planned). *Please check the Prometric Co., Ltd. website for the test dates that can be reserved in June. ----------- From November, 2021 onwards in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take a test. For fully vaccinated people* only, please schedule your test appointment. You need to show the Vaccine Card (acceptable either digital or paper) or any certificate application provided by each local government at the test center. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. After November, 2021 in Cebu, Philippines, all candidates (either vaccinated or non-vaccinated) are allowed to take a test. *Test Center operates based on Philippines Government's regulation. Manila Makati Manila Mandaluyong Cebu Davao ■The upcoming test delivery schedules Basically, the test will be planned to conduct every other month in 2022FY. ・Tentative:August, October, December 2022 and February 2023 The detailed test information after August will be announce this page and the website of Prometric Japan Co., Ltd as soon as it is decided. Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Philippines ・English/Japanese support:180011102678 (Toll free number) 603 7628 3371 (Non-toll free number) 〇Call from within Japan ・English/Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   The composition of the exam questions, the number of questions, the exam time, and the passing criteria are the same as for the Japanese domestic exam.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về bài kiểm tra và lịch trình kiểm tra   Nhấp vào đây để biết  thông tin chi tiết về bài kiểm tra và đăng ký dự thi >Liên kết bên ngoài (Lưu ý 1) Các bài kiểm tra bên ngoài Nhật Bản vào năm 2020 sẽ do JQA thay mặt cho Prometric Co., Ltd. tiến hành. (Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, các kỳ thi sẽ được tiến hành tuần tự từ các quốc gia nơi môi trường thi đã sẵn sàng sau khi thảo luận giữa các chính phủ.   ◆ Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài (OTAFF) ◆ >Liên kết bên ngoài ◆ Cửa sổ tư vấn◆ >Liên kết bên ngoài

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

15/6/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành nhà hàng ※Được cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang chủ Hiệp hội Tổng hợp OTAFF Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài >Liên kết bên ngoài   2022.05.20 NEW [Kỳ thi ở nước ngoài] Thông tin kỳ thi cho ngành nhà hàng (Nepal, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia) đã được thêm vào. 2022.05.13   Công bố tình hình thực hiện thi trong nước kỳ thi tokutei gino ngành nhà hàng và chế biến thực phẩm năm 2022 2022.04.11   Công bố tình hình thực hiện kỳ thi kỹ năng đặc định ở nước ngoài năm 2021 Ngành công nghiệp sản xuất nhà hàng/thực phẩm và đồ uống 2022.04.07   [Thông báo như 10] Gửi những người đã đăng ký kỳ thi Tháng 6-Tháng 7 năm 2022 2022.04.05   Lịch trình trong tương lai đã được tải lên "Lịch thi" trên thanh menu. 2022.04.01   Về lịch thi từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023     Lịch thi trong nước     1. Các kỹ năng đặc định và mục đích của kỳ thi Đạo luật công nhận người tị nạn và nhập cư sửa đổi, bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, đã tạo ra một tư cách cư trú mới được gọi là "Kỹ năng đặc định". "Kỹ năng cụ thể" là một hệ thống chấp nhận những người có kỹ năng chuyên môn từ nước ngoài cho các công việc đang thiếu người làm việc tại Nhật Bản, chẳng hạn như ngành nhà hàng. Để có được tư cách lưu trú của Kỹ năng cụ thể số 1 trong ngành nhà hàng, bạn phải đáp ứng cả "tiêu chuẩn kỹ năng" và "tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật". "Trình độ Năng lực Nhật ngữ" được xác định bằng "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JFT-Basuc)" do Tổ chức Nhật Bản tổ chức hoặc "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT)" do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật Bản tiến hành. "Trình độ kỹ năng" trong ngành nhà hàng xác định bằng "Kỳ thi đo lường kỹ năng số 1 về kỹ năng cụ thể trong ngànhnhà hàng" do Tổ chức đánh giá kỹ năng ngành công nghiệp thực phẩm nước ngoài (sau đây gọi tắt là OTAFF) thực hiện. (OTAFF có thể viết tắt tên kỳ thi nếu cần). Vui lòng liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, Bộ Tư pháp, để xin chứng nhận tư cách lưu trú cho các kỹ năng đặc định. OTAFF không thể trả lời ngoài bài kiểm tra đo lường kỹ năng kỹ năng đặc định số 1 trong ngành dịch vụ thực phẩm và ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống. 2. Điều kiện dự thi  Những người có thể làm bài kiểm tra kỹ năng đặc định trong ngành nhà hàng ở Nhật Bản là những người đủ 2 điều kiện a và b trong ngày kiểm tra. A.Những người có tư cách lưu trú (Ghi chú 1) và đủ 17 tuổi trở lên vào ngày thi. B.Có hộ chiếu (Ghi chú 2) do chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền trong khu vực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định để hợp tác trong việc thực hiện lệnh trục xuất một cách suôn sẻ. (Lưu ý 1) Những người cư trú tại Nhật Bản tuân thủ luật pháp Nhật Bản có thể tham gia kỳ thi. Ngay cả khi bạn không có thẻ cư trú, bạn có thể tham gia kỳ thi ngay cả khi bạn ở lại Nhật Bản trong thời gian ngắn theo quy định của pháp luật. Những người đang ở Nhật Bản (cư trú bất hợp pháp) không tuân thủ luật pháp Nhật Bản không được tham dự kỳ thi. (Lưu ý 2) Hiện tại, những người có hộ chiếu của các chính phủ / khu vực nước ngoài không phải Cộng hòa Hồi giáo Iran đều có thể tham gia kỳ thi. (Xin lưu ý) ■Ngay cả khi bạn vượt qua bài kiểm tra này, bạn không nhất thiết sẽ được cấp tư cách cư trú của "Kỹ năng đặc định". Ngay cả khi bạn thi đậu và xin cấp giấy xác nhận tư cách lưu trú hoặc thay đổi tư cách lưu trú, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ luôn nhận được cấp tư cách lưu trú. ■Ngay cả khi bạn nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú, Bộ Ngoại giao sẽ kiểm tra hồ sơ xin thị thực của bạn một cách riêng biệt, vì vậy không có nghĩa là bạn sẽ luôn nhận được thị thực. ■Tại Nhật Bản, có những quy định liên quan đến việc nhập cảnh của người nước ngoài để ngăn sự lây nhiễm của Covid. Vui lòng kiểm tra trang chủ bên dưới để biết bạn có thể nhập cảnh vào Nhật Bản để tham dự kỳ thi hay không. Cục Nhập cư Nhật Bản (Về việc từ chối hạ cánh để ngăn chặn sự lây lan của Covid)  http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html 3.Đề thi, phương pháp thực hiện, v.v. (Tất cả các đề thi đều được viết bằng tiếng Nhật (Kanji và phiên âm)) Môn thi: 2 môn, thi bộ môn và thi thực hành Thời gian thi: 80 phút Phương pháp thực hiện: Phương pháp kiểm tra trên giấy (sử dụng bảng đánh dấu) (1)Thi lý thuyết Đây là kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật cần thiết cho công việc và kiến ​​thức về quản lý vệ sinh, nấu ăn thức uống và dịch vụ khách hàng nói chung.     Tên mục Nội dung chính Số lượng câu hỏi Điểm tối đa Quản lý vệ sinh ・Kiến thức về quản lý vệ sinh chung ・Kiến thức về HACCP ・Kiến thức về ngộ độc thực phẩm, v.v. 10 câu hỏi Điểm tối đa: 40 điểm (@ 4 điểm) Chế biến thực phẩm đồ uống ・Kiến thức về nấu ăn ・Kiến thức về các nguyên liệu ・Kiến thức về thiết bị nấu ăn, v.v. 10 câu hỏi Điểm tối đa: 30 điểm (@ 3 điểm) Dịch vụ khách hàng chung ・Kiến thức về dịch vụ khách hàng ・Kiến thức về đa dạng hóa thực phẩm ・Kiến thức về xử lý khiếu nại, v.v. 10 câu hỏi Điểm tối đa: 30 điểm (@ 3 điểm)   Tổng 30 câu hỏi Tổng 100 điểm (2)Kiểm tra thực tế ("kiểm tra phán đoán" và "lập kế hoạch") "Kiểm tra phán đoán" là một bài kiểm tra để xem đâu là hành động chính xác bằng cách nhìn vào các số liệu và hình ảnh minh họa, còn "lập kế hoạch" là bài kiểm tra xem có thể lập kế hoạch làm việc bằng công thức tính toán hay không.   Mục Nội dung chính Số câu hỏi Phân bổ điểm Kiểm tra phán đoán Lập kế hoạch Tổng cộng Quản lý vệ sinh Giống như bài kiểm tra lý thuyết 3 câu hỏi 2 câu hỏi 5 câu hỏi Điểm tối đa: 40 điểm (@ 4 điểm) Chế biến thực phẩm đồ uống Giống như bài kiểm tra lý thuyết 3 câu hỏi 2 câu hỏi 5 câu hỏi Điểm tối đa: 30 điểm (@ 3 điểm) Dịch vụ khách hàng chung Giống như bài kiểm tra lý thuyết 3 câu hỏi 2 câu hỏi 5 câu hỏi Điểm tối đa: 30 điểm (@ 3 điểm)   Tổng 9 câu hỏi Tổng 6 câu hỏi Tổng 15 câu hỏi Tổng 100 điểm   Kiểm tra đo lường kỹ năng đặc định số 1 Kỳ thi trong nước ngành nhà hàng   Tỉnh, thành phố Hội trường thi Ngày thi Thời gian bắt đầu lễ tân Thời gian bắt đầu thi Số lượng thí sinh tối đa Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1606/1614 2022.06.28 (Thứ Ba) 12:30 13:30 48 người Hokkaido  Sapporo ACU Sapporo (ASTY45) tầng 16 1606/1614 2022.06.29 (Thứ Tư) 12:30 13:30 96 người Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.06.29 (Thứ Tư) 12:30 13:30 90 người Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.06.30 (Thứ Năm) 12:30 13:30 90 người Miyagi Sendai Heanel Sendai 2F Matsushima A / B 2022.07.01 (Thứ sáu) 12:30 13:30 90 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.04 (Thứ Hai) 15:30 16:30 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.05 (Thứ Ba) 09:00 10:00 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.06 (Thứ Tư) 09:00 10:00 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.06 (Thứ Tư) 12:30 13:30 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.07 (Thứ Năm) 12:30 13:30 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.08 (Thứ sáu) 09:00 10:00 168 người Gunma Takasaki Phòng hội nghị lớn G Messe Gunma 4F AB 2022.07.08 (Thứ sáu) 15:30 16:30 168 người Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn tầng 3 của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.07.08 (Thứ sáu) 12:30 13:30 110 người Saitama Thành phố Saitama Phòng họp lớn tầng 3 của Tòa nhà JA Kyosai Saitama 2022.07.02 (Thứ bảy) 12:30 13:30 110 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.04 (Thứ Hai) 15:30 16:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.05 (Thứ Ba) 09:00 10:00 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.06 (Thứ Tư) 09:00 10:00 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.06 (Thứ Tư) 12:30 13:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.07 (Thứ Năm) 12:30 13:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.08 (Thứ sáu) 09:00 10:00 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.08 (Thứ sáu) 15:30 16:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.09 (Thứ bảy) 12:30 13:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.10 (CN) 09:00 10:00 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.10 (CN) 12:30 13:30 240 người Tokyo Quận Koto Phòng đào tạo TIME24 Tòa nhà 13F 131/134 2022.07.10 (CN) 15:30 16:30 240 người Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.20 (Thứ Hai) 15:30 16:30 135 người Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.21 (Thứ 3) 12:30 13:30 135 người Aichi Nagoya Nagoya Sun Sky Room 2F Phòng A 2022.06.21 (Thứ 3) 12:30 13:30 135 người Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.04 (Thứ Hai) 15:30 16:30 240 người Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.05 (Thứ Ba) 09:00 10:00 240 người Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.06 (Thứ Tư) 09:00 10:00 240 người Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.06 (Thứ Tư) 12:30 13:30 240 người Aichi Nagoya Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya số 4 1F Shirotori Hall 2022.07.07 (Thứ Năm) 12:30 13:30 240 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.20 (Thứ Hai) 15:30 16:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.21 (Thứ 3) 12:30 13:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.22 (Thứ Tư) 12:30 13:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.23 (Thứ Năm) 12:30 13:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.24 (Thứ sáu) 12:30 13:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.25 (Thứ Bảy) 12:30 13:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.26 (CN) 09:00 10:00 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.26 (CN) 15:30 16:30 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.27 (Thứ Hai) 09:00 10:00 150 người Osaka Thành phố Osaka Tòa nhà chính Osaka Academia 2F G Hall 2022.06.27 (Thứ Hai) 15:30 16:30 150 người Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.26 (CN) 15:30 16:30 150 người Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.27 (Thứ Hai) 09:00 10:00 150 người Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.28 (Thứ Ba) 09:00 10:00 150 người Hiroshima Thành phố Hiroshima Tòa nhà JA Hiroshima 10F Khán phòng A, B, C 2022.06.29 (Thứ Tư) 12:30 13:30 150 người Kagawa Thành phố Takamatsu Hội trường tỉnh Kagawa Hội trường Lexam Tòa nhà Hội trường nhỏ 5F Phòng hội nghị lớn đa năng 2022.06.25 (Thứ Bảy) 12:30 13:30 120 người Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.22 (Thứ Tư) 12:30 13:30 336 người Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.23 (Thứ Năm) 12:30 13:30 336 người Fukuoka Thành phố Fukuoka Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka 2F Hội trường đa năng 2022.06.24 (Thứ sáu) 12:30 13:30 336 người     Thời gian đăng ký lần 1 ※1 Ngày 16 tháng 5 năm 2022 (Thứ Hai) AM10: 00-Ngày 18 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư) PM5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page trước 30/4 mới có thể đăng ký dự thi. Nếu chưa hoàn thành đăng ký My page, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi. *Sau khi hoàn thành đăng ký My Page, bạn sẽ nhận được email "Thông báo hoàn thành đăng ký My page [OTAFF] Tokuteigino Shiken". Hạn nộp lệ phí thi lần 1 ※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022 Thời gian đăng ký lần 2※1 ※2 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư) AM10: 00-Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (Thứ Năm) PM 5: 00 Chỉ những người đã đăng ký My page trước 30/4 mới có thể đăng ký dự thi. Nếu chưa hoàn thành đăng ký My page, bạn sẽ không thể đăng ký dự thi. *Sau khi hoàn thành đăng ký My Page, bạn sẽ nhận được email "Thông báo hoàn thành đăng ký My page [OTAFF] Tokuteigino Shiken". Hạn nộp lệ phí thi lần 2 ※3 Cho đến Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022 Phát hành phiếu dự thi Đầu tháng sáu Công bố kết quả Cuối tháng bảy   ※1 Lựa chọn thí sinh bằng cách bốc thăm. Nếu số lượng đơn đăng ký dự thi ít hơn số lượng thí sinh tối đa, tất cả các thí sinh sẽ được dự thi. ※2 Bạn sẽ có thể trả lệ phí thi sau khi được chọn dự thi. ※3 Nếu còn chỗ trống sau thời hạn nộp lệ phí thi lần 1 thì sẽ tiến hành tuyển sinh lần 2.   Specified skill (i) skill measurement test Restaurant business overseas examination   2022 test information   Test country Philippines Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted from June 1st,2022(planned). ------- From November, 2021 onwards in Manila and Davao, Philippines, only fully vaccinated people are allowed to take a test. For fully vaccinated people* only, please schedule your test appointment. You need to show the Vaccine Card (acceptable either digital or paper) or any certificate application provided by each local government at the test center. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. After November, 2021 in Cebu, Philippines, all candidates (either vaccinated or non-vaccinated) are allowed to take a test. *Test Center operates based on Philippines Government's regulation. Manila Makati:from June 2nd,2022 Manila Mandaluyong:from June 1st,2022 Cebu:from June 5th,2022 Davao:from June 9th,2022   Test country Nepal Test schedule ■For the test from July to August in 2022 Online voucher applications have been closed. The test reservation will be accepted from June 17th,2022(Planned). The test will be conducted from July 1st,2022(planned). Kathmandu Inquiries regarding test reservations: Prometric Customer Service Center 〇Call from within Nepal ・Nepali support: 01-597-0037(Non-Toll free number) ・English / Japanese support:18000910107(Toll free number) 〇Call from within Japan ・English / Japanese support:0120 90 7699(Toll free number)   Test country Thailand Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted from June 18th,2022(planned). Bangkok   Test country Cambodia Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted from June 15th(planned). Phnom Boeng KengKang:from June 16th,2022 Phnom Penh Chamkarmon:from June 15th,2022   Test country Indonesia Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted from June 2nd,2022(planned). ----- Only vaccinated people are allowed to take a test in Indonesia. For vaccinated people* only, please schedule your test appointment. If you failed to show your vaccination certificate at the test center, or the name on your certificate does not match the one on your ID, you will be considered as well as recorded as “Absent” and please note that test fee refund will not be accepted. *You are required to have at least received your first dose of vaccine. Test Center operates based on Indonesian Government's regulation. Jakarta Raya:from June 9th,2022 Kelapa Gading:from June 2nd,2022 Pademangan:from June 7th,2022 Surabaya:from June 7th,2022 Bandung:from June 4th,2022 Yogyakarta:from June 2nd,2022 Medan:from June 2nd,2022 Semarang:from June 6th,2022   Test country Sri Lanka Test schedule The test appointment will start around 14:00 PM (Japan Standard Time) on May 20th,2022. The test will be conducted from June 1st,2022(planned). Colombo   The composition of the exam questions, the number of questions, the exam time, and the passing criteria are the same as for the Japanese domestic exam.   Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về bài kiểm tra và lịch trình kiểm tra   Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về bài kiểm tra và đăng ký dự thi >Liên kết bên ngoài (Lưu ý 1) Các bài kiểm tra bên ngoài Nhật Bản vào năm 2020 sẽ do JQA thay mặt cho Prometric Co., Ltd. tiến hành. (Lưu ý 2) Đối với các quốc gia khác, các kỳ thi sẽ được tiến hành tuần tự từ các quốc gia nơi môi trường thi đã sẵn sàng sau khi thảo luận giữa các chính phủ. ◆ Tổ chức Đánh giá Kỹ năng Công nghiệp Thực phẩm Nước ngoài (OTAFF)◆ >Liên kết bên ngoài

