言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

Chính sách trang web

Khi đồng ý với chính sách của trang web, bạn thừa nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với những điều sau đây.

◆Giới thiệu
Điều khoản sử dụng dịch vụ (dưới đây gọi tắt là "Thỏa thuận")
Thỏa thuận áp dụng với người sử dụng dịch vụ "Gurutto Asia" (dưới đây gọi tắt là "Dịch vụ") do Công ty cổ phần Gurutto cung cấp (dưới đây gọi tắt là "Người dùng"). Các lưu ý và thông báo liên quan đến dịch vụ này (dưới đây gọi tắt là "Chú ý") cũng được bao gồm trong thỏa thuận này. Trước khi sử dụng vui lòng hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng.

◆Nội dung và hoạt động
Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải chuẩn bị các thiết bị như thiết bị truyền thông, phần mềm, môi trường đường truyền, v.v. bằng chi phí và trách nhiệm của mình. Dịch vụ này bao gồm cung cấp thông tin được cung cấp thông qua "Gurutto Asia" (sau đây gọi là "trang web của chúng tôi") và cung cấp thông tin khác. Nội dung của dịch vụ này có thể được thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Nếu có bất lợi hoặc thiệt hại cho người dùng do thay đổi nội dung dịch vụ này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

◆Tác quyền
Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác và nội dung được đăng trên trang web này (bao gồm các giải thích và từ khóa được đính kèm với nội dung, thông tin có liên quan) đều được thuộc về Công ty cổ phần Gurutto và người sử dụng không vi phạm các quyền này. Để sử dụng nội dung của các công ty khác, cần phải có sự đồng ý từ chúng tôi. Không được phép sử dụng nội dung được đăng trên trang web này mà không có sự cho phép trước của Công ty cổ phần Gurutto hoặc vượt quá phạm vi cho phép của chúng tôi. Khi sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi, người dùng sẽ phải chi trả cho chúng tôi phí sử dụng hình ảnh (10.000 yên không tính thuế cho mỗi hình ảnh). Mọi thiệt hại mà người chụp và chủ thể phải chịu (bao gồm chi phí tòa án và chi phí luật sư) sẽ bị yêu cầu bồi thường.


◆Các hành vi bị cấm
Người dùng không được thực hiện các hành vi sau khi sử dụng dịch vụ này: hành động thay đổi hoặc xóa thông tin do dịch vụ này cung cấp hoặc hành động có thể thay đổi hoặc xóa, bất kỳ hành động nào có thể gây ra hoặc gây bất lợi cho Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba, vi phạm bản quyền, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc có khả năng vi phạm. Hành vi vu khống Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba, làm tổn hại danh dự và niềm tin của khách hàng, hành động can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này bất kể bằng phương tiện cách thức nào. Hành vi dẫn đến hành vi phạm tội hoặc hành vi tội phạm, hành vi mạo danh bên thứ ba sử dụng dịch vụ này. Hành vi in lại, sao chép, tích lũy hoặc chuyển giao nội dung của dịch vụ này mà không được phép, hành động trái với đạo đức, luật pháp hoặc đạo đức khác khi sử dụng dịch vụ này. Hành vi sử dụng thông tin mà không có sự đồng ý trước cho mục đích thương mại và bất kỳ hành động nào khác mà Công ty chúng tôi cho là không phù hợp trong dịch vụ này.

◆Các điều khoản miễn trách nhiệm
Mặc dù dịch vụ này luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác cho người dùng, Công ty chúng tôi không đảm bảo nội dung, v.v. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất thông tin do giả mạo thông tin của bên thứ ba trong các cơ sở dịch vụ, thông tin được chấp nhận bởi bên thứ ba, v.v ... Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh do sử dụng dịch vụ này hoặc hành vi vi phạm quy định sử dụng (bao gồm các thiệt hại phát sinh từ tranh chấp và tương tự phát sinh giữa các bên thứ ba) và thiệt hại gây ra bởi việc không sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các thiệt hại đối với thiệt hại của người dùng hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, ngay cả khi người dùng bị thiệt hại trên dịch vụ này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường nào. Công ty chúng tôi có thể thay đổi hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần của dịch vụ này. Nếu tranh chấp phát sinh do người dùng sử dụng dịch vụ này, nó sẽ được giải quyết theo trách nhiệm của người dùng. Nếu một bên thứ ba hoặc Công ty chúng tôi bị thiệt hại, người dùng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại với trách nhiệm và chi phí. Có thể có liên kết từ dịch vụ này đến các trang web khác. Công ty chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, v.v. của thông tin được đăng trên trang web. Việc xử lý thông tin cá nhân được tiết lộ bởi người dùng trên trang web được dựa trên chính sách quản lý của trang web. Ngoài ra, nếu các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web xảy ra với người dùng hoặc bên thứ ba, Công y chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh.
※ Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra tại đây ※