言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN
JOB INFORMATION

JOBThông tin tuyển dụng

Tìm kiếm
Hiển thị kết quả từ 1~3 trong 3 kết quả tìm thấy
[Nhà hàng] Tuyển dụng kỹ năng đặc định
  • Tỉnh Fukushima
  • Nhân viên chính thức
  • Kỹ năng đặc định

[Nhà hàng] Tuyển dụng kỹ năng đặc định

Lương:Tổng lương ước tính 210.000 yên (bao gồm các khoản phụ cấp) --- Nội dung ----------------------- Lương cơ bản 150.000 yên Trợ cấp chuyên cần 30.000 yên Trợ cấp làm thêm giờ cố định 13.400 yên / 10 giờ Trợ cấp đi làm ngày lễ 9.380 yên / ngày * Có thể làm việc ngày lễ theo yêu cầu

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto

[Ngành nhà hàng] Tuyển dụng nhân sự tokutei gino
  • Tỉnh Fukushima
  • Nhân viên chính thức
  • Kỹ năng đặc định

[Ngành nhà hàng] Tuyển dụng nhân sự tokutei gino

Lương:Lương cơ bản 160,000 yên ◇ Số ngày làm việc dự kiến: 22 ngày/tháng ◇ Trợ cấp đi lại: Tối đa 25.000 yên mỗi tháng ◇ Tăng lương: 3.000 yên ~ 5.000 yên/năm (đánh giá dựa trên thành tích làm việc năm trước) ◇ Thưởng: 3 lần một năm dựa trên thành tích năm trước (khoảng 4 tháng lương) ◇ Làm thêm: Có (khoảng 20 đến 30 giờ mỗi tháng) ◇ Tiền nhà: 20.000 yên/tháng (Công ty ký hợp đồng nhà ở) Địa điểm làm việc: Tỉnh Fukushima

Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto