言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

ENTRY FORMBiểu mẫu tuyển dụng ứng viên

Nội dung tuyển dụng:【Kỹ năng đặc định】Quán mỳ Ramen【Ngành nhà hàng】Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho ứng viên từ N2 trở lên! GMF-01

Có thể gửi e-mail ứng tuyển tới các nhà tuyển dụng hiển thị ở trên.
Vui lòng nhấn nút xác nhận sau khi điền các mục cần thiết.
  • Điền mục
  • Xác nhận nội dung điền
  • Hoàn thành gửi
Yêu cầu Họ tên
Yêu cầu Giới tính
Độ tuổi   tuổi
Yêu cầu Địa chỉ
Yêu cầu E-Mail
Yêu cầu E-Mail (xác nhận)
Yêu cầu Số điện thoại
Yêu cầu Địa chỉ liên hệ
Yêu cầu Thời gian làm việc

Từ khoảng    Năm     Tháng
Bình luận