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

14/6/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khách sạn ※Được cập nhật liên tục

Trích dẫn từ trang web của trung tâm kiểm tra kỹ năng ngành lưu trú >Liên kết ngoài   Ngày 31 tháng 5 năm 2022  NEW!  2022 Thông báo danh sách đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng lưu trú lần 1 (Trong nước) Ngày 2 tháng 5 năm 2022   Quyết định hỗ trợ 1/2 lệ phí thi Ngày 2 tháng 5 năm 2022   Vào tháng 7 năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra đo lường kỹ năng số 1 được chỉ định. Ngày 31 tháng 3 năm 2022   Thông báo về việc sửa đổi lệ phí Ngày 17 tháng 3 năm 2022   Vào tháng 5 năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra đo lường kỹ năng số 1 được chỉ định.     |  Reiwa năm thứ 4 (năm 2022) Bài kiểm tra đo lường kỹ năng ngành lưu trú thứ 2 Trước hết, vui lòng kiểm tra hướng dẫn thi↓   Tải xuống hướng dẫn thi Nếu bạn đăng ký từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi cho bạn "email hướng dẫn lệ phí thi vào ngày 13 tháng 6". Thử nghiệm sẽ được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022. * Tuy nhiên, có khả năng sẽ được thay đổi hoặc hoãn lại tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh lây nhiễm của coronavirus. * Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm coronavirus mới. ●Các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm được thực hiện tại địa điểm thi ・Giám thị đeo khẩu trang. ・Vui lòng sử dụng cồn khử trùng ở lối vào của địa điểm để khử trùng tay của bạn. ・Quầy tiếp tân, phòng thi, v.v. có không gian rộng rãi để đảm bảo khoảng cách vật lý. ・Địa điểm thi được thông gió với lối vào mở. ・Các thiết bị mà thí sinh tiếp xúc trong phòng thi được khử trùng trước mỗi giờ thi. ●Yêu cầu đối với thí sinh ・Vui lòng giữ khoảng cách tại địa điểm thi khi làm thủ tục tại quầy tiếp tân. ・Nhớ đeo khẩu trang (trừ khi thi thực hành). ・Vui lòng rửa tay kỹ lưỡng và khử trùng bằng cồn (trước khi làm thủ tục tiếp tân, trước khi thi, sau khi nghỉ giải lao, sau khi thi, v.v.). ・Vui lòng hạn chế nói chuyện riêng trong phòng phi để tránh bắn nước bọt. ・Vui lòng hợp tác kiểm tra thân nhiệt tại quầy lễ tân. ※Xin lưu ý rằng nếu bạn bị sốt khi đo nhiệt độ cơ thể trong ngày, hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, bạn có thể được yêu cầu hủy bỏ bài kiểm tra và trở về nhà.   Thời gian chấp nhận đăng ký Ngày 10 tháng 6 năm 2022 (Thứ sáu) 9:00 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022 (Thứ năm) 12:00 Thanh toán lệ phí thi Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail về việc thanh toán lệ phí thi sau khi nộp đơn. ※Vui lòng xem hướng dẫn thanh toán lệ phí. Gửi phiếu dự thi Dự kiến ​​vào 13h00 thứ 6 ngày 24/6/2022 Công bố kết quả Dự kiến ​​vào 13h00 thứ 6 ngày 15/7/2022     Bài thi sẽ được tiến hành với các nội dung sau. ・Ngày và giờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm. ・Thí sinh chỉ có thể chỉ định ngày thi. Thời gian kiểm tra được chia thành ① đến ④, nhưng người thi không thể chỉ định. Trung tâm sẽ quyết định thời gian thi và báo cho thí sinh. ・Thời gian kiểm tra có thể thay đổi. ・Lệ phí thi là 3,850 yên. ・Bài thi được thực hiện bằng thiết bị máy tính bảng. Máy tính bảng sẽ được cung cấp tại trung tâm thử nghiệm. ・Bạn có thể làm bài kiểm tra nếu bạn từ 17 tuổi trở lên vào ngày thi và có tư cách cư trú. (Tuy nhiên, loại trừ những người đã gian lận trong bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực lưu trú trong vòng 5 năm qua) ●Sau khi thời gian đăng ký kết thúc, chúng tôi sẽ xác nhận người bị gian lận không đủ tư cách trong kỳ thi trong vòng 5 năm qua, và tất cả các đơn của người không đủ tư cách gian lận được phát hiện tại thời điểm đó sẽ không hợp lệ. Ngay cả khi bạn đã trả phí kiểm tra, bạn sẽ không thể làm bài kiểm tra và sẽ không được hoàn lại tiền. ・Vui lòng sử dụng ảnh theo quy định.   Địa điểm thi Địa chỉ và tên địa điểm Ngày thi (2022) Thời gian tiếp tân Thời gian thi Số lượng tối đa Tokyo Phường Chiyoda, Tokyo 2-6-3 Hirakawacho Tòa thị chính tầng 4 Phòng họp 401 Ngày 1 tháng 7 (thứ sáu) ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người mỗi địa điểm thi Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người mỗi địa điểm thi ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người mỗi địa điểm thi ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người mỗi địa điểm thi Thứ bảy, ngày 2 tháng bảy ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người mỗi địa điểm thi Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 mỗi địa điểm thi ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người mỗi địa điểm thi ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người mỗi địa điểm thi Fukuoka Hakata, Thành phố Fukuoka, Fukuoka 9-15 Yoshizukahonmachi Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Fukuoka Tầng 4 phòng họp 401 B Thứ ba, ngày 5 tháng bảy ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người mỗi địa điểm thi Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người mỗi địa điểm thi ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người mỗi địa điểm thi ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người mỗi địa điểm thi Osaka Chuo, Osaka, Osaka Honmachibashi 2-5 Mydome Osaka tầng 8 Phòng họp 3 Thứ năm, ngày 7 tháng bảy ① 9:25~9:55 10:00~11:10 40 người mỗi địa điểm thi Tổng cộng 160 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 40 người mỗi địa điểm thi ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 40 người mỗi địa điểm thi ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 40 người mỗi địa điểm thi Nagoya  Nakamura, Thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi Nagono 1-47-1 Trung tâm quốc tế Nagoya tầng 3 Phòng đào tạo thứ 2 Thứ sáu, ngày 8 tháng bảy ① 9:25~9:55 10:00~11:10 30 người mỗi địa điểm thi Tổng cộng 120 ② 10:50~11:20 11:25~12:35 30 người mỗi địa điểm thi ③ 13:20~13:50 13:55~15:05 30 người mỗi địa điểm thi ④ 14:45~15:15 15:20~16:30 30 người mỗi địa điểm thi   ●2-6-3 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Phòng họp 401 Tokyo, Tầng 4, Hội trường Tỉnh ●9-15 Yoshizukahonmachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 401 Phòng họp B, Tầng 4, Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Tỉnh Fukuoka ●2-5 Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka My Dome Osaka Tầng 8, phòng họp thứ 3 ●1-47-1 Nagono, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Trung tâm Quốc tế Aichi Nagoya Tầng 3 Phòng đào tạo thứ 2 |Hướng dẫn dự thi ※Chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký khi đạt đủ số lượng theo kế hoạch. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình thanh toán lệ phí thi, việc tuyển sinh có thể bắt đầu lại. ※Bạn chỉ có thể làm bài thi một lần trong cùng một đợt thi. Nếu bạn đăng ký nhiều lần, chỉ có lần đăng ký đầu tiên được chấp nhận. ※Vui lòng đọc email hướng dẫn trong vòng 3 ngày và chọn phương thức thanh toán. ・Những người chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng Vui lòng truy cập URL trong vòng 3 ngày kể cả ngày bạn nhận được email hướng dẫn thủ tục thanh toán và thanh toán. Thời hạn thanh toán giống với ngày hết hạn URL. ・Những người chọn thanh toán tại cửa hàng tiện lợi / chuyển khoản ngân hàng Vui lòng truy cập URL trong vòng 3 ngày kể cả ngày bạn nhận được email hướng dẫn thủ tục thanh toán và chọn phương thức thanh toán. Thời hạn thanh toán trong vòng 3 ngày kể cả ngày bạn chọn phương thức thanh toán. ※Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về phương thức thanh toán qua e-mail riêng. ・Tiêu đề của email "Thông tin về thủ tục thanh toán" ・Địa chỉ e-mail "system@p01.mul-pay.com" → Vui lòng cài đặt để có thể nhận mail từ địa chỉ e-mail này. ・Hãy đảm bảo kiểm tra nội dung của email và thanh toán trong thời hạn. ・Khi bạn đã chọn phương thức thanh toán, bạn không thể thay đổi nó. ・Vui lòng chụp lại màn hình hiển thị số thanh toán và phương thức chuyển khoản và lưu lại. ●Ngày gửi email hướng dẫn chuyển khoản * Vui lòng cẩn thận để không xóa nhầm email. ・Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 (* Không gửi từ ngày 10 đến ngày 12). ・Email sẽ được gửi vào ngày đăng ký hoặc ngày hôm sau (hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu đơn đăng ký vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ). Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký vào ngày 16 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn vào ngày đó. ※Một số người sẽ nhận được email trong cùng ngày tùy thuộc vào thời gian nộp đơn sau ngày 13. ●Trước khi liên hệ 1.Kiểm tra kỹ thư mục đã nhận, thư mục thư rác và thư mục thư đã xóa của địa chỉ e-mail đã đăng ký. 2.Vui lòng sao chép và dán "system@p01.mul-pay.com" và "Thông tin thủ tục thanh toán" vào hộp tìm kiếm để tìm kiếm từng thư mục. 3. Vui lòng thực hiện cài đặt để bạn có thể nhận email từ địa chỉ email "system@p01.mul-pay.com" trước khi gọi. Thông tin chi tiết về đề thi được tổng hợp trong tài liệu hướng dẫn thi đo lường kỹ năng ngành lưu trú. Vui lòng đọc kỹ trước khi đăng ký dự thi. ◆ Hướng dẫn kiểm tra kỹ năng đo lường kỹ năng ngành lưu trú (PDF) ◆ Điều khoản sử dụng của kỳ thi đo lường kỹ năng ngành lưu trú (PDF) ◆ Quy tắc ảnh có thể được sử dụng để đăng ký dự thi (PDF) Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết [Trung tâm Kiểm tra Kỹ năng lưu trú]>Liên kết bên ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

