言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

NEWSTin tức

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~20 trong 232 kết quả tìm thấy
📣🌺🌾Thông báo của cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật‼... [FACEBOOK]

26/3/2021

Doanh nghiệp tiếp nhận

📣🌺🌾Thông báo của cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật‼... [FACEBOOK]

📣🌺🌾Thông báo của cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Nhật‼️ 👉Thông báo được quyết định vào ngày hôm nay, các bạn có thể được chấp nhận gia hạn thêm 6 tháng của visa hoạt động đặc định dạng 1 năm 😍‼️ Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️... http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html +2

Nhận hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nước ngoài | Văn phòng pháp lý hành chính G8

📣🌺🌾Đây là thông báo của Bộ ngoại giao Nhật‼️👉Ngày 18 thá... [FACEBOOK]

19/3/2021

Doanh nghiệp tiếp nhận

📣🌺🌾Đây là thông báo của Bộ ngoại giao Nhật‼️👉Ngày 18 thá... [FACEBOOK]

📣🌺🌾Đây là thông báo của Bộ ngoại giao Nhật‼️👉Ngày 18 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách Biện pháp biên giới mới. 🌸🌸🌸Các biện pháp xử lý dưới đây sẽ tiếp tục được thực hiện:✅Tạm dừng nhập cảnh với loại Business trucks và Residence trucks...✅Tạm dừng nhập cảnh mới với tất cả các quốc gia, khu vực✅Tạm dừng các xử lý đặc biệt với trường hợp trở về nước sau khi đi công tác, tái nhập cảnh với tất cả các quốc gia, khu vực 👉Thông tin này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/3/2021 ( theo giờ Nhật Bản) Các bạn hãy tham khảo nhé‼️‼️‼️ https://www.anzen.mofa.go.jp/…/pcwideareaspecificinfo_2021C…

Nhận hỗ trợ tuyển dụng nhân sự nước ngoài | Văn phòng pháp lý hành chính G8

Tokutei gino (i) | Cung cấp hướng dẫn trước

16/3/2021

Tổ chức hỗ trợ đăng ký

Tokutei gino (i) | Cung cấp hướng dẫn trước

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 Tại văn phòng của chúng tôi, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn trước cho lao động tokutei gino (i). Tư cách lưu trú là "ngành nhà hàng". Mặc dù đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập sinh kỹ thuật về mạ, nhưng người lao động đã vượt qua kỳ kiểm tra đo lường kỹ năng trong ngành nhà hàng và quyết định làm việc ở một cửa hàng ramen. Vì chuyển từ Osaka đến thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, bạn không biết ai cả và lo lắng về điều đó, nhưng rất vui vì giám đốc công ty rất tốt. Cho đến khi có tư cách lưu trú trong tokutei gino nhà hàng, người lao động được phép làm việc bán thời gian trong phạm vi được phép cho các hoạt động ngoài tư cách lưu trú, và bạn nói rằng muốn học nhanh công việc và hòa nhập với đội ngũ nhân viên. Chúng tôi luôn cổ vũ bạn trong quá trình hỗ trợ.   ・ー Hình ảnh của buổi hướng dẫn ―・

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto

RANKINGTin tức