Registered Support by Gurutto
Registered Support by Gurutto

Tổ chức hỗ trợ đăng ký tỉnh Fukushima | Hỗ trợ tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định

Tình trạng thiếu lao động đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong các ngành công nghiệp khác nhau và trong ngành dịch vụ nhà hàng nói riêng, có rất nhiều nhà hàng gần đây đã đóng cửa do thiếu lao động.
Với suy nghĩ này, chúng tôi đã thành lập bộ phận kinh doanh quốc tế vào tháng 4 năm 2019 để đóng vai trò kết nối các công ty và người lao động nước ngoài bằng cách sử dụng kinh nghiệm hiện có của chúng tôi.

Với tư cách là một tổ chức hỗ trợ đăng ký, chúng tôi lập và thực hiện các kế hoạch hỗ trợ đời sống sinh hoạt và làm việc của người lao động nước ngoài phù hợp với các công ty muốn tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài xuất sắc.

Chúng tôi có nhân viên nước ngoài cùng nhân viên người Nhật Bản để cùng hỗ trợ.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tuyển dụng lao động Việt Nam hoặc Philippines tại tỉnh Fukushima, tỉnh Miyagi, tỉnh Ibaraki, v.v.

NEWS

Tin tức

HUMAN RESOURCES DATABASE

Cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực nước ngoài

25歳 女性 未婚

特定技能外国人受入れ支援|ぐるっと株式会社
151cm
B型
右 0.7 / 左 1.5
希望職種:農業
保有資格:
希望在留資格:特定技能
・技能実習3号修了予定(紙器・段ボール箱製造)
・日本語能力試験 無し(N4相当)
・三級技能検定合格書: 有り

【現在の在留資格】技能実習3号
【在留期間】2023年11月
【現住所】福島県

日本に来て2023年8月で5年になります。
技能実習3号をまもなく終わりますが、現在の仕事が特定技能へ移行できる業種ではないため、日本で働きたいので農業の技能試験を受けて合格しました。住み慣れた福島県で働きたいです。よろしくお願いします。

INFORMATION

Thông tin
Tên Tổ chức hỗ trợ đăng ký | Công ty cổ phần Gurutto
Số điện thoại 024-983-7107
FAX 024-983-6010
Địa chỉ
Tỉnh Fukushima Thành phố Koriyama Asahi 2-5 Tòa nhà Marukyu 207
Tỉnh Fukushima Thành phố Koriyama Asahi 2-5 Tòa nhà Marukyu 207Truy cập
Thời gian làm việc 9:00~18:00
Giấy phép Tổ chức hỗ trợ đăng ký Mã số 19登-000111
Giấy phép Giới thiệu việc làm tính phí Mã số 07-ユ-300223
Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh/Tiếng Việt
Quay lại TOP