13/6/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải *Cập nhật liên tục

Bài kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 về ngành đóng tàu/công nghiệp hàng hải là bài kiểm tra đánh giá mức độ kỹ năng cho người nước ngoài muốn làm việc với tình trạng cư trú của Kỹ năng đặc biệt số 1 trong ngành đóng tàu hàng hải Nhật Bản. ClassNK là cơ quan tiến hành kỳ thi Kỹ năng đặc định số 1 cho ngành đóng tàu/công nghiệp hằng hải (hàn, sơn, gia công sắt, gia công cơ khí, hoàn thiện, lắp ráp thiết bị điện). Thông tin mới nhất ■ Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 4 năm 2022) ■ Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 2 năm 2022) ■ Ngày 19 tháng 1 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 12 năm 2021) ■ Ngày 19 tháng 01 năm 2022 Công bố kết quả kỳ thi tay nghề đặc định số 1 trong nước lần 2 (nghề hàn) theo phương thức thi nhóm ■ Ngày 19 tháng 1 năm 2022 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 10 năm 2020) ■ Ngày 08 tháng 10 năm 2021 V / v bắt đầu tuyển dụng cụ thể sát hạch tay nghề số 1 (nghề hàn) theo phương thức thi nhóm ■ Ngày 28 tháng 9 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2021) ■ Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 6 năm 2021) ■ Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Công bố kết quả kỳ thi kỹ năng đặc  định số 1 trong nước lần thứ nhất (nghề hàn) theo phương pháp thi tập thể ■ Ngày 8 tháng 1 năm 2021 Báo cáo hàng tháng về kỳ kiểm tra kỹ năng đặc định lần thứ nhất theo phương thức kiệm tra tận nơi (tháng 11 năm 2020) ■ Ngày 6 tháng 1 năm 2020 Kết quả kiểm tra kỹ năng đặc biệt số 1 (hàn) được công bố tại Philippines ■ Ngày 1 tháng 6 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 5 năm 2020) ■ Ngày 18 tháng 9 năm 2020 Báo cáo hàng tháng về bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 (tháng 8 năm 2020)   ▮ Về việc thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu / công nghiệp hàng hải Dựa trên đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cử giám sát viên kiểm tra của Hiệp hội đến nơi mà người nộp đơn mong muốn và tiến hành bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp hàng hải. Khi tiến hành kiểm tra, người nộp đơn được yêu cầu tìm địa điểm để tiến hành kiểm tra, chuẩn bị thiết bị cơ khí và thiết bị kiểm tra và thực hiện các biện pháp khác theo yêu cầu của Hội. Vì lý do này, khi đăng ký kiểm tra tại địa điểm đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích các thiết bị cần thiết, v.v. vì vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi đăng ký. Hiện tại, bài kiểm tra có thể được tiến hành ở Nhật Bản, Philippines và Indonesia, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này nếu bài kiểm tra được thực hiện ở các quốc gia khác. Ngoài ra, trong trường hợp Hội chuẩn bị địa điểm và thiết bị kiểm tra và tiến hành kiểm tra vào ngày và giờ được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang này. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây để biết quy trình thực hiện kiểm tra. ■ Quy trình thực hiện kiểm tra Vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây để được hướng dẫn kiểm tra, chi tiết về bài kiểm tra, cách đăng ký kiểm tra, vv theo ngành nghề.   Hàn ≫ Vẽ tranh ≫ Đồ sắt ≫ Kết thúc ≫ Gia công ≫ Lắp ráp thiết bị điện ≫ ◆ Để biết chi tiết khác, vui lòng truy cập trang web ClassNK ◆   Liên hệ Ban phụ trách kiểm tra kỹ năng đặc định, Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản 4-7 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8567 TEL: 03-5226-2054  e-mail: ssw_et@classnk.or.jp

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

13/6/2022

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

【 Thông tin mới nhất 】   25/5/2022 NEW! Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 4 năm 2022 được đăng tải. 25/4/2022    Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 3 năm 2022 được đăng tải. 25/3/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 2 năm 2022 được đăng tải. 25/4/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải. 25/1/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải. 27/12/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 11 năm 2021 đã được đăng tải. 30/11/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 10 năm 2021 đã được đăng tải. 25/10/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 9 năm 2021 đã được đăng tải.  1. Giới thiệu chung  Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" được  bắt đầu thực thi vào ngày 1 tháng 4, Năm 2019 là hệ thống tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định vào những lĩnh vực công nghiệp khó đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi đã nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước để đáp ứng với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng. ▶Tài liệu giải thích (tờ rơi bằng 12 ngôn ngữ) [Tài liệu của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản] ▶"Thủ tục hồ sơ" liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Hướng dẫn liên quan đến tư cách cư trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Các biện pháp toàn diện để tiếp nhận và cùng chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] ▶Hội nghị về việc chấp nhận và cùng chung sống nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Văn phòng Thủ tướng Chính phủ)]   |Tham khảo 1: Danh sách các luật và quy định liên quan đến lĩnh vực chăm sóc dài hạn, các thông báo, v.v. ▶Chính sách cơ bản về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định ▶Chính sách về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định (chính sách hoạt động theo lĩnh vực) ▶Quy trình vận hành chính sách hoạt động của hệ thống liên quan đến tình trạng cư trú kỹ năng đặc định ▶Các ngành cụ thể trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng dựa trên các quy định của pháp lệnh bộ quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn hỗ trợ kế hoạch cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính có thẩm quyền đối với lĩnh vực trên quy định trong trường hợp đặc thù của lĩnh vực trên (thông báo tiêu chuẩn bổ sung) ▶Tài liệu riêng cho các lĩnh vực đặc định (lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng) Văn bản chính / bảng đính kèm【PDF】 Tham khảo Mẫu số 1-1 Cam kết về việc chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Tham khảo Mẫu số 1-2 Tóm tắt các cơ sở thực hiện công việc trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ▶"Các lĩnh vực chăm sóc dài hạn cụ thể được quy định dựa trên các quy định của Pháp lệnh Bộ trưởng quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn của Kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Về "tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính liên quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực này quy định trên cơ sở các tình huống đặc biệt của lĩnh vực công nghiệp" (Tài liệu tham khảo) ▶Về việc xử lý, v.v ... trên tiêu chuẩn sử dụng người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1 |Tham khảo 2: Bản ghi nhớ hợp tác song phương về kỹ năng đặc định ▶Bản ghi nhớ / Thủ tục hợp tác song phương ở mỗi quốc gia [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)] |Tham khảo 3: Tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài (EPA, đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, tình trạng cư trú "chăm sóc dài hạn", các kỹ năng cụ thể) ▶Cơ chế tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để xem】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để in】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để xem】 ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để in】 ▶Sách hướng dẫn về tiếp nhận nhân viên chăm sóc người nước ngoài và hỗ trợ các hoạt động của họ ▶Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc chấp nhận người nước ngoài với các kỹ năng đặc định New!! ▶Chấp nhận các ứng viên nhân viên chăm sóc người nước ngoài dựa trên các thỏa thuận đối tác kinh tế ▶Về hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật cho ngành chăm sóc dài hạn ▶Về tư cách lưu trú "chăm sóc dài hạn"  Về bài kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra tiếng Nhật  Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1" trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn được áp dụng cho nguồn nhân lực nước ngoài thuộc các trường hợp sau.   〇 Thực hiện ở nước ngoài ・Kiểm tra kỹ năng(➀Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn)và ・Kỳ thi tiếng Nhật(➁Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật của Quỹ Nhật Bản hoặc Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 trở lên và ➂Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn) Đỗ các kỳ thi trên ▶Về chính sách của kỳ thi liên quan đến "Kỹ năng đặc định" [Reiwa 2 ngày 30 tháng 1, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản] ▶Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn" ▶Quy trình thực hiện bài kiểm tra "Năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn" | Đối tượng miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật Những trường hợp được liệt kê dưới đây được miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật trong việc lấy tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1". ○ Những người đã kết thúc thời hạn lưu trú (4 năm) với tư cách là nhân viên chăm sóc EPA ►Về yêu cầu cụ thể ►Thủ tục cần thiết ►Về việc cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt) ►Quy trình cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (chi tiết) [cho người nộp đơn] ►Đơn xin cấp lại kết quả thi quốc gia nhân viên chăm sóc [cho người nộp đơn]  (PDF) (Excel) >Liên kết ngoài   ※ Đối với trường hợp một đại lý không phải là người nộp đơn xin cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc, vui lòng kiểm tra "Cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt)" và nộp đơn qua đường bưu điện (* Vui lòng gửi kèm phong bì trả lời và tem).   Địa chỉ bưu điện: Trung tâm kiểm tra và xúc tiến phúc lợi xã hội 150-0002 1-5-6 Shibuya, Shibuya-ku, Tòa nhà SEMPOS Tokyo | Tổng quan về kỳ thi ▶[Lĩnh vực chăm sóc dài hạn] Kiểm tra tay nghề và kiểm tra trình độ tiếng Nhật (tổng quan) 《Giới thiệu về kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá tiếng Nhật chăm sóc dài hạn》     Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc Kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng Số lượng câu hỏi, thời gian kiểm tra, đề thi 45 câu hỏi 60 phút (Bài thi lý thuyết: 40 câu hỏi) ・Khái niệm cơ bản về chăm sóc điều dưỡng (10 câu hỏi) ・Tâm trí và cơ thể hoạt động như thế nào (6 câu hỏi) ・Kỹ năng giao tiếp (4 câu hỏi) ・Công nghệ hỗ trợ cuộc sống (20 câu hỏi) (Bài kiểm tra kỹ năng: 5 câu hỏi) ・Thi thực hành ►Tiêu chí ra đề Tất cả 15 câu hỏi trong 30 phút ・Từ vựng chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) ・Hội thoại/bắt chuyện trong chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) ・ài liệu chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi) Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra trên máy tính (CBT) Câu hỏi mẫu ►Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc ►Kiểm tra viên đánh giá tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng Lệ phí thi Khoảng 1.000 yên Khoảng 1.000 yên Thông báo kết quả thi Bạn có thể kiểm tra thông báo kết quả từ Trang của tôi trên trang web trong vòng một tháng sau khi thi. ※Tiêu chí đỗ: 60% trở lên trong tổng số điểm | Sách giáo khoa cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng và kiểm tra đánh giá tiếng Nhật Chúng tôi đã tạo ra các giáo trình học tập cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn.   <Giáo trình học kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể> ▶Bản Tiếng Nhật ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia Bản đúng sai ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái <Thuật ngữ phúc lợi chăm sóc dài hạn dành cho người nước ngoài> ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái <Nhân viên phúc lợi chăm sóc dài hạn Kiểm tra quốc gia cho người nước ngoài Câu hỏi một câu trả lời> ▶Bản Tiếng Nhật Bản đúng sai ▶Bản Tiếng Anh ▶Bản Tiếng Khmer ▶Bản Tiếng Indonesia ▶Bản Tiếng Nepal ▶Bản Tiếng Mông Cổ ▶Bản Tiếng Miến Điện ▶Bản Tiếng Việt Nam ▶Bản Tiếng Trung ▶Bản Tiếng Thái ※Bản đúng sai New ■Hỏi đáp về sách giáo khoa 〒112-0004 Tầng 5, Tòa nhà Ono Suidobashi, 1-1-13 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo (Tổ chức công cộng) Hội phúc lợi xã hội Nhật Bản TEL:03-5615-9295 MAIL;ginou-kousyu@jaccw.or.jp | Hướng dẫn về thủ tục đăng ký Ⅰ Lịch thi ▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi ở nước ngoài) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.    Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL.   ▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi trong nước) ※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.    Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL. ▶Danh sách địa điểm thi   Ⅱ Cách đăng ký [Điều kiện dự thi] ・17 tuổi trở lên. (Nếu bạn có quốc tịch Indonesia, bạn phải ít nhất 18 tuổi.) ・Tuy nhiên, đối với các kỳ thi được thực hiện tại Nhật Bản, những người từ 17 tuổi trở lên có tư cách lưu trú được phép dự thi.  ※Theo Cơ quan Kiểm soát Xuất nhập cảnh, ngay cả khi vượt qua kỳ kiểm tra, không đảm bảo rằng người lao động sẽ được cấp tư cách cư trú "kỹ năng đặc định". Dù có làm đơn, xin thay đổi tư cách lưu trú thì không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú hoặc xin phép thay đổi tư cách lưu trú và kể cả trường hợp có giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì cũng không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký thi như sau. ►Có thể đăng ký dự thi từ hai tháng sau (60 ngày sau). Sau khi làm bài thi, bạn không thể làm bài thi tiếp theo trong 45 ngày. ►Công dân Nhật Bản không thể làm bài thi. ▶ Bấm vào đây để biết cách đăng ký cho kỳ thi trong nước ▶ Bấm vào đây để đăng ký cho kỳ thi ◆ Thông tin về cách tiếp nhận lao động ngoại quốc trong lĩnh vực Hộ lý điều dưỡng (Visa Kỹ năng đặc định) >Liên kết ngoài (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Lịch thi tokuteigino số 1 ngành Sản xuất (vật liệu dạng, máy móc công nghiệp, lĩnh vực sản xuất liên quan đến thông tin điện và điện tử) ※Cập nhật liên tục

