Kỹ năng đặc định

| Chính sách theo lĩnh vực (14 lĩnh vực)

 Các lĩnh vực được đánh dấu  ★ là các ngành nghề có thể chuyển lên kỹ năng đặc định số 2
Cơ quan có thẩm quyền Lĩnh vực Mức độ thiếu lao động Tiêu chuẩn nguồn nhân lực Những điểm quan trọng khác
Số lượng dự kiến tiếp nhận
(Tối đa trong 5 năm) (Lưu ý)
Kiểm tra trình độ Kỳ thi tiếng nhật Nội dung công việc Hình thức tuyển dụng Điều kiện cụ thể cho tổ chức tiếp nhận
MHLW Điều dưỡng 60,000人 Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng (dự định), vv Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v.
(Ngoài những điều trên)
Kiểm tra tiếng Nhật ngành điều dưỡng (dự định), vv
・Chăm sóc cơ thể (tắm, bữa ăn, hỗ trợ bài tiết, vv theo điều kiện tinh thần và thể chất của người dùng), cũng như các dịch vụ hỗ trợ (thực hiện giải trí, hỗ trợ đào tạo chức năng, v.v.) đi kèm với dịch vụ này
(Lưu ý) Không áp dụng cho các dịch vụ tại nhà
[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào hội đồng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Hợp tác cần thiết để điều tra hoặc thực hiện chỉ dẫn mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa ra
・Đặt số lượng người được tiếp nhận nhận tại mỗi cơ sở
Vệ sinh tòa nhà 37,000 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (dự định)
Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Vệ sinh bên trong tòa nhà
[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào hội đồng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Hợp tác cần thiết để điều tra hoặc thực hiện chỉ dẫn mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa ra
・Đã đăng ký kinh doanh "Vệ sinh tòa nhà" hoặc "Quản lý vệ sinh môi trường toàn diện"
METI Công nghiệp vật liệu đúc 21,500 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (dự định)
Lĩnh vực sản xuất
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Đúc
・Rèn
・Đúc chết
・Xử lý anốt hóa nhôm
・Dập kim loại
・Kim loại tấm
・Mạ
・Gia công cơ khí
・Hoàn thiện
・Kiểm tra cơ khí
・Bảo dưỡng máy
・Sơn
・Hàn
 
 [13 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do METI tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi METI
Công nghiệp sản xuất máy móc công nghiệp 5,250 người ・Đúc
・Rèn
・Đúc chết
・Gia công máy móc
・Sơn
・Gia công sắt
・Kim loại tấm
・Mạ
・Hoàn thiện
・Kiểm tra cơ khí
・Bảo dưỡng máy
・Bao bì công nghiệp
・Lắp ráp thiết bị điện tử

 
・Lắp ráp thiết bị điện
・Sản xuất bảng mạch
・Đúc nhựa
・Dập kim loại
・Hàn
[18 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do METI tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi METI
Công nghiệp liên quan đến điện tử/thông tin 4,700 người ・Gia công cơ khí
・Dập kim loại
・Kim loại tấm
・Mạ
・Hoàn thiện
・Bảo dưỡng máy
・Lắp ráp thiết bị điện tử
・Lắp ráp thiết bị điện
・Sản xuất bảng mạch
・Đúc nhựa
・Sơn
・Hàn
・Bao bì công nghiệp
[13 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do METI tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi METI
MLIT
Xây dựng
40,000 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (dự định)
Lĩnh vực xây dựng
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v.
 ・Ván khuôn thi công
 ・Thạch cao
 ・Bơm bê tông
 ・Thi công đường hầm
 ・Thi công máy móc xây dựng
 ・Công trình thổ
 ・Tấm lợp
 ・Viễn thông
 ・Gia cố cốt thép
 ・Cốt thép
 ・Hoàn thiện nội thất
      [11 hạng mục kiểm tra]
 
Trực tiếp ・Trực thuộc một tổ chức tiếp nhận lao động nước ngoài
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MLIT
・Có giấy phép theo luật xây dựng
・Ký kết hợp đồng trả lương ổn định bằng hoặc cao hơn lương lao động Nhật Bản ở cùng cấp độ công việc và tăng lương theo trình độ thành thạo
・Cung cấp các tài liệu quan trọng liên quan đến hợp đồng lao động dưới dạng văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người lao động
・Thiết lập số lượng lao động được tiếp nhận bởi mỗi công ty xây dựng
・Có được sự chấp thuận của MLIT cho Kế hoạch tiếp lao động kỹ năng đặc định có mô tả mức thù lao
・Nhận được xác nhận từ MLIT rằng công ty đã thực hiện đúng Kế hoạch chấp nhận kỹ năng đặc định đã được phê duyệt
・Đăng ký lao động kỹ năng đặc định trong hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng, vv

Đóng tàu và công nghiệp hàng hải
13,000 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (dự định)
Lĩnh vực Đóng tàu và công nghiệp hàng hải
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Hàn
・Sơn
・Sắt thép
・Hoàn thiện
・Gia công cơ khí

