Thực tập sinh Chăm sóc điều dưỡng Việt Nam đã đến Nhật ngày hôm nay

25/7/2019

Dưới đây là quy trình đưa thực tập sinh Chăm sóc điều dưỡng từ Việt Nam tới Nhật Bản:

①Hai viện điều dưỡng tại Iwaki, Fukushima muốn tuyển thực tập sinh vào tháng 1, tháng 2.
②Hồ sơ được chuẩn bị trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 và nộp vào ngày 26/4.

③Hồ sơ được chấp nhận vào ngày 11/6, đơn xin cấp Giấy phép cư trú được nộp vào ngày 19/6 và được cấp phép vào ngày 2/7.

④Sau đó, giấy cấp phép được gửi tới Việt Nam và nộp đơn xin visa vào khoảng ngày 10/7.
⑤Thực tập sinh tới Nhật Bản vào ngày hôm nay.

Nghiệp đoàn chúng tôi có thể giới thiệu thực tập sinh Chăm sóc điều dưỡng và các ngành nghề khác từ Việt Nam, Nepal và Philippines.
Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


 

 

Quay lại TOP