1/6/2022

Lịch thi tokuteigino số 1 ngành Sản xuất (vật liệu dạng, máy móc công nghiệp, lĩnh vực sản xuất liên quan đến thông tin điện và điện tử) ※Cập nhật liên tục

■Bấm vào đây để xem đề cương và câu hỏi mẫu của bài kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất   Quy trình của bài kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (trong nước) ngành sản xuất ▶ Quy trình thực hiện bài thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực sản xuất (thực hiện tại Nhật Bản) Ngoài ra, chúng tôi đã tóm tắt nội dung thắc mắc từ trước đến nay trong「Câu hỏi thường gặp」. Vui lòng sử dụng để tham khảo.     ■ Danh sách hướng dẫn kiểm tra   Lịch thi năm Reiwa thứ 4 như sau. 18 hạng mục không bao gồm hàn ・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・ Thi ở nước ngoài: Vào khoảng mùa thu năm 2022 (4 quốc gia, mỗi quốc gia 1 lần) Phân loại hàn ・ Thi trong nước: Tháng 7, tháng 10 năm 2022, tháng 1 đến tháng 2 năm 2023 (dự kiến ​​tổ chức tại nhiều địa điểm trên toàn quốc) ・ Thi ở nước ngoài: Đang được điều chỉnh Đơn đăng ký sẽ được tiếp nhận trên trang này khoảng một tháng trước mỗi lịch trình kiểm tra (tiếp nhận theo thứ tự đăng ký). Ngay sau khi các thông tin chi tiết về lịch trình, địa điểm, v.v. được quyết định, chúng tôi sẽ công bố trên trang này. 18 hạng mục không bao gồm hàn   Hội trường thi Ngày thi Hạng mục kiểm tra Osaka Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì Gifu Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 Hamamatsu Thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022 Tokyo Thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022 Nagoya Thứ sáu, ngày 15 tháng bảy năm 2022 Fukuoka Thứ ba, ngày 19 tháng bảy năm 2022 Kanazawa Thứ hai, ngày 25 tháng bảy năm 2022 Sendai Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022   Đối với các kỳ thi được tổ chức tại 8 địa điểm ở Nhật Bản vào tháng 7 năm 2022, cùng một thí sinh không được đăng ký các địa điểm khác nhau cho cùng một hạng mục thi. (Ví dụ: Những người đăng ký hạng mục đúc kim loại tại địa điểm Tokyo không thể tham gia cùng 1 bài thi tại các địa điểm Osaka, Gifu, Hamamatsu, Nagoya, Fukuoka, Kanazawa và Sendai được tổ chức vào tháng 7.) Xin lưu ý rằng sẽ không hoàn lại tiền nếu cùng một thí sinh đăng ký cho một địa điểm khác với cùng một hạng mục thi. ※ Nếu có nhiều đơn đăng ký thì sẽ tiếp nhận theo thứ tự đăng ký. | Osaka   Ngày thi Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Trung tâm hội nghị quốc tế Osaka (Grand Cube Osaka) tầng 10 1004-1007 Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Gifu   Ngày thi Thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Phòng họp lớn trên tầng 5 của Juroku Plaza Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022).   | Hamamatsu   Ngày thi Thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Act City Hamamatsu Congress Centre Phòng họp Tầng 4 41 Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Tokyo   Ngày thi Thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ​​​​​​​ ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Nghiên cứu & Tư vấn Mitsubishi UFJ Trụ sở chính Tokyo Phòng hội thảo / Phòng hội thảo lớn ở tầng 24 Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Nagoya   Ngày thi Thứ sáu, ngày 15 tháng bảy năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ​​​​​​​ ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Tòa nhà Trung tâm Đại hội Nagoya, Tòa nhà số 1 Tầng 4 Sảnh tiếp tân Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Fukuoka   Ngày thi Thứ ba, ngày 19 tháng bảy năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ​​​​​​​ ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Trung tâm xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Fukuoka Tầng 3 Phòng họp 301 Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Kanazawa   Ngày thi Thứ hai, ngày 25 tháng bảy năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ​​​​​​​ ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi Trung tâm hội nghị TKP Kanazawa Tầng 9 Hội trường 9A Phòng hội nghị Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). | Sendai   Ngày thi Thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022 Số lượng thí sinh tối đa Khoảng 20 người trong mỗi hạng mục thi Hạng mục kiểm tra Đúc, Rèn, Đúc, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra máy, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa, sơn, Công nghiệp bao bì ※ Thời gian vào ngày thi sẽ được ghi trên phiếu dự thi. Phương pháp thực hiện Kiểm tra giấy Ngôn ngữ thi Tiếng Nhật Địa điểm thi TKP Garden City Sendai Tầng 21 Sảnh 21A Thời gian thi Lý thuyết 60 phút, kỹ năng thực hành 60 phút Lệ phí thi 2.000 yên Lệ phí cấp chứng chỉ Không thu trong thời gian này (cho năm 2022). ■ Danh sách các nội dung thi đã thực hiện Bấm vào đây để xem danh sách các bài thi đã hoàn thành >Liên kết ngoài ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) >Liên kết ngoài

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

16/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành nông nghiệp *Cập nhật liên tục

