Support

Chế độ hỗ trợ toàn diện
Support
 

Khi xí nghiệp tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài, chúng tôi sẽ hỗ trợ chu đáo từ khi phỏng vấn, bắt đầu đào tạo cho đến khi thực tập sinh về nước.

 

Hỗ trợ đến khi phỏng vấn

Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết những điểm cần thiết để tuyển dụng.
 
Đơn đăng ký Kế hoạch Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật・Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Từ khi tạo hồ sơ đến khi được cấp visa, nghiệp đoàn chúng tôi và tổ chức phái cử của nước đối tác sẽ hoàn toàn hợp tác và hỗ trợ xí nghiệp.

 
Từ khi nhập cảnh đến khi vào xí nghiệp

Tất cả các thủ tục cần thiết từ khi nhập cảnh đến khi chuyển giao cho công ty chủ quản sẽ được thực hiện tại trường Nhật ngữ liên kết với nghiệp đoàn (trường mà thực tập sinh sẽ tham gia các khóa học sau khi nhập cảnh).

 
Hỗ trợ từ chuyển giao thực tập sinh vào xí nghiệp đến đào tạo kỹ năng số 1/kiểm tra đánh giá kỹ năng (năm đầu tiên của khóa đào tạo kỹ năng)

Nghiệp đoàn có trách nhiệm đưa thực tập sinh đến nơi ở sau khi nhập cảnh.
Cần thực hiện bài kiểm tra đánh giá thực tập kỹ thuật sau khoảng sáu tháng.
Hiệp hội của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ xí nghiệp trong tất cả các thủ tục kiểm tra đánh giá đào tạo kỹ thuật và chuyển sang đào tạo kỹ thuật số 2.

 
Đào tạo kỹ thuật số 2 (đào tạo kỹ thuật năm thứ 2 đến thứ 3)

Cũng có các kỳ thi trong thời gian này. Đối với Thực tập kỹ thuật số 1, nghiệp đoàn của chúng tôi sẽ hỗ trợ.

 
Trường hợp khẩn cấp khác

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn khẩn cấp. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi cũng thường xuyên đến ký túc xá (căn hộ) của các thực tập sinh để trao đổi và nỗ lực hết sức để ngăn chặn các vấn đề.
 
TEL:03-6457-7815

INFORMATIONThông tin

 • ■Tên

  Nghiệp đoàn J Trading
 • ■Địa chỉ

  Tòa nhà Ikeyo 302, 5-15-2 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • ■TEL / FAX

  03-6457-7815  / 03-6457-7816
 • ■E-mail

  Liên hệ tại đây
 • ■Các ngành nghề đã tiếp nhận (trên thực tế)

  Chăm sóc điều dưỡng, bảo dưỡng ô tô, làm vườn, xây dựng
 • ■Các nước đã tiếp nhận (trên thực tế)

  Việt Nam, Philippines, Indonesia, Nepal, Myanmar
 • ■Địa chỉ URL công khai

  https://vn.jtrading-c.com/
Quay lại TOP