言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
JOB INFORMATION

JOBThông tin tuyển dụng

Hiển thị kết quả từ 1~3 trong 3 kết quả tìm thấy
[Sản xuất máy công nghiệp] Tuyển gấp người phụ trách gia công các bộ phận kim loại dùng trong thiết bị FA!【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GFD-001
  • Tỉnh Fukushima
  • Nhân viên chính thức
  • Kỹ năng đặc định

[Sản xuất máy công nghiệp] Tuyển gấp người phụ trách gia công các bộ phận kim loại dùng trong thiết bị FA!【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GFD-001

Lương:✓ Lương cơ bản: 182,000 yên ✓ Trợ cấp làm việc chuyên cần: 4.000 yên ✓ Tăng lương: Mỗi năm một lần (tháng 4 hàng năm) ✓ Có thưởng: Hai lần một năm (Tháng Bảy, Tháng Mười Hai) * Không trả thưởng trong thời gian dưới 4 tháng sau khi gia nhập công ty

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto

[Tokutei gino] Tuyển nhân viên pha chế ở Bar【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GKR-001
  • Tỉnh Fukushima
  • Nhân viên chính thức
  • Kỹ năng đặc định

[Tokutei gino] Tuyển nhân viên pha chế ở Bar【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GKR-001

Lương:Lương cơ bản 160,000 yên ■ Trợ cấp đi lại: 5.000 yên / tháng ■ Tăng lương: 1,000 yên ~ (dựa trên thành tích kinh doanh của công ty) ■ Hoa hồng: 10.000 yên ~ ■ Tiền nhà: 20.000 Yên/tháng (Công ty ký hợp đồng nhà ở)

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto

[Sản xuất máy công nghiệp] Tuyển gấp người phụ trợ gia công các bộ phận kim loại dùng trong thiết bị FA!【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GFD-002
  • Tỉnh Fukushima
  • Nhân viên chính thức
  • Kỹ năng đặc định

[Sản xuất máy công nghiệp] Tuyển gấp người phụ trợ gia công các bộ phận kim loại dùng trong thiết bị FA!【Ứng viên tại Nhật và nước ngoài đều có thể ứng tuyển】 GFD-002

Lương:Lương cơ bản: 166,000 yên ✓ Trợ cấp chuyên cần: 4.000 yên ✓ Tăng lương: Mỗi năm một lần (tháng 4 hàng năm) ✓ Có thưởng: Hai lần một năm (Tháng Bảy, Tháng Mười Hai) *※Không có thưởng nếu thời gian làm việc dưới 4 tháng

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto