Báo cáo về việc hỗ trợ thay đổi tư cách lưu trú sang tokutei gino (i)

17/6/2021
Gần đây chúng tôi đã hỗ trợ thành công việc xin tư cách lưu trú cho lao động tokutei gino (i).

Lần này, chúng tôi hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 2 du học sinh.
Ngày hôm sau chúng tôi sẽ cập nhật về những điểm cần lưu ý khi xin phép chuyển đổi tư cách lưu trú của du học sinh!
Quay lại TOP