 Lưu ý   [May 12, 2022]   Về việc bắt đầu tiếp nhận đăng ký cho bài kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [May 06, 2022]   Thông tin về việc triển khai bài thi năm nay sẽ được đăng tải vào khoảng ngày 13/5. [March 23, 2022]   Ngừng tiếp nhận đăng ký cho kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp năm 2021. [March 16, 2022]   "Hướng dẫn tiếp nhận người nước ngoài với kỹ năng cụ thể" và "Tuyển tập các trường hợp tuyệt vời để chấp nhận người nước ngoài với kỹ năng cụ thể" đã được đăng.     Thông tin kỳ thi (1) Thông tin thử nghiệm của mỗi quốc gia   | Năm 2019   | Năm 2020   | Năm 2021 ・Philippines ・Campuchia ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản     ・Thái Lan ・Campuchia ・Philippines ・Indonesia ・Myanmar ・Tại Nhật Bản   Vui lòng tham khảo trang web đăng ký dự thi để biết thông tin mới nhất. Lịch thi trong nước Lịch thi nước ngoài   (2) Danh sách các ngày thi ở mỗi quốc gia · Ở nước ngoài · Tại Nhật Bản (3) Kết quả thực hiện thử nghiệm   | Năm 2020    | Năm 2021 ・Tháng 6 năm 2020 ・Tháng 7 năm 2020 ・Tháng 8 năm 2020 ・Tháng 9 năm 2020 ・Tháng 10 năm 2020 ・Tháng 11 năm 2020 ・Tháng 12 năm 2020 ・Tháng 1 năm 2021 ・Tháng 2 năm 2021 ・Tháng 3 năm 2021     ・Tháng 5 năm 2021 ・Tháng 6 năm 2021 ・Tháng 7 năm 2021 ・Tháng 8 năm 2021 ・Tháng 9 năm 2021 ・Tháng 10 năm 2021 ・Tháng 11 năm 2021 ・Tháng 12 năm 2021 ・Tháng 1 năm 2022 ・Tháng 2 năm 2022 ・Tháng 3 năm 2022     Kỳ thi ở nước ngoài Thời gian thực hiện các kì thi Quốc gia     1. Quốc gia nơi kỳ thi sẽ được tiến hành (7 quốc gia)  (1)Quốc gia tổ chức thi  (1) Philippines, (2) Indonesia, (3) Campuchia, (4) Thái Lan, (5) Myanmar, (6) Nepal, (7) Mông Cổ  (2)Quốc gia dự định tổ chức thi  ① Trung Quốc, ② Việt Nam     2. Địa điểm tổ chức kỳ thi         Chúng tôi dự định tổ chức kỳ thi tại thủ đô của quốc gia nơi kỳ thi được tiến hành.     3. Thời gian tiến hành thi        Khi thời gian thực hiện được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phần "Thông báo" trên đầu trang. Ngoài ra, "Hướng dẫn thi" sẽ được đăng trong thông tin về kỳ thi cụ thể của từng quốc gia.    Thông tin chi tiết sẽ được đăng trong、thông tin thi cho từng quốc gia >Liên kết bên ngoài Về ngôn ngữ được sử dụng cho kỳ thi Đề thi xác nhận kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được soạn bằng tiếng Anh và tiếng Nhật bên cạnh ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi tổ chức kỳ thi và kỳ thi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, đối với các đề thi xác nhận và đánh giá năng lực tiếng Nhật, chúng tôi sẽ tiến hành thi nghe hiểu tiếng Nhật. <Ngôn ngữ thi> 1.Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái lan 7.Tiếng Việt 8.  Tiếng Nepal 9.  Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc   Kì thi tại Nhật Bản Theo hệ thống kỹ năng cụ thể, bạn sẽ tham gia vào các nghề "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi". Nếu một người làm "nông nghiệp trồng trọt" muốn tham gia vào "nông nghiệp chăn nuôi" khi ở lại Nhật Bản, hoặc nếu một người làm "nông nghiệp chăn nuôi" muốn tham gia vào "nông nghiệp trồng trọt", bạn có thể tham gia một loại hình mới kỳ thi ở Nhật Bản mà bạn muốn tham gia. Ngoài ra, những người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú khác có thể tham gia kỳ thi để lấy tư cách cư trú của một kỹ năng cụ thể. Để đủ điều kiện làm bài kiểm tra, vui lòng kiểm tra quy trình kiểm tra sau đây. Quy trình thực hiện kiểm tra 1. Tiếng Nhật 2.Tiếng Anh 3.Tiếng Campuchia 4.Tiếng Indonesia 5.Tiếng Myanmar 6.Tiếng Thái  7.Tiết Việt 8.  Tiếng Nepal 9. Tiếng Mông Cổ 10. Tiếng Trung Quốc     Tổng quát về kì thi   | Mục tiêu và lợi ích thi  Mục đích Tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên nghiêm trọng tại các địa điểm nông nghiệp của Nhật Bản. Vì lý do này, tình trạng cư trú mới, "Kỹ năng cụ thể", đã được tạo ra như một khuôn khổ mới để chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có thể đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản như một lực lượng lao động. Ngoài hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài, kỳ vọng đang tăng lên như một cơ chế hỗ trợ duy trì và phát triển nông nghiệp Nhật Bản. Để người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua dự án này, cần đáp ứng các yêu cầu như kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp do Chính phủ Nhật Bản quy định. Do đó, với sự hỗ trợ của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp, Phòng Nông nghiệp Quốc gia sẽ thực hiện một bài kiểm tra (kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp) để xác nhận và đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Nhật Bản từ năm tài chính 2019 trở thành. Trong đó, hai loại thử nghiệm là "nông nghiệp trồng trọt" và "nông nghiệp chăn nuôi" sẽ được tiến hành. Hai loại kỳ thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra để xác nhận và đánh giá xem bạn có đủ năng lực tiếng Nhật cần thiết để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp hay không. Lợi ích Nếu bạn vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được công nhận là "một người có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp", đây là điều kiện bắt buộc để làm việc tại Nhật Bản. Đề cương của các yêu cầu được tóm tắt trong "■ Các yêu cầu về thể chế". Ngoài ra, để thực sự có thể làm việc tại Nhật Bản thông qua hình thức kinh doanh này, bạn cần phải được thuê bởi một tổ chức chủ trì phù hợp.   | Quy trình thực hiện thử nghiệm Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp" |Phạm vi kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra kỹ năng đo lường kiểm tra kỹ năng nông nghiệp     1. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt         Tập tin pdf tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp trồng trọt     2. Tổng quát tiêu chuẩn kiểm tra nông nghiệp chăn nuôi         Tệp pdf tóm tắt tiêu chuẩn kiểm tra chăn nuôi Phạm vi kiểm tra     1.Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [nông nghiệp trồng trọt]        Nông nghiệp trồng trọt / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     2. Kiểm tra đo lường kỹ năng nông nghiệp [Nông nghiệp chăn nuôi]        Nông nghiệp chăn nuôi / phạm vi đề thi (bộ môn / kỹ năng thực hành) file pdf     3. Phạm vi xác nhận / đánh giá trình độ tiếng Nhật [chung cho nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi]         Phạm vi xác nhận / đánh giá năng lực tiếng Nhật file pdf   |Yêu cầu về thể chế     1.Tiêu chuẩn về nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp        Để có được tư cách cư trú "Kỹ năng cụ thể" và tham gia vào nông nghiệp, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau.             1. Phải từ 18 tuổi trở lên             2. Có sức khỏe tốt             3. Có các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể trong nông nghiệp             4.Có trình độ tiếng Nhật cơ bản           Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trên trang web của Bộ Tư pháp.         2.Về 【kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể】         "Các kỹ năng đòi hỏi một lượng kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong 1 (3) ở trên là những kỹ năng cụ thể thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Ngoài kiến ​​thức và kỹ năng nông nghiệp, các kỹ năng bao gồm khả năng tiếng Nhật để nghe và hiểu nội dung công việc nông nghiệp được hướng dẫn bằng tiếng Nhật.                             1. Người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến nông nghiệp trồng trọt                 2. Người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)                             1. Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2 liên quan đến chăn nuôi                 2. Những người đã vượt qua kỳ thi đo lường kỹ năng nông nghiệp (nông nghiệp trồng trọt nói chung)     3.「Có trình độ tiếng Nhật cơ bản」        Có trình độ tiếng Nhật cơ bản" trong 1 (4) ở trên có nghĩa là có một trình độ nhất định trong cuộc trò chuyện hàng ngày và có trình độ tiếng Nhật không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, đó là một người thuộc bất kỳ mục nào sau đây.             1. Những người đã vượt qua bài kiểm tra tiếng Nhật cơ bản do Japan Foundation thực hiện             2.Những người đã vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) do Tổ chức Nhật Bản và Hiệp hội trao đổi và dịch vụ giáo dục Nhật Bản tiến hành             3. Những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ 2   Tài liệu ôn thi Bạn có thể tải văn bản bằng ngôn ngữ bạn cần. Để biết thêm chi tiết nhấn vào đây ◆ Bấm vào đây để xem chi tiết, vui lòng xem trang web của Phòng Nông nghiệp Quốc gia ◆ > Liên kết bên ngoài  

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

11/5/2022

Lịch thi kỹ năng đặc định số 1 ngành bảo dưỡng ô tô *Cập nhật liên tục

 Để đối phó với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn khó có thể đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi những nỗ lực được thực hiện để cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước. Vào tháng 4 năm 2019, một hệ thống chấp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn và kỹ năng nhất định và sẵn sàng hành động đã được đưa vào hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.  Trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô, giờ đây có thể chấp nhận Kỹ năng cụ thể số 1, và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô. Đối với tình trạng mới của nơi cư trú, xin vui lòng tham khảo các liên kết sau đây. ◆Bộ Tư pháp: Chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài mới và nỗ lực để hiện thực hóa một xã hội đa dạng (đưa ra loại thị thực mới "kỹ năng đặc biệt", v.v.) → WEB>Liên kết ngoài ◆Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch: Tiếp nhận lao động kỹ năng đặc biệt trong ngành bảo dưỡng ô tô → WEB>Liên kết ngoài | 1. Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt (1)Kỳ thi Về việc tiếp nhận lao động nước ngoài với các kỹ năng đặc biệt ① Đánh giá năng lực tiếng Nhật cần thiết cho nghiệp vụ và kỹ thuật thông qua các kỳ thi "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chuyên ngành ô tô" hoặc "Kiểm tra kỹ năng cơ khí ô tô cấp độ 3" ② Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày Kỳ thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic) hoặc Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N4 hoặc cao hơn Bấm vào đây để biết thông tin về Bài thi tiếng Nhật cơ sở của Quỹ Nhật Bản (JFT-Basic).  https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ >Liên kết ngoài Bấm vào đây để biết thông tin về Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).  https://www.jlpt.jp/ >Liên kết ngoài (2)Chuyển đổi từ thực tập sinh kỹ thuật Những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật thứ hai về "Nghề bảo dưỡng ô tô, công việc bảo dưỡng ô tô" được miễn các kỳ thi (1) ①② nêu trên. Ngoài ra, không phân biệt loại công việc hoặc công việc, những người đã hoàn thành tốt khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật thứ hai được miễn các kỳ thi(1) ①② nêu trên. | 2. Giới thiệu về kỳ thi ◆Hướng dẫn thực hiện kỳ ​​thi đánh giá kỹ năng đặc định trong lĩnh vực bảo dưỡng ô tô (Tháng 4 năm 2022, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Cục Ô tô, Bộ phận Bảo trì bảo dưỡng) PDF ◆Automobile maintenance field specified skills evaluation test summary PDF (1)Phạm vi đề thi Phạm vi ra đề nằm trong nội dung liên quan đến khung gầm và động cơ ô tô. ① Thi lý thuyết 1.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và xử lý 2.Kiến thức cơ bản về kiểm tra, sửa chữa và điều chỉnh 3.Kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng và cách xử lý của máy kiểm tra bảo trì, thiết bị đo lường và công cụ 4.Kiến thức cơ bản về đặc tính và cách sử dụng vật liệu và nhiên liệu ② Thi thực hành 1.Công việc cơ bản đơn giản 2.Tháo, lắp ráp, kiểm tra và điều chỉnh đơn giản 3.Sửa chữa đơn giản 4.Xử lý máy kiểm tra, dụng cụ đo lường và dụng cụ để bảo dưỡng đơn giản (2)Hình thức kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc biệt, số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra Bài thi có định dạng CBT với số lượng câu hỏi và thời gian kiểm tra như sau. ① Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết 1.Dạng câu hỏi là phương pháp chân trị (○ ×) 2.30 câu hỏi, thời gian thi 60 phút ② Hình thức thi, số lượng câu hỏi và thời gian thi thực hành 1.Dạng câu hỏi là một bài kiểm tra công việc đối với một số nhiệm vụ hoặc bài kiểm tra khả năng phán đoán chính xác trong các tình huống sử dụng hình ảnh minh họa. 2.Số lượng câu hỏi là 3 câu hỏi, dạng câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 20 phút. (3)Tiêu chí đỗ Số câu trả lời đúng hơn 65% số câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết và tổng số điểm là hơn 60% trong bài kiểm tra thực hành (4)Nội dung đề thi ①Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Theory test questions) ②Ví dụ về đề thi lý thuyết(Example of the Practical test questions) | 3. Thông báo kết quả Số ID của những người đã vượt qua bài kiểm tra sẽ được công bố trên trang web trong vòng 30 ngày sau kỳ thi. Trong trường hợp hợp đồng lao động được quyết định ký giữa người đã đỗ kỳ thi và doanh nghiệp tiếp nhận, chứng chỉ đỗ sẽ được cấp thông qua doanh nghiệp tiếp nhận. | 4. Lệ phí thi (1)Lệ phí thi Philippines 2.000PHP Nhật Bản: 4.300 Yên (đã bao gồm thuế) (2)Lệ phí cấp chứng chỉ 16,000 yên (đã bao gồm thuế) Xin lưu ý rằng phí cấp chứng chỉ đỗ sẽ do tổ chức tiếp nhận chi trả. | 5. Lộ trình từ khi đăng ký thi đến khi cấp chứng chỉ ◆Quy trình từ đăng ký dự thi đến cấp chứng chỉ đậu PDF | 6. Thông tin về việc tổ chức thi ◆Thông tin kỳ thi tại Philippines(Test information in the Philippines) ◆Thông tin kỳ thi tại Nhật Bản(Test information in Japan) ※Bạn có thể xem lịch thi mới nhất tại đây. Click here for the Test Dates(The Philippines) Click here for the Test Dates(Japan) | 7. Về cách đăng ký dự thi Thí sinh có thể chọn giữa tiếng Anh và tiếng Nhật trên trang web đăng ký kỳ thi. Nhấp vào đây để biết thông tin chi tiết về kỳ thi và đăng ký dự thi ↓ ↓ ↓   PROMETRIC   ◆Tham khảo     Danh sách các địa điểm thi tại Nhật (tiếng Nhật)     Hướng dẫn Sử dụng Trang web Đăng ký Kỳ thi (PROMETRIC) (Tiếng Nhật)     Ghi chú đặc biệt của hướng dẫn sử dụng (tiếng Nhật)     Quy trình vào ngày thi (có thể chọn 10 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Nhật) ◆Reference     User Guide for the Test Application Site (English)     User Guide [Special Notes] (English)     Policy for Test Centers (English)     On The Test Day(You can choose from the total of 10 languages, including English.) | 8. Kết quả thi Thông tin kết quả thi(Test results information) The Philippines 2019.12~2020.3(Dec. 2019 – Mar. 2020) ◆2019/12 Thông tin kết quả(Results information) 2019.12.25UP ◆2020/01 Thông tin kết quả(Results information) 2020.02.05UP ◆2020/02 Thông tin kết quả(Results information) 2020.02.14UP ◆2020/03 Thông tin kết quả(Results information) 2020.03.26UP 2020.11~2021.3(Nov. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2020.12.18UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.26UP 2021.5~2022.3(May. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.23UP 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.10UP     Nhật Bản(Japan)  2020.4~2021.3(Apr. 2020 – Mar. 2021) ◆2020/10 Thông tin kết quả(Results information) 2020.10.16UP ◆2020/10 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.06UP ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.16UP ◆2020/11 Thông tin kết quả(Results information) 2020.11.30UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2020.12.18UP ◆2020/12 Thông tin kết quả(Results information) 2021.01.08UP ◆2021/01 Thông tin kết quả(Results information) 2021.01.20UP ◆2021/01 Thông tin kết quả(Results information) 2021.02.05UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.02.19UP ◆2021/02 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.05UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.19UP ◆2021/03 Thông tin kết quả(Results information) 2021.03.26UP 2021.4~2022.3(Apr. 2021 – Mar. 2022) ◆2021/04 Thông tin kết quả(Results information) 2021.04.21UP ◆2021/04 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.11UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.05.21UP ◆2021/05 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.08UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.06.21UP ◆2021/06 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.07UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.07.21UP ◆2021/07 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.06UP ◆2021/08 Thông tin kết quả(Results information) 2021.08.23UP ◆2021/08 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.06UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.09.22UP ◆2021/09 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.06UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.10.21UP ◆2021/10 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.05UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.11.22UP ◆2021/11 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.07UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2021.12.22UP ◆2021/12 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.07UP ◆2022/01 Thông tin kết quả(Results information) 2022.01.20UP ◆2022/01 Thông tin kết quả(Results information) 2022.02.07UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.02.21UP ◆2022/02 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.07UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.18UP ◆2022/03 Thông tin kết quả(Results information) 2022.03.23UP 2022.4~2023.3(Apr. 2022 – Mar. 2023) ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.04.21UP ◆2022/04 Thông tin kết quả(Results information) 2022.05.10UP | 9. Chứng chỉ đỗ Nếu người nộp đơn trúng tuyển và tổ chức tuyển dụng quyết định ký hợp đồng lao động, thì thông qua tổ chức tuyển dụng sẽ xin cấp giấy chứng nhận đỗ cho người trúng tuyển. Tổ chức tuyển dụng phải xin cấp chứng chỉ chấp đỗ. If an employment contract has been concluded between the Successful Candidate and the Automobile Repair and Maintenance Company, a Certificate will be issued to the Successful Candidate through the Automobile Repair and Maintenance Company. The application for the issuance of a Certificate must be taken by the Automobile Repair and Maintenance Company. It is mandatory. Nhấp vào đây để đăng ký, Hiệp hội xúc tiến bảo dưỡng ô tô Nhật Bản (Nisseiren) 