 
・Lắp ráp thiết bị điện tử
 
[6 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do MLIT tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MLIT
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên.
Bảo trì ô tô 7,000 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định số 1 (dự định)
Lĩnh vực Bảo dưỡng xe
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v.
・Bảo dưỡng kiểm tra xe hàng ngày, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng tháo gỡ
[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do MLIT tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MLIT
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên.
・Là một cơ sở kinh doanh đã được chứng nhận theo Luật Giao thông đường bộ
Hàng không 2,200 người Kiểm tra đánh giá kỹ năng hàng không
(Xử lý mặt đất
Hoặc bảo dưỡng máy bay) (dự định)
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v.
・Xử lý mặt đất sân bay (lái xe mặt đất, xử lý hành lý / hàng hóa, v.v.)
 
[2 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do MLIT tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên.
・Là một cơ sở kinh doanh đã nhận được phê duyệt kinh doanh tại chỗ dựa trên các quy tắc quản lý sân bay hoặc cơ sở được ủy quyền có liên quan đến bảo trì máy bay dựa trên Luật Hàng không
Khách sạn 22,000 người Kiểm tra đo lường kỹ năng ngành công nghiệp lưu trú (dự định) Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v.
・Cung cấp các dịch vụ lưu trú như tiếp tân, lập kế hoạch / quan hệ công chúng, dịch vụ khách hàng và dịch vụ nhà hàng
[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia vào một hội đồng do MLIT tổ chức và cung cấp sự hợp tác cần thiết
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MLIT
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên
・Là một người đã nhận được cấp phép đối kinh doanh nhà hàng / khách sạn
・Không thuộc các cơ sở kinh doanh liên quan đến dịch vụ người lớn
MAFF Nông nghiệp 36,500 người Kiểm tra kỹ năng nông nghiệp
(Trồng trọt tổng hợp hoặc chăn nuôi gia súc) (Dự định)
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Nông nghiệp trồng trọt nói chung (quản lý canh tác, thu gom / giao hàng / phân loại nông sản, v.v.)
・Chăn nuôi nói chung (quản lý thức ăn, thu gom và vận chuyển / phân loại sản phẩm chăn nuôi)
[2 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp

Phái cử
・Tham gia hội đồng do MAFF tổ chức
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MAFF
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên
・Là cơ sở kinh doanh nông nghiệp có kinh nghiệm thuê nhân công trong một thời gian nhất định
Ngư nghiệp 9,000 người Kiểm tra đo lường kỹ năng thủy sản
(Ngư nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản (dự định)
Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Ngư nghiệp (sản xuất và sửa chữa ngư cụ, tìm kiếm động vật và thực vật biển, vận hành ngư cụ và máy câu cá, đánh bắt cá, chế biến và lưu trữ cá, đảm bảo an toàn vệ sinh, v.v.)
・Nuôi trồng thủy sản (sản xuất, sửa chữa và quản lý vật liệu nuôi trồng thủy sản, quản lý canh tác, thu hoạch (thu hoạch) và chế biến thủy sản, đảm bảo an toàn vệ sinh, v.v.)
[2 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp

Phái cử
・Tham gia hội đồng do MAFF tổ chức
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MAF
・Thực hiện các biện pháp được điều phối bởi Hội đồng do MAFF tổ chức
・Khi giao phó việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho một tổ chức hỗ trợ đăng ký, cần ủy thác cho tổ chức hỗ trợ đăng ký thỏa mãn các điều kiện trên
Chế biến thực phẩm 34,000 người Kiểm tra đo lường kỹ năng công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống (dự định) Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống nói chung (Sản xuất và chế biến các sản phẩm thực phẩm và đồ uống (không bao gồm rượu), an toàn vệ sinh thực phẩm)

[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia hội đồng do MAFF tổ chức
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MAFF
Dịch vụ nhà hàng 53,000 người Kiểm tra đo lường kỹ năng nhà hàng (dự định) Kiểm tra trình độ tiếng Nhật (dự định), v.v. ・Dịch vụ nhà hàng tổng hợp (thực phẩm và đồ uống, dịch vụ khách hàng, quản lý cửa hàng)

[1 hạng mục kiểm tra]
Trực tiếp ・Tham gia hội đồng do MAFF tổ chức
・Thực hiện hợp tác cần thiết để điều tra hoặc hướng dẫn được thực hiện bởi MAFF
・Không thuộc các cơ sở kinh doanh liên quan đến dịch vụ người lớn
・Không tham gia vào giải trí liên quan đến kinh doanh dịch vụ người lớn
※ Số lượng tiếp nhận dự kiến trong 14 lĩnh vực (giá trị tối đa trong 5 năm): 345.150 người

INFORMATIONThông tin

 • ■Tên

  Tuyển dụng lao động ngoại quốc
 • ■Địa chỉ

  2-5-1 Asahi, Koriyama-shi, Fukushima Marukyu Building 207
Quay lại TOP