Tổ chức hỗ trợ đăng ký tỉnh Fukushima | Hỗ trợ tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định

Tình trạng thiếu lao động đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong các ngành công nghiệp khác nhau và trong ngành dịch vụ nhà hàng nói riêng, có rất nhiều nhà hàng gần đây đã đóng cửa do thiếu lao động.
Với suy nghĩ này, chúng tôi đã thành lập bộ phận kinh doanh quốc tế vào tháng 4 năm 2019 để đóng vai trò kết nối các công ty và người lao động nước ngoài bằng cách sử dụng kinh nghiệm hiện có của chúng tôi.

Với tư cách là một tổ chức hỗ trợ đăng ký, chúng tôi lập và thực hiện các kế hoạch hỗ trợ đời sống sinh hoạt và làm việc của người lao động nước ngoài phù hợp với các công ty muốn tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài xuất sắc.

Chúng tôi có nhân viên nước ngoài cùng nhân viên người Nhật Bản để cùng hỗ trợ.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tuyển dụng lao động Việt Nam hoặc Philippines tại tỉnh Fukushima, tỉnh Miyagi, tỉnh Ibaraki, v.v.

NEWS

Tin tức

HUMAN RESOURCES DATABASE

Cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực nước ngoài

INFORMATION

Thông tin
Tên Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto
Số điện thoại 024-983-7107
FAX 024-983-6010
Địa chỉ
Tỉnh Fukushima Thành phố Koriyama Asahi 2-5 Tòa nhà Marukyu 207
Tỉnh Fukushima Thành phố Koriyama Asahi 2-5 Tòa nhà Marukyu 207Truy cập
Thời gian làm việc 9:00~18:00
Giấy phép Tổ chức hỗ trợ đăng ký Mã số 19登-000111
Giấy phép Giới thiệu việc làm tính phí Mã số 07-ユ-300223
Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh/Tiếng Việt
Quay lại TOP