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

11/5/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Khai thác mặt đất ※Được cập nhật liên tục

Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể (lĩnh vực hàng không: khai thác mặt đất)   Kế hoạch hàng năm thực hiện thử nghiệm năm 2021 (sửa đổi vào ngày 9/3) >Liên kết bên ngoài     | Kỳ thi trong nước (địa điểm thi: Tokyo, Nhật Bản) Lưu ý: Việc triển khai thử nghiệm ở nước ngoài là chưa quyết định. Bài kiểm tra sẽ được tiến hành với các nội dung sau. Lưu ý: Tất cả các ngày và giờ đều theo giờ Nhật Bản.   Ứng phó với các trường hợp nhiễm virus corona mới Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm virus corona mới để mọi người yên tâm làm xét nghiệm. Chúng tôi mong các bạn dự thi có thể hiểu và hợp tác kiểm tra. (1) Những nỗ lực của hiệp hội chúng tôi ●Kiểm tra sức khỏe của nhân viên xét nghiệm ●Đeo khẩu trang, khăn che mặt (chỉ lễ tân), găng tay (chỉ lễ tân) ●Lắp đặt chất khử trùng ●Khử trùng bàn và các dụng cụ viết ●Đảm bảo thời gian xếp hàng tại quầy lễ tân ●Khuyến khích thông gió tại địa điểm trong thời gian thử nghiệm (lối vào sẽ mở) (2) Yêu cầu đối với tất cả mọi người tham gia kỳ thi [Yêu cầu khi đăng ký xét nghiệm] Vui lòng cho chúng tôi biết số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn khi bạn đăng ký xét nghiệm để có thể chắc chắn liên hệ với chúng tôi trong trường hợp có người bị nhiễm virus corona mới. Ngoài ra, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v. được cung cấp có thể được cung cấp cho các tổ chức quốc gia hoặc địa phương như văn phòng bảo hiểm. 【Xác nhận cho đến ngày hôm trước】 Những ai trong các điều kiện sau đây không thể thi được, vui lòng hạn chế truy cập. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại phí khám. ●Nếu bạn có các triệu chứng như sốt từ 37,5 độ trở lên, ho, đau họng, v.v. ●Trong vòng 2 tuần  -Nếu bạn có lịch sử đến các quốc gia hoặc khu vực nơi nhiễm trùng tiếp tục lây lan -Khi tiếp xúc gần với một người được chẩn đoán là dương tính với nhiễm virus corona -Nếu ai đó sống với bạn bị nghi ngờ bị nhiễm bệnh ●Vui lòng cài đặt ứng dụng xác nhận liên hệ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi điều hành.。(Trang web Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội) 【Xác nhận trong ngày】 ●Đo nhiệt độ và kiểm tra tình trạng cơ thể trước khi khởi hành từ nhà. Vui lòng đo nhiệt độ cơ thể của bạn trước khi rời khỏi nhà và không đến địa điểm nếu bạn cảm thấy không khỏe, chẳng hạn như bị sốt. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại phí khám. ●Đo nhiệt độ khi tiếp nhận, xác nhận tình trạng cơ thể. Nhiệt độ sẽ được đo tại quầy lễ tân. Ngoài ra, tôi sẽ hỏi bạn về tình trạng cơ thể của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn bị sốt từ 37,5 độ trở lên, hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe do ho, đau họng, v.v., bạn có thể được yêu cầu hủy bài kiểm tra và quay trở lại. Trong trường hợp này, lệ phí thi sẽ được hoàn lại. ※Thân nhiệt được đo bằng nhiệt kế không tiếp xúc. ●Đeo khẩu trang Vui lòng đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài từ khi tiếp nhận cho đến khi hoàn thành bài thi và rời khỏi tòa nhà của địa điểm thi. Những người không đeo khẩu trang không được dự thi. ※Tại thời điểm tiếp nhận, bạn có thể được hướng dẫn tạm thời tháo mặt nạ để xác minh danh tính của mình. ●Hỗ trợ khoảng cách xã hội Vui lòng đảm bảo chỗ trống trước và sau khi đợi lễ tân. ●Khử trùng tay Vui lòng khử trùng tay tại quầy lễ tân và khi vào địa điểm thi. ●Hạn chế về điểm truy cập Trong tòa nhà nơi địa điểm thi, vui lòng không ra ngoài khu vực cho phép. ●Ngoài ra, hãy thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo khuyến cáo của Chính phủ Nhật Bản. Trang web Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html Ngoài ra, do tình hình thay đổi trong tương lai, bài thi có thể bị hủy bỏ hoặc ngày giờ / địa điểm thi có thể thay đổi. Ngoài ra, nếu bệnh xảy ra vào ngày xét nghiệm, thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các cơ sở công lập như trung tâm y tế công cộng nếu cần. Vui lòng lưu ý trước.     Ngày thi Examination Date Thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022 Friday, May 27th, 2022 Địa điểm thi Examination Site Ota Ward Industrial Plaza (PiO) 1-20-20 Minamikamata, Ota-ku, Tokyo 〒144-0035 Ota City Industrial Plaza 1-20-20 Minamikamata, Ota-ku, Tokyo 144-0035, Japan Lưu ý: Thông tin chi tiết như số tầng, tên phòng, số lượng sẽ thông báo sau. NOTE:Such detail information as floor and room name/number will be informed later. Thời gian thi Examination Time (1)Giải thích các điểm lưu ý 11:00~11:15 (2)Thi viết 11:15~12:00 (3)Thi thực hành 12:15~12:45 (4)Thông báo 12:45~13:00 (1)Orientation: 11:00~11:15 (2)Written Examination: 11:15~12:00 (3)Practical Skill Examination: 12:15~12:45 (4) Information: 12:45~13:00 Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi tùy theo tiến độ của kỳ thi. NOTE:Examination time may vary depending on the situation. Lưu ý: Sau khi thi thực hành, chúng tôi sẽ thông báo lịch trình tiếp theo. Sau đó, thí sinh có thể về nhà. NOTE:After the Practical Skill Examination, some information such as the future schedule will be notified, then the examinee may go back home. Số lượng thí sinh tối đa Fixed Number Khoảng 80 người Tuy nhiên, ngay cả khi số lượng đơn đăng ký đạt đến số lượng tối đa, tất cả các ứng viên sẽ có thể tham gia bài thi. Trong trường hợp này, địa điểm và thời gian có thể thay đổi. Approx. 80 Persons. However, even if the number of applicants reaches the fixed number, it will be arranged that all applicants can take the examination. In this case, the examination site and/or time may be changed. Thời hạn đăng ký  Examination Application Acceptance Period Ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Thứ sáu) 10:00 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022 (Thứ sáu) 12:00 Friday, April 15th, 2022, 10:00 ~ Friday, May 6th, 2022, 12:00 LƯU Ý: Ứng dụng không dựa trên cơ sở "Đến trước, phục vụ trước". Không cần phải vội vàng. NOTE:The application is not on the “First come, first serve” basis. No need to rush. Lệ phí thi và phương thức thanh toán Examination Fee and Payment 4.000 yên (JPY) (bao gồm thuế tiêu thụ) JPY4,000(Japanese yen)(Consumption tax included) Để biết phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán, hãy xem 「Phương thức đăng ký dự thi (PDF)"」. For the payment method and the due date of payment, please refer to the How to Apply for the Exam. ※Không có trợ cấp quốc gia trong năm nay. ※No government subsidy is available this year. Nhấn vào đây để mua vé Click here to purchase exam tickets. Gửi phiếu dự thi Examination Admission Ticket Delivery Sau khi xác nhận đã nộp lệ phí dự thi, phiếu dự thi sẽ được gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ dự thi kể từ Thứ Sáu, ngày 13/5/2022. Once the examination fee payment is confirmed, an examination admission ticket will be sent to the registered e-mail address by the e-mail, on and after Friday, May 13th, 2022. Thông báo kết quả thi Announcement of the Examination Results Từ thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022, email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ dự thi. On and after Friday, June 3th, 2022, an examination results will be sent to the registered e-mail address by the e-mail. )   Hướng dẫn kiểm tra chi tiết Thông tin chi tiết về kỳ thi được biên soạn trong Hướng dẫn kiểm tra (chỉ có phiên bản tiếng Nhật). Vui lòng đọc kỹ và đăng ký khám. Detailed information on the examination is compiled in the Examination Guide (Japanese version only). Please read carefully and apply for the examination.   Hướng dẫn thi (PDF) Examination Guid     Cách đăng ký cho kỳ thi Cách đăng ký cho kỳ thi     | Thông tin khác Hướng dẫn nghiên cứu cho kỳ thi kỹ năng cụ thể. Study Guides for the Specified Skills Examination Hướng dẫn học tập cho Kỳ thi Kỹ năng cụ thể được chuẩn bị theo ba chủ đề nhằm tìm hiểu về kiến thức và kỹ năng tối thiểu cho các nhiệm vụ phục vụ mặt đất tại sân bay ở Nhật Bản. The study guides for the Specified Skills Examination are prepared in three subjects in order to learn about minimum knowledge and skills for the airport ground service tasks in Japan. Vì các câu hỏi kiểm tra sẽ được đưa ra khỏi các hướng dẫn nghiên cứu này, hãy sử dụng chúng. As the examination questions will be taken out of these study guides, please utilize them.   An toàn và chất lượng Safety and Quality       Sân bay xử lý mặt đất Airport Ground Handling   Câu hỏi mẫu Câu hỏi mẫu Kết quả kiểm tra trước đây Kết quả kiểm tra trước đây     | Kiểm tra ở nước ngoài Hướng dẫn kiểm tra Hiện tại không có kế hoạch cho việc thử nghiệm. Bạn có thể xem thông tin của kỳ thi trước.   Hướng dẫn kiểm tra Examination Guid     Hướng dẫn kiểm tra chi tiết Hướng dẫn kiểm tra (PDF) Examination Guid   ◆Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Hiệp hội Công nghệ Hàng không Nhật Bản.◆ >Liên kết bên ngoài

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

30/3/2022

Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà ※Được cập nhật liên tục

 Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà   Để có được tư cách cư trú kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà, người lao động phải đáp ứng cả "cấp độ kỹ năng" và "mức độ thành thạo tiếng Nhật". Mức độ thành thạo tiếng Nhật được xác định bằng bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản thực hiện hoặc Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật do Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản thực hiện.  "Cấp độ kỹ năng" trong lĩnh vực làm sạch tòa nhà được xác định bằng "Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 của lĩnh vực làm sạch tòa nhà" do Hiệp hội thực hiện. ※Những người đã hoàn thành chương trình thực tập vệ sinh tòa nhà không cần phải thực hiện "Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể về lĩnh vực vệ sinh tòa nhà số 1". ◆Đề thi thực hành(Methid of the Test) ・Đề thi thực hành (tiếng Nhật)※PDF:345KB ◆Đề thi trong quá khứ ・Đề thi năm 2019 (Câu hỏi) ※PDF:490KB ・Đề thi năm 2019 (Đáp án) ※PDF:191KB ◆Sách giáo khoa Tại "Trung tâm hỗ trợ tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài" nằm trong 「Trung tâm đào tạo quản lý tòa nhà」 (liên kết ngoài)  có đĩa DVD về các biện pháp kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1. ◆Cấp giấy chứng nhận đỗ "Giấy chứng nhận đỗ" là một trong những tài liệu cần thiết để xin visa kỹ năng đặc định. Nếu bạn muốn nhận được cấp chứng chỉ, xin vui lòng áp dụng theo hướng dẫn dưới đây. ※Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng 1-2 tuần kể từ khi thanh toán phí phát hành đến khi được cấp giấy chứng nhận. ・Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận ※PDF:192KB ・Mẫu đăng ký cấp chứng nhận ※Excel:23KB Vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để biết thêm thông tin về hệ thống kỹ năng đặc định và đơn xin thị thực kỹ năng đặc định. Kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định số 1 ngành vệ sinh tòa nhà (kỳ thi trong nước) ◆Hướng dẫn Kỳ thi Trong nước Tháng 4 năm 2022 ※PDF:645KB ◆Giải thích cách nhập thông tin ở màn hình đăng ký ※PDF:330KB ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11-12 năm 2019 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 8-9 năm 2020 (thay cho kỳ thi tháng 4-5) ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11-12 năm 2020 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 4-5 năm 2021 ◆Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi tháng 11 năm 2021 ◆Thi tại nhà Điều này dành cho những người không thể làm bài kiểm tra thông thường ở Nhật Bản. Vui lòng kiểm tra kỹ quy trình thực hiện. ・Quy trình thực hiện thi tại nhà Lịch thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở nước ngoài) 「Kỳ thi đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà (kỳ thi ở Indonesia)」 Building cleaning Management skills evaluation test 2021 in Indonesia ◆Panduan Ujian Evaluasi Keahlian Manajemen Building Cleaning ※PDF:335KB ◆Building Cleaning Specified Skilled (i) Evaluation Test Examination Guide ※PDF:468KB "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Myanmar)" Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ◆ Exam guide of Building cleaning Management skills evaluation test 2019 in Myanmar ※PDF:162KB ◆ Examination pass announcement "Kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 cho lĩnh vực quản lí vệ sinh tòa nhà (Tại Philippines)" Kiểm tra đánh giá kỹ năng quản lý vệ sinh tòa nhà 2019 tại Philippines. ◆Hướng dẫn kiểm tra kỳ thi đánh giá kỹ năng cụ thể số một ngành quản lý vệ sinh tòa nhà ※PDF:501KB Thời gian kiểm tra:(Thứ sáu) Ngày 28 tháng 2  - (Chủ nhật) Ngày 1 tháng 3 năm 2020 Tiếp nhận kiểm tra:Từ (thứ hai)ngày 27 tháng 1  vào 13:30 - đến (thứ tư) ngày 29 tháng 1 vào lúc 13:30. ◆Nhấp vào đây để đăng ký * Liên kết [Thời gian đăng ký đã hết] ◆Màn hình giải thích đăng ký ứng dụng※PDF:353KB ◆Ứng viên đỗ※NEW >Liên kết ngoài ◆ Kỳ thi "kỹ năng đặc định số 1" ngành Vệ sinh tòa nhà  ◆ >Liên kết ngoài  

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

4/3/2022

Gửi các tổ chức hỗ trợ đăng ký

Chúng tôi đã đăng tải danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được công bố bởi Bộ Tư Pháp (danh sách được cập nhật liên tục). Chúng tôi hỗ trợ chỉnh sửa/xóa thông tin liên quan như số điện thoại, địa chỉ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.   Liên hệ ※ Danh sách các tổ chức hỗ trợ đăng ký được cập nhật đến ngày 4 tháng 3 năm 2022. Gurutto Asia cung cấp dịch vụ trang web hỗ trợ "Tiếng Nhật", "Tiếng Việt" và "Tiếng Anh". Thông tin về tổ chức hỗ trợ đăng ký là thông tin rất quan trọng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc có thể biết thông tin bằng ngôn ngữ của mình giúp người lao động yên tâm hơn. Để biết chi tiết về việc chế tác trang web đa ngôn ngữ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc mẫu liên hệ. Số điện thoại liên hệ 024-983-7107 Phụ trách Watanabe

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

26/10/2021

Sản xuất 3 kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá số 1 > Hệ thống bài thi / bài thi mẫu

■Lịch trình kiểm tra đánh giá kỹ năng số 1 trong lĩnh vực sản xuất tại đây   Mục đích kiểm tra Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, việc chấp nhận "người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1" đang tiến triển trong ba lĩnh vực (1) công nghiệp nguyên liệu thô, (2) chế tạo máy công nghiệp, và ( 3) ngành công nghiệp liên quan đến điện và thông tin điện tử. Kỹ năng cụ thể số 1 Người nước ngoài được yêu cầu phải có "kỹ năng đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đáng kể" trong ba lĩnh vực sản xuất và "đánh giá kỹ năng cụ thể số 1 trong lĩnh vực sản xuất" để xác nhận trình độ kỹ năng mà chúng tôi sẽ thực hiện bài kiểm tra.   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Các ngành tham gia Ngành nguyên liệu thô Đúc Kim loại dập Kết thúc Hàn Đúc Tấm kim loại nhà máy Kiểm tra cơ khí Khuôn đúc Mạ Bảo trì máy móc Gia công Bức tranh Xử lý oxy hóa anot nhôm     Ngành sản xuất máy công nghiệp Đúc Bức tranh Kết thúc Lắp ráp thiết bị điện Hàn Đúc Đồ sắt Kiểm tra cơ khí Bảng mạch in Chế tạo Bao bì công nghiệp Khuôn đúc Tấm kim loại nhà máy Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Gia công Mạ Lắp ráp thiết bị điện tử Kim loại dập   Điện / điện tử Thông tin ngành liên quan Gia công Kết thúc Sản xuất bảng dây điện in Bao bì công nghiệp Kim loại dập Bảo trì máy móc Đúc khuôn nhựa Tấm kim loại nhà máy Lắp ráp thiết bị điện tử Bức tranh Mạ Lắp ráp thiết bị điện Hàn         Đề cương thi   Lĩnh vực công nghiệp cụ thể Sử dụng ngôn ngữ địa phương của quốc gia thử nghiệm Phương pháp kiểm tra Kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra dựa trên máy tính (CBT), phương pháp kiểm tra trên giấy hoặc phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất Phạm vi thực hiện 19 Hạng mục kiểm tra (đúc, rèn, đúc khuôn, Gia công, Dập kim loại, Đồ sắt, Tấm kim loại nhà máy, Mạ, Anod hóa nhôm, Hoàn thiện, Kiểm tra cơ khí, Bảo trì máy, Lắp ráp thiết bị điện tử, Lắp ráp thiết bị điện, Sản xuất bảng dây in, Đúc nhựa , sơn, hàn, bao bì công nghiệp) Thông báo kết quả kiểm tra Email thông báo kết quả cho tất cả người dự thi trong vòng 3 tháng kể từ ngày thi Tiêu chuẩn đỗ Thi lý thuyết: 65% trở lên Thi thực hành: ・ Hạng mục kiểm tra áp dụng phương pháp kiểm tra công việc như sản xuất: Phương pháp đánh giá được thiết lập theo từng hạng mục kiểm tra (Hàn: Công việc hàn thủ công được đánh giá dựa trên JIS Z 3801, công việc hàn bán tự động được đánh giá dựa trên JIS Z 3841) ・ Các hạng mục kiểm tra khác với mục trên: 60% trở lên     Đề cương thi * Hình thức của các câu hỏi mẫu khác nhau tùy thuộc vào loại đề thi.   Đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Rèn ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Khuôn đúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Gia công ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kim loại dập ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đồ sắt ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Tấm kim loại nhà máy ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Mạ ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Xử lý oxy hóa anot nhôm ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kết thúc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Kiểm tra cơ khí ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bảo trì máy móc ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện tử ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Lắp ráp thiết bị điện ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Sản xuất bảng dây điện in ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Đúc khuôn nhựa ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Bức tranh ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu Hàn ・Đề thi lý thuyết (hàn tự động) ・Thực hành mẫu (hàn tay) Bao bì công nghiệp ・Đề thi lý thuyết/thực hành mẫu     Thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp nhận Vui lòng đăng ký tại đâyđể biết thủ tục cấp chứng chỉ chấp nhận > Liên kết bên ngoài  

料金改定のお知らせ

28/7/2021

料金改定のお知らせ

いつも、ぐるっとAsiaをご覧いただきありがとうございます。 ぐるっとAsiaは、更に便利にご利用いただけるよう、一部のサービス内容を見直しました。 また、より多くの皆様にご活用いただけるよう、月額のWEBサイト掲載料を抑え、人材データ・求人データへの問合せ件数に応じた成果報酬型の料金体系にいたしました。 更に!今お申込みいただくと問い合わせベースで発生する「マッチングAsiaシステム使用料」が無料でご利用いただけます。 この機会に是非、お申込みください。          

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

14/4/2021

Giấy tiến cử dành cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam

Trích dẫn từ trang web của Cục Xuất Nhập Cảnh >Liên kết ngoài   Quy trình thủ tục Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình tổng thể về các thủ tục cần thiết khi tiến hành các hoạt động với tư cách là người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định. ○Sơ đồ (PDF) ○Giải thích thủ tục (PDF)   Thủ tục về phía Việt Nam (tổng quan) Đối với phía Việt Nam, Bản ghi nhớ hợp tác quy định chính phủ Việt Nam sẽ phê duyệt giấy tiến cử (tiến cử người lao động nước ngoài với kỹ năng đặc định) đối với những người lao động có kỹ năng đặc định đã hoàn thành các thủ tục cần thiết dựa trên các luật và quy định có liên quan của Việt Nam. Về việc phê duyệt giấy tiến cử, nếu người lao động Việt Nam mới được tiếp nhận là người có chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù thì tổ chức phái cử sẽ làm thủ tục tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Nạn nhân và Xã hội của Việt Nam; nếu tiếp nhận lao động người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản với các kỹ năng đặc định, cá nhân hoặc tổ chức tiếp nhận, vv sẽ làm thủ tục tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. DOLAB và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang nhận hồ sơ xét duyệt giấy tiến cử. Vui lòng tham khảo URL sau trên trang web của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản để biết thủ tục cụ thể phê duyệt giấy tiến cử. Thông tin chi tiết về thủ tục, vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.   Thủ tục nộp đơn Người nước ngoài muốn nộp đơn đăng ký nhập cảnh hoặc lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" sẽ được tiếp nhận tại Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực. Vui lòng tham khảo trang sau để biết chi tiết. ・Đơn xin tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" 1.Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam quy định phía Nhật Bản cần xác nhận các tài liệu (giấy tiến cử) cho thấy người lao động Việt Nam đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan của nước này trong đơn xin cư trú của mình.  Từ sau ngày 15 tháng 2 năm 2021, khi khi nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử (Bản đính kèm 1 (PDF)) từ DOLAB cho văn phòng nhập cư địa phương cùng với các tài liệu cần thiết khác.   Ngoài ra, khi xin phép chuyển tư cách lưu trú sang "Kỹ năng đặc định", người lao động phải nộp giấy tiến cử từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (Bản đính kèm 2 (PDF) của biên bản hợp tác ) cho Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương kèm theo các giấy tờ cần thiết khác. 2.Giấy tiến cử cũng được cấp cho những người dự kiến ​​hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng muốn chuyển sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định và những người dự kiến ​​sẽ hoàn thành (tốt nghiệp) từ một cơ sở giáo dục khi đang học ở Nhật Bản. Đối với các trường hợp này, theo phía Việt Nam, trên giấy tiến cử được cấp bởi Đại sứ quán Việt Nam sẽ ghi rõ dự kiến ​​sẽ hoàn thành khóa đào tạo (tốt nghiệp).   Nếu có ghi điều này thì đối với các cựu du học sinh, khi nộp giấy tiến cử cho cục xuất nhập cảnh địa phương cùng với các giấy tờ cần thiết khác, cần phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đã hoàn thành (đã tốt nghiệp) chương trình học do cơ sở giáo dục đã từng du học cấp.  Mặt khác, đối với các cựu thực tập sinh kỹ năng, về cơ bản, bạn sẽ phải nộp các tài liệu liên quan đến việc hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng số 2, vì vậy không cần phải nộp riêng một tài liệu xác nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ năng đó. 3.Vui lòng liên hệ với DOLAB hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết các thủ tục liên quan đến giấy tiến cử. 4.Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, hồ sơ xin phép chuyển tư cách lưu trú của công dân Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản sẽ được xử lý như sau.   (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2)Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử (1) Tư cách lưu trú "Thực tập sinh kỹ năng" Cần nộp giấy tiến cử. (2) Tư cách lưu trú "Du học sinh" (a) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên Cần nộp giấy tiến cử. (i) Những người đã hoàn thành hoặc dự kiến ​​hoàn thành một khóa học dưới 2 năm Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải nộp các tài liệu (chứng chỉ tốt nghiệp, v.v.) xác nhận đã hoàn thành khóa học hoặc dự kiến ​​hoàn thành khóa học dưới hai năm. (u) Những người đang học hoặc bỏ học Không nhất thiết phải có giấy tiến cử, nhưng cần phải có các tài liệu xác nhận rằng bạn đang học (giấy chứng nhận đang học, v.v.) hoặc tài liệu xác nhận rằng bạn đã bỏ học (giấy chứng nhận bỏ học, v.v.). (3) Tư cách lưu trú không phải là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Du học sinh" Không cần nộp giấy tiến cử   Cơ quan phái cử được chứng nhận Thông tin về các tổ chức phái cử được chính phủ Việt Nam chứng nhận đã được đăng tải. ・Cơ quan phái cử Việt Nam (PDF)   ※Theo quy định của Việt Nam, tổ chức tiếp nhận phải ký kết "Hợp đồng cung ứng lao động" với một tổ chức phái cử được công nhận khi tiếp nhận người lao động với các kỹ năng đặc định mới từ Việt Nam. Vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để biết nội dung của “Hợp đồng cung ứng lao động”.   Địa chỉ liên hệ  Tại Nhật Bản Nơi liên hệ Phòng quản lý lao động, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Địa chỉ 〒151-0062    10-4 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo WACT Yoyogi-Uehara Building Tầng 2 Số điện thoại 03-3466-4324 E-mail vnlabor@vnembassy.jp Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tại Việt Nam Nơi liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Department of Overseas Labour, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs Địa chỉ 41B Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi Số điện thoại +84-24-3824-9517 (ext.612) Số FAX +84-24-3824-0122 E-mail nbcadna.dolab@gmail.com Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nhật   Tài liệu tham khảo 【Bản ghi nhớ hợp tác】 ・Bản ghi nhớ hợp tác về kỹ năng đặc định với Việt Nam Tiếng Anh (PDF) Tiếng Nhật (PDF) Bản dịch tạm bằng tiếng Nhật của "Hợp đồng cung cấp lao động có kỹ năng đặc định sang Nhật Bản và Hợp đồng phái cử lao động sang Nhật Bản" do DOLAB phát hành cho cơ quan phái cử nước này ngày 27 tháng 3 năm 2020 (do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lập) được đăng tải làm tư liệu tham khảo trên trang thông tin điện tử của Đại sứ quán. Tuy nhiên, tài liệu này là tài liệu do các cơ quan chức năng của Việt Nam soạn thảo và gửi cho cơ quan phái cử tại Việt Nam, tạm thời cung cấp bản dịch để tham khảo.

