言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

INTERVIEWPhỏng vấn

【Nghiệp đoàn giao lưu quốc tế Châu Á】Bài phỏng vấn số 3

31/12/2018

1. Lí do bạn đến Nhật là gì?
Tôi muốn đến Nhật để học kĩ thuật với tư cách tu nghiệp sinh để sau này cống hiến cho đất nước sau khi trở về, đồng thời kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình.

2. Sau khi đến Nhật bạn có gặp những khó khăn gì?
Đó là rào cản ngôn ngữ. Lúc đầu tôi không hiểu những người xung quanh nói gì và cũng không truyền đạt được suy nghĩ của mình nhưng bây giờ thì tôi không còn thấy khó khăn nữa.

3. Xin hãy cho biết những nỗ lực của bạn trong thời gian ở Nhật?
Tôi cố gắng học tiếng Nhật và tiết kiệm tiền.
Tất nhiên tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc ở công ty.
Việc giao tiếp với đồng nghiệp ở công ty cũng rất vui và giúp tôi học được nhiều điều.

4.  Ấn tượng của bạn về nước Nhật là gì?
Lúc đầu không hiểu tiếng nên tôi rất bất an, nhưng mọi người trong công ty rất tốt bụng. Tôi cảm thấy phần lớn người Nhật đều rất tốt.

5. Ước mơ, dự định sau khi về nước của bạn là gì?
Tôi muốn quay lại Nhật để học tiếng và làm việc.

Tới website của Nghiệp đoàn giao lưu quốc tế Châu Á tại đây