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

12/4/2021

Các cơ sở có thể tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

■ Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể  Tài liệu dành cho từng lĩnh vực cụ thể (Toàn bộ) 【PDF】 Tài liệu dành cho lĩnh vực điều dưỡng Văn bản chính/Bảng đính kèm【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-1 Cam kết về việc tiếp nhận lao động nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 Mẫu tham khảo số 1-2 Sơ lược về cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.5.10 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2019.11.29 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2020.4.1 (Bảng so sánh cũ và mới) 【PDF】 ※Bản cập nhật 2021.2.19 (Bảng so sánh cũ và mới)【PDF】   Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Trẻ em Tổ chức y tế hỗ trợ phát triển được chỉ định Hỗ trợ phát triển trẻ em Dịch vụ sau giờ học trong ngày Cơ sở điều dưỡng cho trẻ khuyết tật Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ em Hỗ trợ thăm trường mẫu giáo Các cơ sở và dịch vụ kinh doanh liên quan đến Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người Khuyết tật Vào cơ sở điều dưỡng ngắn hạn Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật (hỗ trợ vào cơ sở điều dưỡng) Chăm sóc y tế Chăm sóc cuộc sống Hỗ trợ sinh hoạt tập thể (nhà nhóm) Tập luyện tự lập Hỗ trợ chuyển đổi việc làm Hỗ trợ tiếp tục công việc Trung tâm phúc lợi Hỗ trợ tạm thời trong ngày Trung tâm hỗ trợ hoạt động cộng đồng Các cơ sở và doanh nghiệp liên quan đến Đạo luật Phúc lợi Xã hội cho Người cao tuổi và Đạo luật Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn Cơ sở kinh doanh ngoại trú số 1 Chăm sóc ban ngày (bao gồm chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi và trung tâm dịch vụ ban ngày cho người cao tuổi) Chăm sóc ngoại trú dựa vào cộng đồng Chăm sóc ngoại trú với bệnh suy giảm trí nhớ Chăm sóc dài hạn phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ thích ứng với bệnh nhân ngoại trú Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn dành cho người cao tuổi Cơ sở điều dưỡng ngắn hạn hỗ trợ sinh hoạt Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Nhà dưỡng lão đặc biệt (cơ sở chăm sóc điều dưỡng được chỉ định dành cho người cao tuổi (bao gồm cơ sở chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng)) Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ/Chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ phòng ngừa chăm sóc dài hạn Dịch vụ phức hợp Chăm sóc cuộc sống chung dành cho người suy giảm trí nhớ Chăm sóc cuộc sống cộng đồng dài hạn phòng ngừa suy giảm trí nhớ Cơ sở Y tế Chăm sóc Dài hạn Phòng khám chăm sóc điều dưỡng Phục hồi chức năng ngoại trú Phục hồi chức năng ngoại trú phòng ngừa chăm sóc dài hạn Chăm sóc y tế nhập viện ngắn hạn Chăm sóc nhập viện ngắn hạn phòng ngừa chăm sóc dài hạn Cơ sở điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống thường trú chỉ định Cơ sở chăm sóc cuộc sống dựa vào cộng đồng chỉ định Cơ sở liên quan đến Đạo luật Hỗ trợ Công cộng Cơ sở cứu trợ Các cơ sở phúc lợi xã hội Các cơ sở phúc lợi xã hội khác, v.v. Trung tâm phúc lợi cộng đồng Dịch vụ chăm sóc ban ngày tại trung tâm bảo hộ khu vực Trung tâm Quốc gia dành cho người bị khuyết tật trí tuệ nặng Nozomi-no-en Viện điều dưỡng bệnh Hansen Viện điều dưỡng cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ban ngày cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Dịch vụ chăm sóc ngắn hạn cho nạn nhân sống sót sau bom nguyên tử Cơ sở điều dưỡng đặc biệt sau tai nạn cho người lao động Bệnh viện hoặc phòng khám Bệnh viện Phòng khám

Kì thi JFT-BASIC    ※ Cập nhập mới

23/3/2021

Kì thi JFT-BASIC ※ Cập nhập mới

Kì thi JFT-BASIC bắt đầu mở đăng kí vào THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 !  Các bạn đang chưa có bằng thì nên đăng kí thi nhé.  Dù bạn đang có visa diện gia đình, kỹ sư hay các bạn DHS đều cần phải có bằng JLPT hoặc JFT mới có thể chuyển sang tokutei ginou được. link: https://www.jpf.go.jp/jft-basic/#jpn_cont Lịch thi  Tháng 5:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202105_JL.pdf Tháng 6:http://ac.prometric-jp.com/.../JP-Schedule_202106_JL.pdf 【Chi phí】 7,000 yên 【 Phương thức thanh toán 】 □ credit card(VISA / MasterCard) □ MÃ VOUCHER Đăng kí thi 3 ngày trước ngày muốn thi - có thể thi ngay được luôn nhưng để chắc chắn vẫn nên đăng kí sớm nhé. Kết quả thi sẽ hiển thị ngay sau khi thi trên máy tính Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé Bài kiểm tra gồm 4 phần : "Chữ cái và Từ vựng", "Hội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút. Vì bài kiểm tra trênội thoại và Diễn đạt", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu". Khoảng 60 câu hỏi sẽ được hỏi và thời gian làm bài là 60 phút.   Vì bài kiểm tra trên phương pháp CBT (Kiểm tra dựa trên máy tính), kết quả bài kiểm tra được hiển thị trên màn hình ngay sau khi kiểm tra. Xin lưu ý rằng thông báo sẽ không được gửi đến nhà của bạn. Sau 5 ngày ( không tính thứ 7, chủ nhật , ngày lễ ), đăng nhập website đã đăng kí thi - xem điểm - in điểm. Xin lưu ý rằng kết quả thi không được gửi đến nhà của bạn. Khi đi thi mọi người nhớ mang thẻ ngoại kiều, hộ chiếu, phiếu thi nhé.  

Tuyển cựu thực tập sinh kỹ thuật/thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản muốn chuyển sang visa Kỹ năng đặc định

26/6/2020

Tuyển cựu thực tập sinh kỹ thuật/thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam đang tu nghiệp tại Nhật Bản muốn chuyển sang visa Kỹ năng đặc định

Thực tập sinh kỹ thuật hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2 có thể chuyển sang visa "Kỹ năng đặc định số 1" mà không cần thi bài kiểm tra Tiếng Nhật và trình độ kỹ thuật. Các tiêu chí để được đánh giá là "đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2" như sau. ① Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật số 2 trong thời gian hơn 2 năm 10 tháng. ② Đỗ bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng. *Sau khi Luật Thực tập Kỹ thuật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, thực tập sinh kỹ thuật có nghĩa vụ phải thi bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng. Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người muốn làm việc tại Nhật Bản bằng visa kỹ năng đặc định. Điều kiện tuyển dụng chỉ dành cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật sau năm 2017. ① Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. ② Chúng tôi sẽ đăng thông tin của bạn vào ngân hàng dữ liệu nhân lực trên trang web của chúng tôi. ③ Các công ty Nhật Bản, nghiệp đoàn giám sát, tổ chức hỗ trợ đăng ký sẽ liên lạc trực tiếp đến bạn sau khi xem thông tin. ④ Các thủ tục giấy tờ cần thiết được thực hiện bởi các cơ quan phái cử với lệ phí hợp lý được quy định bởi chính phủ Việt Nam. ⑤ Bạn sẽ có thể làm việc tại Nhật Bản trong tối đa 5 năm sau khi được tuyển dụng. [14 nghề nghiệp có thể được làm việc với visa kỹ năng đặc định] Nhà hàng/Khách sạn/Điều dưỡng/Vệ sinh tòa nhà/Nông nghiệp/Đánh bắt thủy sản/Chế biển thực phẩm, đồ uống/Công nghiệp vật liệu/Máy móc công nghiệp/Các ngành liên quan đến điện, điện tử/Xây dựng/Đóng tàu/Công nghiệp hàng hải/Bảo dưỡng ô tô/Ngành công nghiệp hàng không

Về các đơn xin cư trú của người nước ngoài liên quan đến dịch Corona

27/5/2020

Về các đơn xin cư trú của người nước ngoài liên quan đến dịch Corona

| Xử lý đơn xin cư trú và đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú cho những người gặp khó khăn để về nước Bộ Tư pháp >Trích dẫn từ trang chủ Cục quản lý xuất nhập cảnh >Liên kết ngoài ▶ Xử lý đối với những người gặp khó khăn khi trở về nước và đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện[PDF](2020.2.28)   Ngày 20 tháng 5 năm 2020 Cục quản lý xuất nhập cảnh Xử lý các đơn xin cư trú từ người có thời gian lưu trú trung bình đến dài hạn và người có tư cách lưu trú cũ thời gian từ trung dài hạn gặp khó khăn khi trở về nước do ảnh hưởng của dịch Corona Cho đến thời điểm hiện tại, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã thiết lập visa lưu trú ngắn hạn (90 ngày) hoặc visa hoạt động đặc biệt (3 tháng) dành cho những người không thể về nước do ảnh hưởng của dịch Corona. Tuy nhiên, nếu những người có tư cách lưu trú trung và dài hạn tiếp tục gặp khó khăn trong việc về nước, họ sẽ được cấp visa hoạt động đặc biệt (6 tháng) (xem Bản đính kèm 1). Cùng với điều này, đối với những người có tư cách cư trú trung và dài hạn (không bao gồm công dân nước ngoài với cư hoạt động đặc biệt (chuẩn bị về nước), hiện đang có tình trạng cư trú từ 3 tháng trở xuống, có thể xin tư cách lưu trú hoạt động đặc biệt (6 tháng) trong lần gia hạn tư cách lưu trú tiếp theo. Những người gặp khó khăn trong việc về nước và muốn làm việc sẽ được phép làm việc (bán thời gian) trong vòng 28 giờ mỗi tuần. Đối với việc đăng ký của các thực tập sinh kỹ thuật cũ có thể thông qua nghiệp đoàn quản lý. (Lưu ý) Xem Bản đính kèm 2 để biết quy trình đăng ký. Đối với một số đăng ký của người cư trú tại Cục Di trú Tokyo, để tránh việc tắc nghẽn tại nơi đăng ký, theo quy định chung, cho đến ngày 30 tháng 6 năm nay, chỉ chấp nhận đơn qua thư đến Cục quản lý xuất nhập cảnh. ※ Vui lòng xem tài liệu đính kèm 1 và 2 tại đây. ▶ Xử lý các đơn xin cư trú từ người có thời gian lưu trú trung bình đến dài hạn và người có tư cách lưu trú cũ thời gian từ trung dài hạn gặp khó khăn khi trở về nước do ảnh hưởng của dịch Corona[PDF](2020.5.20) [Lưu ý] Thông tin này được công ty Guruto dịch dựa trên thông tin từ Cục quản lý xuất nhập cảnh.